Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Články


!-- -->

Tramvaj na Borská pole - Příprava projektu

Od 11. dubna do 9. května 2003 jsme sbírali podpisy pod petiční akci Borská pole potřebují tramvaje. Svým podpisem ji podpořilo 1700 občanů. Petiční archy byly k dispozici v areálu Západočeské univerzity, během Dnů alternativní dopravy ve stanu U Branky a během posledních dvou týdnů i v Nákupním centru Borská pole. Další naše aktivity se obrátily směrem k jednání se zastupiteli a radními města Plzně. Výrazný posun v myšlení politické reprezentace města je patrný z novinových článků let 2003 - 2005:
MF Dnes, Kraj Plzeňský, 24. 11. 2003
Jaroslav Nedvěd


Tramvaj se vydá až k univerzitě

Ekologičtí aktivisté: Nejsou to jen další plané sliby?

Co je zapotřebí k tomu, aby se Plzeňané dočkali zlepšení žalostného stavu dopravy ve městě? Zastupitelé musí dotáhnout do konce projekty, které označili za nejdůležitější pro rozvoj města.

Politici vytipovali ze tří stovek projektů takové, které považují za klíčové. Výběr dopadl stejně, jako kdyby jej udělali ekologičtí aktivisté. A jaké projekty se dostaly na vrchol žebříčku zastupitelů? Tramvaj na Borská pole, západní silniční okruh, cyklistická doprava a přednost pro pěší v centru města.

K takovému seznamu priorit se okamžitě s nadšením přihlásili ekologičtí aktivisté a zástupci Společnosti pro veřejnou dopravu. Zárověň ale netajili obavu: Jen aby to zase nebyly plané sliby.

"Ukazuje se, že si mnoho lidí myslí, že dosavadní strategie vedení města nevedla k nejlepším cílům. Že se tu utratila spousta peněz s relativně malým efektem. Je na čase, aby se to změnilo," reagoval předseda Společnosti pro veřejnou dopravu Jiří Kohout. "Projekt tramvaje na Borská pole dostal od zastupitelů nejvíc hlasů," prohlásil šéf útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Milan Svoboda. Ten řekl, že problematika dopravy souvisí se všemi oblastmi rozvoje města. "Zastupitelé ještě pořadí projektů schválí. Projekty, které se umístily na prvních místech, by město mělo uskutečnit v nejbližších letech," uvedl Milan Svoboda.

Náměstkyně útvaru koncepce Irena Vostracká potvrdila, že velkou podporu získala stavba takzvaného západního okruhu: "A několik projektů cyklistické dopravy. Zastupitelé si také přáli preferování pěších v centrální oblasti města," sdělila.

Náměstek plzeňského primátora Petr Náhlík řekl, že vybrané projekty odpovídají i jeho vlastnímu žebříčku priorit. Nezůstanou ale vytipované akce jen na papíře? "Tramvajová trať na Borská pole je logická a souvisí s výstavbou dálničního přivaděče i rozvojem univezity. Nic nebrání tomu, aby se příští rok projektovala," uvedl Náhlík.

Předseda sdružení Děti Země Vít Roušal doufá, že politici to s vybranými projekty myslí vážně. "Chci věřit, že se ledy prolomily. Trochu tomu nasvědčovalo už to, že radní nedávno schválili páteřní cyklostezku ze severního předměstí do centra Plzně," konstatoval Vít Roušal.

Kdy se plány rozhýbou?

Ekonomický náměstek primátora Vladimír Duchek sice vyloučil, že by se už v příštím roce začalo stavět, ale připustil, že může začít projektová příprava: "Přednost by měly dostat ty, u kterých lze čekat podporu z fondů EU," řekl.
ČIA, 10. 12. 2003

Plzeň připravuje prodloužení tramvajové trati na Borská pole

Celkem 300 milionů korun hodlá město Plzeň investovat do prodloužení tramvajové trati na průmyslovou zónu Borská pole. Zahájení stavby město předpokládá v roce 2006. V příštím roce začne výkup pozemků a příprava dokumentace pro územní a stavební řízení. Radnice se pokusí získat část peněz z evropských fondů. Uvedl to náměstek plzeňského primátora Miroslav Kalous.

Prodloužená tramvajová linka by vedla od stávající konečné tramvaje číslo čtyři na Borech k Podnikatelské ulici. Město má k dispozici několik studií, zatím nepadlo rozhodnutí, kterou variantu zvolí. Podmínkou prodloužení trasy tramvaje je i rekonstrukce Kaplířovy ulice, která patří Plzeňskému kraji. Město v současné době jedná s krajem o možnostech urychlení této stavby.

Z druhého čtení rozpočtu v zastupitelstvu vyplývá, že Plzeň bude příští rok hospodařit s vyrovnaným rozpočtem ve výši 3,2 miliardy korun, což je o téměř 700 milionů méně než letos. Město očekává nižší příjmy, protože v roce 2004 nepředpokládá žádné mimořádné prodeje akcií, bytů ani pozemků.
Stan s výstavou (duben 2003)
Na špatné napojení Borských polí na veřejnou dopravu a potřebu prodloužení tramvaje jsme upozorňovali v rámci Dnů alternativní dopravy v dubnu 2003 a 2004 ve stanu v centru Plzně ve Smetanových sadech.
Foto Jan Šlehofer (16. 4. 2003)
MF Dnes, Kraj Plzeňský, 17. 6. 2005
Jaroslav Nedvěd


Univerzita se rozroste v malé město

"Výhledově počítáme s tím, že na Zeleném trojúhelníku bude všechno," říká rektor Josef Průša

Plzeň - Malé univerzitní město s obchody i sportovišti bude za deset let připomínat areál Západočeské univerzity v Plzni na Zeleném trojúhelníku v blízkosti známé průmyslové zóny Borská pole. "Strategický tým Západočeské univerzity zpracoval návrh výhledu do roku 2015. Materiál předložíme k diskusím vedením jednotlivých fakult. Předpokládáme, že se výhled promítne do dlouhodobého záměru univerzit, který jsme do konce října povinni předložit ministerstvu školství," říká rektor Západočeské univerzity Josef Průša.

* Jaké nové budovy by měly v univerzitním areálu vyrůst?

V současné době máme zpracován projekt výstavby fakulty filozofické a fakulty ekonomické. Ty budovy by měly vyrůst za nedávno postavenou elektrotechnickou fakultou.

(...) Rozhovor zkrácen.

* K dokonalému spojení s centrem univerzitě ale chybí dobré spojení veřejnou dopravou. O nutnosti prodloužit k univerzitě a dál do průmyslové zóny tramvajovou trať se mluví spoustu let. Jak to s tím problémem vypadá?

Na univerzitě je jediný názor: Čím dříve tím lépe. Mimo univerzitu a zejména v dopravních podnicích existují názory dva. Ten druhý říká, že před tramvají se k univerzitě přivede trolejbusová linka. To ale určitě není pro univerzitu finální řešení. Ta tramvaj je zkrátka bezpodmínečně nutná už proto, že je schopná přepravovat mnohem víc lidí.

* A dokážete předpovědět, kdy se tramvaje k univerzitnímu areálu dočkáte?

Do deseti let to snad musí být. Vím že se o tom už spoustu let mluví. Ale deset let je podle mě snad nejpozdější myslitelný termín. My počítáme, že to bude do tří let, ale to asi není zcela reálné.

Trolejbus na Borská pole - jen částečné řešení

Stavbu nové trolejbusové trati Folmavsku a Borskou ulicí na Borská pole považujeme za potřebnou a přínosnou, umožní kapacitní přímé spojení s ostatní trolejbusovou sítí (zejména s Americkou třídou, nádražím a Doubravkou). Plánovaná trolejbusová trať však vůbec neřeší zásadní problém s obsluhou Západočeské univerzity a nemůže kapacitně uspokojit poptávku v přepravních špičkách. Kvalitní a rychlou přepravu studentů a pracujících na Borská pole může zajistit jedině tramvajová trať.
MF Dnes, Kraj Plzeňský, 30. 8. 2005
Pavel Novák


Trolejbus pojede na Borská pole

Linka, kterou využijí zejména studenti a zaměstnanci, začne sloužit nejdřív za tři roky

Studenti univerzity, zákazníci hypermarketu a především pracující z podniků na Borských polích: především pro tyto cestující je určena nová trolejbusová linka, jejíž výstavbu připravuje město Plzeň. Na spuštění provozu však zřejmě bude ještě třeba nejméně tří let.

Trasa má vést z centra města - Americké třídy - okolo vlakového nádraží Jižní předměstí přes Borskou ulici až na Borská pole a Novou Hospodu. Novinka v dopravní síti hromadné dopravy má přijít asi na 120 až 150 milionů korun.

„Už podnikáme konkrétní kroky. Akce je investičně připravená na přístí rok, záleží na tom, zda se podaří uvolnit peníze z rozpočtu,“ uvedl primátor města Plzně Miroslav Kalous. Ten nechtěl sdělit, kdy by se, v případě hladké přípravy, mohli na nové lince svézt první cestující. Podle některých informací z magistrátu je možným termínem rok 2008.

Trolejbusová trasa už má platné územní rozhodnutí. „Teď město stojí před podáním žádosti o stavební povolení,“ uvedla mluvčí magistrátu Zdeňka Kubalová. Podle ní bylo například nutné vyřešit s vlastníky soukromých pozemků podél trasy dohodu na umístění stožárů vedení. „Rada města Plzně tak schválila třeba nájemní smlouvu se společností Yazaki Wiring Technologies, která patří k významným investorům na Borských polích,“ uvedla Zdeňka Kubalová.

Podle primátora je zavedení nových linek na Borská pole nutné. „Průmyslová zóna se stala významným centrem zaměstnanosti, jsou zde velká obchodní centra. A nová trolejbusová trasa by dopravně obsloužila i nedaleký areál univerzity,“ řekl Miroslav Kalous.

Příprava trolejbusové linky by měla předcházet ještě významnější dopravní novince. Tou by měla být nová tramvajová trať z Bor. „Výstavba tramvajové trati je mnohem finančně náročnější, přišla by na zhruba 350 až 400 milionů korun,“ uvedl primátor.

Podle mnohých však měla přijít příprava trolejbusové tratě na řadu mnohem dříve, než plánuje město. Splácení starých dluhů - tak třeba vidí krok radnice Jiří Kohout z plzeňské Společnosti pro veřejnou dopravu. „Vítám každé zlepšení dopravní situace, a tím i plán výstavby trolejbusové tratě. Ale přichází hodně, hodně pozdě,“ říká Kohout. „Borská pole jsou určitě velmi úspěšným projektem, dopravní obsluha je však špatně vyprojektovaná. Zóna funguje už velmi dlouho, takže trolejbus tam mohl jezdit už před lety, teď jsme mohli řešit napojení na tramvajovou síť,“ řekl Kohout.
MF Dnes, 22. 12. 2005 (str. 3)
Jak to vidí Miroslav Kalous, primátor Plzně


Podpora výstavby tramvajových tratí

Plzeň chce prosadit evropské dotace na stavby tramvajových tratí. Požádal jsem o to při jednání se zástupci evropské komise a českých ministerstev, kteří v Plzni monitorovali přípravu akcí financovaných z Fondu soudržnosti EU. Tyto dotace zatím do žádného z programů EU nelze zařadit. Ministerstvo dopravy by mělo tyto dotace prosadit do národního plánu pro léta 2007 až 2013. Tyto akce jsou totiž tak finančně náročně, že je nemohou hradit ze svých rozpočtů ani města typu Plzně, čtvrtého největšího sídla v České republice. Potřebujeme například postavit čtyřkilometrovou tramvajovou trať do průmyslové zóny Borská pole, ale její náklady jsou 350 milionů korun, což je jeden investiční rozpočet města na celý rok. Pokud by město tuto akci provedlo, nemělo by například peníze na budování kanalizací. Podle mne je v Česku tramvajových a trolejbusových tratí velký nedostatek, stát by měl tyto stavby prosadit jako prioritu.
MF Dnes, 3. 3. 2006
(čtk)


Radnice požádá o peníze na trolejbusovou trať

Město Plzeň požádá ministerstvo dopravy o 91,4 milionu korun na budování trolejbusové trati do průmyslové zóny Borská pole s 8500 zaměstnanci, kam dnes jezdí pouze trvale přetížené autobusové linky. Suma, kterou chce Plzeň získat z evropského operačního programu Infrastruktura, odpovídá třem čtvrtinám nákladů stavby. „Žádost schválili plzeňští zastupitelé,“ řekla mluvčí magistrátu Zdena Kubalová.

Plzeň chce využít peníze z kapitoly zavádění alternativních paliv, což je také náhrada naftových motorů elektrickým pohonem.

Stavbu obousměrné trolejbusové trati o délce 3,6 kilometru za 122 milionů korun už připravuje útvar investic.