Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Články


!-- -->

Tramvaj na Borská pole - Akce SPVD na její podporu

Leták z kampaně SPVD (duben 2003)
Leták z kampaně SPVD (duben 2003)

Co jsme udělali pro budoucí tramvaj?

Během prvních pěti let činnosti průmyslových a obchodních firem na Borských polích (1998 - 2002) se ze strany města neobjevil ani jeden vážně míněný úmysl prodloužit tramvaj na Borská pole v horizontu kratším než desítkách let. Proto jsme se rozhodli začít veřejně upozorňovat na tento nedostatek v dopravní infrastruktuře.
Tisková zpráva, 24. 4. 2002
Společnost pro veřejnou dopravu


Trolejbusem na Borská pole

Na jednu z možností jak řešit špatnou dopravní situaci ve městě upozornila včerejší akce v rámci Dnů alternativní dopravy nazvaná Trolejbusem do míst bez trolejového vedení. Z Kopeckého sadů na Borská pole a na náměstí Republiky několikrát vyjel v odpoledních hodinách nejmodernější trolejbus PMDP typu 21Tr ACI, který je vybaven pomocným pohonem. Právě do těchto míst je již řadu let přislibováno představiteli města zavedení trolejbusové dopravy, ale zatím se tak nestalo.

Na tento problém se rozhodlo upozornit občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu.

Člen sdružení Miroslav Klas si stěžoval: "Při cestování v neustále přetíženém, hlučícím autobuse linky č. 30 často slýchávám od spolucestujících stížnosti na tento stav, který většina stěžovatelů hodlá řešit přestupem do automobilu. Širokým ulicím na Borských polích to nebude zatím vadit, ale v centru města dojde k dalšímu zhoršení dopravní situace. Již během výstavby průmyslové zóny bylo počítáno se zavedením trolejbusové linky Borskou ulicí na Borská pole a jejich logickým napojením výkonnou, moderní dopravou s centrem města. I přes špatnou situaci a proklamace vedení města o maximální preferenci MHD se tak dodnes nestalo a její dostavba je neustále odkládána."

Dle sdělení členů sdružení, podobná situace existuje u rozestavěné trolejbusové trati na Vinice. Síť hlavních trolejbusových tratí by měly doplnit v budoucnosti dvě linky na Košutku, které by mohly být důležitým prvkem plánované revitalizace zdejšího sídliště a odlehčit tím přetížené tramvajové lince č.4. Zaváděním trolejbusové dopravy bude zlepšena dopravní obslužnost, zviditelněna síť hromadné dopravy a nezanedbatelné jsou i minimální dopady na životní prostředí města.

Proč by měla být MHD v rámci investičních akcí města preferována obecně, vysvětlil předseda sdružení Jiří Kohout: "Postupné, kvalitní rozvíjení městské hromadné dopravy je účinnou odpovědí na přetížené silnice, množství havárií, špatné životní prostředí a na znásilňování města megalomanskými dopravními stavbami. Česká republika má proti okolním státům velký náskok v tradici cestování městskou hromadnou dopravou. Ta byla zejména v západních státech a v USA přervána v šedesátých letech nekritickým rozmachem automobilismu na úkor MHD a železnice. Dnes tyto státy vynakládají ohromné úsilí a finanční prostředky, aby cestující zpět do hromadných dopravních prostředků přilákaly."

Na preferenci MHD se shodují všichni představitelé města. Výstava instalovaná v uplynulých dnech v Kopeckého sadech, však ukázala že výsledky tomu úplně neodpovídají. Fotografie detailně přiblížily zanedbaný neduh v podobě kolejiště tramvajového uzlu v sadech Pětatřicátníků, které je v havarijním stavu. Jak spontánně přiznala jedna z přihlížejících návštěvnic, bez této výstavy by si neuvědomila děsivý stav jedné z klíčových komunikací v samém centru města.

Jiří Kohout na závěr doplnil: "Vedení města by si však mělo uvědomit, že je nutné cestující neustále hýčkat. Přetížené, špinavé dopravní prostředky, špatně dostupné zastávky, zastaralý způsob odbavování cestujících a praktická neexistence preference tramvají na křižovatkách, to vše nové cestující nepřiláká a staré odradí."

Tisková zpráva a veřejná prohlášení v roce 2002 nevzbudila patřičnou odezvu na straně městské samosprávy, a proto jsme v roce 2003 přišli s cílenější kampaní. Hlavním cílem kampaně bylo informování širší veřejnosti a sběr podpisů petice za prodloužení tramvaje na Borská pole. Součástí našich akcí byl i happening přímo na Borských polích, kdy jsme s ironickou nadsázkou poklepávali s představiteli univerzity na základní kámen (kolejnici) tramvaje na Borská pole. Jako lákadlo pro veřejnost jsme vypravili historický autobus, který jezdil kyvadlově mezi univerzitou a tramvajovou točnou na Borech.
Cedule z propagačního historického autobusu
Cedule z historického autobusu ŠL 11, kterým jsme 14. dubna 2003 vozili občany v rámci kampaně při Dnech alternativní dopravy.
SPVD (duben 2003)
Autobus na zvláštní lince
Historický autobus ŠL 11 majitele Michala Kouby lákal ke svezení na Borská pole, k podpisu petice a návštěvy informační výstavy.
Foto Jan Šlehofer (14. 4. 2003)
Leták z kampaně SPVD (duben 2003)
Leták z kampaně SPVD (duben 2003)
MF Dnes, Kraj Plzeňský, 14. 4. 2003
(čtk)


Aktivisté chystají tradiční Dny alternativní dopravy

Třetí ročník Dnů alternativní dopravy připravili na tento týden aktivisté ze sdružení Děti Země a Společnosti pro veřejnou dopravu v Plzni. „Chceme upozornit na možnosti hromadné dopravy, cyklistiky a chůze v systému městské dopravy. Právě tyto ekologicky šetrné způsoby dopravy jsou bohužel v Plzni poněkud nedoceňovány,“ řekl místopředseda Dětí Země Vít Roušal. Aktivisté pořádají v týdnu několik akcí, při nichž chtějí vyzdvihnout městskou dopravu, kola, koloběžky i chůzi po městě nad individuální automobilovou dopravu, která znečišťuje životní prostředí. Dny alternativní dopravy podpoří výstava o dopravě a jejím vlivu na životní prostředí. Expozice bude k vidění od pondělí do pátku na pěší zóně U Branky. Součástí týdenní akce je také například položení základní kolejnice plánovaného prodloužení tramvajové linky na Borská pole a bezplatné kyvadlové jízdy historického autobusu po této trase, divadelní představení „Ulice lidem, ne autům“ či cyklojízdu centrem Plzně.
Poklepání na první kolejnici
Prorektor Západočeské univerzity v Plzni Doc. Horák, proděkan Fakulty elektrotechnické Doc. Masopust a zástupci Společnosti pro veřejnou dopravu Miroslav Klas a Jiří Kohout poklepávají na první kus kolejnice pro novou tramvajovou trať na Borská pole. SPVD tímto happeningem chtěla upozornit na nedostatečné spojení Borských polí veřejnou dopravou.
Foto Jan Šlehofer (14. 4. 2003)
Výstavka a petice
Výstava informačních panelů v prostorách Západočeské univerzity a sběr podpisů pod petici "Borská pole potřebují tramvaje".
Foto Jan Šlehofer (14. 4. 2003)
Leták (duben 2003)
Leták z kampaně SPVD (duben 2003)
MF Dnes, Kraj Plzeňský, 15. 4. 2003
Jaroslav Nedvěd


Prodloužení linky tramvaje podpořil i proděkan

Slavnostním poklepem na zhruba půlmetrový kus tramvajové koleje v Kaplířově ulici odstartovali včera představitelé Západočeské univerzity a členové Společnosti pro veřejnou dopravu Dny alternativní dopravy. Cílem akce bylo upozornit vedení města, že univerzitě i obchodní a průmyslové zóně Borská pole chybí lepší spojení linkami městské hromadné dopravy. Aktivisté proto požadují prodloužit na Borská pole tramvajovou linku číslo 4, která končí na Borech. Petici za prodloužení linky do včerejška podepsalo už šest stovek lidí.

„Chceme, aby se město konečně začalo zabývat systematickou podporou veřejné dopravy. To, že na Borská pole je daleko rychlejší a pohodlnější jet autem než přeplněným autobusem, je špatnou vizitkou města,“ prohlásil předseda Společnosti pro veřejnou dopravu Jiří Kohout. Požadavek na prodloužení tramvajové linky podpořil i proděkan Elektrotechnické fakulty Jiří Masopust. „Pro univerzitu by to byla významná záležitost. V současné době sem jezdí kolem pěti tisíc studentů a zaměstnanců. Až bude dostavěna budova naší fakulty, pak tu přibydou další zhruba dva tisíce lidí. Když slyším, že mají chodit pěšky nebo využít stávajících autobusových linek, nepokládám to za dobré řešení,“ řekl Jiří Masopust. Ten potvrdil, že autobusy na lince 30, které na Borská pole jezdí, bývají většinou přeplněné. „Bydlím v Doubravce a cesta sem pro mě znamená, že visím na tyči v přecpaném autobuse. Situace je nejhorší ráno kolem osmé hodiny a odpoledne,“ sdělil Jiří Masopust.

Náměstek primátora Miroslav Kalous potvrdil, že prodloužení tramvajové linky na Borská pole má smysl. „Problém je v tom, že by to stálo zhruba sto milionů korun. Ale ačkoliv je to finančně náročné, podnikáme kroky, aby to bylo jednoho dne reálné. Připravujeme různé projekty a například při úpravách křižovatek počítáme s tím, že na Borská pole bude jezdit tramvaj,“ konstatoval Kalous. Náměstek se přitom domnívá, že do roku 2006 bude do oblasti jezdit trolejbusová linka Borskou ulicí.

Dny alternativní dopravy dnes pokračují v centru Plzně U Branky akcí s názvem Ulice lidem, ne autům. Po 16. hodině je na programu divadelní představení a pochod středem města.
Kladívko, kterým bylo symbolicky poklepáno na první kolejnici tramvaje na Borská pole, jsme před zástupci tisku předali primátorovi města Plzně Jiřímu Šnebergerovi. Ten na místě slíbil, že udělá vše pro to, aby se tramvajová trať začala do pěti let (tj. 2008) stavět.
Foto Jan Šlehofer (14. 4. 2003)
MF Dnes, Kraj Plzeňský, 11. 4. 2003
Miroslav Klas, Společnost pro veřejnou dopravu


Tramvaje by měly dojet až na Borská pole

Starší občané Plzně si jistě vzpomenou na dobu před 15 lety, kdy celé městské ulice a domy vypadaly jak před demolicí. Na nevalné dlážděné vozovce drkotající auta, zeleň místo v ulicích na střechách chátrajících domů, omšelé tramvaje kolébající se v rozbitých kolejích. V druhé polovině osmdesátých let byl naštěstí zahájen náročný program rekonstrukce celé sítě tramvajových tratí, který trval téměř 10 let. Letošní jaro přineslo po několikaletých odkladech i zahájení náročné rekonstrukce centrálního uzlu v sadech Pětatřicátníků. Posledním úsekem, který v nejbližší době projde obnovou, je trať v okolí bývalého domu U Zvonu. Pak bude celá síť tramvajových tratí uvedena do velmi dobrého stavu.

Nyní tedy nastává vhodná doba začít uvažovat nad budoucími projekty rozvoje tramvajové sítě. Kromě modernizace nevyhovující vozovny na Slovanech, kde se ještě podle vzoru z 19. století myjí tramvaje košťaty, je na programu i výstavba nových tramvajových tratí. Tisíce studentů Západočeské univerzity na Zeleném trojúhelníku, občanů směřujících za nákupy a zaměstnanců firem na Borských polích by pohodlí a frekvenci tramvajové linky číslo 4 ocenili již dnes. Je ostudné, když se do soustavně přeplněných autobusů snaží dostat vysokoškolští učitelé a zahraniční zaměstnanci. Díky kvalitní silniční síti a nevyhovujícím službám veřejné dopravy také dochází k přesunu občanů do automobilů. Cena prodloužení tramvajové trati z Bor Kaplířovou ulicí kolem areálu Západočeské univerzity do blízkosti nákupního centra Borská pole je srovnatelná s cenou silničních staveb v Plzni již realizovaných. Příští léta tedy ukáží, jestli se radnice odváží jít cestou rozvoje moderní veřejné dopravy, nebo cestou konzervace stávajícího stavu.
Dny alternativní dopravy a jízdy autobusu
Dny alternativní dopravy a jízdy autobusu v rámci kampaně za tramvaj na Borská pole si na nezájem občanů nemohly stěžovat.
Foto Jan Šlehofer (14. 4. 2003)
Logo programu Doprava pro 21. století
Logo programu Doprava pro 21. století, kterému vděčíme za finanční příspěvek na organizaci akcí SPVD v letech 2002 - 2003, zejména kampaně "Tramvaj na Borská pole".
 
MF Dnes, Kraj Plzeňský, 15. 8. 2003
Miroslav Klas, Společnost pro veřejnou dopravu


Tramvaj na Borská pole musí být pro Plzeň prioritou

Společnost pro veřejnou dopravu předložila zastupitelstvu města před jeho červnovým zasedáním výsledky petiční akce za urychlení výstavby tramvajové trati na Borská pole. Pan náměstek Kalous petici přijal, ale pod jeho suchým prohlášením o předání kompetentním úředníkům si však lze představovat spíše shození horkého bramboru pod stůl. Bohužel však tento postoj lze až na výjimky vysledovat u všech politiků ve městě. Petice, kterou podepsalo na 1700 občanů, není pouhým voláním po podstatně lepší dopravě na rozvíjející se lokalitu ve městě.

Je totiž jednoznačným upozorněním, že se tu zahazuje jedinečná šance dopravně a finančně nejvýhodněji navázat na rozvoj dotčeného území. Radnice zatím připravuje dlouho slibovanou trolejbusovou trať Borskou ulicí k Panasonicu. Zásadním problémem je však fakt, že trolejbus nevyřeší přepravní problémy vzniklé pohybem tisíců cestujících na jižní straně Borských polí v oblasti rozvíjejícího se studentského městečka, chystaných či současných obchodních středisek a plánovaného přestupního uzlu na Zeleném trojúhelníku. Radnice sice slibuje ponechání prostoru pro tramvajovou trať při chystané rekonstrukci Kaplířovy ulice, ale na její vlastní výstavbu si prý budeme muset počkat ještě deset let.

Historie městské dopravy v Česku zná mnoho případů, kdy pod nejrůznějšími záminkami ani po desítkách let nebyly plány na dostavbu důležitých tramvajových tratí splněny. Následkem bylo nákladné přivádění autobusové a automobilové dopravy do míst kam nepatřila a se všemi negativními důsledky. Tramvajová doprava má schopnost díky své atraktivitě a vysoké kapacitě počet cestujících zvyšovat. Pokud nyní v Plzni propásneme možnost položit tramvajové koleje do Kaplířovy ulice v rámci její rekonstrukce, spojit výstavbou dálničního přivaděče k Sukově ulici se stavbou mostu pro tramvaj a zabezpečit výhodný průchod tramvajové trati areálem vysokých škol, bude nás v budoucnu jakákoliv jiná varianta stát mnohem více.
MF Dnes, Kraj Plzeňský, 27. srpna 2003

Doprava je problémem

Jedním z klíčových problémů nově vznikajícího univerzitního městečka na Borských polích v Plzni bude bezesporu doprava devíti tisíc studentů, kteří budou školu navštěvovat v horizontu pěti až šesti let. Problém zřejmě nevyřeší pouhé posílení stávajících autobusových linek.

"V současné době je doprava v oblasti Borských polích dostačující, uvažujeme spíše o budoucnosti," sdělil náměstek primátora Miroslav Kalous. Nyní je v rekonstrukci Borská ulice, po jejím skončení začne výstavba trolejbusové linky touto ulicí.

"Zhruba do čtyř let by měla být linka v provozu," dodává Kalous. Jedná se také o protažení tramvajové linky na Borská pole. Před červnovým zasedáním předložila Společnost pro veřejnou dopravu petici za urychlení výstavby. "Už máme projekt, je jen otázkou času, kdy se uskuteční," vysvětluje Miroslav Kalous. Jak ale přiznává, dříve než za deset let to nebude. Zásadní roli hrají samozřejmě také finance.

"Protažení tramvajových kolejí na Borská pole bude stát zhruba dvě stě milionů korun. To není jednorázová investice, je třeba tuto částku zakomponovat do dlouhodobých plánů," říká Kalous. Oproti tomu je výstavba trolejbusové tratě výrazně levnější, cena je až desetkrát nižší. Podle rektora ZČU Zdeňka Vostrackého se přesune část studentů do univerzitního areálu již příští rok, kdy bude hotova elektrofakulta na Borských polích.

"Pokud to bude potřeba, posílíme současné autobusové linky v této oblasti," říká Miroslav Kalous.
Plzeňský deník, 23. 9. 2003
Vlastimil Leška


Borská pole: Tragická doprava

Návrat vysokoškoláků do poslucháren přinese některé změny v městské dopravě. Podle představitelů fakulty a členů SPVD je jich však málo.

Větší počet spojů má od včerejška autobusová linka 24 na Borská pole. Dopravní podniky tak reagovaly na návrat vysokoškoláků do města. Zástupci univerzity si však stěžují, že doprava k univerzitnímu areálu je stále nedostačující. „V souvislosti s nástupem vysokoškoláků jsme zvýšili počet spojů. Linka 24 bude posílena mimo jiné i mezi sedmou a devátou hodinou ranní. Spoje linky by měly navazovat na začátky a konce jednotlivých přednášek,” popisuje Jiří Klusoň z dopravních podniků.

Dílčí posílení intervalů však podle zástupců univerzity situace nevylepší. Podle děkana elektrofakulty Jiřího Masopusta si oblast Borských polích zaslouží celkově lepší dopravní řešení. „Myslím si, že autobus je nouzové řešení. Není příliš ekologický a kapacitní. Řešením je podle nás zavedení tramvaje. Doprava na Borská pole je páteřní směr,” říká Masopust. Lidé z fakulty také mají obavy, že po dostavbě areálu doprava úplně zkolabuje. Na Borská pole bude jezdit o několik tisíc studentů více než nyní. Město však počítá se zavedením tramvaje až za deset let. „Po dostavbě celého areálu přibude prý kolem pěti tisícovek studentů. To přece nemůžou autobusy zvládnout,” domnívá se student Vladimír Polák.

Podle SPVD by kromě zavedení autobusů dopravě na Borská pole pomohly i menší změny. „Kromě linky 24 by mohly studenty navážet speciální kyvadlové autobusy, které by vyjížděly z konečné tramvaje číslo čtyři,” míní předseda Společnosti pro veřejnou dopravu Jiří Kohout. Podle Kohouta by zlepšení pomohlo i posílení přeplněné šestnáctky a tramvajové čtyřky. „Také tramvaj číslo čtyři by zasloužila menší intervaly i v době mimo špičku,” doplňuje Kohout.