Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Články

Sory NB v Praze aneb Nová éra pražských autobusů

Sor NB12 City.
To je on v celé své kráse - jeden z nových Sorů NB12 City. Právě autobusy libchavského výrobce v budoucnu nahradí mnoho dosud provozovaných autobusů.
Foto Damir Holas (2. 9. 2009)
Typickým obrázkem pražských autobusových linek MHD byly dlouhá léta červeno - bílé autobusy různých typů a modifikací z výrobních hal Karosy, resp. později Iveca ve Vysokém Mýtě. Ne že by DP Praha nikdy nekoupil nic od jiného výrobce, ale oněch výjimek se v historii najde opravdu jako šafránu, samozřejmě s výjimkou masově dodávaných kloubových Ikarusů, které poprvé do ulic našeho hlavního města dorazily roku 1977, aby je o 22 let později zase definitivně opustily. Ale časy se mění. V roce 2009 uzavřel pražský dopravce smlouvu s firmou Sor Libchavy, která tak v několika následujících letech dodá celkem 720 nízkopodlažních vozů ve standardním i kloubovém provedení. Obraz pražské autobusové MHD se tak výrazně změní.
Sor vs. Citybus.
Srovnání nízkopodlažního Citybusu a Soru NB12 City. Snímek byl pořízen v terminálu Želivského.
Foto Damir Holas (2. 9. 2009)
Nové vozy začaly být postupně dodávány na sklonku léta 2009 a zhruba od začátku září se objevují v pravidelném provozu. Jaké jsou první dojmy či odlišnosti od jiných, v Praze provozovaných modelů? Na prvním místě je samozřejmě nutné vyzdvihnout nízkopodlažnost - ta sice v Praze už dávno novinkou není, ale neznamená to, že by v garážích Dopravního podniku bylo málo autobusů, u kterých je na cestě mezi dveřmi a sedačkou nutné překonat tři schody. U nízkopodlažních vozů se sice schody přesouvají do interiéru, ale rozhodně nejsou nikde tři za sebou a navíc se ve voze dají najít i sedadla v nízkopodlažní části.
Sor BN12.
Jeden ze Sorů BN12 se svým focením nadšeným řidičem pózuje v terminálu Letňany. Původně měl DP Praha pronajato od výrobce 10 těchto vozů, později si pět z nich, včetně vozu na snímku, pronajal dopravce Hotliner a využívá je především na lince Airport Expres (AE).
Foto Roman Vanka (2009) - www.citybus.cz
Zajímavou novinkou je čtyřdvéřové provedení - to si pražští cestující vyzkoušeli už u deseti částečně nízkopodlažních autobusů SOR BN12, které si DP už dříve u výrobce pronajal. Na jednu stranu vyšší počet dveří urychluje výměnu cestujících, na stranu druhou snižuje počet sedadel. Rovněž je otázkou, jestli toto technické řešení nepřispěje k tepelné nepohodě v chladnějších měsících roku, kdy budou cestující při každém zastavení vozu "osvěženi" dávkou studeného vzduchu. Nové vozy sice mají poptávkové otevírání dveří, ale zdaleka ne všichni řidiči ho používají - to je ale problém i u tramvají, byť možná v menším měřítku. Problém je ale také u cestujících - i když jsou tlačítka označená, celá řada lidí na toto opatření zkrátka není zvyklá a proto by nebylo marné, kdyby dopravce přistoupil k nějaké masivnější osvětové akci. Nelze nezmínit ani LCD monitor, který zobrazuje vždy několik následujících nácestných zastávek a další informace. Jeho možnosti jsou rozhodně větší než u dosud používaných jedno- či víceřádkových displejů umístěných v přední části autobusu (u kloubových vozidel jsou dva, druhý najdeme v zadní části autobusu). A když jsme u informačního systému - v Sorech NB se, oproti dosavadní praxi, uplatnily výrobky firmy JKZ Olomouc před dosud používanými produkty od Buse Blansko. Se stejnými produkty se ale setkáme i u tramvají Škoda 15T.
Sor NB12 City.
A na závěr ještě jednou Sor NB12 City - tentokrát odzadu.
Foto Damir Holas (2. 9. 2009)
Z hlediska cestujících lze nové vozy hodnotit poměrně kladně. Zbývá už jen počkat, jak jejich stav ovlivní každodenní náročný pražský provoz a jaké radosti (či strasti) způsobí svému provozovateli. Doufejme ale, že problémů bude minimum a "Sorky" se stanou důstojnými nástupci svých stárnoucích vysokomýtských kolegů.