Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Evropa

provence

Briançon

Briançon na mapě
Briançon na mapě

Úvodem

Pohled z hradeb pevnosti Fort du Château na Briancon a údolí řeky Durance.
Pohled z hradeb pevnosti Fort du Château na Briancon a údolí řeky Durance.
Uprostřed snímku je patrné nádraží.
Foto Martin Janda, 3. 7. 2004
Alpské městečko Briançon bychom našli na jihovýchodě Francie asi 20 kilometrů od italských hranic, s nadmořskou výškou 1321 metrů jde údajně o nejvýše položené město v Evropě. Z hlediska územně-správního členění je součástí départementu 05 Hautes-Alpes, náležejícího pod administrativní region Provence-Alpes-Côte d´Azur. Město leží v nepříliš úrodné krajině, v úzkém horském údolí nad soutokem řeky Durance s říčkou Guisane. K jeho rozvoji přispěla až výstavba železnice údolím řeky Durance, o jejímž významu svědčí i to, že nepodlehla trendu rušení místních tratí v druhé polovině 20. století a i dnes nabízí pravidelné spojení přímé spojení Briançonu a Marseille. Významným spojem je i přímý pár expresů Paříž-Austrelitz (22:05) - Briançon (8:37) a Briançon (20:30) - Paříž-Austrelitz (6:46), tvořený převážně lůžkovými a lehátkovými vozy, třikrát týdně je na jeho konci řazen i vůz na přepravu aut.
Expres 5790 Briançon - Paříž s dvojicí lokomotiv 567484 a 567488 v čele.
Expres 5790 Briançon - Paříž s dvojicí lokomotiv 567484 a 567488 v čele.
Vůz na přepravu aut je řazen na konci vlaku.
Foto Martin Janda, 3. 7. 2004
Pro město má dnes velký význam turistický ruch. Krásná příroda v okolí sem přivádí nespočetné množství cyklistů a turistů z celé Evropy, v zimě si přijdou na své lyžaři. Ale i vlastní město má co nabídnout - asi nejzajímavější je komplex několika pevností z 19. století, vystavěných na obranu klikaté silničky vedoucí horským průsmykem z Itálie. Jejich tvůrcem je známý francouzský stavitel Vauban, s jehož díly se v tomto regionu setkáváme doslova na každém kroku, uveďme například pevnost Mont Dauphin 30 kilometrů jižně od Briançonu nebo opevnění městečka Entrevaux. Systém pevností označují odborníci za francouzský unikát, zajímavý hlavně perfektním využitím terénu.

Městská doprava

Logo TUB
Provoz městské dopravy zajišťuje společnost TUB (Transports urbains de Briançon) se sídlem na Place de Suse. Doprava je zajišťována čtyřmi autobusovými linkami a jednou linkou "Ligne Taxi":
linka
1Chantoiseau - Hôpital - Champ de Mars - Centre Culturel - Grand´ Boucle - Place de l´Europe - Gare SNCF - Pont de Cervieres - Les Garcins
2Chantoiseau - Grand´ Boucle - Prorel - Champ de Mars
3(Le Fontenil -) Champ de Mars - Gare SNCF - Pont de Cervieres - Saint-Blaise
DChantoiseau - Hôpital - Champ de Mars - Centre Culturel - Grand´ Boucle - Place de l´Europe - Gare SNCF (-Pont de Cervieres - Les Garcins)
taxiPlace de l´Europe - Cimetiere - Fontchristianne
Schéma sítě městské dopravy
Schéma sítě městské dopravy
(pro zobrazení ve větším měřítku klikni na mapu)
Linky jsou od sebe odlišeny také barevně - 1 červená, 2 modrá, 3 zelená, D žlutá. "Barvičky" jsou použity jako podtisk na zastávkových jízdních řádech, na nálepkách s čísly zastavujících linek na označnících a čekárnách, na linkových tabulkách u starších vozů a také na plánku sítě MHD.
Zastávkový označník na Square Narvick
Zastávkový označník na Square Narvick
Foto Martin Janda, 3. 7. 2004
Zastávkový označník na Square Narvick
Linky 1 až 3 jsou provozovány od pondělí do soboty (v sobotu platí stejný jízdní řád jako v pracovní dny), s linkou D se pak můžeme v ulicích města setkat pouze v neděli (francouzsky dimanche, proto D) a ve svátky.
Linka 1 je provozována od 6:40 do 19:34, téměř po celý den v pravidelném půlhodinovém intervalu. Tři spoje jsou vedeny pouze v úseku Chantoiseau - Pont de Cervieres, odtud pokračují po trase linky 3 do Saint-Blaise, v opačném směru jsou takto vedeny čtyři spoje. Snad pro zmatení cestující veřejnosti jsou autobusy zajišťující tyto spoje označeny jako linka 3 již z výchozí stanice v Chantoiseau, takže cestující neznalý místních poměrů nechá takový autobus odjet ze zastávky bez povšimnutí, protože ho ani nenapadne, že ta "trojka" je jen "maskovaná jednička" - v jízdním řádu totiž o tom pochopitelně není ani slovo.
Linka 2 je provozována čtrnácti spoji v obdobích od 7:23 do 9:55, od 12:30 do 13:42 a od 16:00 do 18:15. Další tři spoje jezdí v době kolem poledne, ale pouze od 20.12.2003 do 27.3.2004.
První spoj linky 3 vyjíždí z Chantoiseau po trase linky 1 v 7:00, poslední přijíždí tamtéž v 18:53. Během dne je vedeno pět párů spojů do Saint-Blaise, další dva jedou jen ve středu. Taktéž ve středu se můžeme svézt dvěmi spoji do vsi Le Fontenil, ležící za Briançonem ve směru k italské hranici.
Linka D je, jak již bylo zmíněno, provozována pouze v neděli, v době mezi 8:38 a 12:39 je vedeno 6 spojů v každém směru, další 3, resp. 2 spoje v každém směru jedou mezi 16:13 a 17:59. Jeden spoj vedený krátce po poledni je zajišťován opět jen od 20.12.2003 do 27.3.2004. Základní trasa je totožná s linkou 1, liší se pouze ukončením většiny spojů již u nádraží (Gare SNCF). Dva spoje z Chantoiseau pak jedou po trase linky 2 přes Grand´ Boucle a Prorel přímo k nádraží.
Linka "Ligne taxi" je pak provozována jediným párem spojů jednou týdně, ve středu. Odjezd z Fontchristianne je v 9:30, z Place de l´Europe v 11:15. Spoj není zajišťován klasickým autobusem, ale vozem s nižší obsaditelností.

Organizace provozu a vozový park

Pokud si zkusíme trochu hrát s jízdními řády, abychom vypátrali, kolik je pro zajištění provozu zapotřebí vozidel, dojdeme k číslu čtyři - z toho jeden autobus jezdí jen dopoledne do 13:07, druhý začíná až v 13:05, ovšem na opačném konci města, zbývající dva by pak měly jezdit celodenně. V neděli pak stačí na zajištění provozu jediný autobus.
Záhadou pak zůstává oněch několik spojů během poledne, doplněných omezující poznámkou "jede od 20.12.2003 do 27.3.2004". V pracovní dny by se daly zajistit některým ze stávajících čtyř autobusů, ale v neděli by si vyžádaly nasazení druhého autobusu a pochybuji, že by to dopravce udělal kvůli jedinému spoji. Na internetu jsem sice našel malou zmínku, která by se dala chápat tak, že dopravce provozuje i jiné linky, než jen MHD, ale další pátrání na internetu bylo v tomto směru neúspěšné, nemluvě o tom "v terénu" po nich nebyla také ani stopa.
S jistotou tak mohu říci jediné - během mého pobytu ve městě (3.-4.7.2004) jsem měl možnost spatřit ve městě tři autobusy v sobotu 3.7. odpoledne a jeden v neděli 4.7. ráno.
SPZtyp
5229 KE 05Setra S 215 SL
2159 KN 05Mercedes O 405 N
7369 KS 05Setra S 315 NF
Pokus o získání jakýchkoliv dalších doplňujících informací přímo od jednoho z řidičů se nezdařil - francouzsky neumím, německy jsem to z bezpečnostních důvodů raději nezkoušel a při použití angličtiny jsem zjistil, že dotyčný umí anglicky ještě hůř, než já, takže jsem se spokojil s tím, že mi věnoval letáček s jízdním řádem poté, co jsem mu podal papírek s textem "TUB horaires" (jízdní řády TUB).
Starší Setra S 215 SL právě zastavila u Porte d´Embrun jako linka číslo 2
Starší Setra S 215 SL právě zastavila u Porte d´Embrun jako linka číslo 2
Foto Martin Janda, 3. 7. 2004

Tarif

jednotlivé jízdné1 €prodej u řidiče
"carnet", 10 jízdenek7 €
měsíční legitimace21 €pro návštěvníky města, pouze v červenci a srpnu
18 €pro místní obyvatele, platí celoročně
měsíční legitimace zlevněná
pro děti a mládež do 18 let
15 €září - červen
11 €září až červen (jen rodinní příslušníci zaměstnanců TUB)
8 €červenec, srpen
Senioři a invalidé s trvalým bydlištěm v Brianconu jsou přepravováni zdarma.
Existuje zde také možnost zakoupení týdenní legitimace, ta je v prodeji v hotelích a v kanceláři TUB.

Postřehy náhodného cestujícího

Podívejme se nyní na městskou dopravu z pohledu náhodného cestujícího - turisty.
  • Jak poznáme zastávku? Podle vodorovného značení na silnici a modrobílého zastávkového označníku, na němž je uveden název zastávky, čísla linek a směr a samozřejmě i jízdní řády příslušných linek, jakož i tarifní podmínky a informace o dopravci. Některé zastávky jsou vybaveny i čekárnou, v tom případě zastávkový označník chybí. Název zastávky a ostatní informace pro cestující jsou pak uvedeny přímo na čekárně.
  • Jak poznáme autobus MHD? Snadno - je bílý a je na něm uvedeno výrazné logo dopravce. Starší Setra (5229 KS 05) je na čele označena barevně odlišenými tabulkami s číslem linky a názvem cílové stanice, mercedes má digitální panely a novější Setra (7369 KS 05) jezdila po oba dny mého pobytu ve městě bez jakéhokoliv označení.
  • Jak zjistíme, kdy autobus jede? Snadno. Na všech zastávkách je vylepen jízdní řád s podtiskem v barvě příslušné linky v úpravě "řádky = zastávky, sloupce = spoje".
  • Jak zjistíme, kam nás autobus odveze? To už bude horší. Provozovatel MHD se pravděpodobně spoléhá hlavně na cestující z řad místních obyvatel a ti přece vědí, kam ten autobus jede, takže plánek nepotřebují. Schéma sítě tedy nenajdeme na žádné ze zastávek, dokonce ani na informačním panelu v hale nádraží, který obsahuje tarifní podmínky a jízdní řády MHD, ale také příměstských linek určených hlavně turistům. Také z mapy města, která je zdarma k dostání u anglicky hovořící slečny v informačním stánku na Place de l´Europe, vyčteme pouze umístění zastávek. Pokud by nás zajímalo třeba jen jméno zastávky, máme smůlu.
Plánek sítě však existuje. Dopravní podnik vydává informační leták obsahující vše, co by mohlo cestující zajímat, tedy jízdní řády všech linek, tarif, kontakt na dopravce a samozřejmě i onen plánek, mimochodem, velmi pěkně graficky zpracovaný - o tom se ostatně můžete přesvědčit sami na této stránce. Onen leták se mi povedlo získat od řidiče autobusu, předpokládám ale, že bude k dostání i v informační kanceláři na Place de Suse.
Nízkopodlažní Setra S 315 NF na zastávce Place de l´Europe
Nízkopodlažní Setra S 315 NF na zastávce Place de l´Europe
Jestlipak poznáte číslo linky?
Foto Martin Janda, 4. 7. 2004

Závěrem

Ač patří systém městské dopravy v Briançonu bezesporu k těm menším, má pro město svůj význam. Rozhodně však může posloužit jako inspirace pro mnohá česká města.

Provence

Levandule a opatství Sénanque
Levandule a opatství Sénanque
Foto Martin Janda (13. 7. 2004)
Počátkem července 2004 jsem měl možnost strávit dva týdny v jihovýchodní část Francie, konkrétně v turisticky atraktivní oblasti známé pod názvem Provence (česky Provensálsko, v následujících textech se však budu důsledně držet francouzského pojmenování). Program mého pobytu nebyl v žádném případě zaměřen dopravně (pravděpodobně proto, že jej sestavoval někdo jiný, než já :-) a tomu odpovídala i trasa cesty - vedla překrásnou krajinou, ať už v horách nebo v nížinách, stranou od velkých měst, dálnic a hlavních železničních tratí (jiné, než hlavní tratě, se totiž ve Francii dnešních dnů obvykle nedožily). Trasa mého výletu však náhodou vedla přes několik měst, v nichž je zajišťována městská doprava, byť jen autobusy. Zajásal jsem a jakmile to bylo jen trochu možné, vyrazil jsem na průzkum. I přes jazykové bariéry se mi podařilo získat nějaké informace a o ně bych se nyní rád se čtenáři našich stránek podělil.
cesta na Col d´Izoard
Cesta na Col d´Izoard
Foto Martin Janda (5. 7. 2004)
Možná se ale teď ptáte, jestli má smysl psát o nějakém městečku kdesi ve Francii - jsou to skutečně malá města, o nichž většina z vás nejspíš neslyšela a neuslyší, natož abyste je někdy navštívili.
Provence na mapě Evropy
Provence na mapě Evropy
Tuhle otázku jsem si položil taky a došel jsem k závěru, že to smysl určitě má.
Provence na mapě Evropy
Provence na mapě Evropy
O tom, jak funguje městská doprava v různých českých městech, je možné dočíst se na našich stránkách - zastoupena jsou zde jak velkoměsta, tak patnáctitisícová města s jednou linkou, jednou Karosou a jedním řidičem. Jak jsme na tom ale ve srovnání s malými městy v jiných zemích? Měla by se česká okresní města za svou MHD stydět a nebo mohou sloužit Francouzům za vzor? Na tuhle otázku není jednoznačná odpověď, mnohé by však mohly naznačit následující články. Zvu vás tedy na malý výlet do Francie - navštívíme čtyři jihofrancouzská městečka, Briançon, Digne-les-Bains, Carpentras a Arles.
Kamenná fontána u Mont Dauphin
Kamenná fontána u Mont Dauphin
Foto Martin Janda (6. 7. 2004)

Poděkování

Poděkování si bezesporu zaslouží Marcela Pospíšilová, která na rozdíl ode mě umí francouzsky a která mi pomohla s překladem nejrůznějších plánků, letáků a jízdních řádů, které jsem si přivezl z cest a z nichž jsem čerpal informace pro tyto články. A nejen to, dokonce při tom ani nedávala najevo, že jí to ani trochu nebaví :-)
Přehrada Barrage de Castillon
Přehrada Barrage de Castillon
Foto Martin Janda (9. 7. 2004)

Carpentras

Carpentras na mapě
Carpentras na mapě

Úvodem

Toto malé nenápadné a nezajímavé městečko bychom našli v departementu Vacluse asi 25 km severovýchodně od mnohem známějšího Avignonu. Ostatně, také jste se ve škole při hudební výchově učili francouzskou lidovou písničku o Avignonském mostě?
Ze zajímavostí v okolí uveďme například Colorado du Rustrel - bývalé doly na okrovou hlinku. Kopce a hory, tvořené žlutobílooranžovým jílem dávají krajině neopakovatelný ráz a rozhodně stojí za návštěvu.
Vynechat nesmíme ani vyvěračku řeky Sorgue ve Fontaine-de-Vacluse, jedno z nejzajímavějších přírodních zřídel na světě. Řeka zde vyvěrá z 230 metrů hlubokého otvoru ve skále. Doporučuje se navštěvovat toto místo předvším na jaře, kdy je dostatek vody, v létě nás možná zklame pohled na jezírko uvnitř skály a vyschlé koryto řeky plné kamenů, z jehož dna pomalu vyvěrá malý potůček, měnící se v řeku teprve několik desítek či stovek metrů od zřídla.
Do třetice zmiňme opatstvé Sénanque ukryté v údolí mezi kopci a obklopené fialovými lány levandule.

Městská doprava

Logo TUB
Provozovatelem je společnost TransCoVe. Doprava je zajišťována na třech pravidelných linkách, a to denně mimo neděli:
linka
1(Piscine Camping -) Pous du Plan - Terradou - La Charité (T) - Forum (Z) - Amandiers - Serres
2Bois de L´Ubac - Terradou - Lycée Fabre - Amandiers
3Bois de L´Ubac - Terradou - Maison de Retraite
Síť městské dopravy doplňují tři linky účelové:
linka
"navette"Terradou - Pôle Santé
bílé písmenko H v modrém kroužku v záhlaví jízdních řádů dává tušit, že jde o linku k nemocnici
"navette"Terradou - Terres Blanches - Saint Roch - Eléphant - Amandiers - Terradou
linka je v provozu od úterý do soboty, jízdní řád je doplněn symbolem proutěného košíku - že by tržiště?
TAM: Terradou - Saint Ponchon - Alfred Rogier - Porte d´Orange - College Daudet (1 spoj ráno v pracovní dny)
ZPĚT: College Daudet - Terradou - Pous du Plan - Émile Zola - Saint Ponchon - Alfred Rogier - Terradou (2 spoje odpoledne v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek, ve středu pouze jeden spoj)
linka je v provozu od pondělí do pátku ve dnech školního vyučování, jízdní řád doplňuje symbol školní brašny
Pokud přihlédneme k velikosti města, dojdeme k závěru, že síť linek MHD je poměrně hustá. To ovšem ještě nic neznamená, pohledem do jízdních řádů totiž zjistíme, že na každé lince jede jen několik málo spojů denně. Mimo těchto jízdních řádů existuje také jízdní řád prázdninový, asi netřeba dodávat, že zde je počet spojů ještě menší.
Schéma sítě městské dopravy
Schéma sítě městské dopravy
(pro zobrazení ve větším měřítku klikni na mapu)
Provoz městské dopravy zajišťují malé autobusy Heuliez GX 77. Dne 12.7.2004 byly v provozu pozorovány následující:
čísloSPZ
917036877 XK 84
917046875 XK 84
Dva vozy pravděpodobně postačují k zajištění provozu po celý den, není však vyloučeno, že do provozu tu a tam zasáhne ještě další vůz. Z toho tedy vyplývá, že autobusy v průběhu dne průběžně přejíždějí mezi jednotlivými linkami. Jízdní řády jsou po většinu dne sestaveny tak, aby byl umožněn přestup mezi oběma autobusy v zastávce Terradou, tak se jmenuje místní autobusové nádraží, sloužící i dálkovým linkám.
Autobus 91703 krátce před odjezdem z konečné linky číslo 1 Piscine
Autobus 91703 krátce před odjezdem z konečné linky číslo 1 "Piscine"
Foto Martin Janda, 12. 7. 2004

Tarif

Jednotlivé jízdné stojí 0,76 €, jízdenku zakoupíme u řidičky autobusu (výskyt řidičů na linkách MHD nebyl zaznamenán). Můžeme si zakoupit také karnet deseti jízdenek za 5,41 €, k dostání v autobuse nebo v informační kanceláři. Tam zakoupíme také měsíční předplatní jízdenku za 16,38 € (v červenci a srpnu si ji může zakoupit kdokoliv, po zbytek roku pouze školáci).

Postřehy náhodného cestujícího

Podívejme se nyní na městskou dopravu z pohledu náhodného cestujícího - turisty.
Jak poznáme zastávku? Žluté vodorovné dopravní značení a modrobílý zastávkový označník. Je na něm nápis TRA´m, název zastávky a čísla linek. Najdeme tu dokonce i plánek sítě a jízdní řády všech linek platný od září 2003. A protože nám autobus za chvilku přijede, počkáme si na něj, ať nemusíme do města pěšky. Čekáme, čekáme, autobus nikde. Po uplynutí "akademické čtvrthodinky" to vzdáme a vydáme se do města pěšky.
Zastávkový označník s jízdním řádem. Neplatným.
Zastávkový označník s jízdním řádem. Neplatným.
Foto Martin Janda, 12. 7. 2004
Ve městě sice tu a tam nějaký ten městský autobus potkáme, ale zcela v jiných časech a místech, než kde bychom je podle jízdního řádu čekali. To je ovšem nějaké podezřelé, proto se rozhodneme navštívit informační kancelář. Jak jsme se již dozvěděli z jízdních řádů, najdeme ji na adrese
Car Comtadins
192 avenue Clémenceau
84200 Carpentras
tel. 04 90 67 20 25
Otevřeno by mělo být od pondělí do pátku od 8 do 12 a od 15 do 18 hodin. Protože je krátce před třetí a my máme chvilku čas, zajdeme se ještě cestou podívat na Terradou, třeba nám tamní jízdní řád řekne něco víc. A? Neřekl. On tam totiž vůbec není. Není tam dokonce ani zastávkový označník, autobusy zastavují jednoduše u jednoho ze stromů poblíž čekárny. No co se dá dělat, půjdeme tedy přece jen do informační kanceláře. Avenue Celémenceau je jen kousek od Terradou - dojdeme tedy na křižovatku a dáme se doleva. Ještě než dojdeme k železničnímu přejezdu, spatříme hledaný objekt na pravé straně ulice.
Informační kancelář slouží i pro potřeby dálkových a příměstských linek, poskytuje tedy informace i o provozu jiných dopravců. Letáček s jízdními řády najdeme volně přístupný ve stojanu a po prvním pohledu na titulní stránku je nám všechno jasné: "a partir du 30. juin 2003", platí od 30. června 2003! Podtrženo, sečteno, začaly prázdniny, a tak dopravce sáhl po prázdninových jízdních řádech z loňského roku. Letáčky s platným jízdním řádem (a s loňským datem) sice umístil do informační kanceláře, ale nějak už se nenamáhal vylepit platné jízdní řády na zastávky - a to je už 12. července, takže se dost sotva může vymlouvat na to, že něco nestihl.
Ano, i tohle je městská doprava v západní Evropě…..
Jízdní řád bychom měli, ale už teď tušíme, že to s jeho dodržováním bude takové nějaké všelijaké. Vždyť i Murphyho zákony definují jízdní řád jako "dokument, který naprosto přesně uvádí, kdy přibližně autobus pojede", ale teprve v Carpentras toto tvrzení dokázali skutečně uplatnit v praxi.
Autobus 91703 jako linka 1 na zastávce Terradou.
Autobus 91703 jako linka 1 na zastávce Terradou. Zastávkou se rozumí čekárna v pozadí, jako označník slouží ten strom vlevo. Že je 16:54 a autobus má touhle dobou teprve odjíždět z Pous du Plan směrem na Terradou, paní řidičce ani trochu nevadí.
Foto Martin Janda, 12. 7. 2004
Městská silniční síť je totiž tvořena jednosměrným okruhem o dvou až třech jízdních pruzích, uvnitř kterého se nachází historický střed města. Na okruh se pak napojují jednotlivé silnice spojující Carpentras s okolními městy. Ten okruh je pak od deseti hodin dopoledne až do tří odpoledne beznadějně ucpaný, auta i autobusy se zde pohybují krokem. Mezi nimi kličkují cyklisté, střídavě po silnici a po chodníku, podle toho, kde je právě více volného prostoru. Vyhrazené jízdní pruhy samozřejmě žádné - jednak na ně není místo a navíc, přece se nebude stavět vyhrazený jízdní pruh kvůli dvěma městským autobusům?!?
Jak ovšem vysvětlit, proč odjíždí autobus linky 1 z Amandiers v 17:28, tedy se sedmiminutovým náskokem (samozřejmě prázdný), z Piscine pak v 17:58 místo 18:00 (pro změnu naopak přeplněný) a trojka z Terradou do Bois de L´Ubac má více než desetiminutové zpoždění, ačkoliv je půl sedmé večer a město je už bez problémů průjezdné…..
Závěrem
Fuj!
Autobus 91704 stojí odstaven na autobusovém nádraží Terradou.
Autobus 91704 stojí odstaven na autobusovém nádraží Terradou.
Foto Martin Janda, 12. 7. 2004

Arles

Arles na mapě
Arles na mapě

Úvodem

Městečko Arles, obývané 52 600 obyvateli, bychom nalezli na jihu Francie v departementu Bouches-du-Rhône na břehu řeky Grand Rhône asi 40 km od pobřeží Středozemního moře. Historie města Arles sahá až do starověku. Důkazem jsou Constantinovy lázně ze 4. století našeho letopočtu a nebo aréna z časů Římské říše uprostřed historického centra města, schopná pojmout 26 tisíc diváků. Aréna však není jen architektonickou památkou, ale živou součástí města, dodnes se v ní pravidelně pořádají nejrůznější kulturní akce, ať už divadelní představení, koncerty a nebo býčí zápasy.
Městem prochází dvoukolejná železniční trať spojující Paříž s francouzskou Riviérou - s městy Marseille, Toulon, Cannes a Nice, kromě bežných rychlíků se zde několikrát denně setkáme i s vysokorychlostními vlaky TGV. Na své si však přijdou i zájemci o železniční historii, ti určitě nezapomenou navštívit muzejní trať Arles - Fontvieille.
Když se zde v roce 1889 léčil Van Gogh, zachytil na svých obrazech město jako průmyslové centrum kraje. To však už je dnes minulostí, město dnes žije především z tisíců turistů, kteří sem každoročně přijíždějí odpočívat (a utrácet). Na jih od Arles se totiž rozkládá turisticky atraktivní oblast zvaná Camargue. Snad na každé zdejší pohlednici najdeme některé ze zvířat, typických právě pro Camargue - je to totiž jediné místo na evropském kontinentě, kde se můžeme ve volné přírodě setkat s plameňáky. Typickým obrázkem jsou i pastviny, na nichž se pasou černí býci. A snad na každém statku zde chovají také malé stádo krásných bílých koní a kdo má dost peněz, může si dovolit i krátkou projížďku.

Městská doprava

Logo STAR
Městskou dopravu v Arles provozuje firma Star. Autobusy jsou v provozu denně mimo 1.1., 1.5. a 25.12., přičemž existují odlišné jízdní řády pro pracovní dny (la semaine en période scolaire), sobotu (le samedi en période scolaire), pracovní dny prázdniny (la semaine pedant les vacances), sobotu - prázdniny (le samedi pedant les vacances), a neděle včetně svátků (dimanches et jours fériés). Linka 4 má pak dva různé prázdninové jízdní řády pro sobotu - jiný jízdní řád platí během letních prázdnin a jiný během zbývajících prázdnin.
Linkové vedení a rozsah provozu se v jednotlivé dny dost podstatně liší, proberme si je tedy postupně:

Pracovní dny

linka
1Trebon - Clemenceau - Barriol
2Fourchon - Clemenceau - Pont de Crau
3Trinquetaille - Clemenceau - Monplaisir
4Hongrie - Clemenceau - Aurélienne / Pont de Crau
Starletteokružní linka historickým centrem města
Centrální přestupní zastávka Clemenceau
Centrální přestupní zastávka Clemenceau
Ve stínu stromů vyčkává na odjezd dvojice autobusů Mercedes Cito.
Foto Martin Janda, 14. 7. 2004
Jak je patrné, zastávka Clemenceau je společná pro všechny linky a slouží zároveň jako centrální přestupní bod, kde se v určité časy (v pracovní dny po většinu dne v 15., 35. a 55. minutu) sjíždějí autobusy jednotlivých linek z různých směrů, aby byl mezi nimi umožněn přestup. Neznamená to však, že by se zde pokaždé setkaly autobusy všech linek, ne všechny linky totiž mají stejný interval.
Schéma sítě městské dopravy
Schéma sítě městské dopravy
(pro zobrazení ve větším měřítku klikni na mapu)
Síť linek MHD doplňují síť školních spojů Touzazibus a okružní linka Starlette vedená historickým centrem města, její výchozí i cílovou stanicí je Clemenceau.
Školní spoje Touzazibus jsou vedené v trasách
po, út, čt, pást, so
Barriol - Clemenceau - Lycees2 spoje ráno
1 spoj odpoledne
1 spoj ráno
Lycees - Clemenceau - Barriol1 spoj odpoledne
Clemenceau - Barriol3 spoje odpoledne
Barriol - Clemenceau - Lycees - CES Van Gogh1 spoj odpoledne
Lycees - Clemenceau - Trinquetaille3 spoje odpoledne
CES Morel - Clemenceau - Barriol 1 spoj odpoledne
Zcela zvláštním případem je linka 6, provozovaná od pondělí do soboty mikrobusem. Je tvořena čtyřmi větvemi, některé spoje (v jízdním řádu označená červenou barvou) vyjíždějí pouze po předchozí objednávce uskutečněné alespoň dvě hodiny předem. Také některé zastávky (například úsek Camargue - Rte Gimeaux - Camargue na první větvi) jsou obslouženy pravidelným spojem pouze na objednávku, jinak autobus tuto zajížďku zcela vynechává. Objednávky jsou uskutečňovány telefonicky na zelenou linku "0800", náklady za hovor tedy hradí dopravce. Mikrobus zastavuje na všech zastávkách pouze na znamení, je však možné objednat zastavování daného spoje v dané zastávce. Od 30.6. do 30.8. jsou pak všechny spoje linky 64 vedeny v plném rozsahu bez nutnosti předchozí rezervace. Na lince platí zvláštní tarif, cestující si místo jedné jízdenky zakoupí dvě.
jede vždyjede po objednání
61Clemenceau - (Rte Gimeau) - Camargue - St Pierre - Ile des Sables - Clemenceau13 spojů1 spoj
62Clemenceau - Jou - (Mas de l´Ase -) Jou - (9 Collines -) Clemenceau5 spojů5 spojů
63Clemenceau - Montcaldette - Clemenceau6 spojů
64Clemenceau - Maeva a zpět6 spojů
Spoje na větvích 3 a 4 jsou vedeny ve shodných časových polohách, bylo by určitě zajímavé zjistit, jak postupuje dopravce v případě, kdy si cestující objednají jízdu obou spojů zároveň.

Sobota

K určité odchylce v linkovém vedení dochází v sobotu, důvodem jsou pravidelné sobotní trhy, kvůli nimž je část ulic ve středu města uzavřena. Od zahájení provozu jsou linky ve středu města vedeny odchylnou trasou, přestup mezi nimi je umožněn v zastávkách Parmentier a Berthelot (spoje však na sebe prakticky nenavazují) a linkové vedení je pak následující:
linka
1Trebon - Parmentier - Berthelot - Barriol
2Fourchon - Parmentier (Z) - Berthelot - Pont de Crau
3Trinquetaille - Parmentier - Berthelot - Monplaisir
4Hongrie - Berthelot - Parmentier (T) - Aurélienne
Starletteokružní linka historickým centrem města
Od 15:00 (o prázdninách již v 14:30) se pak všechny linky vracejí na původní trasu přes Clemenceau. Zajímavé je, že linka Starlette je do zastávky Clemenceau vedena celodenně, tedy i v době, kdy zastávka není ostatními linkami obsluhována.
Schéma sítě městské dopravy
Schéma linek pro sobotní dopoledne
Autobus 201 na lince 3 v zastávce Lices.
Autobus 201 na lince 3 v zastávce Lices.
Během sobotního dopoledne není tato zastávka obsluhována.
Foto Martin Janda, 14. 7. 2004

Neděle a svátky

V neděli jsou pak v celém městě provozovány pouhé dva autobusy - první z nich je nasazen na lince 1, druhý zajišťuje provoz na linkách 2 a 3, přičemž linka 2 je rozdělena do dvou větví obsluhovaných samostatně.
Linkové vedení je následující:
linka
1Trebon - Clemenceau - Barriol
vybrané spoje zajíždějí k nádraží SNCF, dva spoje zajíždějí ke hřbitovu "9 Collines"
2Clemenceau - Pont de Crau
2Clemenceau - Fourchon
3Clemenceau - Trinquetaille

Vozový park a další postřehy

Pro svoji návštěvu v Arles jsem si zvolil středu 14. července 2004. Toto rozhodnutí se ovšem ukázalo jako velmi špatné - později jsem se dozvěděl, že již před více než dvěma sty lety si tohle datum vybrali Francouzi pro dobití Bastily a dnes je tedy čtrnáctý červenec ve Francii státním svátkem. Co z toho vyplývá? Doprava byla zajišťována podle nedělních jízdních řádů, v ulicích města se tedy pohybovaly pouhé dva autobusy Mercedes Cito, evidenční čísla 201 a 203. Navštívil jsem tedy informační kancelář (La Boutique des Transports, boulevard G. Clemenceau, poblíž stejnojmenné zastávky, otevírací doba pondělí až pátek 7:45 - 12:30 a 13:30 - 18:00). Jediná informace, kterou jsem zde však získal, byla ta, že je dnes zavřeno, protože je státní svátek.
Štěstí se však na mě usmálo - na zastávce autobusu jsem spatřil starší paní, listující si sešitkem "Guide bus - ville d´Arles" (autobusový průvodce městem Arles). Paní dokonce i rozuměla anglicky, nebyl tedy problém přesvědčit jí, aby mi tu knížečku věnovala - na rozdíl ode mě si přece může zítra zajít pro jinou.
Autobus 203 odjíždí ze zastávky Croisiére směrem ke Clemenceau.
Autobus 203 odjíždí ze zastávky Croisiére směrem ke Clemenceau
Odtud pokračuje po trase linky 1 do Barriolu
Foto Martin Janda, 14. 7. 2004
Podívejme se nyní do oné knížečky. Co všechno v ní najdeme? Naprosto přesně to, co běžný cestující potřebuje vědět a co ho zajímá. Po nezbytné předmluvě od pana starosty následuje přehled změn oproti předchozímu vydání, kalendář platnosti (vydavatel knížečky správně usoudil, že ne každý ví, kdy platí prázdninové jízdní řády a kdy jízdní řády normální), základní pravidla chování v autobusech, chybět nesmí ani tarif a přehled prodejních míst jízdních dokladů - no a samozřejmě také jízdní řády a plánek sítě.
My se nyní podrobně podíváme na přepravní podmínky a přehled jízdních dokladů:
Do autobusů se nastupuje pouze předními dveřmi, jízdenku pro jednotlivou jízdu v ceně 0,80 € můžeme zakoupit přímo u řidiče autobusu (je vhodné platit nejvýše desetieurovou bankovkou). V nabídce je i karnet - deset jízdenek za 7,00 €, resp. 5,50 € (zlevněné jízdné), eventuelně 5 jízdenek za 1,80 € v tarifu mini. Jízdenka je přestupní a platí hodinu po označení, nelze ji však použít jako zpáteční. To znamená, že například jízda z centra města do okrajové čtvrti a zpět, byť by to bylo v době platnosti jízdenky, není dovolena. Při přestupu se jízdenka předkládá ke kontrole řidiči druhého autobusu.
Nabídku doplňuje množství předplatních legitimací s jednotnou cenou 4 € za kmenový list. Uváděné ceny jsou vždy za měsíční kupón.
kartacena
kupónu
uživatelpoznámka
Saphir21,50 €běžní cestující
Citron14,70 €
11,50 €
zdarma
žáci a studentikmenový list platí vždy od září do srpna následujícího roku
cena závisí na počtu sourozenců - první dítě 14,70 €, druhé 11,50 €, další děti zdarma
Iris14,70 €rodinní příslušníci zaměstnancůkmenový list platí během doby trvání pracovního poměru, nejvýše však 3 roky
Sésame7,50 €zaměstnanci DP kmenový list platí 6 měsíců
Sésame7,50 €invalidé
(míra invalidity 60 - 80 %)
kmenový list platí 6 měsíců
distribuci zajišťuje Centre Communal Action Sociale
Sésamezdarmačlenové městské radykmenový list platí 6 měsíců
Pastelzdarmaosoby starší 60 let
invalidé (míra invalidity nad 80 %)
kmenový list platí tři roky
Nárok na bezplatnou přepravu mají děti do 4 let.
Opět autobus 203, tentokrát při cestě z konečné Barriol směr Trebon.
Opět autobus 203, tentokrát při cestě z konečné Barriol směr Trebon.
Odtud pokračuje po trase linky 1 do Barriolu
Foto Martin Janda, 14. 7. 2004

Závěrem

Co dodat? Velmi zajímavý provoz na vysoké úrovni, škoda jen, že nebyla možnost navštívit město v pracovní den…..

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20