Milevsko

Město Milevsko s bezmála 10 000 obyvateli najdeme v malebném kraji jižních Čech nedaleko známých měst Písku a Tábora. Poblíž je v lese ukryt též slavný hrad Zvíkov, zámek Orlík a samozřejmě Orlická přehrada, která zejména v letních měsících patří k nejnavštěvovanějším rekreačním oblastem v Čechách, avšak jak hradu Zvíkovu, tak Orlíku vzala romantickou poezii hrdého feudálního sídla. Nejbližší okolí města bylo osídleno již ve starší době kamenné. Archeologické nálezy pochází i z mladší doby bronzové, doby halštatské a laténské. Slovanské osídlení je doloženo od 8. století a na konci 12. století bylo Milevsko významnou křižovatkou obchodních cest. První písemná zmínka z r. 1184 mluví o sídle bohatého velmože Jiřího z Milevska, který zde v r. 1187 zakládá premonstrátský klášter, řeholníci do Milevska přišli ze Želiva. Klášter po následující období patřil k nejbohatším v Čechách a byl kulturním i hospodářským centrem velké oblasti. Z rozhodnutí císaře Josefa II. byl v roce 1785 milevský klášter zrušen a nadále patřil Strahovskému klášteru jako hospodářské středisko. Války a následné morové epidemie v 17. a 18. století městečko i jeho okolí téměř zničily. Díky tomu se stala tato oblast jednou z nejchudších v zemi, což platilo ještě na počátku 20. století. Rozvíjela se zde tradiční řemesla, především hrnčířství. Známé byly milevské trhy, které byly v poslední době opět obnoveny, do současnosti se také zachovala tradice milevských maškar. Dnes je v Milevsku stále prosperující závod na výrobu vzduchotechniky.
Autobus na zastávce Karla Čapka.
Zastávka MHD Milevsko, Karla Čapka s autobusem Sor 9,5.
Foto Tomáš Mykl (1. 2. 2003)
Železnice spojila město s okolním světem v roce 1889 stavbou Českomoravské transverzálky, tedy významné železniční hlavní tratě tzv. druhého řádu z Domažlic přes Jihlavu a Brno do Trenčianské Teplé. Ještě na počátku 90. let dvacátého století jsme mohli v Milevsku potkat rychlík Junák spojující Plzeň s Brnem. Nyní již zde jezdí jen malé motoráčky spojující Písek s Táborem a jeden pár motorových spěšných vlaků z Ražic do Horní Cerekve. Ve městě působí písecká pobočka ČSAD České Budějovice. Autobusy využívají zdejší garáže, byť v tomto objektu působí zároveň i táborský dopravce Comett plus (provozovna Milevsko), který zde ale provozuje jen doplňkové činnosti jako opravárenství nebo prodej pohonných hmot. Autobusové nádraží se nachází přímo v centru. Pro současný provoz je ale značně naddimenzované a uvažuje se proto o výstavbě nového a menšího. Dokonce na jeho místě měl vzniknout supermarket jednoho z obchodních řetězců s tím, že by tento řetězec nové nádraží zaplatil. Tento plán však narazil na odpor místních občanů a drobných obchodníků obávajících se levné konkurence, a tak je osud milevského "autobusáku" stále nejasný.
Autobus na zastávce.
Mercedes 814 v písecké provozovně ČSAD.
Foto Tomáš Mykl (léto 2002)
Městskou dopravu zde zajišťuje autobusová linka 360050 (Milevsko, bažantnice - Milevsko, aut. st. - Milevsko, žel. st.), která však nemá statut oficiální MHD, ačkoli charakter městské dopravy má mnohem více, jak mnohé oficiální linky MHD v některých jiných městech. Je provozována celodenně (s výjimkou večerních hodin) a relativně dost spojů jezdí také o víkendech. Účelem této linky je především spojení centra se vzdáleným nádražím ležícím na východním okraji města. Linka má dvě základní varianty trasy - jede buď přímo na nádraží, a nebo projíždí sídlištěm. Na konečnou Bažantnice je vedena jen velmi malá část spojů, k lince je též přiřazen jeden spoj vyjíždějící z blízkého Sepekova. Pro dopravu k závodu ZVVZ, ležícímu mimo vlastní město, byla vytvořena linka 360070 (Milevsko, aut. st. - Milevsko, ZVVZ), jezdící ovšem velmi sporadicky. Pro úplnost ještě dodejme, že dopravě k ZVVZ vypomáhá několika spoji i linka 360058 (Milevsko - Petrovice - Chrást). Jelikož milevská městská linka nemá statut MHD, jsou tarifní podmínky a odbavení cestujících stejné jako na kterékoli jiné meziměstské lince. Konkrétně cesta mezi železničním a vlakovým nádražím stojí 4,- Kč, cesta až na konečnou Bažantnice vyjde na 6,- Kč, nastupuje se samozřejmě jen předními dveřmi.
Autobusové nádraží v Milevsku s autobusem dopravce Bosák, který právě odbavuje cestující do Prahy a Mercedesem Vario obsluhujícím linku místní dopravy. Do turnusu tohoto vozidla jsou zahrnuty také některé příměstské spoje, jako právě zde, kdy je nachystán k cestě do Kovářova.
Autobusové nádraží v Milevsku s autobusem dopravce Bosák, který právě odbavuje cestující do Prahy a Mercedesem Vario obsluhujícím linku místní dopravy. Do turnusu tohoto vozidla jsou zahrnuty také některé příměstské spoje, jako právě zde, kdy je nachystán k cestě do Kovářova.
Foto Roman Bezemek (2. 9. 2007)
Pro zajímavost uvádíme odkazy i na starší jízdní řády z období 2005 - 2006:
Co se týče zastávek, působí tyto silným dojmem opravdové městské dopravy, většina z nich je vybavena čekárnami, které jsou i na těch zastávkách, které obsluhuje pouze tato jediná linka. Označníky jsou klasické kulaté terče ČSAD se žlutým sloupkem, stejně tak jízdní řády jsou v "linkové" podobě.
Mercedes Vario (1C8 8793) vyčkává před výpravní budovou železniční stanice Milevsko na příjezd osobního vlaku, aby potom cestující rozvezl dále po městě.
Mercedes Vario (1C8 8793) vyčkává před výpravní budovou železniční stanice Milevsko na příjezd osobního vlaku, aby potom cestující rozvezl dále po městě.
Foto Roman Bezemek (16. 3. 2008)
V minulosti byly na zdejší městské dopravě nasazovány i klasické městské autobusy Karosa B732, dnes je zde turnusován jeden malokapacitní autobus Mercedes O814 Vario, RZ 1C8 8793, za který v případě potřeby zaskakuje klasický linkový autobus Karosa C734. Vzhledem k tomu, že provozovatel ČSAD Písek postupně nahrazuje klasické autobusy Karosa úspornějšími vozy SOR 9,5 a 10,5, tak jistě nebude dlouho trvat a tento vůz se objeví i na zdejší městské lince jako příležitostný záskok za Mercedes. Autobusy píseckého dopravce mají většinou firemní nátěr a ani zdejší Mercedes není výjimkou. Pro určení směru se používají směrové tabulky umístěné za předním sklem.
Autobus místní dopravy v Milevsku opustil zastávku Karla Čapka a projíždí pod příkrovem zeleně sídlištěm směrem k nádraží.
Autobus místní dopravy v Milevsku opustil zastávku Karla Čapka a projíždí pod příkrovem zeleně sídlištěm směrem k nádraží.
Foto Roman Bezemek (15. 5. 2008)
Jak již bylo řečeno v úvodu, na milevské městské lince je poměrně široká nabídka spojů (včetně školních) a zdejší místní doprava je i relativně využívaná, a to nejen k dopravě z a na nádraží, ale i k dopravě po městě mezi centrem a sídlištěm. To je jistě velmi potěšitelná skutečnost a nezbývá, než doufat, že tento stav potrvá i v budoucnu a milevská městská doprava se po letech stagnace třeba dočká i nějakého rozvoje.
Na závěr je ještě vhodné zmínit firmu Czech Camion Servis. Tato firma se totiž mimo jiného zabývá i generálními opravami autobusů, včetně městských. Vozy v různém stadiu rozpracovanosti je většinou možné vidět na dvoře objektu nedaleko vlakového nádraží, kde má tato firma své sídlo. Autobusy, které prošly generální opravou v Milevsku je dnes možné spatřit v provozu např. v Chomutově nebo u pražského dopravce HOTLINER.

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20