podklady of

Nový Jičín

Historie města

Nejstarší písemná zpráva o městě, jehož předchůdcem byla osada pod hradem Starým Jičínem, pochází z roku 1313, kdy Novému Jičínu král Jan Lucemburský povolil vybírat clo a mýto. Již od samém vzniku bylo město opevněno a mělo pravidelný čtvercový půdorys, který se zachoval dodnes. Hradby obepínaly i nynější zámek a byly v nich proraženy dvě brány.
Masarykovo náměstí
Novojičínské Masarykovo náměstí bývá právem řazeno k nejkrásnějším na Moravě. Snad k tomu přispívá i fakt, že je celá jeho plocha pěší zónou
Foto Ondřej Fábera, 20.11.2004
V 16. století město prosperovalo pod vládou Žerotínů a tento stav se projevil i na městské výstavbě. Byl přestavěn zámek a na náměstí vybudována radnice a měšťanské domy s kamenným podloubím. Právě v tomto období se Nový Jičín stal jedním z nejkrásnějších moravských měst.
Význam města s přestávkami, které vyplňovaly požáry, válečné útrapy a morové epidemie, stále rostl a proslulé bylo zejména místní soukenictví. V roce 1850 byly v Novém Jičíně zřízeny důležité státní instituce - okresní hejtmanství, berní úřad, okresní a krajský soud - a město se tak stalo přirozeným hospodářským, kulturním a správním centrem. Jeho význam by býval ještě více vzrostl, kdyby tehdejší měšťané nepodcenili význam železnice. Na tuto tehdejší chybu Nový Jičín částečně doplácí až do dnešní doby, i když má díky ní jednu železniční raritu. Ale nepředbíhejme...

Železnice

První vlak do Nového Jičína přijel až 20. prosince 1880 - tedy řadu let poté, kdy byla na železnici napojena i některá méně významná města v okolí. Nový Jičín navíc neležel na hlavní trase Severní Ferdinandovy dráhy, ale pouze na její odbočce ze Suchdola nad Odrou. O necelých devět let později - 1. června 1889 - do města dorazila železnice i ve směru od Valašského Meziříčí. Zatímco první trať byla ukončena severně od městského centra, nová dráha si vybudovala nádraží na jihu města. Přestože obě stanice vzdušnou čarou dělí necelý kilometr, i přes mnohé pozdější plány k jejich propojení níkdy nedošlo a dnes je realizace takového záměru vzhledem k husté zástavbě mezilehlého území již málo pravděpodobná.
Městské nádraží
Frekventované nádraží Nový Jičín město leží na severu historického jádra města v sousedství autobusového nádraží.
Foto Ondřej Fábera, 20.11.2004
Horní nádraží
Méně známé je horní nádraží na jihu Nového Jičína, kterým je ukončena dnes silně ohrožená železniční trať od Valašského Meziříčí. Od horního nádraží jej dělí necelý kilometr.
Foto Ondřej Fábera, 20.11.2004

Regionální autobusy

Větší díl spojení Nového Jičína se světem než železnice zajišťuje regionální autobusová doprava, která má díky odprodeji jeho části nejmenovanému dravému obchodnímu řetězci malý, ale moderní terminál mezi centrem města a městským nádražím. Některé autobusové linky jsou také integrovány v systému ODIS a v příštím roce se předpokládá dokončení integrace i pro železnici a ostatní autobusové linky.
Autobusové nádraží
Moderní autobusové nádraží v Novém Jičíně. Přestože byla jeho plocha výrazně zmenšena, kapacita terminálu je plně dostačující.
Foto Ondřej Fábera, 20.11.2004

Městská doprava

V Novém Jičíně je provozována také jediná autobusová linka městské hromadné dopravy. I když jediná je pouze formálně, protože stejnou funkci plní ještě další linky, které jsou zařazeny mezi regionální nebo zvláštní linkovou dopravu. Dopravcem na všech linkách je společnost Connex Morava.

885616

Autobusové nádraží - Dlouhá - K nemocnici, nemocnice - Autobusové nádraží - Hřbitovní, domov důchodců - Suvorovova, Autopal - Autobusové nádraží
Trasa "oficiální" městské linky 885616 tvoří ve své podstatě osmičku, která spojuje autobusové nádraží v centru nejprve se sídlištěm na jihozápadě a nemocnicí a poté přes centrum míří na sever ke hřbitovu a do průmyslové zóny, odkud se znovu vrací na autobusové nádraží. Linka je provozována pouze v uvedeném směru a její spoje jezdí až na několik výjimek pouze v pracovních dnech. Specialitou novojičínské MHD jsou také názvy zastávek: název typu "K nemocnici, nemocnice" musel vymýšlet opravdový lingvista.
Autobus na lince 885616
Do autobusu na jediné oficiální lince MHD nastupují na autobusovém nádraží první cestující.
Foto Ondřej Fábera, 20.11.2004

880604

Šenov u Nového Jičína, Dřevoplast - Autobusové nádraží - Skalky - Kojetín, rozcestí Nový Jičín
Regionální autobusová linka 880604 je také zařazena do seznamu městských linek, protože celotýdenně spojuje střed města s malou městskou částí Kojetín. Pouze několik spojů je vedeno z autobusového nádraží na opačnou stranu a směřují k závodu Dřevoplast v obci Šenov u Nového Jičína (dříve městská část, která je s městem stavebně srostlá, takže ji lze rozeznat pouze podle cedulí). Oficiální název konečné zastávky Nový Jičín, Kojetín, rozcestí Nový Jičín patří rovněž mezi jazykové lahůdky.

880629

Autobusové nádraží - Palackého ČSAD - Loučka, restaurace Koruna - Bocheta - Nemocnice - Autobusové nádraží
Mezi městské autobusové linky v novojičínské aglomeraci patří nesporně také regionální autobusová linka 880629, která je vedena polookružně z centra města do městské části Loučka s velkým sídlištěm. Navzdory husté zástavbě je tato linka provozována až na několik výjimek pouze v denním období pracovních dnů. Stejně podivná je také skutečnost, že zastávka u nemocnice je v případě linky do Loučky označena prostým názvem Nemocnice.
Autobus na lince 880629
Autobus na lince do Loučky zastavuje na zastávce K nemocnici, pošta v blízkosti městského centra.
Foto Ondřej Fábera, 20.11.2004

"0"

Autobusové nádraží - Hypernova
Poslední linkou v seznamu je zvláštní zákaznická doprava z autobusového nádraží k Hypernově na konci Suvorovovy ulice. Cestující se v autobusech na této lince přepravují zdarma, ale jedinými zastávkami linky jsou obě konečné. Aby označení zastávek v Novém Jičíně dostálo své nevalné pověsti, Hypernova je všude uváděna zásadně s malým počátečním "h."
Autobus na lince
Autobus na bezplatné zákaznické lince se brzy vydá na cestu k novojičínské "hypernově".
Foto Ondřej Fábera, 20.11.2004

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20