Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Hradec Králové

Hradec Králové
Trolejbus Škoda 21Tr po překonání řeky Labe vjíždí na náměstí Svobody a Gočárovu třídu. Vpravo nahoře dvojice věží cihlového gotického kostela svatého Ducha ze 14. století.
Foto Jiří Kohout, 2002

Město

Hradec Králové je statutárním městem a krajským městem Královéhradeckého kraje. Leží ve východních Čechách na soutoku Labe a Orlice. V současné době má přibližně 94 500 obyvatel.
Místo na soutoku Labe a Orlice již v 9. století lákalo k osídlení. Nejprve bojovné Slavníkovce, kteří byli pro svou sílu trnem v oku vládnoucím Přemyslovcům. Ti pak po roce 995 tuto oblast plně ovládli.
Hradec Králové dodnes disponuje svou zakládací listinou z roku 1225 nesoucí pečeť prvního dědičně korunovaného českého krále Přemysla Otakara I., který v té době stihl založit ještě dalších 12 měst, mezi jinými i Olomouc a Brno.
Věnným městem českých královen ho učinil roku 1300 Václav II., když ho věnoval své manželce Elišce Rejčce. Stejně se zachoval později i Karel IV. ke své čtvrté ženě, Elišce Pomořanské. K bohaté historii města přispěli také husité.
Známé je i působení významných architektů Jana Kotěry (budova muzea) a Josefa Gočára. Zejména ten druhý vtiskl Hradci moderní tvář zejména v uspořádání města v podobě širokých paprskovitě se rozbíhajících ulic, což je urbanistický prvek typický pro Paříž. Gočár a Kotěra pomohli tedy městu nejen zbavit se pout hradeb (z doby Josefa II.), ale také připravit ho na důstojný systém veřejné dopravy - tramvaje. Jejich provoz ovšem nikdy nebyl zahájen...
Hala hlavního nádraží
Hala hlavního nádraží překvapí svou vzdušností každého návštěvníka Hradce Králové. Předznamenává, že Hradec Králové je městem architektury, nejen středověké, ale i té moderní z 20. století.
Foto Jiří Kohout, 2003
V dnešním Hradci Králové funguje průmysl strojírenský, chemický, elektrotechnický, potravinářský a dřevozpracující. Město má také své muzeum, divadlo, galerii, hvězdárnu, vysokou školu a biskupství. Historické centrum města je městskou památkovou rezervací.
Městskou hromadnou dopravu v Hradci Králové zajišťují trolejbusy a autobusy. Dopravu zajišťuje Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Informace o provozu městské hromadné dopravy a snímky z provozu naleznete na samostatných stránkách uvedených v nabídce vlevo. Na úvodní stránce naleznete informace společné pro celý provoz MHD a informace o regionální a dálkové dopravě.

Silniční doprava

Autobusy dálkových linek na stanovišti Hradec Králové, žel. st.
Autobusy dálkových linek na stanovišti Hradec Králové, žel. st.
Foto Lukáš Vrobel, 29. září 2006
Hradec Králové je významnou dopravní křižovatkou. Nedaleko od západní hranice města je od prosince 2006 provizorně ukončena dálnice D11 Praha - Jirny - Sadská - Poděbrady - Chlumec nad Cidlinou - Praskačka-Sedlice, která bude v dalších letech prodlužována přes Hradec Králové, Smiřice, Jaroměř a Trutnov do Královce na státní hranici s Polskem.
Královéhradecké silnice 1. třídy nesou čísla I/11 Hradec Králové - Týniště nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí - Vamberk - Žamberk - Šumperk - Bruntál - Opava - Ostrava - Havířov - Český Těšín - Třinec - Jablunkov - Mosty u Jablunkova, I/33 Loket (napojení na dálnici D1) - Zbraslavice - Kutná Hora - Přelouč - Lázně Bohdaneč - Hradec Králové - Smiřice - Česká Skalice - Náchod, I/35 Habartice - Frýdlant - Liberec - Turnov - Jičín - Hradec Králové - Moravská Třebová - Olomouc - Valašské Meziříčí a I/37 Hradec Králové - Pardubice - Chrudim - Nasavrky - Ždírec nad Doubravou - Žďár nad Sázavou - Křižanov - Velká Bíteš (napojení na dálnici D1).
Tranzitní doprava neprojíždí centrem města díky existenci okruhu tvořeného ulicemi Pilnáčkovou, Okružní, Gočárovým okruhem, Sokolskou, Střeleckou a Resslovou. Druhý, menší okruh vede kolem historického centra ulicemi Čs. armády a Komenského a jeho zajímavostí je, že je v celé délce průjezdný i trolejbusem.
Autobusové nádraží Koruna ležící poblíž železniční stanice
Autobusové nádraží Koruna ležící poblíž železniční stanice.
Foto Lukáš Vrobel, 29. září 2006
Většinu regionální a dálkové autobusové dopravy v Hradci Králové a okolí provozuje dopravce Connex Východní Čechy a.s., nástupce některých provozoven východočeského krajského národního a později státního podniku ČSAD Hradec Králové (v případě samotného Hradce Králové dopravního závodu 501) v provozu osobní dopravy. V současné podobě začala společnost fungovat po transformaci (oddělení nákladní dopravy) v roce 2001 pod názvem ČSAD Autobusy CZ Chrudim a.s., pod aktuálním názvem vystupuje od následujícího roku.
Z dalších dopravců stojí za zmínku např. ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., ČSAD Semily, a.s., Orlobus a.s. nebo OSNADO spol. s r.o.
Některé autobusové linky zastavují přímo před výpravní budovou železniční stanice Hradec Králové hlavní nádraží (zastávka Hradec Králové, žel. st.), jiné na autobusovém nádraží v její blízkosti (Hradec Králové, aut. st. Koruna).

Železniční doprava

Výpravní budova ŽST Hradec Králové hlavní nádraží
Výpravní budova ŽST Hradec Králové hlavní nádraží v pohledu z Riegrova náměstí.
Foto Lukáš Vrobel, 29. září 2006
Hradec Králové je také důležitým železničním uzlem. Prochází tudy tratě číslo 020 Velký Osek - Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové - Týniště nad Orlicí, 031 Pardubice - Hradec Králové - Smiřice - Jaroměř a 041 Turnov - Libuň - Jičín - Ostroměř - Hněvčeves - Hradec Králové. Všechny tratě jsou jednokolejné, tratě 020 a 031 jsou elektrifikované (3 kV ss). Po tratích 020 a 031 jsou vedeny vlaky do kategorie expres, po trati 041 v úseku vycházejícím z Hradce Králové pouze vlaky osobní (zastávkové).
Železnice má dominantní postavení ve spojení Hradce Králové s Prahou i Pardubicemi. Do Prahy sice jezdí i mnoho autobusů s podobnou jízdní dobou i jízdným jako na dráze (v případě zákaznického drážního jízdného), ty však vyjíždějí z lokalit daleko východně a severně a v Hradci mají jednu z posledních zastávek před konečnou, takže nemají dostatečnou kapacitu. Ve spojení s Pardubicemi mají přímé autobusy podobnou jízdní dobu i výši jízdného jako vlaky, mnoho autobusů je však vedeno oklikou.

Tarif MHD a odbavování cestujících

Jízdenky MHD
Jízdenky MHD - zleva jednotlivá jízdenka z předprodeje v hodnotě 8,- Kč, jednotlivá jízdenka v hodnotě 10,- Kč s přirážkou za nákup u řidiče a celodenní jízdenka za 40,- Kč, všechny vydané v říjnu 2003, vpravo celodenní jízdenka za 50,- Kč ze září 2006.
Tarif MHD v Hradci Králové je nepřestupný a pásmový. Jednotlivá jízdenka platí na jednu libovolně dlouhou jízdu bez přestupu v příslušném tarifním pásmu, pokud není stanoveno jinak. Do II. pásma jezdí pouze autobusy a leží v něm obce Lochenice, Předměřice, Stěžery, Stěžírky a Vysoká, zbytek systému je I. pásmem.
Jednotlivé jízdenky je možno zakoupit buď v hotovosti nebo z elektronické peněženky Městské karty. Od 1. ledna 2008 v jednom (I. nebo II.) tarifním pásmu stojí jedna jízda při platbě v hotovosti 14,- Kč (zlevněné jízdné 8,-) a při platbě Městskou kartou 12,- Kč (zlevněné 7,-). Pomocí Městské karty je možné pořídit také jízdenku na dvě zastávky (v obou pásmech) za 6,- Kč, stejná suma se platí při jednom přestupu do stanoveného časového intervalu od prvního odbavení (v pracovní dny od 4.00 do 19.00 hodin 35 minut, v ostatních případech 50 minut). Zlevněné jízdné činí v tomto případě 4,50 Kč. 5,- Kč lze kartou doplácet při cestě držitelů časové jízdenky na I. pásmo do II. tarifního pásma.
Plnocenná jízdenka pro obě pásma stojí 15,- Kč (z karty 14,-) a zlevněná 9,- (z karty 8,-). Jízdné pro druhou jízdu činí 8,- / 5,50 Kč. Jednotlivé jízdenky z předprodeje se znehodnocují v mechanických označovacích strojcích.
U řidiče je možno v hotovosti zakoupit jízdenku na obě pásma za 15,- Kč, příplatek za jízdu do II. pásma pro držitele časových jízdenek pro I. pásmo je zde stanoven 7,- Kč. Pouze u řidiče je možno hradit jízdné na noční lince 0, které činí v hotovosti i kartou 20,- Kč.
Časové jízdenky existují v kategoriích jednodenní přenosná, měsíční přenosná, sedmidenní, čtrnáctidenní, měsíční (vč. zlevněné), tříměsíční (vč. zlevněné), pololetní (vč. zlevněné), roční (vč. zlevněné) a desetiměsíční školní zlevněná. Všechny tyto jízdenky se vydávají v kategoriích jednopásmová a dvoupásmová. Měsíční občanská (plnocenná) jízdenka pro jedno pásmo stojí 370,- Kč, pro obě pásma 490,- Kč. Pouze ve verzi pro obě pásma existují jízdenky pro seniory nad 70 let (měsíční, čtvrtletní a roční) a roční jízdenka pro držitele Janského plakety.
Formou jednotlivých i časových jízdenek je řešeno také přepravné za psy bez schrány.
Na zlevněné jízdné mají nárok děti od 6 do 15 let, žáci a studenti s výjimkou jednotlivého jízdného a občané ve věku nad 65 let. Bezplatně se přepravují např. děti do 6 let, představitelé státní moci dle zvláštního právního předpisu, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P včetně průvodce a psa, zavazadla do stanovených rozměrů a kočárky s dítětem.
Do vozidel městské dopravy se v Hradci Králové nastupuje v pracovní dny mezi 4. a 19. hodinou všemi dveřmi kromě předních, které slouží jen k výstupu. Jindy jsou přední dveře naopak nástupní a ostatní výstupní.
Městská hromadná doprava v Hradci Králové je začleněna do Východočeského dopravního integrovaného systému (VYDIS), který zahrnuje linky MHD v Hradci Králové, Pardubicích a Jaroměři a vlakové spoje na vybraných železničních tratích Českých drah. Území VYDISu je rozděleno na zóny - zónu 1 tvoří trolejbusové a autobusové linky městské dopravy v Hradci Králové, zónu 2 trolejbusové a autobusové linky městské dopravy v Pardubicích a zónu 30 úseky regionálních autobusových linek společnosti Orlobus a. s. na území města Jaroměře. Ostatní zóny představují stanovené úseky železničních tratí.
Jednodenní jízdenka pro zóny 1+2+3 stojí 70,- Kč (žákovská a pro důchodce 36,- Kč, studentská 62,- Kč). Jednodenní jízdenky je možné zakoupit v předprodejích a informačních střediscích DP města Hradce Králové a DP města Pardubic a v osobních pokladnách železničních stanic Hradec Králové hlavní nádraží, Hradec Králové-Slezské Předměstí, Pardubice hlavní nádraží, Pardubice-Semtín a Pardubice-Rosice nad Labem; plnocenné jednodenní jízdenky jsou v prodeji také u řidičů na linkách městské dopravy v Hradci Králové a Pardubicích. Na jízdenku musí držitel před nástupem do vozidla při prvním použití jízdenky (v případě prodeje u řidiče bezprostředně po zakoupení) vyplnit datum platnosti a pole pro jeho zápis poté přelepit ochrannou fólií. Jednodenní jízdenka platí v den vyplněný na jízdence.
Kupóny VYDIS se vydávají také k čipovým kartám pro městskou dopravu v Hradci Králové nebo v Pardubicích, resp. k žákovskému průkazu nebo průkazu na slevu jízdného vydanému Českými drahami.

Zastávky a jízdní řády

Označníky zastávek MHD
Označníky zastávek MHD - zleva Pod Strání, Magistrát města (s digitálním zobrazováním časů odjezdů), Úřad práce a Dopravní podnik.
Foto Lukáš Vrobel, 29. září 2006
Zastávky MHD jsou osazeny několika typy označníků dvoutyčové hranaté nebo kulaté konstrukce, která je stříbrně nebo červeně natřena. Vždy je uveden název zastávky a téměř vždy i čísla zastavujících linek (v místě větvení také směr jejich jízdy).
V terminálu Hlavní nádraží využívají linky městské hromadné dopravy několik nástupišť rozlišených písmeny. Na nástupišti A (hned před budovou) jsou umístěny jízdní řády všech linek, které k nádraží jezdí. Nad nimi se nachází velká digitální informační tabule, která ukazuje příjezdy linek MHD v pořadí linka, směr, čas a nástupiště. Na několika dalších zastávkách (např. Magistrát města, Adalbertinum a Carrefour) se nachází digitální informační systém v podobě žluté desky mezi tyčemi označníku nad skříní s jízdními řády. V této žluté desce se nacházejí políčka zobrazující číslo linky a odjezd, jedno políčko pak ukazuje aktuální čas. Zobrazované odjezdy spojů se řídí pouze jízdním řádem, nikoli skutečným provozem, takže odjezd spoje někdy zmizí z tabulky dříve, než vůz vůbec přijel.
Jízdní řád autobusové linky číslo 23
Jízdní řád autobusové linky číslo 23. Jízdní řády trolejbusových linek vypadají shodně.
Foto Lukáš Vrobel, 29. září 2006
Jízdní řády městské dopravy jsou městského provedení. Časy odjezdů spojů z dané zastávky, jejíž název je zvýrazněn v seznamu vlevo, jsou uváděny zvlášť pro pracovní dny, pracovní dny s omezením provozu MHD (školní prázdniny), sobotu a zvlášť pro neděle + svátky. Doba jízdy bohužel chybí, ačkoli její uvádění by vzhledem k jednoduchosti vedení linek nebylo problematické. Jízdní řády umístěny ve skříni pod plastovou deskou.

Aktuality z Hradce Králové


Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20