Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Články

Vyšehradský tunel 2008 aneb Tramvají nikoli po kolejích, ale po tankodromu? (2. díl)

Vzhůru do ZOO? Tentokrát ne. Loď Odra s tímto reklamním nápisem je právě nasazena na linku náhradní dopravy X-21 z Výtoně na
Podolskou vodárnu. Zchátralá tramvajová trať ve Vyšehradském tunelu se totiž konečně začala opravovat a chybějící tramvaje
je třeba adekvátně nahradit.
Vzhůru do ZOO? Tentokrát ne. Loď Odra s tímto reklamním nápisem je právě nasazena na linku náhradní dopravy X-21 z Výtoně na Podolskou vodárnu. Zchátralá tramvajová trať ve Vyšehradském tunelu se totiž konečně začala opravovat a chybějící tramvaje je třeba adekvátně nahradit.
Foto Petr Holas (16. 11. 2008)
Dny a měsíce plynuly. Původně plánovaný letní termín rekonstrukce nenávratně mizel do minulosti a koleje dál utěšeně chátraly. A to tak, že se už prostě opravit musely. Stalo se tedy to, co se zákonitě stát muselo a co řada lidí předvídala: výhodný letní termín akce, který by vzhledem k období prázdnin a dovolených určitě vadil daleko menšímu počtu cestujících, byl promeškán a nezbývalo, než frekventovanou tramvajovou trať uzavřít na podzim, kdy zdaleka tolik lidí dovolenou nečerpá a tramvaje jsou o to vytíženější.
Lodím nechyběly ani linkové orientace.
Lodím nechyběly ani linkové orientace.
Foto Petr Holas (16. 11. 2008)
Obyvatelé Braníka a Modřan navíc musí mít po podzimu 2008 pocit, že se vůči pražskému Magistrátu něčím provinili a že pykali za své hříchy. Před započetím rekonstrukce se totiž koleje opravovaly mezi Dvorci a sídlištěm Modřany. Tato akce přímo předcházela té ve Vyšehradském tunelu, takže sotva mohli cestující jednu výluku "pustit z hlavy", hned začala další. Asi aby "nevyšli ze cviku" a nezvykli si na pravidelné linkové vedení...
Obrázek z Výtoně - právě zde během výluky končila linka č. 3. Člověk znalý pražské tramvajové sítě by mohl začít 
protestovat, že tomu tak být nemohlo, vždyť se tu tramvaj nemá kde otočit. Vysvětlení je prosté - trojka zde končila
jen formálně, na Výtoni soupravy změnily číslo a odjížděly jako linka 16 na Spojovací. Souprava na obrázku má ale za sebou
opačnou anabázi - přijela jako šestnáctka a teď už po změně čísla vyčkává v zastávce před další jízdou, tentokrát už po
trase linky č. 3 na smyčku Lehovec. Tento způsob ukončování linek byl v Praze při výlukách použit již několikrát.
Obrázek z Výtoně - právě zde během výluky končila linka č. 3. Člověk znalý pražské tramvajové sítě by mohl začít protestovat, že tomu tak být nemohlo, vždyť se tu tramvaj nemá kde otočit. Vysvětlení je prosté - "trojka" zde končila jen formálně, na Výtoni soupravy změnily číslo a odjížděly jako linka 16 na Spojovací. Souprava na obrázku má ale za sebou opačnou anabázi - přijela jako "šestnáctka" a teď už po změně čísla vyčkává v zastávce před další jízdou, tentokrát už po trase linky č. 3 na smyčku Lehovec. Tento způsob ukončování linek byl v Praze při výlukách použit již několikrát.
Foto Michal Lošťák (14. 11. 2008)
Co ale bylo na této výluce unikátní, to bylo zajištění náhradní dopravy. Spousta cestujících se hlavně v prvních dnech zajímala o to, kudy jezdí náhradní autobusy, které tramvaje tradičně "suplují" prakticky vždy, když je nějaká výluka - byť samozřejmě existují i takové, kdy se náhradní doprava z nejrůznějších důvodů nezavádí. Autobusy sice jezdily, ale trochu netypicky nikoli ve vyloučeném úseku, ale ke stanici metra Pražského povstání, odkud mohli lidé do centra pokračovat buď metrem nebo tramvajovými linkami. Na Výtoň, tedy podél opravované trati, jezdil jiný dopravní prostředek - lodě.
U branického nádraží byl k vidění i tento dispečerský autobus DP Praha.
U branického nádraží byl k vidění i tento dispečerský autobus DP Praha.
Foto Michal Lošťák (14. 11. 2008)
Nutno říci, že tento způsob zajištění náhradní dopravy není v dané lokalitě zcela ojedinělý, byl použit již v roce 1982. Přesto ale vzbudil značné pozdvižení a někteří ho využili spíš pro to, aby se na "tramvajenku" svezli "parníkem". Na přívozech zapojených do Pražské integrované dopravy totiž jezdí plavidla přeci jen podstatně menší.
Interiér lodi Odra.
Interiér lodi Odra.
Foto Michal Lošťák (14. 11. 2008)
Náhradní lodní doprava značená jako X-21 jezdila každý den mezi 6. a 22. hodinou. Ve zbylém období byli cestující odkázáni právě na náhradní autobusy, které jezdily nepřetržitě. Párkrát ale musely být lodě neplánovaně odstaveny i v době, kdy podle jízdního řádu měly jezdit, a to kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám (např. silný vítr či mlha). Došlo tak dokonce i k tomu, že náhradní autobusová doprava ke stanici metra Pražského povstání zajišťovaná společností Hotliner byla posilována autobusy DP Praha.
Pohled na rekonstrukci tratě před Vyšehradským tunelem, za železničním mostem v pozadí se nachází zastávka Výtoň. Právě zde
byly koleje značně propadlé a tramvaje se tu spíš kolébaly než jely.
Pohled na rekonstrukci tratě před Vyšehradským tunelem, za železničním mostem v pozadí se nachází zastávka Výtoň. Právě zde byly koleje značně propadlé a tramvaje se tu spíš kolébaly než jely.
Foto Michal Lošťák (14. 11. 2008)
Výše zmíněné linky náhradní dopravy ale nebyly pro cestující jedinou možností, jak se do centra Prahy dostat. Byly posíleny pravidelné autobusové linky 150 jedoucí z Modřan přes stanici metra Kačerov na konečnou Kloboučnická ve Vršovicích a 253, která Modřany spojuje se stanicí metra Smíchovské nádraží. Dále byla v pracovních dnech zavedena zvláštní autobusová linka 728 z Dvorců ke stanici metra Budějovická a posílení se dočkal i přívoz P3 z Dvorců na Lihovar, kde mohli lidé přestoupit buď na řadu autobusových linek jedoucích z pravého břehu Vltavy, Holyně, Lochkova, Velké Chuchle, Radotína či Zbraslavi na Smíchovské nádraží nebo na tramvajové linky z Barrandova.
Styk rekonstruované trati se zbytkem vyloučeného úseku, který zůstal nedotčen.
Styk rekonstruované trati se zbytkem vyloučeného úseku, který zůstal nedotčen.
Foto Michal Lošťák (14. 11. 2008)
Zmínku si ale zaslouží i organizace provozu v "odříznutém" úseku Podolská vodárna - Sídliště Modřany. Zde byla nepřetržitě k dispozici tramvajová linka č. 21 obsazovaná takřka stoprocentně vozy T3R.P vozovny Pankrác. Na jednom pořadí bylo ale garantováno nasazení nízkopodlažní tramvaje, takže je doplnily i dva vozy T3R.PLF vozovny Vokovice s nízkopodlažní střední částí. Dočasný "azyl" vozy nalezly ve smyčce Nádraží Braník, kde za normálních okolností končí linka č. 16 jedoucí sem z konečné Spojovací.
Přehlídka BKV panelů u zastávky Podolská vodárna.
Přehlídka BKV panelů u zastávky Podolská vodárna.
Foto Michal Lošťák (14. 11. 2008)
Jak výluku zhodnotit? Je nutno ocenit informační kampaň pro cestující, permanentní dispečerský dohled na obou konečných náhradní lodní dopravy, dodatečné drobné úpravy přístaviště na Podolské vodárně, kde bylo u poměrně dlouhého a strmého schodiště promptně doplněno chybějící zábradlí a v neposlední řadě značné množství možností náhradní dopravy, které byly popsány výše.
Loď Visla na konečné Podolská vodárna.
Loď Visla na konečné Podolská vodárna.
Foto Michal Lošťák (14. 11. 2008)
Mínus ale zasluhuje ono odložení z léta na podzim, které bylo zdůvodňováno tím, že pokud by se akce provedla v červenci, ve spojení s dalšími letními uzavírkami komunikací (např. na Jižní spojce) by Pražany příliš zasáhla. Že by ta rána byla na podzim, v čase, kdy se na dovolenou a prázdniny leda nostalgicky vzpomíná cestou do práce či do školy, o tolik menší? Odložení opravy ve Vyšehradském tunelu se navíc dotklo i jiné oblasti Prahy, a sice Letné, kde mělo z důvodu pokračující výstavby vnitřního městského okruhu z Malovanky přes Letenskou pláň do Tróje dojít k uzavření části ulice Milady Horákové zhruba od stadionu Sparty ke stanici metra Hradčanská a převedení provozu na provizorní komunikaci vedenou v úzkém koridoru mezi staveništěm a Letenskými sady. K tomu nakonec došlo až počátkem ledna 2009. Důvodem odkladu byla čtvrť Smíchov - existovaly obavy z toho, že by zdejší komunikace kapacitně nezvládly nápor řidičů, kteří by se tudy vyhýbali nejen Letné, ale právě i uzavřenému Vyšehradskému tunelu. (Jen na vysvětlenou: ona provizorní komunikace na Letné funguje již delší dobu, ale zpočátku sloužila jen pro směr z Hradčanské na Letnou. V opačném směru vozidla nadále jezdila po původní trase ulicí Milady Horákové). Zde je ovšem nutné podotknout, že mnohem větší pohromou pro tuto stavbu byly spíš opakované propady půdy nad budoucím silničním tunelem ve Stromovce, které se staly důvodem určitého časového skluzu v realizaci této akce.
Spoj linky 21 v nástupní zastávce Podolská vodárna čeká před výjezdem do Modřan.
Spoj linky 21 v nástupní zastávce Podolská vodárna čeká před výjezdem do Modřan.
Foto Michal Lošťák (14. 11. 2008)
Při slavnostním zahájení provozu tramvají na Radlickou jsme byli politiky ve slavnostních proslovech uklidňováni, jak velkou prioritu městské hromadné dopravě dávají. Starobylý Vyšehradský tunel by ale, uměl - li by mluvit, mohl vyprávět trošku jinou a možná poněkud tragikomickou pohádku...
Tramvaje T3R.P odstavené ve smyčce Nádraží Braník.
Tramvaje T3R.P odstavené ve smyčce Nádraží Braník.
Foto Michal Lošťák (14. 11. 2008)
Rozpis pro řidiče, kteří 14. 11. 2008 zatahovali po skončení ranní špičky do provizorní vozovny Nádraží Braník. Jako první
je uvedeno pořadí vlaku, dále čas zatažení, evidenční číslo vozu a kolej, na kterou má být odstaven.
Rozpis pro řidiče, kteří 14. 11. 2008 zatahovali po skončení ranní špičky do provizorní "vozovny" Nádraží Braník. Jako první je uvedeno pořadí vlaku, dále čas zatažení, evidenční číslo vozu a kolej, na kterou má být odstaven.
Foto Michal Lošťák (14. 11. 2008)
Karosa B731 dopravce Hotliner nasazená na linku X-17 byla zachycena v nástupní zastávce Pražského povstání.
Karosa B731 dopravce Hotliner nasazená na linku X-17 byla zachycena v nástupní zastávce Pražského povstání.
Foto Michal Lošťák (14. 11. 2008)