Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Optimalizace školních spojů v kraji Steinfurt

Německý časopis Der Nahverkehr otiskl v čísle 12/2003 zajímavý článek týkající se optimalizace školních spojů v kraji Steinfurt. Protože mě článek zaujal, rozhodl jsem se zpřístupnit jej i těm, kdož nemají možnost přečíst si jej v původním německém znění a připravil jsem tento volný překlad do češtiny. Kdo ví, možná poslouží některému z českých autobusových dopravců jako inspirace.....
Každý dopravce může potvrdit, že nejnákladnější je pro něj zajišťovat provoz v dopravních špičkách - pro tato období potřebuje mít k dispozici vozidla a řidiče, pro něž má uplatnění pouze několik hodin denně, ve zbývajícím čase stojí autobusy odstaveny někde v garážích nebo na odstavných plochách a řidiči také nebývají zrovna nadšeni z pracovní doby "dvě hodiny ráno, dvě hodiny odpoledne". Cesta k úsporám je tedy zdánlivě jednoduchá - zajistit, aby se dopravní špička roztáhla do delšího časového období a poptávka po přepravě byla v závislosti na čase co nejvíc konstantní.
A právě z těchto důvodů pověřili regionální autobusový dopravce RVM (Regionalverkehr Münsterland) a krajský koordinátor dopravy firmu BPI-Consult vytvořením projektu optimalizace školních autobusových spojů.

Výchozí stav

Produkty společnosti RMV

RVM nabízí diferencovaný model obsluhy. Rychlíkové autobusy (Schnellbus) tvoří základní dopravní síť okresu (hned po železnici, samozřejmě), která se vyznačuje co možná nejkratším spojením výchozí a cílové stanice bez zbytečného zajíždění do dalších obcí, které neleží přímo na trase, k tomu napomáhá vedení po rychlostních komunikacích. Tím docilují krátkých jízdních dob a díky nejméně hodinovému intervalu také kvalitní a rovnoměrnou nabídku spojů po celý den. Regionální autobusy (Regiobus) vytvářejí síť navazující v přestupních uzlech na železnici a rychlíkové autobusy, interval jednotlivých linek je 30 nebo 60 minut. Součástí nabídky je i provoz radiobusů - autobus na zavolání, který jede po předem stanovené trase v předem definovaných časech jen tehdy, pokud si ho někdo objedná. Celou síť doplňuje MHD zajišťovaná nízkopodlažními vozidly nejméně v třicetiminutovém intervalu.

Autobusy

Kraj Steinfurt sousedí s městy Münster a Osnabrück, žije v něm 500 000 obyvatel a jeho plocha je 1800 km2. Západní část okresu obsluhují autobusy firmy Westfalen-Bus GmbH. Ve východní části (bývalý okres Tecklenburger Land) se setkáme s autobusy firmy RVM. Ta disponuje 25 vlastními a 159 autobusy pronajatými od soukromých majitelů. Pro autobusovou dopravu je typický značný podíl školáků mezi cestujícími - denně 15 200 osob. Toto množství pak určuje i počet vozidel, které je zapotřebí nasadit v době maximální poptávky po přepravě, tedy mezi sedmou a osmou hodinou ranní.

Železnice

Kraj Steinfurt protíná 5 železničních tratí obsluhovaných v hodinovém intervalu. Provoz je zajišťován výhradně náležitostmi DB Regio AG. Železnice hraje při přepravě školáků podřadnou roli.

Začátek vyučování

Podle vyhlášky o začátku školního vyučování vydané příslušným ministerstvem spolkové země Nordrhein-Westfallen (Severní Porýní - Westfálsko) může vyučování začínat kdykoliv v rozmezí 7:30 a 8:30. V praxi ale výuka začíná většinou v rozmezí 7:50 až 8:00. K dosažení úspor z nákladů na přepravu žáků je tedy výhodné, aby u sousedících škol byly stanoveny odlišné začátky vyučování. Pro dosažení tohoto cíle je nutná koordinace a spolupráce dopravce s jednotlivými školami.

Projekty a plánování

Počáteční předpoklad

Cílem optimalizace veřejné linkové dopravy byla úspora nákladů při zachování četnosti nabídky spojů. Toho docílíme rozložením dopravní špičky do delšího časového období, což nám umožní snížit počet nasazovaných vozidel a tím i úsporu nákladů. Změna se může týkat pouze posilových autobusových spojů a s nimi spojených manipulačních jízd, naopak jízdní řády linek provozovaných celodenně v pravidelném intervalu nemohou být měněny.
Podle možností jsou časy odjezdů školních spojů, které byly dosud zajišťovány více autobusy, posunuty tak, aby pro jejich zajištění stačil pouze jeden autobus. Trasy linek a počty spojů zůstávají přitom i nadále shodné, stejně jako jízdní doby.
Protože jsou zároveň posunuty i začátky a konce vyučování, bude dětem cesta do školy i nadále trvat stejně dlouho, případně i kratší dobu (to v případě, že se zkrátí doba mezi příjezdem autobusu ke škole a začátkem vyučování).

Projekt

Studii vzniklou v říjnu 2002 následovala analýza veřejné linkové dopravy a škol ve vymezené oblasti Z ní pak vycházela koncepce změny časů výuky v jednotlivých školách a odhad dosažených úspor. Výše odhadu pak vedla k rozhodnutí celý projekt uskutečnit.

Výše honoráře

RVM a BPI-Consult uzavřely v prosinci 2002 smlouvu o vyplaceném honoráři za připravený projekt. Ten by byl vyplacen pouze v případě skutečného dosažení úspor, jeho výše by pak byla definována jako podíl na množství ušetřených finančních prostředků.

Realizace

Od prosince 2002 probíhala jednání firmy BPI-Consult se krajským úřadem, ale také se školami, učiteli, žáky a jejich rodiči s cílem poskytnout jim dostatek informací o novém projektu a jeho výhodách. Do června 2003 byla připravena definitivní verze projektu, během níž byly dohodnuty drobné kompromisy, stejně jako zlepšení nabízených služeb podle přání cestujících (školní spoje nebudou vyjíždět z výchozích zastávek před 7:00, v poledne budou přidány další spoje, dojde ke zkrácení čekacích a přestupních dob apod.). Jednání byla většinou bezproblémová a vždy došlo k nalezení kompromisu - pouze třem školám musel změnu zahájení počátku výuky krajský úřad nařídit. Díky tomu tak mohly nové jízdní řády s přepracovanými turnusy vozidel vstoupit v platnost k 15. září 2003, tedy ke dni zahájení nového školního roku.

Výsledek

Začátek vyučování

Úspory

RVM potřebovalo dříve pro zajištění dopravy v době vrcholu ranní dopravní špičky v 7:40 celkem 154 autobusů. Po provedené optimalizaci došlo ke snížení počtu nasazovaných vozů na 142. K podobnému poklesu došlo v době odpolední špičky, kdy v 13:20 poklesl počet nasazovaných autobusů ze 137 na 132.

Závěr

Optimalizace veřejné linkové autobusové dopravy umožnila snížení nákladů při zachování či zlepšení kvalitativních i kvantitativních ukazatelů. Po reorganizacích dopravy ve městě Lünen (2001), stejně jako v krajích Unna a Steinfurt (oba 2003) se v současné době zpracovává studie, zda by bylo možné provést podobné úpravy i v jiných krajích.

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20