Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

caslav

Čáslav

Od 1. 9. 2004 zahájila v jihočeském městě Kaplice provoz nová linka městské dopravy. Uplynul celý rok a další město, jež se může pochlubit svou městskou dopravou, je středočeská Čáslav. Zcela neočekávaně a bez větších předcházejících upozornění zde od 1. 9. 2005 zahájila provoz městská linka.

Město Čáslav

Náměstí Jana Žižky v centru Čáslavi
Náměstí Jana Žižky v centru Čáslavi.
Foto Lukáš Vrobel, 7. srpna 2006
Město Čáslav leží ve Středolabské tabuli ve Středočeském kraji zhruba 10 kilometrů od okresního města Kutná Hora. V současné době má přibližně 10 000 obyvatel a funguje zde průmysl potravinářský a strojírenský.
Město bylo založeno v polovině 13. století Přemyslem Otakarem II. Bylo významným centrem husitství. V centru města se nachází několik historických památek, z nichž nejvýznamnější je část gotického opevnění.
S Čáslaví je spojeno několik známých sportovců, známé je i specializované vojenské letiště a některé průmyslové podniky. Již historií je zdejší výroba autobusů Oasa.

Silniční doprava

Autobusové nádraží v Čáslavi
Město Čáslav je jedním z mnoha, kde původní autobusové nádraží bylo přizpůsobeno stavbě supermarketu Lidl. Nové autobusové nádraží je zde ale dostatečně velké, přehledné a zapadá do okolního prostředí. Zde tedy je patrná změna k lepšímu.
Foto Lukáš Vrobel, 7. srpna 2006
Čáslaví prochází silnice 1. třídy číslo I/38 Jestřebí - Doksy - Mladá Boleslav - Nymburk - Kolín - Čáslav - Havlíčkův Brod - Jihlava - Znojmo - Hatě, od které se zde odpojuje silnice I/17 Čáslav - Chrudim - Vysoké Mýto.
Zdaleka největším dopravcem v regionální a dálkové autobusové dopravě je Connex Východní Čechy a.s., dalšími jsou např. ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. a ICOM transport a.s. Jihlava.
Autobusové nádraží leží v blízkosti železniční stanice, ale v pohledu od staniční budovy není vidět, takže přestupující cestující sám a bez mapy těžko nalezne cestu. V roce 2004 prošlo stanoviště rekonstrukcí, při které byla zmenšena jeho rozloha a zbytek pozemku využit pro stavbu prodejny Lidl. Po rekonstrukci je autobusové nádraží dostatečně reprezentativní a jednoduché na orientaci, disponuje patřičným počtem přístřešků na zastávkách, je vybaveno krytou čekárnou s informační kanceláří a sociálním zařízením, jsou na něm uvedeny všechny důležité informace o provozu včetně schémátka a tarifu MHD a nechybí ani digitální informační panel zobrazující odjezdy nejbližších spojů včetně stanovišť a případných zpoždění a rozměrné schéma kutnohorské oblasti Středočeské integrované dopravy (SID), do které je zařazena většina regionálních autobusových linek.

Železniční doprava

ŽST Čáslav
Výpravní budova ŽST Čáslav v pohledu z nadchodu kolejiště, v pozadí dominantní věž kostela na náměstí Jana Žižky.
Foto Lukáš Vrobel, 7. srpna 2006
Čáslav je také železniční křižovatkou. Prochází tudy dvoukolejná elektrifikovaná trať číslo 230 Kolín - Kutná Hora - Čáslav - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod, po které jsou kromě osobních (zastávkových) vlaků vedeny i rychlíky. Od ní se zde odděluje jednokolejná neelektrifikovaná trať číslo 236 Čáslav - Třemošnice, po které jezdí jen vlaky osobní. Na tuto trať odjíždějí vlaky od budovy na opačné straně kolejiště, než se nachází hlavní výpravní budova. Část kolejiště vzdálenější od města a oddělená nákladovou částí nádraží je přístupná nadchodem a neoficiálně je nazývána "místní nádraží" (v jízdních řádech i na staniční budově je uvedeno pouze označení "Čáslav").
ŽST Čáslav
Motorový vůz řady 810 na osobním vlaku do Třemošnice na místním nádraží v Čáslavi, které je od hlavní staniční budovy přístupné nadchodem kolejiště (v pozadí).
Foto Lukáš Vrobel, 7. srpna 2006

Městská hromadná doprava

Karosa C 734 (KH 66-43)
Karosa C 734 (KH 66-43) vyjíždí na lince MHD Čáslav ze zastávky Kosmos směr Budín.
Foto Lukáš Vrobel, 7. srpna 2006
Historie současné městské hromadné dopravy se sice píše od 1. 9. 2005, městská hromadná doprava zajištěná jednou autobusovou linkou však v Čáslavi fungovala již za časů národního a později státního podniku ČSAD KNV Praha, který ve městě působil prostřednictvím provozovny dopravního závodu 113 Kutná Hora. V první polovině 90. let však byl provoz MHD z důvodu slabého využití zrušen.
Zajímavou kapitolou bezesporu byl provoz na hřbitov. Na propagačních letácích s jízdními řády byla tato linka nazývána jako "Městská autobusová doprava na hřbitov". Tato linka byla určitě zajímavá rozsahem provozu, který byl pouze 2-3 dny v měsíci a to každou druhou sobotu. Trasa byla vedena od Nemocnice, kolem Zemědělské školy, přes autobusové a vlakové nádraží a přes Balkán do zastávky U Hřbitova. Jízdní doba byla 15 minut, spoj odjížděl od Nemocnice ve 13:20 a od Hřbitova zpět v 15:00. V současnoti ale není známo, jestli je tato účelová doprava stále provozována. V září 2005 sice na Autobusovém nádraží byly vyvěšeny informace o trase a jízdním řádu, ale všechna data se týkala roku 2004. Je možné, že dopravu na hřbitov nahradila nová městská linka, ta ale ke hřbitovu nezajíždí.
SOR C 7.5 (KH 87-28)
SOR C 7.5 (KH 87-28) je připravený k odjezdu z autobusového nádraží na městské lince v Čáslavi. Na čelním skle je vidět linková orientace.
Foto Jan Přibyl, 26. září 2005
Až 1. září 2005 byl obnoven plnohodnotný provoz městské dopravy, zajištěný linkou licenčního čísla 245 040 v polookružní obousměrně projížděné trase Aut. st., nást. 3 - Na Růžku - Zemědělská škola - U Čápa - U mostu - Kosmos - Budín - Balkán - Žel. st. - Aut. st., nást. 3 (uvedeny jsou pouze vybrané zastávky).
Byla zvolena trasa, která pokrývá většinu městské zástavby a spojuje jí s autobusovým a železničním nádražím. Bohužel není přímo obsluhována městská nemocnice a ani hřbitov, zastávky jsou ale umístěny v nejkratší možné vzdálenosti. Důvodem je nemožnost otáčení se na těchto místech. Linka je jinak polokružní, otáčení se provádí u zastávky Budín, kde je zřízena již z dřívější doby průjezdná točna.
Karosa C 734 (KH 66-43)
Karosa C 734 (KH 66-43) odjíždí na lince MHD Čáslav ze zastávky U mostu.
Foto Lukáš Vrobel, 7. srpna 2006
Dopravcem je Connex Východní Čechy a.s., provozní oblast Čáslav, tedy původní čáslavská provozovna ČSAD. Zajímavé je, že na jízdních řádech je uvedena adresa provozovny "Za drahou 1204", ačkoli ulice tohoto názvu v Čáslavi (ani v jiném městě s provozovnou Connexu Východní Čechy) vůbec neexistuje a garáže mají vjezd z ulice Pod Nádražím.
Garáže Connexu Východní Čechy v Čáslavi
Garáže Connexu Východní Čechy v Čáslavi v ulici Pod Nádražím s autobusy SOR a Karosa.
Foto Lukáš Vrobel, 7. srpna 2006
Před 10. prosincem 2006 bylo na městské lince ve směru Aut. st. - Budín - Žel. st. - Aut. st. vedeno v pracovní dny pět spojů, z toho jeden ráno po půl osmé, jeden dopoledne ve tři čtvrtě na deset a tři odpoledne v rozsahu 13.45 - 18.00. V opačném směru jezdily pouze dva spoje, jeden dopolední s odjezdem ve tři čtvrtě na jedenáct a jeden odpolední ve tři čtvrtě na pět. V sobotu, neděli a svátek jezdí každým směrem tři spoje v rozsahu od 7.45 do 15.40.
Se změnou jízdního řádu od 10. 12. 2006 byla původní linka MHD licenčního čísla 245 040 (F40) nahrazena dvěma protisměrně jezdícími polookružními linkami 245 031 (F31) a 245 032 (F32). Linka F31 jezdí ve směru Aut. st., nást. 3 - Na Růžku - Zemědělská škola - U Čápa - U mostu - Kosmos - Budín - Balkán - Žel. st. - Aut. st., nást. 3 původní linky F40, linka F32 v opačném.
Na každé z linek je od 10. 12. 2006 vedeno v pracovní dny pět spojů, z toho tři ráno a dopoledne a dva odpoledne, celkově v rozsahu 5.35 - 17.00 hodin. V sobotu, neděli a svátek jezdí na každé lince dva spoje v rozsahu od 12.45 do 15.40. O intervalech se nedá při takto slabém provozu hovořit.
Pro orientaci cestujících je velmi výhodné, že kromě dvou okruhů přes město neexistují další varianty trasy. Pohled na jízdní řád shodného provedení s regionálními linkami (s vypsanými odjezdy ze všech zastávek) tak kazí pouze "proškrtaná" zastávka U Gumárny, kterou ve skutečnosti žádný spoj neobsluhuje.

Tarif a odbavování

Karosa C734 (KH 69-70)
Zcela prázdný spoj městské dopravy opouští autobusové nádraží v Čáslavi. Na snímku Karosa C734 RZ KH 69-70.
Foto Jan Přibyl, 26. září 2005
Linka MHD Čáslav je začleněna do kutnohorské oblasti budovaného systému Středočeské integrované dopravy (SID), která je také nazývána IDS Kutná Hora. Systém Středočeské integrované dopravy vzniká od 1. července 2005 postupně v různých oblastech Středočeského kraje. V systému SID jsou linky MHD Čáslav licenčních čísel 245 031 a 032 označeny jako F31 a F32 (F - oblast Kutná Hora a 31, 32 - poslední dvojčíslí licenčního čísla, to však nemůže být v označení kvůli opakování použito u všech linek).
Plnocenná jízdenka MHD Čáslav v hodnotě 9,- Kč
Plnocenná jízdenka MHD Čáslav v hodnotě 9,- Kč vydaná v srpnu 2006.
Tarif SID a tedy i linky MHD Čáslav je časový a zónový. Čáslav tvořící společně s obcí Drobovice zónu 33 obklopují zóny 30, 31, 34 a 38, celou oblast Kutnohorska tvoří zóny 24 - 57 a 66.
Do autobusů MHD se nastupuje pouze předními dveřmi a vystupuje se dveřmi ostatními. Jednotlivé jízdné je možno hradit v hotovosti nebo čipovou kartou. Plnocenná jízdenka pro jednu tarifní zónu stojí 10,- Kč (s čipovou kartou 8,- Kč), zlevněná pro děti od 6 do 15 let 4,- Kč (v hotovosti i s kartou), za zavazadlo se platí v hotovosti 5,- a čipovou kartou 4,- Kč. Časová platnost jízdenky je 45 minut, po tuto dobu je jízdenka v dané zóně přestupní na všechny linky SID.
Zastávkový prostor zastávky Čáslav, Budín
Městský označník se ztrácí v "zátiší" okolního prostředí. Zastávka "Čáslav, Budín".
Foto Jan Přibyl, 26. září 2005
Čipová karta může sloužit také jako časová jízdenka umožňující vykonat v době platnosti libovolný počet jízd bez placení každé jízdy zvlášť. Časová jízdenka může být 7, 30 nebo 90denní a v každé kategorii občanská nebo s nárokem na slevu na 50% nebo 75% obyčejného jízdného. Na slevu na úroveň 50% obyčejného jízdného mají nárok děti ve věku 6 - 15 let a žáci a studenti denního studia ve věku 15 - 26 let, na slevu na úroveň 75% osoby nad 65 let pobírající plný invalidní nebo starobní důchod. Pro tuto skupinu obyvatel neexistuje 7denní jízdenka.
30denní občanská časová jízdenka stojí 230,- a 90denní 630,- Kč.
Bezplatně se přepravují např. děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P včetně průvodce a psa nebo dětský kočárek s dítětem.

Vozový park

Karosa C734 se otáčí na točně nedaleko zastávky Budín
A opět Budín. Tentokráte se nedaleko této zastávky otáčí Karosa C734 (mimochodem prázdná) na spoji městské linky, aby poté odjela zpět na autobusové nádraží přes Balkán a Nádraží ČD.
Foto Jan Přibyl, 26. září 2005
Autobusy obsluhující linku MHD Čáslav se přehazují na regionální linky do okolních obcí a jsou proto dvoudvéřového linkového provedení. Nejčastěji nasazovaným typem je Karosa C 734, ale vypravovány jsou vozy typů Karosa C 954, C 954E a SOR C 7.5, C 9.5 a C 12. Vozy jezdí většinou v modro-bílém firemním nátěru skupiny dopravců Veolia Transport Česká republika (dříve Connex Czech Holding), tj. pouze s jedním tmavě modrým pruhem ve spodní části vozu. Dříve byly nasazovány také Karosy C 734 modro-bílé v původní tovární barevné kombinaci se dvěma barevnými pruhy.

Zastávky a jízdní řády

Označníky MHD
Zleva klasický městský označník zastávky Železniční stanice a označníky zastávek U mostu a Autobusové stanoviště společné s regionálními linkami.
Foto Lukáš Vrobel, 7. srpna 2006
Většina zastávek MHD je osazena označníky městského provedení jednotyčové konstrukce s modře orámovanou deskou s nakresleným autobusem a nalepeným názvem zastávky (včetně názvu města). Samotné tyče označníků jsou červené. Někdy je označník stejného provedení s regionálními autobusovými linkami, které u něj také zastavují. V takovém případě se jedná o kulatý terč s logem Connexu a nápisem "zastávka", pouze na autobusovém nádraží je osazen dvoutyčový hranatý označník, na kterém je tento terč pouze nalepen jako samolepka.
Jízdní řády jsou pouze vylepeny na plechu k tomu určeném nebo uvnitř čekárny. Aktuální zastávka je v nich někdy zvýrazněna, jindy nikoli.
Jízdní řád linky 245 040 MHD Čáslav
Jízdní řád linky 245 040 MHD Čáslav platný od 28. 5. do 9. 12. 2006.
Foto Lukáš Vrobel, 7. srpna 2006
Většina autobusů dopravce není vybavena digitálními orientacemi. Vozy bez digitálních orientací jsou při nasazení na městské lince označeny za čelním sklem štítkem s názvem konečné ("Čáslav" nebo "Čáslav, aut. st.") a cedulí s velkými červenými nebo černými písmeny "MHD" pod sebou v levé části a uvedením významných zastávek v části pravé. "Městský autobus" je tak možné na dálku dobře poznat. Výjimečně se používá i štítek s licenčním číslem linky a jejím číslem v systému SID. Většinou zde ale v takovém případě najdeme číslo linky, z které daný vůz přejíždí. Na boku ani zádi není autobus označen nijak.
Autobusové nádraží
Digitální informační panel s odjezdy autobusů a pod ním umístěné schéma kutnohorské oblasti Středočeské integrované dopravy na autobusovém nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 7. srpna 2006

Z pohledu návštěvníka města... (Jana Přibyla)

Čáslav jsem navštívil 26. 9. 2005, kdy už jsem očekával zavedenou městskou dopravu, plnou spokojených nových cestujících. Bohužel ale realita byla jiná. Po příchodu na autobusové nádraží upoutá nulová informovanost, že městská doprava odjíždí od stanoviště č. 3. Po přečtení jízdního řádu následovalo zjištění, že linka opravdu odjíždí ze stanoviště č. 3. Zklamání, které následovalo poté, bylo velké. Několik minut před odjezdem spoje na autobusové nádraží dorazil malý SOR C 7.5 z příměstské linky, který následně zastavil u označníku č. 3. Řádně označený autobus odjíždí na čas ze svého stanoviště. Má to však jeden háček - mimo mě a řidiče neobsazen. Do poslední chvíle jsem očekával alespoň náhodné cestující, ale až na konec trasy NIKDO nenastoupil. Bohužel ani následují spoj na tom nebyl lépe. Představil jsem si, že jsem náhodný cestující, který po příjezdu na vlakové nádraží hodlá využít městskou dopravu do centra. Určitě překvapí zastávkový označník přímo naproti východu z vlakového nádraží, ale bohužel chybí propagace městské dopravy přímo v nádražní hale. Po příchodu k zastávce zaujme pohled na jízdní řád, který se neliší od linkové dopravy (pozn.: a tudíž je méně přehledný), potěší ale odlišný označník a název zastávky. Od vlakového nádraží je ale spojení s centrem komplikované, protože přes centrum od nádraží jede pouze jeden spoj denně. Tak nezbývá nic jiného, než vyrazit k označníku na protější straně. Odtud ale spoje jedou pouze k autobusovému nádraží, které je vzdáleno cca 5 minut pěší chůze. Až z autobusového nádraží jezdí spoje, které zajíždí do centra města. Odtud už i běžný cestující může využít městskou dopravu k cestě ke svému cíli.
Karosa C 734 (KH 59-15)
Karosa C 734 Connexu Východní Čechy (KH 59-15) v původním modro-bílém nátěru se dvěma barevnými pruhy na lince do Zruče nad Sázavou na autobusovém nádraží v Čáslavi.
Foto Lukáš Vrobel, 7. srpna 2006
Shrnutí - město Čáslav bezesporu získalo svoji městskou dopravu, která zlepší dopravní obslužnost města a zmírní individuální dopravu ve městě a okolí. Je mnoho pozitivních věcí na zdejší městské dopravě, ale je i co vylepšovat. Nutno dodat, že využitelnost spojů se mnohokráte zlepšila a nová linka si pravidelné i náhodné cestující neustále získává. Některé spoje, jezdící v nejvíce zatížených časech, bývají obsazené i více než optimálně... Nezbývá než tedy doufat, že městská doprava v Čáslavi si své místo vybuduje a získá co nejvíce nových a spokojených cestujících.

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20