Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Články

Tramvaj na Borská pole - Projekt

Můžeme hovořit o štěstí, že se podařilo prolomit nechuť plzeňských politiků a úředníků uvažovat o včasné realizaci tramvaje na Borská pole. Až do roku 2004 opomíjeli městští dopravní inženýři a architekti zpracování projektu tramvaje, přičemž se jednalo o zcela zásadní věc z hlediska držení územní ochrany pro budoucí dráhu a z hlediska její prosaditelnosti v blízkém časovém horizontu. Až novým projektem z roku 2004 se stabilizovalo dopravní řešení např. v místě mimoúrovňového křížení tramvaje s dálničním přivaděčem a v prostoru zakončení tramvajové trati. Dnes už jen povzdechneme nad nečinností Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně v minulých letech a raději se podíváme vstříc budoucnosti - díky níže uvedenému projektu je trať na Borská pole o krůček blíže na trnité cestě k realizaci.
Výkres: úsek Klatovská - ZČU
Výkres 1,5 km dlouhého úseku plánované tramvajové trati na Borská pole. Začíná vpravo na obrázku na křižovatce Kaplířova - Klatovská, pokračuje Kaplířovou ulicí, přes nový terminál veřejné dopravy, most přes nový dálniční přivaděč (silnici I/27), kolem univerzitního areálu a je zakončená smyčkou v prostoru mezi Západočeskou univerzitou a ulicí U Letiště. (Kliknutím na obrázek výkres zvětšíte.)
Projektová dokumentace Ing. Jiří Kalčík (říjen 2004)
Výkres: detail terminálu Kaplířova
V prostoru, kde se ohýbá Kaplířova ulice a pokračuje směrem na Valchu jako ulice Dobřanská, má vzniknout nový terminál veřejné dopravy. Součástí terminálu má být tramvajová smyčka (spíše manipulačního charakteru), odstavná plocha pro autobusy (zejména integrované dopravy) a záchytné parkoviště.
Projektová dokumentace Ing. Jiří Kalčík (říjen 2004)
Výkres: detail vedení tratě kolem ZČU
Detailnější výřez vedení tramvaje v těsné blízkosti ZČU. Je škoda, že je tramvaj nucena obcházet univerzitní areál zezadu, což prodlužuje docházkovou vzdálenost. Souvisí to s krátkozrakostí projektantů univerzitního areálu na konci 80. let 20. století. Projekt tramvajové trati se s tímto problémem vyrovnává širokým pěším koridorem a urbanizací prostoru mezi ZČU a univerzitními kolejemi (objekty na výřezu vpravo nahoře).
Projektová dokumentace Ing. Jiří Kalčík (říjen 2004)
Výkres: točna tramvaje U Letiště
Nová tramvajová trať bude zakončena točnou před ulicí U Letiště. Zde bude přestupní vazba na autobusy zajíždějící do vzdálenějších částí Borských polí. Z hlediska obsluhy průmyslového areálu by bylo vhodné, aby tramvajová trať pokračovala přímo Podnikatelskou ulicí směrem na Novou Hospodu. To je dnes obtížněji realizovatelné, ale položení tramvajového tělesa například přímo do jízdních pruhů je možným řešením. Podnikatelská ulice patří k méně zatíženým ulicím v oblasti.
Projektová dokumentace Ing. Jiří Kalčík (říjen 2004)
Projekt prověřil i možnost pokračování tramvajového tělesa směrem na jihozápad k železniční trati na Klatovy, kde by mohl vzniknout ideální přestupní uzel hrana - hrana. (Kliknutím na obrázek výkres zvětšíte.)
Projektová dokumentace Ing. Jiří Kalčík (říjen 2004)