Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Evropa

gera

Den otevřených dveří v dopravním podniku Gera

Za krásné a velmi teplé soboty 24. června 2006 jsme navštívili Den otevřených dveří v dopravním podniku Gera. Po čtyřech hodinách jízdy autem z rodné Plzně jsme vůz zaparkovali u nové konečné Zwötzen, tramvajové linky č. 2. (Poznamenejme, že jsme místo vlaku tentokrát zvolili auto, protože s novým grafikonem ČD a DB bylo nemožné dostat se do Gery na déle než čtyřhodinovou návštěvu. My jsme si chtěli sobotu v Geře pořádně užít.) Konečná tramvaje je krásným příkladem přestupu hrana - hrana mezi vozidly městské dopravy a železnicí.
zastávka Zwötzen
Předměstská zastávka Zwötzen umožňuje přímý přestup mezi tramvajemi, autobusy a regionálním vlakem (Desiro na snímku).
Foto M. Klas (24. 6. 2006)
Pak jsme se přesunuli do moderní vozovny v Zoitzbergstrasse, kde bylo možné navštívit odstavné haly, dílny a místní muzeum DP. Zdejší vozový park je složen z českých tramvají KT4, z nichž některé mají vložený nově vyrobený nízkopodlažní článek. Autobusy jsou převážně od výrobce MAN. Samotné prohlídky objektů vozovny byly dobře připravené, ale nijak nevybočovaly ze zvyklostí dnů otevřených dveří v jiných městech. Bonbónkem gerských dopraváku, nebo spíše trhákem pro veřejnost byla tramvajová Fahrschule. Za 2 Eura si mohl kterýkoli návštěvník sednout za řídící pult cvičné tramvaje KT4 a za dohledu instruktora s ní objet celý areál vozovny. Na upomínku dostal každý nový "tramvaják" certifikát se svým jménem a datem zaškolení. Zájem byl velký, na svezení se čekalo i několik hodin.
Návštěvníci DOD
V poledne praskalo nádvoří tramvajové vozovny ve švech. Organizátoři se skvěle postarali o zábavu dětí i jejich rodičů.
Foto Jiří Kohout (24. 6. 2006)
Tramvajový vůz KT4 projíždí nádvořím moderní vozovny
Tramvajový vůz KT4 projíždí nádvořím moderní vozovny dopravního podniku Gera. Za řízením vozu je však tentokrát návštěvník z Plzně :-)
Foto M. Klas (24. 6. 2006)
Zácvik
Nad zácvikem nových řidičů dopravního podniku jsme jenom žasli.
Foto Jiří Kohout (24. 6. 2006)
Na ploše vozovny probíhal kulturní program, vystoupení hudebních a tanečních skupin. K dostání bylo i místní, docela dobré pivo, u stánků s občerstvením bylo pořád plno. Bylo možné se také svézt některým ze zdejších historických vozů.
historický autobus IFA
Zájem o svezení nádherným historickým autobusem IFA byl značný.
Foto M. Klas (24. 6. 2006)
Kropící vůz
Veřejnosti se představil nový tramvajový kropící vůz, který vznikl přestavbou vlečného vozu B4D z Drážďan. V Geře bude kropení třeba - na nové lince 1 je mnoho zatravněných úseků.
Foto Jiří Kohout (24. 6. 2006)
Trolejbus
Jediný provozní trolejbus s vlekem v Geře se proháněl uličkami modelového městečka, které mohli návštěvníci obdivovat v hale údržby.
Foto Jiří Kohout (24. 6. 2006)
Zvláštní pozornost věnoval dopravní podnik prezentaci projektu stavby radiální tramvajové linky č. 1. Pracovníci DP u mapy města vysvětlovali občanům připravované změny v linkovém vedení autobusů po spuštění tramvajové linky počátkem listopadu roku 2006. Na fotografiích si občané města mohli prohlédnout stavbu nových nízkopodlažních tramvají NGT8G u jejich výrobce Alstom, Salzgitter. První z osmi objednaných vozů by se měl v Geře objevit koncem léta.
 Návštěvníci v muzeu dopravního podniku.  Tramvajový vůz MAN z roku 1905.  Budoucí tramvajová konečná Zwötzen.
Po prohlídce vozovny jsme vyrazili na průzkum stavby výše zmíněné centrální tramvajové linky č. 1. Tento nesmírně zajímavý dopravně - urbanistický projekt zahrnuje stavbu 7 km dlouhé tramvajové linky za současné přestavby celého přilehlého uličního prostoru se zřetelem především k uživatelům veřejné dopravy a pěším. Přitom stavba linky maximálně zohledňuje stávající zástavbu a zeleň, což kontrastuje s obvyklou českou praxí nákladné devastace prostoru ve snaze dodržet normy a co nejméně omezit automobilovou dopravu. Proto bychom mohli Geru doporučit jako skvělý cíl k návštěvě českých studentů dopravy a stavitelství, stejně jako odpovědných městských úředníků a politiků.
stavba tramvajové linky 1 poblíž Zwötzenu
Na stavbě tramvajové linky č. 1 je v oblasti Zwötzenu ještě plno práce.
Foto M. Klas (24. 6. 2006)
Nová trať
Němci svou precizní prací a citem pro detail opět dokážou, že tramvaje mohou z obyčejné městské ulice udělat nádherný živý bulvár. Tudy však vyjedou tramvaje až v listopadu 2006.
Foto Jiří Kohout (24. 6. 2006)
Závěr návštěvy Gery, bývalého družebního města Plzně, patřil místní zoologické zahradě, kde je v provozu sympatická parková železnice s vozidly československé provenience.
parková železnice v Geře
Parková železnice v Geře vede od spodní brány ZOO do jejího středu v délce 0,8 km. Trať o rozchodu 600 mm strmě stoupá úzkou, zalesněnou roklí zdejšího potoka. Hlavní tíhu dopravy nesou dvě dieselové lokomotivy českosloveských Turčianských strojíren typu BN 60H. Dráha ročně přepraví na 45 000 cestujících.
Foto M. Klas (24. 6. 2006)
Svezli jsme se vláčkem a prohlédli si Tiergarten...a moc se nám líbila. No řekněte - kde jinde ve střední Evropě Vám opice visící ze stromu nad cestou ukradne kšiltovku?
opice
Opičí rodinka sleduje výzkum a likvidaci sobotního úlovku.
Foto Jiří Kohout (24. 6. 2006)

Gera - rozvoj tramvajové sítě

Souprava vozů KT4 na lince č.1 na nově upraveném náměstí Friedrich - Najman Platz.
Souprava vozů KT4 na lince č.1 na nově upraveném náměstí Friedrich-Naumann-Platz.
Foto M.Klas (17. 11. 2006)
Za velkého zájmu veřejnosti byla v sobotu 4. listopadu 2006 po čtyřech letech výstavby otevřena nová radiální tramvajová trať v německém městě Gera. Pravidelný provoz byl zahájen o den později. Z pohledu dopravního a urbanistického jde o významný počin a proto si jej na dalších řádcích přiblížíme. Je důležité tak zajímavý projekt, jeho provedení a příkladnou propagaci u veřejnosti ukazovat našim politikům - mají se čemu učit. V současné době navíc probíhá výstavba dalšího úseku tramvajové trati na budoucí lince 4, která na městskou tramvajovou síť napojí městskou část Langenberg.

Gera - město a jeho veřejná doprava

Město Gera se 108 000 obyvateli je významným kulturním a průmyslovým centrem spolkové země Thüringen (Durynsko). Nachází se v širokém údolí řeky Weiße Elster (Bílý Halštrov), asi 70 km západně od Chebu. Tramvaje zde začaly jezdit již v roce 1892. Největšího rozmachu kolejová síť o rozchodu 1000 mm dosáhla v padesátých letech minulého století, posléze však došlo k její postupné redukci až na trať linky č.3, která protíná město ve směru severozápad - jihovýchod. Spojuje největší gerská sídliště Bieblach a Lusan s centrem města. Doplňuje ji krátká linka č.2, spojující sídliště Lusan s železniční zastávkou Zwötzen. Zcela nová konečná Zwötzen (2004) umožňuje velmi pohodlný přestup hrana-hrana mezi vozidly MHD a železnicí.
Vůz NGT8G č.201 v podjezdu pod kolejištěm DB stanicuje v zastávce Gera  - nádraží. Realizací projektu linky č.1 se po desítkách let dočkali obyvatelé Gery přímého spojení tramvajovou dopravou s hlavním nádražím.
Vůz NGT8G č.201 v podjezdu pod kolejištěm DB stanicuje v zastávce Gera - nádraží. Realizací projektu linky č.1 se po desítkách let dočkali obyvatelé Gery přímého spojení tramvajovou dopravou s hlavním nádražím.
Foto M.Klas (17. 11. 2006)
Dopravní podnik v Geře přepraví v průměru denně 53 000 cestujících, celkem 18,3 miliónů ročně (2005). Přepravu zajišťuje 41 autobusů MAN a Mercedes, které jsou nasazovány na 16 linkách. Tramvaje v současnosti vyjíždějí na tři linky (včetně č.1), na které je nasazováno 6 nových nízkopodlažních tramvají NGT8G a 46 českých vozů KT4, z nichž některé mají vložený nízkopodlažní článek.
Jedna z tramvají KT4 je trvale přestavěna na "Partybahn", která dle vyhlášeného jízdního řádu o víkendových večerech projíždí město. Cestující si mohou dopřát ve voze občerstvení, místní pivo, ale také tanec při muzice. Vůz je pro jistotu vybaven vlastním WC.
Vůz KT4 s vloženým nízkopodlažním článkem na lince č.3  v centru města.
Vůz KT4 s vloženým nízkopodlažním článkem na lince č.3 v centru města.
Foto M.Klas (24. 6. 2006)
Zatímco "Partybahn" je určena tatínkům a maminkám, tzv. "Spatzenbahn" - vrabčí tramvaj, ocení ti nejmenší. Ve standardním voze KT4 č.347 patřičně graficky uzpůsobeném na ně čeká nejen falešný řídící pult tramvaje, ale i stolečky s hračkami. Při zvláštních příležitostech vyjíždějí do městských ulic i tři historické tramvajové vozy a také pestrý park pracovních mechanismů.
Dopravnímu podniku slouží nová vozovna (1997) pro tramvaje a autobusy nedaleko železniční zastávky Zwötzen. Je vybavena nejmodernějším zařízení včetně energeticky úsporného vytápění a solárních panelů. Celkově zaměstnává dopravní podnik v Geře pouze 297 dopraváků.

Projekt obnovy tramvajové linky č.1

Po roce 1990 prošlo město Gera radikální proměnou. Rozsáhlá území bývalých továren byla rekultivována, ve městě byly vybudovány nové páteřní komunikace pro automobilovou dopravu. To vše položilo základ pro nové řešení dopravního spojení čtvrtí města. Silná autobusová a automobilová doprava ve městě byla příčinou vzniku projektu obnovy bývalé tramvajové trati č.1, budované částečně v nové stopě a za pomoci nejmodernějších technologií. Bývalá trať linky č.1, protínala město ve směru severovýchod - jihozápad a dotvářela tak nosnou páteř dopravního systému. Spojovala čtvrtě Untermhaus a Zwötzen. Na staré trati byl v souladu s tehdejším společenským odklonem od elektrické kolejové dopravy provoz ukončen mezi léty 1967 - 1971.
V létě 2006 byla trať ve Zwötzenu ještě značně rozestavěná. Na obrázku je však dobře vidět konstrukce kolejového lože, které dnes zakrývá travní kryt výrazně zlepšující vzhled a tlumení hluku.
V létě 2006 byla trať ve Zwötzenu ještě značně rozestavěná. Na obrázku je však dobře vidět konstrukce kolejového lože, které dnes zakrývá travní kryt výrazně zlepšující vzhled a tlumení hluku.
Foto M.Klas (24. 6. 2006)
Na projektu nové linky č.1 byly v roce 2000 zahájeny projekční a o dva roky později stavební práce. Na tři sta stavbařů čekal nesnadný úkol. Během čtyř let proměnit zanedbané a často dopravně přetížené ulice na trase linky v příjemné prostory pro bydlení, nakupování a zároveň přívětivé pro veřejnou dopravu. Stavba nové městské linky byla pojata skutečně velkoryse a komplexně.
Se stavbou tramvajové linky byla spjata komplexní modernizace inženýrských sítí, přilehlého uličního prostoru za maximálního respektování dosavadní zeleně, regulace automobilové dopravy, vytvoření nových parkovacích míst, přestavba přednádražního prostoru, likvidace staré ekologické zátěže, výsadba nové zeleně, vytvoření nového parku a také nákup nízkopodlažních tramvají.
Trať mezi zastávkou Wintergarten a Pforten je vedena v extravilánu a zde se tedy mohou nové tramvaje NGT8G rozjet až na 70 km/h. V pozadí snímku je patrna věžička bývalého statku Pfortener Gut uprotřed nově zřízeného přírodního parku.
Trať mezi zastávkou Wintergarten a Pforten je vedena v extravilánu a zde se tedy mohou nové tramvaje NGT8G rozjet až na 70 km/h. V pozadí snímku je patrna věžička bývalého statku Pfortener Gut uprotřed nově zřízeného přírodního parku.
Foto M.Klas (17. 11. 2006)
Celková délka nové tramvajové linky č.1 v trase Untermhaus - Heinrichstrasse - Zwötzen je necelých 7 km. Na trase je 13 zastávek komplexně vybavených přístřešky, sedátky, stojany na kola a informačním systémem instalovaným v označnících. Velká pozornost byla věnována snížení hlučnosti tramvajového provozu za pomoci moderních pryžových komponentů. Značná část trati je zatravněna a tak si musel dopravní podnik pořídil vlečný kropící vůz postavený na podvozcích ČKD. Asi kilometrový úsek v extravilánu u Zwötzenu je proveden na otevřeném štěrkovém loži s dřevěnými pražci.
V ulici Leibnizstrasse je problém nedostatku místa pro segregované koleje řešen kompromisem - kolej vedoucí od frekventované křižovatky je pojížděna automobily, pro směr ke křižovatce se podařilo do ulice umístit samostatný jízdní pruh pro automobily. Celkově je však od automobilové dopravy segregováno 80% délky trati.
Zastávka Pforten nedaleko parku zřízeného během stavby tramvajové trati. Na nástupišti zastávky jsou patrny originální - tyčové osvětlovací lampy.
Zastávka Pforten nedaleko parku zřízeného během stavby tramvajové trati. Na nástupišti zastávky jsou patrny originální - tyčové osvětlovací lampy.
Foto M.Klas (17. 11. 2006)
Linka č.1 podchází novým podjezdem kolejiště stanice Gera hl.n. Ze stejnojmenné zastávky v podjezdu vedou schody přímo na nástupiště k vlakům. Zároveň bylo přesunuto blíže k nádražní budově a zastávce tramvaje regionální autobusové nádraží, které samozřejmě dostalo novou podobu.
Unikátní celoskleněná budova konečné tramvajové zastávky Zwötzen ukrývá nejmodernější technologie umožňující téměř její energetickou nezávislost. Objekt je vytápěn za pomoci geotermálního čerpadla, solární panely na střeše se starají o elektrickou energii. Vniveč nepřijde ani dešťová voda ze střechy. V budově zastávky našli zázemí pro svoje obchůdky místní živnostníci.
Smyčka Zwötzen s originální multifunkční prosklenou budovou zastávky.
Smyčka Zwötzen s originální multifunkční prosklenou budovou zastávky.
Foto M.Klas (17. 11. 2006)
Velké investice byly vloženy do rekultivace pozemků bývalého statku Pfortener Gut blízko Zwötzenu, kolem něhož nová trať prochází. Původně napřímenému korytu místního potoka byl vrácen přirozený charakter toku, na místě bývalého statku byl vybudován přírodní park s rybníčkem. Hospodářské budovy byly demolovány, ale jako krajinný doplněk nad rybníčkem zůstala štíhlá věž statku s hodinami. Kromě toho je věž upravena pro usídlení létající havětí - ptáků a netopýrů.
Důraz na zlepšování životního prostředí je patrný z celé stavby, jejíž součástí bylo i vysázení několik set nových stromů. Na náměstí Puschkinplatz nová trať ohleduplně obchází výrazný solitér, vzrostlý dub. Původně čtyřproudá silniční komunikace v ulici Ernst - Toller Strasse, spojující centrum města s vlakovým nádražím, byla zúžena tak, aby se do uličního prostoru vešla segregovaná tramvajová trať, široký chodník a pás vzrostlé zeleně.
Nová trať umožňuje obyvatelům a návštěvníkům města pohodlné spojení s městským divadlem (na snímku), s nákupními centry, úřadem práce, sportovišti a další občanskou vybaveností.
Nová trať umožňuje obyvatelům a návštěvníkům města pohodlné spojení s městským divadlem (na snímku), s nákupními centry, úřadem práce, sportovišti a další občanskou vybaveností.
Foto M.Klas (17. 11. 2006)
Hlavní terminál MHD v Geře se nachází v Heinrichstrasse. Setkávají se zde obě hlavní radiální tramvajové linky č.1 a 3, společně s některými autobusovými linkami. Autobusy zajíždějí do terminálu v protisměru, takže mohou cestující vystupovat přímo na společné ostrůvky k tramvajím.
S otevřením tramvajové trati č.1 byly radikálně přepracovány autobusové linky v oblasti. Ty dnes převážně slouží jako krátké napáječe tramvajové linky. Pro snadný a rychlý přestup mezi autobusem a tramvají jsou přestupy zásadně hrana - hrana a nebo je tramvajová a autobusová zastávka sloučena. Přínosem těchto řešení je také zvýšení bezpečnosti cestujících, kteří nemusejí přecházet ulici.
Jízda nízkopodlažní tramvají NGT8G od firmy ALSTHOM/Bombardier po nové, odhlučněné trati skutečně splňuje představy o pohodlné, tiché a ekologické dopravě. Pouze některé prvky - info panely, na nových vozech ještě trochu zlobí:-)
Jízda nízkopodlažní tramvají NGT8G od firmy ALSTHOM/Bombardier po nové, odhlučněné trati skutečně splňuje představy o pohodlné, tiché a ekologické dopravě.
Foto M.Klas (17. 11. 2006)
Tramvaje projedou celou linku č.1 za 18 minut, základní celodenní interval je 10 minut. Plánované dopravní zatížení bylo odhadováno na 9500 cestujících denně (ve skutečnosti 13 000 denně během roku 2008), avšak 27 000 obyvatel města má linku v docházkové vzdálenosti 5 minut od bydliště. Z okrajových čtvrtí položených na lince se cestující dostanou do centra města do 9 minut. Na novou tramvajovou linku je vypravováno při stávajícím intervalu 5 tramvají, ovšem dopravní podnik uspořil proti dřívějšímu stavu vypravení 10 autobusů.
Celkové náklady na projekt tramvajové linky, včetně stavebních úprav ulic, náměstí, likvidace ekologických zátěží, nové zeleně a nízkopodlažních tramvají byly 57 miliónů Euro. Z toho 60 % uhradila spolková vláda, 25 % spolková země Thüringen a zbytek dopravní podnik.

Nové tramvaje ALSTHOM pro linku č.1

Šest nových nízkopodlažních tramvají typu NGT8G dodala firma ALSTOM Salzgitter. Tříčlánková tramvaj je 28 metrů dlouhá, široká 2,4 metry a poskytuje 80 míst na sezení, 78 na stání. Dvounápravové, hnací podvozky se nacházejí po jednom v krajních článcích. Každou nápravu pohání jeden asynchronní motor o výkonu 90kW. Střední článek tramvaje má dva dvounápravové nehnané podvozky. V úsecích trati vedené v extravilánu dosahují tramvaje rychlosti 70 km/h.
Interiér tramvají NGT8G poskytuje 80 míst pro sezení, což zdaleka převyšuje nabídku městských autobusu.
Interiér tramvají NGT8G poskytuje 80 míst pro sezení, což zdaleka převyšuje nabídku městských autobusu.
Foto M.Klas (17. 11. 2006)

Závěr

V Geře připadá jedno osobní auto na 2 obyvatele. Podle odhadu expertů, nová tramvajová linka ušetří denně 1200 jízd automobilů po městě. Při průměrné obsazenosti osobních aut 1,3 osoby, teoreticky nahradí jedna běžně obsazená tramvaj NGT8G kolonu aut v délce asi 370 metrů. To jsou hlavní výhody preferování městské veřejné dopravy, na které se snaží v Geře odborníci a politici společně poukazovat.
Schema linek MHD ve městě Gera po 5.11.2006
Schema linek MHD ve městě Gera po 5.11.2006
Zdroj: web GVB

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20