Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Trolejbusy v Hradci Králové

Škoda 21Tr ev. č. 45 (r. v. 2000)
Škoda 21Tr ev. č. 45 (r. v. 2000) na lince 3 u zastávky Magistrát města.
Foto Lukáš Vrobel, 29. září 2006
Provoz trolejbusů v Hradci Králové byl zahájen 2. května 1949 na lince Hlavní nádraží - Nový Hradec Králové. Do té doby byla (od roku 1928) městská hromadná doprava zajišťována pouze autobusy.
V roce 1949 byla zprovozněna ještě trať na Slezské Předměstí, v roce 1952 trať od Adalbertina k magistrátu, jejíž stavbou byl zatrolejován celý okruh kolem centra města, a ve stejném roce také trať k nové vozovně na Pouchovské ulici (která nahradila původní ležící u dnešní zastávky Centrál) a přes Kukleny do Plačic. Tato trať byla až do roku 2003 provozována v úseku Bláhovka - Plačice jako jednostopá. V roce 1958 byla otevřena trať do Malšovic, v 60. letech několik nových úseků na sídlišti Sever. Ve 2. polovině 60. let však bylo zároveň několik tratí zrušeno kvůli přestavbě uliční sítě. V období levné nafty a s tím souvisejícího odklonu od elektrické trakce se je nevyplatilo překládat. V polovině 70. let bylo rozhodnuto o zachování trolejbusového provozu, v 80. letech byl obnovován vozový park a technické zázemí a v 90. letech po dlouhé době otevřeny nové tratě: v roce 1993 mezi dnešními zastávkami OD TESCO a Hotel Garni (po vnějším městském okruhu), v roce 1995 byly obnoveny zrušené tratě na Gočárově třídě a přes Pyrám.
Škoda 15Tr ev. č. 77 (r. v. 1990)
Škoda 15Tr ev. č. 77 (r. v. 1990) na konečné linky 1 Hlavní nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 29. září 2006
Roku 2001 byla postavena odbočka Bláhovka - Hypernova a v roce 2003 byla otevřena nová trať Hypernova - Vlčkovická - Plačice, která nahradila původní jednostopou trať. Díky novému spojení konečných Hypernova a Plačice už nedochází na lince 3 k větvení (dříve některé spoje jezdily ze zastávky Bláhovka do Plačic a některé k Hypernově), ale pouze ke zkracování spojů do zastávky Hypernova.
Škoda 15TrM ev. č. 86 (r. v. 2001)
Škoda 15TrM ev. č. 86 (r. v. 2001) přijíždí na lince 1 do zastávky Heyrovského.
Foto Lukáš Vrobel, 29. září 2006
Díky tomu, že se všechny tratě odpojují z okruhu kolem centra města, má královéhradecká trolejbusová síť zajímavý tvar. Okruh je celý dvoustopě zatrolejován, jeho část mezi Zimním stadionem a Adalbertinem se ale projíždí jen manipulačně, v běžném provozu jsou zde jen autobusové linky.
Škoda 14TrM ev. č. 32 (r. v. 1995)
Škoda 14TrM ev. č. 32 (r. v. 1995) v nástupní zastávce linky 3 Slezské Předměstí - cihelna.
Foto Lukáš Vrobel, 29. září 2006
V současné době je v Hradci Králové v provozu pět trolejbusových linek označených čísly 1 - 3, 6 a 7. Trasy linek (pouze vybrané zastávky) jsou uvedeny v následující tabulce.

Č.
Trasa
1

Hlavní nádraží - Střelnice - Fakultní nemocnice - Hotel Garni - Carrefour - Nový Hradec Králové ( - Kluky)

2

Hlavní nádraží - Ulrichovo nám. - Magistrát města - Zimní stadion - Hotel Garni - Carrefour - Nový Hradec Králové

3

Slezské Předměstí-cihelna - Slezské Předměstí-nádraží - Alessandria - Sever střed - Dopravní podnik - Magistrát města - Muzeum - Hlavní nádraží - Veterinární škola - Kukleny nám. - Hypernova ( - Plačice)

6

Hlavní nádraží - Ulrichovo nám. - Magistrát města - Pyrám - Alessandria - Slezské Předměstí-nádraží - Slezské Předměstí-cihelna

7

Hlavní nádraží - Muzeum - Magistrát města - Náhon - Malšovice-U Čechů

Škoda 15Tr ev. č. 76 (r. v. 1990)
Škoda 15Tr ev. č. 76 (r. v. 1990) na konečné linky 2 Hlavní nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 29. září 2006
Linka 1 je v provozu v ranní špičce pracovních dnů v nepravidelných intervalech 5 - 16 minut (max. 6 spojů za hodinu), v dopoledním sedle a odpolední špičce 9 - 16 minut (většinou 5 spojů za hodinu). Mimo pracovní dny přes den jezdí pravidelně po 15 minutách. Večer jedou celotýdně dva až tři spoje za hodinu. Do Kluků jezdí celotýdně zhruba jeden spoj za hodinu.
Škoda 21Tr ACI ev. č. 50 (r. v. 1999)
Škoda 21Tr ACI ev. č. 50 (r. v. 1999) na konečné linky 1 Kluky, kam přijela z Nového Hradce Králové mimo trolejové vedení na pomocný dieselový agregát.
Foto Dominik Šipr, srpen 2004
V úseku Nový Hradec Králové - Kluky je linka 1 vedena mimo trolejové vedení. Spoje projíždějící tento úsek obsluhuje jediný vůz, kterým je trolejbus Škoda 21Tr ACI s pomocným naftovým agregátem nebo v případě jeho poruchy autobus. Na konci trolejového vedení v Hradci Králové trolejbus sběrače nejen automaticky stahuje, ale pomocí naváděcích stříšek na trolejích i automaticky nasazuje.
Škoda 21Tr ev. č. 39 (r. v. 1999)
Škoda 21Tr ev. č. 39 (r. v. 1999) na lince 3 v zastávce Alessandria.
Foto Lukáš Vrobel, 29. září 2006
Před dodáním vozu Škoda 21Tr ACI v roce 2000 jezdila do Kluků nejprve autobusová linka a od roku 1994 trolejbus Škoda 14Tr s přívěsným dieselagregátem NZ 600. Hradec Králové byl jediným městem, kde v pravidelném provozu jezdily trolejbusy s přívěsným agregátem, a zároveň prvním městem, kde jezdil trolejbus s cestujícími na zabudovaný pomocný agregát.
Kromě pořadí zajišťujícího spoje do Kluků je linka 1 v pracovní dny kloubová, o prázdninách na ní je obvykle kloubové jen jedno šejdrové pořadí. O víkendu je linka vypravována vozy běžné délky kromě nedělního odpoledne ve výjimečných případech (poslední volný den po prázdninách, advent).
Škoda 21Tr ev. č. 40 (r. v. 1999)
Škoda 21Tr ev. č. 40 (r. v. 1999) na konečné linky 7 Hlavní nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 29. září 2006
Linka 2 jezdí ve špičkách pracovních dnů v intervalech 11 nebo 12 minut, v sedle 12 minut, v sobotu do 16. hodiny 15 minut, v sobotu po 16. hodině a v neděli přes den 30 minut. Večer jedou celotýdně 2 - 3 spoje. V pracovní dny je kloubová, večer (a o prázdninách po celý den) na ní jezdí i vozy běžné délky, o víkendu opět kromě několika výjimek standardní vozy.
Na lince 3 činí interval ráno 7 - 14 minut, odpoledne 11 minut, v sedle 12, v sobotu a neděli 20 minut, večer jedou tři spoje za hodinu. Do Plačic jezdí pouze jeden až dva spoje za hodinu. Na linku vyjíždějí vozy běžné délky kromě víkendu před Památkou zesnulých, kdy je na ní zvýšená frekvence kvůli velkému hřbitovu v Kuklenách.
Škoda 15Tr ev. č. 74 (r. v. 1988)
Škoda 15Tr ev. č. 74 (r. v. 1988) na lince 2 v zastávce Gočárova třída.
Foto Lukáš Vrobel, 29. září 2006
Linka 6 jezdí v pracovní den po pěti až jedenácti minutách, o víkendu po dvaceti, večer jedou celotýdně tři spoje za hodinu. Linka 7 má intervaly 8 - 11 minut, odpoledne 10 minut, v sedle 15, o víkendu jezdí po 20 minutách a večer má opět celotýdně tři spoje za hodinu. Obě linky jsou obsluhovány vozy běžné délky.
Škoda 21Tr ev. č. 37 (r. v. 1998)
Škoda 21Tr ev. č. 37 (r. v. 1998) na konečné linky 3 Plačice.
Foto Lukáš Vrobel, 29. září 2006
Vozový park trolejbusů v Hradci Králové prodělal podobný vývoj jako ostatní československé provozy s podobnou historií. Před nástupem současných typů trolejbusů se zde vystřídaly vozy Vetra-ČKD, 7Tr, 8Tr, 9Tr a 9TrHT. V roce 1983 byly dodány první vozy typu Škoda 14Tr. Provoz tohoto typu s cestujícími byl ukončen v červnu 2004. Dnes jsou zachovány pouze dva trolejbusy 14Tr, ev. č. 08 (r. v. 1984) sloužící jako výcvikové vozidlo a ev. č. 28 (r. v. 1989), který je spolu s přívěsným dieselagregátem NZ 600 zachován jako historický.
Škoda 15Tr ev. č. 75 (r. v. 1988)
Škoda 15Tr ev. č. 75 (r. v. 1988) na lince 2 u zastávky Carrefour.
Foto Lukáš Vrobel, 29. září 2006
Z roku 1995 pocházejí dva vozy Škoda 14TrM ev. č. 31 a 32. Ostatní trolejbusy běžné délky jsou nízkopodlažní. Jedná se o 16 vozů Škoda 21Tr z let 1997 - 2000, jeden vůz 21Tr ACI s pomocným agregátem z roku 1999 a pět vozů 21Tr AC z let 2002 a 2003.
Kloubové trolejbusů jsou zastoupeny typy Škoda 15Tr (8 vozů z let 1988, 1990 a 1991) a 15TrM (5 vozů z let 1996, 1997 a 2001) s podlahou v normální úrovni.
Škoda 21Tr ev. č. 38 (r. v. 1988)
Škoda 21Tr ev. č. 38 (r. v. 1988) na lince 3 v zastávce Obchodní dům TESCO.
Foto Lukáš Vrobel, 29. září 2006
Celkem slouží v pravidelném provozu s cestujícími 37 trolejbusů, z toho 22 nízkopodlažních. Navzdory velkému počtu nízkopodlažních vozidel nejsou spoje s garantovaným nasazením nízkopodlažního vozidla vyznačeny v jízdních řádech. V jízdních řádech linek 6 a 7 je sice uvedeno, že "Linka je zajišťována přednostně nízkopodlažními vozy", což však není přesné, protože na tyto liky vyjíždějí běžně i vozy 14TrM při současném provozu nízkopodlažních 21Tr (AC) na lince 3, který tento přípis v jízdním řádu nemá.
Škoda 21Tr AC ev. č. 52 (r. v. 2002)
Škoda 21Tr AC ev. č. 52 (r. v. 2002) na lince 6 u zastávky Pyrám.
Foto Lukáš Vrobel, 29. září 2006
Většina trolejbusů jezdí v městském nátěru tvořeném kombinací barev červené, žluté, šedé a bílé. Některé vozy jsou opatřeny celovozovým reklamním nátěrem nebo jsou celé bílé.
Všechny trolejbusy v pravidelném provozu s cestujícími jsou vybaveny digitálními orientacemi. Vozy Škoda 15Tr nemají na čele obvyklý displej s číslem linky a názvem konečné, ale pouze malou orientaci s číslem. Konečná v tomto případě na čele vozu uvedena není.
Škoda 15Tr ev. č. 80 (r. v. 1991)
Škoda 15Tr ev. č. 80 (r. v. 1991) na lince 1 u zastávky Carrefour.
Foto Lukáš Vrobel, 29. září 2006
Na trolejbusové linky jsou vypravovány i autobusy, především na pořadí linky 1 zajišťující spoje do Kluků, na kterém není náhrada vozu 21Tr ACI jiným trolejbusem možná, ale i na další.
Škoda 14TrM ev. č. 41 (r. v. 1995)
Škoda 14TrM ev. č. 41 (r. v. 1995) na lince 7 odjíždí ze zastávky Obchodní dům TESCO.
Foto Lukáš Vrobel, 29. září 2006
Škoda 21Tr ev. č. 36 (r. v. 1998)
Škoda 21Tr ev. č. 36 (r. v. 1998) na lince 6 v zastávce Gočárova třída.
Foto Lukáš Vrobel, 29. září 2006
Další rozvoj trolejbusové sítě není vyloučen, ale v dohledné době na něj zřejmě nebudou uvolněny potřebné finanční prostředky. Plánována je výstavba tratí na sídliště Moravské Předměstí (pravděpodobně v úsecích Zimní stadion - Fakultní nemocnice B - Pod Strání / Podzámčí a Moravské Předměstí I - Benešova - Pod Strání / Podzámčí), která by umožnila nahradit provoz vytížených autobusových linek obsluhovaných kloubovými autobusy. Další možnosti rozvoje sítě už jsou při současné situaci utopií.
Škoda 15Tr ev. č. 81 (r. v. 1991)
Škoda 15Tr ev. č. 81 (r. v. 1991) na konečné linky 2 Hlavní nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 29. září 2006

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20