Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

marianskelazne

 

Trolejbusy v Mariánských Lázních

 

20200423 jama 60 krp
Klasický trolejbusový snímek z Mariánských Lázní u Kolonády Rudolfova pramene a s Katolickým kostelem v pozadí,
přesto však mimořádný. Zachycuje totiž novinku zdejšího vozového parku - jeden z osmi dodaných
parciálních trolejbusů ŠKODA 30 Tr v den své premiéry - prvního nasazení na linku s cestujícími.
Foto Jan Mašek, 23. dubna 2020
Trolejbusy jsou součástí městské dopravy a symbolem našich nejkrásnějších lázní již od roku 1952.
Do nedávné doby se jednalo o nejmenší trolejbusový provoz v ČR, od roku 2017 toto prvenství přebralo Hlavní město Praha.
 

Trolejbusový provoz v Mariánských Lázních byl slavnostně zahájen 26. dubna 1952, a to otevřením trasy od Nádraží do města, která nahradila dosluhující jednokolejnou elektrickou malodráhu. Narozdíl od ní trolejbusy výrazně lépe obsloužily vlastní centrální oblast, a to díky tzv. Lázeňskému okruhu - jednosměrné trati vedené kolem celého obvodu sadového parku s Kolonádou a okolím. Slibný rozvoj následoval hned příští rok otevřením odbočky k Lesnímu prameni. V 60. letech se po etapách staví úšovická větev k novému zázemí dopravního podniku, rozvinutá následující dekádu o prodloužení k Antoníčkově prameni. Mohutný rozkvět přichází na přelomu 70. a 80. let, symbolizuje jej napřed generální rekonstrukce veškeré pevné trakční sítě včetně měnírny, dále pak i stavební rozmach - prodloužení trati od Nádraží na sídliště Panská pole a nová větev po Chebské do Velké Hleďsebe / Klimentova. Další plánované trasy (do Hamrníků, na Kolibu) se již bohužel nestačí realizovat. Od 90. let provoz stagnuje až na přelomu tisíceletí příichází otevřená krize a trolejbusům hrozí bezprostřední zánik. Odpor veřejnosti, odborníků i příznivců dopravy (události iniciovaly vznik spolku SPVD, na jehož webu se právě nacházíte a který se velmi angažoval na záchraně trolejbusů) vede ke zvratu a elektrická MHD se ve městě udrží. Vozový park je obnoven nízkopodlažními trolejbusy, z nichž některé díky zabudovanému dieselagregátu vyrážejí i na trasy bez trolejového vedení. Snahy o uzavření provozu však ani po takto významné modernizaci nekončí a teprve nyní (2020) po dodávce nových parciálních trolejbusů s trakčními bateriemi a avizovaném začátku prací na rekonstrukci měnírny a pevných trakčních zařízení se konečně zdá být budoucnost mariánskolázeňských trolejbusů již zaručená.

 

20200423 jama 60 husova
Trolejbusy nové generace znamenají zcela novou dimensi a čerstvý vítr zdejší městské dopravy. Narozdíl od svých předchůdců totiž překonávají úseky bez vrchního vedení (jako vůz č. 60 na snímku z nezatrolejované části Husovy třídy) pomocí energie uschované v trakčních bateriích. Původní vozy řady 24 Tr disponovaly pomocným dieselagregátem, takže v inkriminovaných úsecích vypouštěly emise, navíc spotřeba nafty byla značná. Parciální vozy s bateriemi tento problém odbouraly
a trolejbusová doprava je nyní i mimo troleje zcela bezemisní.
Foto Jan Mašek, 23. dubna 2020
Za normální situace je na mariánskolázeňské síti zavedena čtveřice trolejbusových linek, v současnosti jsou ale kvůli pandemii koronaviru a s tím souvisejícím omezením městské dopravy linky 3 a 5 dočasně mimo provoz.
 
Linkové vedení v roce 2020 vypadá takto:

 

3

Antoníčkův pramen – Dopravní podnik – Kovárna – Úšovická křižovatka – Chebská křižovatka – Knihovna – Centrum – Mírové nám. – Kolonáda – Goethovo nám. – City service – Slovan – Chebská křižovatka – Úšovická křižovatka – Kovárna – Dopravní podnikAntoníčkův pramen

5

Panská pole – Nádraží – Klas – Úšovická křižovatka – Chebská křižovatka – Knihovna – Centrum – Mírové náměstí – Kolonáda – Goethovo náměstí – City service – Slovan – Chebská křižovatka – Úšovická křižovatka – Klas – Nádraží – Panská pole

6

City service - Cristal - Slovan - Chebská - [(Kaufland)] - Velká Hleďsebe, Prádelna - Velká Hleďsebe, Růžek - Klimentov - Klimetov, sídliště - Velká Hleďsebe, Prádelna - [(Kaufland)] - Chebská - Knihovna - Pošta - Centrum

7

Antoníčkův pramen - Dopravní podnik - Kovárna - Úšovická - Klas - Nádraží - [Třešňovka - (Kaufland) - Chebská] - Knihovna - Centrum - Mírové náměstí - Kolonáda - Goethovo náměstí - City service - Slovan - [Chebská - (Kaufland) - Třešňovka - Panská pole] - Nádraží - Klas - Úšovická - Kovárna - Dopravní podnik - Antoníčkův pramen

 

Zastávky uvedené v (závorkách) obsluhují jen vybrané spoje, zastávky / trasy značené
[hranatými závorkami] leží mimo zatrolejované úseky.

 

 

20200423 jama 61 ap
Smyčka Antoníčkův pramen zalitá jarními slunčními paprsky, sytý žlutý nátěr nového trolejbusu skutečně září, snad se i díky těmto pokrokovým parciálním vozům podaří zajistit také patřičně zářnou budoucnost celého mariánskolázeňského provozu.
Foto Jan Mašek, 23. dubna 2020

Trolejbusy jezdí pouze v denním provozu, noční doprava existovala v dobách největšího rozkvětu zdejší městské dopravy v 80. letech. Dnes první spoje vyrážejí z vozovny kolem páté hodiny ranní, poslední vůz pak zatahuje před jedenáctou večerní. Všechny linky jsou řešené jako polookružní. Trojice je vedena z okraje města do centra (3, 5, 7), čtvrtá - č. 6 je dnes příměstská a spojuje centrum města s blízkou obcí Velká Hleďsebe/Klimentov. Číselné označení linek netvoří souvislou řadu z historických důvodů - v minulosti existovaly také linky 1, 2 a 4. První byla nahrazena linkou 5, druhé dvě pak obsluhovaly zaniklou odbočku k Lesnímu prameni a byly zrušeny nedlouho po zastavení provozu na této trati. 

 

20160401 jama 53 57 cs
Předchozí generaci mariánskolázeňských trolejbusů představovaly nízkopodlažní trolejbusy ŠKODA 24 Tr.
Na snímku dvojice vozů v prostoru zastávky City service. Ten v popředí č. 53 stojí odstaven na obratové stopě zdejší konečné a později se jako linka 6 vydá za hranice města do Velké Hleďsebe. Díky zabudovanému dieselagregátu navíc obslouží zastávku Kaufland ležící mimo vlastní trolejbusovou trať. Přijíždějící 24 Tr v pozadí se jako linka 5 navrací z Lázeňského okruhu
kolem centra města a pokračuje do výchozí zastávky na Panských polích.
Foto Jan Mašek, 1. dubna 2016
Linky 3 a 5 jezdí pouze v pracovní dny a jejich provoz končí již kolem půl osmé večerní, dál za ně přebírá přepravní zátěž linka 7, která jinak během dne vykoná jen několik spojů, zatímco o víkendech a svátcích jezdí místo nich celodenně. Linka 6 v současnosti funguje v celotýdenním režimu, přes deset let se ale trolejbusy na této trase objevovaly jen ve všední dny, o víkendech je střídaly autobusy linky 16. Ty stále trolejbusy suplují v pracovní dny po sedmé večer, o volných dnech pak i v časné ranní době. Do léta ustáleného stavu zasáhla roku 2020 koronakrize a způsobila časté změny v organizaci MHD. Během vyhlášených nouzových stavů a poklesu poptávky po dopravě přechází dopravce na jízdní řády pro volné dny, tj. s provozem pouze linky 7 (od podzimu doplněné linkou 6).

 

20161230 jama 47 dp
Provoz hlavní trolejbusové linky č. 3 je ve špičkách pracovních dnů posilován nasazováním třetího trolejbusu
na tzv. dělené směně (ráno a odpoledne). Po několik let bylo toto "3. pořadí linky 3" téměř pravidelně doménou
posledního zdejšího ostrovského mohykána - 14 TrM č. 47/II. s nezaměnitelným zvukovým projevem plynoucím
z přítomnosti maďarské hnací nápravy "RÁBA". V silně bočním prosincovém slunci byl trolejbus zachycen
při odbavování cestujících na nácestné zastávce Dopravní podnik, první od smyčky Antoníčkův pramen.
Foto Jan Mašek, 30. prosince 2016
Na poměrně malé město, jakými jsou Mariánské Lázně se svými ca. 13 000 obyvateli, je frekvence městské dopravy úctyhodná. Časy největší slávy, kdy rozestup mezi spoji v centru města klesal i k pouhým dvěma minutám jsou sice již patrně nenávratně pryč, i dnes ale, a to i zásluhou přítomnosti trolejbusů, je provoz velmi čilý. Za hlavní páteřní linku lze považovat úšovickou "trojku" na níž jsou nasazovány až tři trolejbusy - dva celodenně s nimiž je dosahováno pravidelného intervalu 20 minut v přepravním sedle, v ranní a odpolední špičce se přidává třetí pořadí, které tento interval snižuje na 10 resp. 12-15 minut. Linka 5 má stálý celodenní interval 20 minut. Příměstská linka 6 vyráží za hranice města naopak ve zcela náhodných rozestupech od 25 do 90 minut. Linka 7 má v pracovní dny dopoledne jen nepravidelný interval, v odpolední špičce pak pravidelný hodinový. Po sedmé hodině večerní supluje provoz linek 3 a 5, a to intervalem 30 minut, který si drží i o volných dnech.

 

20200423 jama 61 kaufland
Trolejbusy lze v běžném provozu potkat i v místech bez vybudovaného vrchního vedení, což je i příklad parkoviště
u OD Kaufland, kam na zdejší zastávku zajíždějí vybrané spoje linek 6 a 7. Na snímku nový vůz ŠKODA 30 Tr
v den svého prvního nasazení na linku s cestujícími na jaře 2020.
Foto Jan Mašek, 23. dubna 2020
Trasy linek 3 a 5 jsou stálé a celodenně neměnné s výjimkou těch spojů linky 3 zatahujících do vozovny, které svou jízdu končí na zastávce Dopravní podnik. Vybrané spoje linky 6 obsluhují zastávku Kaufland, která leží přímo v prostoru parkoviště u tohoto marketu a není sem nataženo trolejové vedení. Trolejbusy proto využívají alternativní zdroj energie (baterie / dieselagregát) většinou již od zastávky Chebská, zpět na trolej se připojují přímo v jízdním pruhu (ve směru do Velké Hleďsebe) nebo v prostoru protisměrné zastávky Chebská, kde jsou natrolejovávací stříšky společné také pro linku 7. Linka 6 také jedním ranním spojem v pracovní dny projíždí centrum města přes tzv. Lázeňský okruh (kudy jezdí ostatní trojice linek), zatímco všechny ostatní spoje končí na křižovatce "U Hodin" na konečné Centrum/City service.

 

20130228 zdkr 55 tesco
Netradiční místo pro otáčení trolejbusu - jinak neveřejný zadní dvůr za OD TESCO určený pro vykládku zboží byl v krátkém období existence zastávky TESCO používán k obracení vozidel MHD, neboť komunikace, na níž se dnes zrušená zastávka nacházela byla slepá a bylo nutné se s vozy vracet zpět na Chebskou třídu.
Foto Zdeněk Kresa, 28. února 2013
Linka 7 je co do variability vedení jednotlivých spojů velmi pestrá, jelikož jde částečně o kombinací tras ostatních linek, tvořící přímé spojení Úšovic s nádražím a nákupní zónou na Chebské. Je také jedinou místní linkou, na kterou je nutné na všechny spoje nasazovat dvousilové trolejbusy, neboť její trasa vede v nezatrolejovaném úseku Husovy třídy od Panských polí po Chebskou třídu. Při jízdě do města stahují vozy sběrače nad zastávkou Husova a nasazují na zastávce Chebská, kde naopak stahují, pokud se z města vracejí. Natrolejovávací stříšky jsou pak umístěny v prostoru nástupní zastávky točny Panská pole. Organizace provozu na lince je zhruba následující - časně ráno jsou jako číslem 7 označeny spoje vyjíždějící z vozovny na linku 5 a končící tak na Panských polích, dopoledne pak jezdí "sedmička" jen v trase Antoníčkův pramen - Centrum a od City service zpět. Večer pak dvojici spojů tvoří vozy z linky 5 zatahující, jedoucí jako č. 7 z Panských polí do zastávky Dopravní podnik. Během odpoledne linka 7 projíždí již celou svoji trasu, do zastávky Kaufland ale zajíždí jen do osmi hodin večer, pak už tuto zastávku vynechává. O volných dnech se střídá obsluha zastávky Kaufland tak, že jednou za hodinu přes ní jede spoj od Antoníčkova pramene do města, každou hodinu pak také trolejbus mířící z města k "Antoníčku". V minulosti navíc linky 6 a 7 kromě zastávky Kaufland, obsluhovaly také druhou zastávku na nákupní zóně kolem Chebské, a to TESCO a aby k ní mohly trolejbusy zajet, musely se poměrně kuriózně točit v prostoru vykládky zboží za obchodním domem. V ranném období existence linky 7 existovaly zimní "lyžařské" spoje zajíždějící z Goethova náměstí na zastávku Koliba u níž se nachází pata skiareálu.

 

20190713 jama 47 ap
Trolejbusy řady 14 Tr žily s Mariánskými Lázněmi téměř 45 let (tedy nejdéle ze všech ostatních měst v tuzemsku i zahraničí). Několikrát odkládané definitivní odstavení posledního "přeživšího" zástupce - ExPlzeňské 14 TrM č. 417 resp. 47/II. se naplnilo
v létě 2019. Událost byla velmi pěkně pojata a za poslední den byla zvolen volný den - sobota 13.7.2019, kdy se patřičně vyzdobený vůz vydal na zvláštní linku 9, na níž po celý den a zdarma křižoval téměr celé město. Na pozdní večer
pak byla ještě připravena fotojízda pro zájemce a návratem do vozovny kolem půlnoci trolejbus završil
jednu významnou éru zdejšího provozu.
Foto Jan Mašek, 13. července 2019
Ještě do léta 2019 bylo možné vozit se posledním trolejbusem řady ŠKODA 14 Tr - bývalým plzeňským 14 TrM č. 417, u MDML pak č. 47/II. Jeho vyřazením se završila téměř 45 letá provozní éra tohoto přelomového typu trolejbusů pod mariánskolázeňskými trolejemi. První dva prototypy se zde totiž objevily již roku 1974, tedy ve značném předstihu oproti jiným DP, kde se trolejbusy této nové řady začaly objevovat až v první polovině 80. let. Mariánské Lázně odebíraly nové vozy 14 Tr až do roku 1994, dva ojeté 14 TrM z Plzně pak pořídily roku 2011. Poslední vůz ukončil provoz slavnostně 13.7.2019 celodenním nasazením na zvláštní linku 9 a noční fotojízdou, kdy zátahem kolem půlnoci se definitivně uzavřela jedna významná kapitola zdejší trolejbusové dopravy.

 

20020508 hs trejsi oslavy
První generace českých nízkopodlažních trolejbusů řady 21 Tr se do provozu v Mariánských Lázních z mnoha důvodů nedostala. Přesto se zde jedna "Trejsina" - 21 TrACI objevila, a to v rámci Oslav 50 let trolejbusů, konananých na podporu zachování elektrické dopravy ve městě v roce 2002 v časech neustále trvajících velkých tlaků na likvidaci provozu.
Zapůjčená plzeňská "jednadvacítka" č. 482 se objevila i na běžných spojích s cestujícími,
jak dokazuje snímek v plné jízdě na lince 5 nedaleko Úšovické křižovatky.
Foto Jan Šlehofer, 8. května 2002
Mezi lety 1994 - 2004 se park trolejbusů pouze tenčil, starší vozy byly vyřazovány bez náhrady, proto se město zcela vyhnulo nákupu první generace českých nízkopodlažních trolejbusů řady ŠKODA 21 Tr. Jeden zástupce typu 21 TrACI s pomocným dieselagregátem se však ve městě přece jen objevil, a to během Oslav 50 let trolejbusů v roce 2002, šlo o zapůjčený plzeňský vůz č. 482, který měl veřejnosti a zvláště vedení města dokázat, že trolejbusová technika není mrtvý pojem a že se naopak moderní a pokrokové vozy vyrábí.

 

20041126 pk 51 gn
Ztělesněný zázrak, i tak by šel pojmout popisek tohoto snímku zobrazující první provozní den prvního nového trolejbusu, zakoupeného do Mariánských Lázní po zažehnání nejsilnějšího pokusu o likvidaci zdejšího trolejbusového systému.
Jde o prototyp 24 Tr, který odstartoval zcela novou éru produkce trolejbusových vozidel v České republice.
Po uzavření závodu v Ostrově nad Ohří začaly nové vozy vyjíždět z plzeňského doudleveckého závodu ŠKODA Electric,
kde se montuje elektrická výzbroj do upravených autobusových karoserií různých výrobců.
Foto Petr Kudrej, 26. listopadu 2004
Po zažehnání intenzivních snah o uzavření trolejbusového provozu, přichází roku 2004 první nový trolejbus - jde o samotný prototyp ŠKODA 24 Tr, který předtím používal výrobce pro prezentační účely a byl zapůjčen do mnoha českých i několika zahraničních měst. Poté byl za sníženou částku prodán do Mariánských Lázní a stal se pomyslnou vlaštovkou nové generace zdejších trolejbusů. Druhý vůz stejného typu získal dopravce víceméně náhodou. Šlo o vůz původně vyrobený pro Zlín, který se však při přepravě po železnici vzňal ve stanici Úvaly u Prahy, vrátil se do plzeňského výrobního závodu, kde došlo k jeho repasi a následně byl nabídnut Mariánským Lázním.

 

20061013 luvr 24tr novelazne
Pravým garantem dalšího zachování i rozvoje trolejbusové dopravy ve městě se stává až dodávka pětice vozů ŠKODA 24 Tr č. 53 - 57 uskutečněná na podzim 2006. Právě nová generace umožnila odstavení většiny starších 14 Tr a díky třem vozům vybavených dieselagregátem mohlo dojít i k zavedení nové linky s trasou částečně mimo trolejové vedení.
Foto Lukáš Vrobel, 13. října 2006
Skutečnou vzpruhou pro zdejší provoz však byla až pětice vozů 24 Tr v provedení karoserie Citelis, pořízená roku 2006 za finančního přispění Evropské unie. Tři z dodaných vozů byly vybaveny pomocným dieselagregátem pro možnost jízdy mimo trolejové vedení, což pomohlo zavést trolejbusové linky v nových trasách, případně operativně odklánět na objízdné trasy při výlukách apod.

 

20110627 zdkr 45 uk
Lázeňský nátěr v kombinaci městských barev - žluté, modré a bílé snad nejlépe vynikal na vozech 14 Tr, jak ukazuje
slunečný záběr z Úšovické křižovatky s odbočujícím trolejbusem ev. č. 45. Ten spolu s č. 49 tvořil dvojici
posledních původních mariánskolázeňských "čtrnáctek". Pro zhoršující se technický stav došlo
k odstavení obou v roce 2011 a jejich nahrazení dvěma původně plzeňskými 14 TrM.
Foto Zdeněk Kresa, 27. června 2011
Příchod většího počtu nových trolejbusů znamenal postupné odstavení většiny původních vozů 14 Tr - dvojice posledních - č. 45 a 49 dojezdila v roce 2011. Za ně však byla pořízena adekvátní náhrada v podobě dvou plzeňských modernizovaných trolejbusů 14 TrM č. 417 a 439. Jejich nasazení se většinou omezovalo jen na dělené směny tj. provoz ve špičkách. Obdržely čísla 47 a 48 (v druhém obsazení), druhý zmíněný vůz pobyl v Mariánských Lázních jen necelé tři roky, zatímco 47, i když se několikrát uvažovalo o jejím vyřazení i dříve, vydržela až do července 2019.

 

20151013 jisp t12 krp
Nástin možné budoucnosti veřejné dopravy ve městě přináší prezentace nového parciálního trolejbusu řady 26 Tr
pro hlavní město Maďarska - Budapešť, konaná za účasti zástupců města a dopravce na podzim 2015,
kdy se řešilo směřování dalšího vývoje MHD.
Foto Jiří Šplíchal, 13. října 2015
Po odeznění opětovných návrhů na postupnou likvidaci trolejbusové dopravy, nástupu nového vedení města, uchyluje se pozornost k parciálním trolejbusům s trakčními bateriemi pro nezávislý pohyb i mimo trolejovou síť. Schválená koncepce rozvoje elektrické MHD počítá právě s tímto druhem vozidel jako s budoucností mariánskolázeňské dopravy. Prvním pokusům o získání finanční podpory na nové vozy však není přáno, přednost dostávají jiná města a hrozí, že lázně na dotaci nedosáhnou. Otázka další existence trolejbusové dopravy je opět diskutována, objevují se i úvahy o dožití provozu spolu s vypršením životnosti stávající flotily vozů 24 Tr. Díky přesunům finančních prostředků v rámci operačních programů "Podnikání" a "Doprava" se ale nakonec Mariánské Lázně dostávají "nad čáru" podpořených projektů a dotace je pak městu přiklepnuta.

 

20200423 jama 60 ap
Slavnostní okamžik, výjezd nového parciálního trolejbusu ŠKODA 30 Tr na úplně první pravidelný spoj pro cestující, je čtvrtek 23. dubna 2020, přesný čas 15:05 a právě se začíná psát zcela nová kapitola mariánskolázeňského trolejbusového provozu.
Foto Jan Mašek, 23. dubna 2020
O nové generaci trolejbusů je rozhodnuto v létě 2019, za výrobce je vybrán tradiční dodavatel - závod ŠKODA, karoserii zhotovuje SOR Libchavy. Na přání zákazníka jde o již výběhový typ ŠKODA 30 Tr v upravené pouze třídvéřové variantě (obdobné, jako se používá v Teplicích). Vlastní výroba probíhá na jaře 2020, dodávky jednotlivých vozů probíhají postupně do dubna 2020. Přelomovým datem pro mariánskolázeňský trolejbusový provoz se stává čtvrtek 23. dubna 2020, kdy se nové parciální vozy poprvé nasazují do provozu. Kvůli omezením způsobeným pandemií čínského koronaviru jde bohužel jen o komorní akci bez možnosti široké účasti veřejnosti a zájemců o dopravu i řádné propagace, tak jak by si tato významná událost bývala zasloužila.

 

20151111 jama 54 menv
Ač zanedlouho oslaví trolejbusy v Mariánských Lázních 70. výročí od zahájení provozu, dopravce nedisponoval žádným
vlastním historickým vozidlem a pro různé příležitosti si je musel půjčovat z jiných měst. Nyní se díky iniciativě
a velkému úsilí několika zaměstnanců MDML počítá se zachováním trolejbusu 24 Tr č. 54 jako s budoucím
historickým vozem, reprezentujícím sice nedávnou, přesto již uzavřenou kapitolu zdejší MHD.
Na snímku ze zastávky Městský úřad vůz ještě v běžném provozu.
Foto Jan Mašek, 11. listopadu 2015
Pro mariánskolázeňský provoz skutečně "životně důležitá" dodávka nových trolejbusů způsobuje odstavení většiny vozů "staré" generace 24 Tr. Jelikož dodaných 30 Tr je celkem osm, je s nimi možné nahradit celou sedmičlenou flotilu 24 Tr naráz, osmý vůz je navíc náhrada již dříve vyřazené poslední 14 TrM. Jelikož ale v období od května do října 2020 probíhá rekonstrukce Chebské třídy, spojená s jízdou vozů v nepříznivém terénu rozkopaných vozovek, přistupuje dopravce k dočasnému ponechání v provozu zástupců 24 Tr vybavených dieselagregátem. Ty se pravidelně nasazují na linku 6, která staveništěm prochází. Díky úsilí několika zaměstnanců MDML bylo vedením podniku rozhodnuto o zachování trolejbusu 24 Tr č. 54 ve stavu vozů a jeho příležitostné používání v běžném provozu s výhledem, že by se v budoucnu měl stát zdejším prvním historickým trolejbusem. Pro možnost plnohodnotného nasazování na všechny linky byl na vůz během léta namontován dieselagregát z 24 Tr č. 53. Mariánské Lázně se tak staly prvním českým městem, kde všechny trolejbusy disponují aleternativním zdrojem energie.

 

1965 aso t11 krp
Elegantní trolejbus ŠKODA T11 na propagačním záběru od (původní) Kolonády Rudolfova pramene. Trolejbus projíždí
Lázeňský okruh obráceným směrem než běžné linky, patrně kvůli potřebné kompozici snímku. Sériová výroba těchto pokrokových vozidel se bohužel nerozběhla a jen několik dokončených vozů jezdilo v pravidelném provozu v Plzni a Bratislavě.
Foto Archiv SPVD, 1965
V současnosti tak slouží na mariánskolázeňské síti jeden vůz 24 Tr a 8 vozů 30 Tr, dopravce tím má k dispozici 9 trolejbusů, které dokážou zajistit rozhodující podíl městské dopravy, zatímco autobusy jsou nyní opět jen víceméně okrajovým doplňkem. Od zahájení provozu v roce 1952 až do roku 2020 vozilo obyvatele, lázeňské hosty, návštěvníky a turisty, vojáky zaniklých posádek a mnoho dalších dohromady již 67 trolejbusů, a to typů 7 Tr, 8 Tr (včetně prototypu), 9 Tr a modifikací (H, HT), 14 Tr (včetně obou prvních prototypů z r. 1972 resp. 1974; 7. prototypu původně určeného pro Athény; vozu z ověřovací série 14 Tr0 a včetně jediného trolejbusu 14 Tr v ČR v teheránském nátěru, navíc používaného výrobcem pro ověření prvků pro verzi 14 TrE pro americký trh), 24 Tr a 30 Tr. Kromě této plejády trolejbusů se pod místní měděnou pavučinou objevilo i několik unikátních prototypů. Výrobce ŠKODA Ostrov používal atraktivní lázeňské prostředí především pro pořizování působivých propagačních fotografií, objevily se zde prototyp řady 8 Tr (prezentovaný také v Káhiře), T 11 (neúspěšný pokus o unifikaci autobusů a trolejbusů) a 14 Tr. První a poslední zmíněný se nakonec usídlily v Mariánských Lázních nastálo. Roku 1983 se ve městě poprvé (a zatím naposledy) objevil kloubový trolejbus a to v podobě prvního prototypu čs. článkového vozu 15 Tr.

 

20120625 zdkr 48 uk
Druhý vůz z dvojice ojetých 14 TrM z Plzně (pův. č. 439, v ML jako 48/II.) zachycený po průjezdu Úšovickou křižovatkou,
mířící na Palackého třídu. Oběma "čtrnáctkám" zůstal zachován jejich původní lak odpovídající plzeňskému městskému
nátěru trolejbusů, který narušuje jen bílá a modrá barva stahováků sběračů, použitých z vozů 45 nebo 49.
Foto Zdeněk Kresa, 25. června 2012
Téměř všechny trolejbusy byly pořízeny jako nové přímo od výrobce, kterým byl výhradně závod ŠKODA (Plzeň, Ostrov a nyní opět Plzeň), několik trolejbusů se ale převzaly Mariánské Lázně z jiných měst. A to jak zcela nových (8 Tr z Prešova), zánovních (7 Tr z Teplic a 9 Tr z Plzně), tak i ojetých (dvojice 14 TrM z Plzně). Čtvero vozů 7 Tr, vyřazených na počátku 70. let pomohlo překlenout těžké období s obnovou vozového parku v Opavě, dvě 8 Tr (prototyp a jeden ze sériových vozů) pomáhaly špičkové dopravě v Plzni. V 90. letech docházelo k cílenému snižování stavu trolejbusů a ty byly odprodávány zájemcům v různých zemích (Bosna a Hercegovina - Sarajevo; Ukrajina - Lvov; Kazachstán - Almaty; Maďarsko - Szeged; Litva - Vilnius). V posledních letech se dopravci podařilo odprodat obě 14 TrM původem z Plzně, a to č. 47 společnosti Autobusy Jihlava, 48 na Ukrajinu do Zhytomyru, nejnověji se našel zájemce také o čerstvě vyřazené vozy 24 Tr - č. 55, 56 a 57 z bulharského města Chaskovo.
20020511 hs 28 krp
Trolejbusy legendární typové řady 9 Tr patřily k Mariánským Lázním přes tři dekády (1963-1996). Jeden z nich - ev. č. 28
se podařilo zachovat, aby se pak na přelomu tisíceletí načas do města vrátil a pomáhal zvýšit povědomí o tehdy
ohrožené trolejbusové dopravě u široké veřejnosti, pro níž byl nasazován na mimořádné jízdy na různých akcí,
na jejichž pořádání se podílela také SPVD. Na snímku vůz v obnoveném továrním lakování na Lázeňském okruhu
před Katolickým kostelem při jízdách k oslavám 100 let MHD a 50. výročí zahájení trolejbusového provozu.
Foto Jan Šlehofer, 11. května 2002
Přestože sám dopravce zatím sbírku vlastních historických trolejbusů (krom zmíněné 24 Tr) nezaložil, několik původních mariánskolázeňských trolejbusů se dochovalo u jiných majitelů. Nejstarší je vůz ŠKODA 7 Tr pův. č. 3, pamatující slavnostní zahájení trolejbusové dopravy v roce 1952. Dnes je exponátem Muzea dopravy ve Strašicích u Plzně v nálezovém stavu (léta sloužila jako včelín). Plně provozní a vzorně opravená je 9 TrHT26 pův. č. 28, která přes krátké působení v Jihlavě je nyní historickým trolejbusem ve Zlíně-Otrokovicích. V soukromých rukou se nalézá 14 Tr č. 45. Několikrát se už ve městě objevily historické trolejbusy jiných dopravních podniků - pražská 8 Tr č. 494 a pardubická 9 TrHT č. 358 (Oslavy 100 let MHD v roce 2002) a plzeňská historická "devítka" č. 323, zapůjčená vícekrát, a to pro různá dopravní výročí (110 let MHD) i další akce (Den železnice, Svatováclavské slavnosti).

 

20140903 jama 52 menv
Trolejbus, který se dostal do Mariánských Lázní vlastně náhodou. Pokud by nezahořel při přepravě po železnici, prožil by svůj provozní život v souměstí Zlín-Otrokovice, kam byl původně určen a lakování karosérie tomu odpovídá. Po repasi ve výrobním závodě byl odprodán DPML a díky použití bílé barvy pro kryt zadní schrány, střešních plent a nástavby s elektrickou výzbrojí byl příbližen jeho vzhled zdejšímu lázeňskému nátěru.
Foto Jan Mašek, 3. září 2014
Lakování trolejbusů vychází z barev Mariánských Lázní, které tvoří žlutá, modrá a bílá. Od 90. let byl na trolejbusech používán tzv. lázeňský nátěr využívající právě tuto kombinaci. Ve stejné době se však množilo používání celovozových reklam a městský nátěr načas úplně zmizel a byl obnoven už jen na vozech 14 Tr č. 45 a 49. Prototyp 24 Tr si po celé svoje působení udržel tovární bílý nátěr včetně některých původních propagačních polepů. Druhá dodaná 24 Tr, vzhledem k původnímu místu určení, disponovala korporátním nátěrem DSZO tj. odstíny žlutooranžové a modré, pozměněným jen aplikací bílé barvy na víku zadního čela a na střešních plentách. Pětice 24 Tr z roku 2006 byla určena MDML již z výroby, a proto byla opatřena "lázeňským" nátěrem. Nová generace parciálních trolejbusů je jednobarevná - celožlutá, dopravce plánuje aplikaci modrých polepů, obdobných jako na místních autobusech SOR NB12, zatím k ní však nepřistoupil.

 

20160515 jama vozovna
Pohled na nádvoří vozovny Úšovice, která vlivem prakticky nulových investic vzhledově stále připomíná minulé dekády,
což je podtrženo i dnes vskutku archaickými trolejovými armaturami. Před halou odstavu a údržby je naaranžována
flotila historických vozidel, která se zůčastnila zvláštních jízd pořádaných u příležitosti slavnostního zahájení
lázeňské sezóny. Zleva autobus Karosa ŠL 11 patřící do Muzea dopravy Strašice, dále plzeňský
trolejbus ŠKODA 9 Tr a autobus ŠKODA 706 RTO městský následovaný sokolovským "Luxem".
Foto Jan Mašek, 15. května 2016
Provozu městské dopravy slouží vozovna Úšovice, vybudovaná počátkem 60. let. Bohužel areál byl v 90. letech zprivatizován spolu s celým tehdejším DP, a proto je nyní původně ucelené zázemí "rozkouskováno" mezi různé majitele a nájemce. Trolejbusům a autobusům slouží zatrolejovaná odstavná hala s dílnou, narozdíl od myčky, přes níž sice také vede trolej, ale dnes je již soukromá a vozy MHD se tak myjí ručně... Město po svém oživení zájmu o MHD několikrát uvažovalo o výstavbě nového areálu (blízko Antoníčkova pramene, u teplárny nedaleko nádraží), ale konkrétní kroky neprovedlo. Nutné dodat, že právě na místě současného teplárenského provozu se nalézala původní vozovna elektrické malodráhy z roku 1902 označovaná někdy podle ulice Nákladní. Po zániku tramvají se sem nastěhovaly trolejbusy a využívaly ji téměř desetiletí.

 

20161230 jama hamrniky
Zimní pohled na autobusovou točnu Hamrníky, umístěnou na jihozápadním okraji této části Mariánských Lázní.
Jde o poslední významnou lokalitu, kam nezasahuje trolejbusová doprava, ač bylo s elektrifikací zdejší trasy
počítáno už v 80. letech, nakonec z ní sešlo. S příchodem nových parciálních trolejbusů se myšlenka o elektrické trakci
v této lokalitě opět objevila, ale realizace se v nejbližší době nedá očekávat.
Foto Jan Mašek, 30. prosince 2016
Budoucnost trolejbusů v Mariánských Lázních byla téměř dvě dekády otázkou s mnohdy nejasnou, mlhavou odpovědí. Svého času to býval nejohroženější český trolejbusový provoz a jeho likvidace se zdála být neodvratnou skutečností. Díky vytrvalému úsilí odborné i laické veřejnosti, činnosti spolků (včetně značného podílu SPVD) a mnohým dalším nadšencům se podařilo nepříznivé časy zdárně přečkat a trolejbusům v Mariánských Lázních se nyní ukazují nové perspektivy. Současné vedení města je jejich rozvoji do značné míry nakloněno, což se pozitivně projevilo na úspěšném provedení celkové generační obměny vozového parku, navíc za pokrokové parciální trolejbusy s trakčními bateriemi, dávající možnosti dalšího rozvoje trolejbusové dopravy i bez budování nových tratí, ke kterému se naopak radnice nestaví úplně s pochopením. Je tak možné, že v budoucnu se krom tradičních tras, kde se jezdí bez trolejí (Kaufland, Husova třída) přidají i nové. Dlouhodobě se zvažuje o převedení autobusové linky 13 vedené na sídliště Vora a do Hamrníků pod taktovku trolejbusů s bateriemi, které by tak mohly vyplnit záměr rozšířit elektrickou dopravu tímto směrem, s nímž se počítalo již v 80. letech. Takovým počinem by opět vzrostl význam trolejbusů, navýšil by se jejich procentní podíl v městské dopravě a autobusům by zůstaly skutečně jen zanedbatelné výkony. Zatím je to však jen "hudba budoucnosti".

 

20130801 jama tv dp
Léta podinvestovanosti a nevyjasněné budoucnosti trolejbusového provozu se promítly do stavu trolejového vedení
a dalších prvků pevné trakční sítě, kdy ještě do roku 2013 sloužily v běžném provozu archaické proudové výhybky
z produkce Elektrovodu Kremnica (na snímku rozvětvení u zastávky Dopravní podnik). Kouzlem nechtěného je tak mariánskolázeňská síť jistým druhem skanzenu a živým přehledem historického vývoje prvků vrchního vedení,
neboť obsahuje armatury, které u jiných měst vymizely už v 90. letech. To se má ale brzo změnit,
neboť město získalo dotaci na (částečnou) modernizaci trolejové sítě.
Foto Jan Mašek, 1. srpna 2013
Velmi důležité je nyní věnovat pozornost skutečně komplexní rekonstrukci pevné trakční sítě a měnírny, jež jako celek dosluhuje (na druhé straně Mariánské Lázně jsou městem, kde lze prakticky dokázat, že trakční zařízení trolejbusů mají opravdu dlouhou životnost 40 a více let a to bez potřeby výrazných investic do oprav či rekonstrukcí). Městu se nyní podařilo získat jisté finanční prostředky, jež by měly pokrýt náklady na celkovou výměnu zařízení měnírny a částečnou modernizaci trolejového vedení (první etapa má zahrnovat tzv. Lázeňský okruh). I tyto akce jsou zásadní pro zajištění snad již jednou provždy nezpochybňované budoucnosti trolejbusů v Mariánských Lázních.

 

20200530 jama 64 nadcristalem
Parciální trolejbusy jako již přítomná budoucnost mariánskolázeňské dopravy. Nezbývá než jim přát úspěch a věřit,
že i právě díky nim již nikdy nebude vytahována karta možné likvidace trolejbusové dopravy a trolejbusy tak již
napořád zůstanou koloritem a jedním z významných symbolů našeho světoznámého lázeňského střediska,
které aspiruje na zapsání na seznam kulturního dědictví UNESCO.
Foto Jan Mašek, 30. května 2020

 

Oslavy 110 let městské dopravy v Mariánských Lázních

 

Není to tak dávno, co se v Mariánských Lázních slavilo 100 let MHD ve stínu hrozícího rušení trolejbusového provozu. Po deseti letech se otázka zrušení nejmenšího trolejbusového provozu v České republice sice místy objeví, nicméně oslavy kulatého výročí proběhly za dobré nálady.

 

IMG 6624

Důstojným vstupem do lázeňského města je bezesporu moderní terminál u vlakového nádraží.
Martin Fencl

 

Pro veřejnost byla připravena jízda dvěma historickými linkami - linkou 1, na které jezdil trolejbus Škoda 9 Tr PMDP a linkou 2, na které se proháněla legendární Škoda 706 RTO ze sokolovské divize společnosti Autobusy Karlovy Vary. Určitě příjemným překvapením byla i návštěva Karosy ŠL 11 z plzeňského ŠKODA-BUS klubu, která také zasáhla do provozu. Důvodem byl až nečekaný zájem cestujících, kdy hned při první jízdě došlo během několika zastávek k maximálnímu naplnění "erťáka" cestujícími a lidé na zastávce zoufale vyhlíželi další spoj.

 

IMG 6652

Linka 2 vedla k hotelu Krakonoš, cíle většiny cestujících. K hotelu také jezdila posilová linka 7X.
Martin Fencl

 

Zatímco linka 2 vedla od nádraží přes Kolonádu k hotelu Krakonoš a zpět k nádraží, linkou 1 mohli cestující projet prakticky celou trolejbusovou síť mariánskolázeňského provozu. Po městě jezdila také posilová linka 7X, rovněž od nádraží k hotelu Krakonoš. Na ní mohli cestující spatřit "běžný" Karosa - Renault Citybus, ev.č. 32. I ten jezdil po městě velmi slušně obsazen. Ale abych se ještě vrátil k nádraží.

 

IMG 6676

Karosa - Renault Citybus se blíží k Chebské křižovatce.
Martin Fencl

 

Mariánské Lázně jsem naposledy navštívil před čtyřmi lety. Z Chebu jsem tehdy přijel rychlíkem a zpět odjížděl autobusem. Můj první dojem z města nebyl nijak valný. Prostor před nádražím byl v poněkud zoufalém stavu, místy bylo těžké rozlišit, kde končí chodník a začíná silnice, při odjezdu autobusem jsem našel jen napůl stržený jízdní řád. Dnes, po čtyřech letech, jako bych přijel do jiného města. Nádraží krásně upravené a čisté. To samé před nádražím. Nový terminál je architektonicky zajímavě udělaný, cestujícím přijdou vhod světelné tabule s časy odjezdů. Nicméně, oproti minulým letům mi tu přišlo poněkud málo místa pro autobusy a trolejbusy. Chybělo mi tu více odstavné plochy pro výše zmíněné dopravní prostředky a i standartně "úzká" silnice. Stačí, aby jeden autobus zajel špatně do zálivu a řidič v širším osobním autě má problém ho objet. Také se mi nepodařilo najít místa pro autobusy NAD.

 

 

IMG 6685

Hodně místa pro automobily, málo pro autobusy?
Martin Fencl

 

Také mě zarazil celkově menší počet spojů k nádraží z města, na druhou stranu, v mnohem větších Karlových Varech není situace o moc lepší.

 

Na nádraží byly rozvěšeny během oslav informační tabule o současnosti, ale i minulosti trolejbusového provozu nejen v Mariánských Lázních. Další tabule upozorňovaly také na různá úskalí trolejbusů ve světě. Cestující se také mohli dočíst, jak se jezdí v jiných městech, či jak se postupně vyvíjela výroba trolejbusů.

IMG 6632

Úryvek jedné z tabulí.
Martin Fencl

 

IMG 6633

Za cedulí projíždí Škoda 9 Tr.
Martin Fencl

 

Nejen na nádraží bylo živo. Ve městě lidé čekali jak na historické linky, tak na klasické trolejbusy a autobusy. Alespoň v době mé návštěvy jsem viděl vypraveny pouze Škody 24 Tr Citelis, zdejší dopravní podnik však vlastní i starší odkoupené Škody 14 Tr z Plzně. Autobusy zastupoval v provozu již zmíněný Citybus na lince 7X, na lince 13 jezdil bílý Sor B10.5, do provozu zasáhl i nejstarší autobus u podniku - Karosa B932. V provozu byl i turisty oblíbený autovláček dopravce Autobusy Karlovy Vary. Možná vás překvapí, že poslední nový trolejbus koupila společnost MDML v roce 2006 a poslední autobus v roce 2002. Vozový park dopravce tak začíná pomalu zastarávat.

 

IMG 6639

Škoda 24 Tr Citelis u vlakového nádraží.
Martin Fencl

 

Co říci závěrem? Zbývá samozřejmě poděkovat všem, kteří se o akci zasloužili. Oslavy 110 let se totiž nadmíru povedly, radost lidí toho byla jasných důkazem. A také nezbývá než doufat, že při oslavách 120 let nebudou ve vzduchu stále viset otazníky nad budoucností trolejbusové dopravy v Mariánských Lázních.

IMG 6635

Karosa ŠL11 a Škoda 9 Tr.
Martin Fencl

Autobusy v Mariánských Lázních

Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 32 (CHI 11-47, r. v. 2001)
Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 32 (CHI 11-47, r. v. 2001) na trolejbusové lince 3 na kruhovém objezdu u zastávky City service.
Foto Lukáš Vrobel, 15. srpna 2006
První autobusová linka s charakterem městské dopravy vznikla již v roce 1913 a byla vedena od nádraží k Lunaparku. Následujícího roku však byla zrušena. Znovu autobusy vyjely v roce 1922. Provoz na městských linkách zajišťoval, stejně jako v letech 1913 - 1914, soukromý dopravce Heinrich Bär. Po městě bylo možné cestovat také autobusovými linkami dalších dopravců, které nebyly považovány za městskou dopravu. Během 2. světové války autobusy postupně jezdit přestaly a obnovit městskou autobusovou dopravu se podařilo až v roce 1948, kdy již dopravu zajišťovaly Elektrické a autobusové dráhy města Mariánské Lázně, pozdější Dopravní podnik a dnešní Městská doprava Mariánské Lázně. Od roku 1948 jezdí městské autobusy souvisle dosud.
Karosa B 932 ev. č. 30 (CHA 04-09, r. v. 1998)
Karosa B 932 ev. č. 30 (CHA 04-09, r. v. 1998) na konečné linky 13 City service.
Foto Martin Janda, 17. ledna 2008
Autobusy byly vždy v městské dopravě druhořadé. Obdobím jejich největšího rozkvětu byla 70. léta, kdy bylo v provozu osm autobusových linek označených čísly 10 a 12 - 18, které obsluhovaly Velkou Hleďsebi a Klimentov, Krakonoš a Zádub - Závišín, Hamrníky, Panská Pole, Nimrod, Letiště Skláře, Koupaliště Lido a jezdily odtud do centra města nebo do Úšovic. Některé z těchto linek měly čistě nebo výrazně rekreační charakter. Nejvýznamnější relace na Panská Pole a do Velké Hleďsebe byly později nahrazeny trolejbusem. Provozu trolejbusů předcházela rozsáhlá obsluha autobusy také v Úšovicích.
SOR B 10.5 ev. č. 33 (1K0 0108, r. v. 2002)
SOR B 10.5 ev. č. 33 (1K0 0108, r. v. 2002) na trolejbusové lince 5 v zastávce Pošta.
Foto Lukáš Vrobel, 15. srpna 2006
V současné době zajišťuje dopravce Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o. provoz pěti autobusových linek označených čísly 11, 12, 13, 14 a 16. Linkové vedení je uvedeno v tabulce na stránce Základní údaje o MHD.
Jedinou autobusovou linkou s intervaly odpovídajícími (malo)městskému provozu je linka 13 do Hamrníků, na které jezdí v pracovní dny jeden až tři spoje za hodinu a mimo pracovní dny jeden spoj za hodinu až za hodinu a půl. Intervaly jsou nepravidelné.
Linka 11 ke Kauflandu byla zavedena teprve 1. srpna 2006. V provozu je pouze v sobotu od 7:00 do 15:00 hodin v pravidelném intervalu 40 minut.
Autobusová linka 12 je především rekreační. V pracovní dny jsou na ní vedeny tři spoje na Krakonoš a zpět, mimo pracovní dny pět spojů, z toho tři zajíždějí do Zádubu - Závišína, kde doplňují provoz regionálních autobusových linek.
Linka 14 je ve dnech školního vyučování tvořena dvěma spoji ráno a jedním odpoledne, každým v jiné trase. Před zavedením linky 11 také zajišťovala spojení Úšovic se školou jih v sobotu dopoledne v pravidelném intervalu 40 minut.
Linka 16 je v provozu v dopoledním sedle pracovních dnů a mimo pracovní dny celodenně, a to v nepravidelných intervalech v rozmezí 60 - 90 minut. Linka vedená ve shodné trase s trolejbusovou linkou 6 vznikla 10. prosince 2006 vyčleněním spojů z této linky obsluhovaných z provozních důvodů pouze autobusem (jedná se o vůz přejíždějící na linky 12, 13 a 14).
Karosa B 932 CHA 01-90 (r. v. 1997)
Karosa B 932 CHA 01-90 (r. v. 1997) odbočuje na lince 12 z Anglické do Dusíkovy ulice mezi zastávkami Centrum a Koliba. Tento vůz byl odprodán ještě v říjnu 2007 ještě před zavedením evidenčních čísel pro autobusy.
Foto Lukáš Vrobel, 15. srpna 2006
Autobusy však až do podzimu 2006 běžně vyjížděly i na trolejbusové linky a k vidění byly běžně na všech tehdejších "trolejbusových" linkách, tedy 3, 5, 6 a 9. Na lince 6 (před vyčleněním linky 16) bylo důvodem již zmíněné přejíždění vozu na autobusové linky, na ostatních linkách pak nedostatek trolejbusů (vozů bylo k dispozici šest, nemusely však být všechny provozuschopné, a pořadí bylo ve špičce sedm), nedostatek řidičů s řidičským oprávněním na trolejbus, přebytek autobusů a v neposlední řadě zvyk z doby, kdy se schylovalo ke zrušení trolejbusového provozu a jeho náhradě autobusu.
Situace se změnila až v říjnu 2006, kdy bylo dodáno pět nových trolejbusů Škoda 24Tr. Ty spolu se staršími dvěma vozy stejného typu a dvěma trolejbusy 14Tr, které zůstaly v provozu, vytvořily potřebný počet vozů k pravidelné obsluze všech současných osmi trolejbusových pořadí, a autobusy na trolejbusových linkách nadále slouží pouze při mimořádnostech, jakými jsou výpadky trolejbusů, poškození trolejového vedení apod.
Karosa B 732 CH 95-77 (r. v. 1995)
Karosa B 732 CH 95-77 (r. v. 1995) při zátahu z výlukové linky 10 vedené do Sklářů u zastávky Dopravní podnik. V říjnu 2007, ještě před zavedením evidenčních čísel pro autobusy, byl vůz odprodán.
Foto Lukáš Vrobel, 15. srpna 2006
Městská doprava Mariánské Lázně v současné době vlastní čtyři autobusy. Autobusy jsou označeny evidenčními čísly teprve od února 2008, předtím na rozdíl od trolejbusů evidenční čísla přidělena neměly.
Nejstarším autobusem MHD je Karosa B 932 ev. č. 30 (SPZ CHA 04-09, r. v. 1998), která jezdí červeno-bílá s reklamními polepy. Nízkopodlažními vozidla zastupují dva autobusy Karosa-Renault CityBus 12M, ev. č. 31 (CHA 39-69, r. v. 1999) a 32 (CHI 11-47, 2001). Oba vozy jsou bílé a doplněné reklamními nápisy Renault a Dacia. CityBusy mají jako jediné autobusy dopravce automatickou převodovku.
Dosud nejnovějším autobusem DP se stal v roce 2002 SOR B 10.5 ev. č. 33 (1K0 0108), který jezdí celý bílý.
V říjnu 2007 (rok po rozšíření vozového parku o nové trolejbusy) byly odprodány tři nejstarší autobusy - dva vozy Karosa B 732 z let 1995 (CH 95-77) a 1996 (CH 99-22) v provedení s kulatou zádí. Oba jezdily v továrním červeno-bílém nátěru, jeden s doplněnými reklamními nápisy. Třetím odprodaným vozem byla Karosa B 932 z roku 1997 (CHA 01-90), která v posledním období před vyřazením jezdila s červeno-bílým čelem a zádí a bílými boky (po odstraněné celovozové reklamě).
Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 31 (CHA 39-69, r. v. 1999)
Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 31 (CHA 39-69, r. v. 1999) na trolejbusové lince 3 v zastávce Pošta.
Foto Lukáš Vrobel, 15. srpna 2006
CityBusy a SOR jsou vybaveny digitálními orientacemi. U ostatních vozů se umísťují nebo umísťovaly na čelo, pravý bok a záď vozu plastové cedule, a to na čelo a záď pouze s číslem a na bok i s trasou. Na čele a boku vozu nejsou cedule vkládány do držáků, ale ke spodní části skla. Držáky (rámečky) jsou (byly) buď prázdné nebo drží ceduli s názvem dopravce.
Hlášení zastávek ani zobrazování jejich názvů na digitálních orientacích není zavedeno. Digitální orientace zobrazují pouze číslo linky, výchozí a konečnou zastávku.
SOR B 10.5 ev. č. 33 (1K0 0108, r. v. 2002)
SOR B 10.5 ev. č. 33 (1K0 0108, r. v. 2002) na trolejbusové lince 9 u zastávky Dopravní podnik.
Foto Lukáš Vrobel, 15. srpna 2006
Městská doprava Mariánské Lázně nevlastní žádné autobusy dvoudvéřového linkového nebo zájezdového provedení, ačkoli v minulosti zajišťoval Dopravní podnik rozsáhlou zájezdovou dopravu.
Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 31 (CHA 39-69, r. v. 1999)
Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 31 (CHA 39-69, r. v. 1999) na trolejbusové lince 3 v zastávce Dopravní podnik.
Foto Lukáš Vrobel, 15. srpna 2006

Události z provozu 2002

Leden 2002

Dne 29. ledna se v budově Ministerstva dopravy a spojů konala schůzka ohledeně problematiky zachování trolejbusové dopravy v Mar. lázních. Kromě zástupců Spvd a zmíněného ministerstva byl přítomen místostarosta Mariánských Lázní RNDr. Pavel Poc, dále zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zdravotnictví. Úvodem informoval pan místostarosta o nevýhodném postavení města, které bylo nuceno soukromým dopravcem ke zvyšování dotace (která každoročně činila 10 miliónů Kč), pokud má být zachována trolejbusová doprava. Zástupce MŽP Mgr. Ondřej Wágner připomněl, že na modernizaci elektrické trakce ve městě lze využít prostředků ze Státního fondu životního prostředí, zástupce Ministerstva dopravy a spojů pak informoval o možnosti získání dotace na nákup nových vozidel. Rovněž zástupci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj vyslovili podporu trolejbusům z hlediska podpory lázeňství a cestovního ruchu. Pan místostarosta Poc přítomné dále ujistil, že nelze očekávat likvidaci trolejbusů v nejbližší době, ale že vážnost situace vyžaduje urychlené řešení. Navrhl tedy veřejné projednávání problematiky za účasti dopravního podniku a nás, zástupců Spvd.

Jaro 2002

Mariánskolázeňská trolejbusová doprava vstoupila navenek přece jen do lepší éry. Vypravenost trolejbusů oproti podzimu 2001 a zimně 2001/2002 výrazně vzrostla, pokud situace dovolí, jsou do provozu vypravovány všechny trolejbusy. Spolu s Vojtěchem Wolfem, vydavatelem časopisu Městská doprava, oslovovali naši členové různé společnosti, které se zabývají výrobou a montáží zařízení elektrické trakce. Dále jsme pokračovali v informačních kampaních, oslovovali i spolky a profesní sdružení ze zahraničí, aby nám pomohli při medializaci problému. Podíleli jsme se také na přípravě nadcházejících oslav 100 let MHD v Mariánských lázních.

Květen 2002

Ve dnech 8. až 12. 5. proběhly oslavy 100 let MHD v Mariánských Lázních a zároveň oslavy 50 let provozu trolejbusů. Oslavy byly připomenutím veřejnosti, jaký význam má pro lázeňské město elektrická městská doprava, a zároveň byly vyvrcholením činnosti občanského sdružení Společnost pro veřejnou dopravu. Návštěvníci i obyvatelé Mariánek se v těchto dnech mohli po městě svézt nejen historickými trolejbusy, ale zejména jedním z našich nejmodernějších trolejbusů, nízkopodlažní 21TrACI ("Trejsinou"), aby si zde vyzkoušeli, že trolejbusová doprava disponuje moderními vozy. O jejich existenci mnozí místní občané ovlivněni mýty o těžkých, zastaralých a neohrabaných trolejbusech neměli bez nadsázky ani tušení.
Trejsina z Plzně projíždí na lince 5 kolem hotelové školy
Plzeňská "Trejsina"  projíždí na lince 5 kolem hotelové školy blízko Úšovické křižovatky v Mariánských Lázních.
Foto Jan Šlehofer (8. 5. 2002)
Oslavy probíhaly za ohromného zájmu veřejnosti, a to jak z řad místních obyvatel, tak i z řad návštěvníků. Do Mariánských Lázní přicestovaly stovky zájemců, mnozí ze zahraničí, a i tím dali - doufejme - Mariánskolázeňským jasný signál, že význam trolejbusů pro toto město je ohromný.
Trejsina z Plzně projíždí na lince 5 kolem hotelové školy
Původní Mariánskolázeňský historický trolejbus 9 Tr zdolává příkré stoupání v lázeňské čtvrti.
Od roku 2004 tento vůz jezdí ve Zlíně.
Foto Jan Šlehofer (8. 5. 2002)

Konference o trolejbusové dopravě zaměřená na malé provozy

Konference o trolejbusové dopravě byla velice důležitou součástí oslav. Vystoupila zde paní starostka Ellén Volavková. Mimo jiné řekla, že si dovede představit v Mariánských Lázních jakoukoli městskou dopravu, a že trolejbusová varianta je jen jednou z mnoha variant. Také jsou již prý vyvinuty dle paní starostky nové pohony, kupř. elektrobusy, které na baterii dokáží obsloužit město.
Naopak pan místostarosta Poc vyzdvihl na konferenci význam trolejbusové dopravy pro město Mariánské Lázně a naznačil, že podnikne mnohé, aby byla trolejbusová doprava ve městě nejen zachována, ale doznala i obnovu infrastruktury. Pan místostarosta Poc též vyslovil podstatné, že zastupitelstvo radnice se v tomto volebním období nikdy nevyslovilo pro rušení trolejbusové dopravy, avšak též ji zatím ani nevyslovilo podporu.
S příspěvkem vystoupili v neposlední řadě členové Společnosti pro veřejnou dopravu. Nejprve obecně nastínili historii elektrické trakce ve veřejné dopravě. Pomocí příkladů z minulosti i současnosti varovali před jejím ohrožením pomocí lobbystických tlaků např. výrobců z oboru dieslové trakce. Dále vyzdvihli přínos konkrétně trolejbusové trakce nejen pro místní ekologickou situaci, ale i na zlepšení dopravní situace města. Připomněli fakt, že člověk při volbě druhu dopravy ve městech podvědomně vnímá trolejové vedení jako reklamní prvek, který láká k použití dopravního prostředku - tedy efekt tzv. viditelnost sítě. Spolu se stoupajícím podílem cestujících ve veřejné dopravě klesne logicky počet uživatelů dopravy individuální, což je nejvíce žádoucí právě v lázeňském území. Podmínku je ovšem fungující veřejná doprava, které objednatel i provozovatel věnují dostatečnou podporu.
Na konferenci promluvil také vlastník DPML, pan ředitel Voves, který vyslovil trolejbusům též podporu - zajímavá změna názoru oproti roku 2001. Dále uvedl, že v letošním roce koupí podnik malý nízkopodlažní autobus. Při projížďce účastníků konference městem ve dvousilovém trolejbusu 21 TrACI ukazoval všem zúčastněným, jak se lázeňské centrum změnilo v jedno velké parkoviště (v minulém volebním období) a zrušenou, avšak dodnes nesnesenou trať k Lesnímu prameni, která byla zrušena v roce 1996. Projížďka dále pokračovala k dolní stanici lanové dráhy Koliba, kam byla koncem 80. let vyprojektována trolejbusová trať. Cestou do Úšovic pan ředitel představil plochu bývalého centrálního parkoviště, na jehož ploše má dle některých zastupitelů vyrůst hypermarket spolu s administrativním objektem. Dle pana ředitele Vovse je právě zástavba tohoto dlouho uzavřeného parkoviště ukázkou špatné dopravní koncepce města.

Léto 2002

Po oslavách bohužel postupně klesla vypravenost trolejbusů, která se v následujícím období pohybovala jen kolem max. 3 vozů v síti v pracovní dny, o víkendu jen jeden, což samozřejmě výrazně prodražovalo trolejbusový provoz.

Anketní průzkum názoru občanů na řešení dopravy ve městě

Na přelomu června a července si město Mariánské lázně nechalo vypracovat anketu ohledně řešení dopravy ve městě. Cílem projektu bylo zjistit názory občanů na parkování, MHD, cyklistickou dopravu, regionální dopravu, a na celkovou dopravní situaci ve městě. Výběr respondentů byl nahodilý, celkem bylo vybráno 418 anketních lístků, což představuje 2,7% všech obyvatel Mariánských lázní. (Věkové složení respondentů sice neodráželo skutečné složení obyvatel, ale pro účely tohoto průzkumu byla metoda dostatečně přesná.) Na otázku "Myslíte si, že by město mělo v budoucnu podporovat trolejbusovou dopravu?"odpověděly téměř dvě třetiny dotázaných (63%) kladně. Jako důvod respondenti uváděli:
  • čistý provoz, ochrana životního prostředí
  • patří k tradici města, městotvorný prvek, který zvyšuje prestiž města
  • menší hluk z provozu trolejbusů
Ze závěrů ankety dále vyplynulo (mimojiné):
  • největším nedostatkem MHD bylo podle 57% dotázaných dlouhé intervaly mezi spoji, dále vadil nedostatek večerních a nočních spojů a nevyhovující tarif
  • třetina dotázaných používala k cestě do školy či zaměstnání městskou dopravu
  • čtvrtina dotázaných jezdila za nákupy převážně městskou dopravou
  • alespoň 1x týdně nebo vícekrát za týden využívala MHD 65% respondentů (z toho 35% denně)
  • téměř polovina dotázaných si přála větší omezení automobilové dopravy v lázeňské čtvrti

Podzim 2002

Dne 27. 9. 2002 vyjel poprvé v lázeňském městském nátěru vůz číslo 45. Velká Hleďsebe byla celé tři měsíce bez trolejbusů z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí. Několik dní byly také celé Mariánské Lázně zcela bez trolejbusové dopravy, ale to bylo tentokrát zapříčiněno ničivou vichřicí, která se nad městem přehnala 27. 10. a která měla za následek stržení cca 100 m trolejového vedení na meziměstské trati do Velké Hleďsebe. Trať byla sice ihned opravena, ale v pondělí 28. 10. díky destrukci sloupu u Nových Lázní, taktéž z důvodů oné vichřice, došlo k úplnému zastavení trolejbusového provozu, jen ve špičkách pracovních dnů jezdil jeden trolejbus (z důvodu nedostatku autobusů!) na lince 3 končící u CS service. Provoz byl obnoven 4. 11. 2002, na trati do Velké Hleďsebe 6. 11. 2002.
Trolejbusy byly v tomto období údajně vypravovány pouze proto, že technický stav autobusů nebyl právě nejlepší, ačkoli 25. 10. 2002 byl dodán další nový autobus, tentokrát malokapacitní SOR 10,5. Situace tedy nebyla nijak zvlášť příznivá, i když výrazně lepší, než před rokem.

Postřehy ze života mariánskolázeňského provozu - 2009

Po více než 3 letech, počátkem roku 2009, se autor fotoreportáže podíval do Mariánských Lázní, aby objektivem zachytil některé změny, které se za ta léta udály v nejmenším trolejbusovém provozu v Česku. Na počátku 21. století se zdálo, že trolejbusový provoz bude ukončen, což se naštěstí nestalo. Dnes jsou čisté a tiché trolejbusy opět páteří dopravy ve městě. Zásadním krokem byl nákup 7 nových trolejbusů Škoda 24Tr v letech 2004-2006, které nesou rozhodující tíhu přepravy. Nadále však zůstává nedořešeným problémem zastaralý způsob napájení jediné místní měnírny a vpravdě historické trolejové vedení včetně vzdušných armatur, které má negativní vliv na spolehlivost a rychlost trolejbusové dopravy.
Rovněž tak odbavovací systém volá po modernizaci, diskuze o vhodném typu odbavování v Mariánských Lázních již delší dobu probíhá. Dosud se jednotlivé jízdenky kupují u řidiče v jednoduchém jízdenkovém automatu, dlouhodobé časové předplatné se prokazuje klasickou papírovou průkazkou. Protože však jakékoliv odbavovací systémy, založené na bezkontaktních čipových kartách, jsou poměrně nákladné, v provozu velikosti Mariánských Lázní je možné, že by se jejich přínos ani nevyplatil. Je tedy pravděpodobné, že si na nový odbavovací systém ještě počkáme do doby než bude zavedena krajská dopravní karta či městská multifunkční karta.
 

Důležité události v MHD Mariánské Lázně v posledních letech

Rok 2006

Ke dni 1. července vznikl nový provozovatel místní MHD, společnost Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o. , kde město vlastní 60% majetku a dosavadní provozovatel MHD, společnost Dopravní podnik Mariánské Lázně a.s. zbývajících 40%. Tímto krokem město po 14 letech opět může přímo vstupovat do řízení MHD na svém území.
Dne 2. října byla slavnostně předána dopravnímu podniku pětice nových trolejbusů Škoda 24Tr Citelis (ev.č. 53-57), přičemž vozy 53,55,56 jsou vybaveny pomocným dieselagregátem. Nákup vozů byl ze 75% podpořen z evropského fondu SROP.
5. prosince vyjel do ulic města Mikulášský trolejbus, organizaci tentokrát převážně zajistili žáci ZUŠ Mariánské Lázně.
 
Rok 2007
Od konce srpna do počátku listopadu proběhla rekonstrukce části Husovy ulice, díky čemuž nebylo možné s trolejbusy zajíždět na sídliště Panská Pole. Proto se vozy linek č. 5 a 9 otáčely na Nádražním náměstí, na jinak nepoužívané obratové stopě.
Byla zavedena nová účelová trolejbusová linka č.7, určená zejména pro obsluhu nákupní zóny na Chebské ulici (OD Kaufland). Je obsluhována dvousilovými trolejbusy, příp. autobusem. Trasa linky je Antoníčkův Pramen - Nádraží - Kaufland - Centrum - Kolonáda - Kaufland - Panská Pole - Nádraží - Antoníčkův Pramen.
 
Rok 2008
Dne 1.ledna vstoupil v platnost nový tarif - jednotné nepřestupné jízdné stojí 10,-Kč, děti a zavazadla polovic. Roční "lítačka" je za 2000,-Kč.
Na linku č.7 vyjel na počátku prosince "Čertovský autobus".
 
Mariánské Lázně.
Mariánské Lázně - budova vlakového nádraží prochází celkovou rekonstrukcí.
Foto M. Klas, 2. ledna 2009
Mariánské Lázně.
Mariánské Lázně leží v nadmořské výšce 600 metrů na úpatí Slavkovského lesa. Zdejší zimy jsouproto poměrně tvrdé, s dostatkem sněhu (i když poslední tři roky je to i tady se sněhem poměrně bída). Je s podivem, že u nově dodaných trolejbusů Škoda 24Tr nebylo požadována dopravním podnikem instalace poptávkového otevírání dveří. Zamezilo by se tak zbytečnému "luftování" vozu na zastávkách, ve chvíli kdy je řidič zaměstnán odbavováním cestujících.
Foto M. Klas, 2. ledna 2009
Mariánské Lázně.
I do Mariánských Lázní dorazila éra nákupních center. Většina z nich je soustředěna blízko křižovatky Chebské a Husovy ulice. Jejich obsluhu zajišťují především spoje trolejbusové linky č.6, z centra lázní do Velké Hleďsebe. Protože však odbočka k hypermarketům není zatrolejována, jsou na linky vypravovány trolejbusy 24Tr s pomocným diselagregátem. V případě jejich poruchy je linku vypravován autobus, zachycený na parkovišti hypermarketu Kaufland.
Foto M. Klas, 2. ledna 2009
Mariánské Lázně.
Autobus Renault Agora na lince č.13, projíždí zúženým jízdním pruhem na Hlavní třídě.
Foto M. Klas, 2. ledna 2009
Mariánské Lázně.
Mariánské Lázně, Hlavní třída. Tepna města prochází po etapách generální rekonstrukcí, při které jsou uplatněny také moderní prvky dopravního zklidnění, které mají za cíl zejména zvýšit bezpečnost provozu a komfort chodců. Tam, kde to prostorová dispozice umožňuje, je vybudována segregovaná cyklostezka (patrná v levé části obrázku).
Foto M. Klas, 2. ledna 2009
Mariánské Lázně.
Klasická romantika z Mariánských Lázní s trolejbusem Škoda 24Tr. Ať se obrázek líbí (i když panu řidiči se to focení zrovna moc nelíbilo:-))
Foto M. Klas, 2. ledna 2009
Mariánské Lázně.
Základem vozového parku v Mariánských Lázních je sedm moderních trolejbusů Škoda 24Tr. Jeden z nich je zachycen na obrázku v blokové smyčce na Panských Polích. Na počátku roku 2009 byly v provozu ještě poslední dva zástupci staré generace vozů 14Tr (č.45 a 49).
Foto M. Klas, 2. ledna 2009
Mariánské Lázně.
Po romantické horské trati z Mariánských Lázní do Karlových Varů dnes dopravu zajišťuje společnost VIAMONT motorovými vozy Regiosprinter. Na záběru Regiosprinter míří za zastávky Mariánské Lázně na hlavní nádraží.
Foto M. Klas, 2. ledna 2009

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20