Autobusy v Chomutově a Jirkově

Zleva Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 210 (r. v. 2000) a Karosa B 741 ev. č. 310 (r. v. 1993, ex DP Hradec Králové)
Zleva Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 210 (r. v. 2000) na lince 13 a Karosa B 741 ev. č. 310 (r. v. 1993, ex DP Hradec Králové) na lince 1 na konečné Jirkov, autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Městská hromadná doprava funguje v Chomutově a Jirkově od roku 1927 a až do roku 1995 byla zajišťována pouze autobusy. Od roku 1995 byl postupně provoz na nejdůležitějších linkách nahrazován trolejbusy, dnes už se však trolejbusový provoz nerozšiřuje.
Karosa B 732 ev. č. 233 (r. v. 1992, ex DP Hradec Králové)
Karosa B 732 ev. č. 233 (r. v. 1992, ex DP Hradec Králové) na lince 8 v zastávce Zborovská.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Dnešní provozovatel autobusových i trolejbusových linek MHD Chomutov - Jirkov, Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., vznikl 1. dubna 2006 přejmenováním dopravce Česká automobilová doprava - Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, následnické firmy státního (do roku 1988 národního) podniku ČSAD Ústí nad Labem, dopravního závodu 404 Chomutov.
Solaris Urbino 12 ev. č. 246 (r. v. 2006)
Solaris Urbino 12 ev. č. 246 (r. v. 2006) na lince 7 v zastávce Chomutov, autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
V současnosti je v provozu 15 denních a jedna noční autobusová linka městské dopravy. Denní linky jsou označeny čísly 1 - 10 a 12 - 14, 16 a 17, noční linka číslem 11.
Provoz jednotlivých autobusových linek je poměrně slabý: nejvýznamnější linka číslo 1 (Globus - Kundratická - Zahradní TIP - Jirkov, autobusové nádraží) jezdí celotýdně v intervalech většinou 30 nebo 60 minut. Většinou po 60 minutách jezdí linka 2 (Chomutov, aut. nádr. - Kundratická - Zahradní TIP - Kaufland), v některých obdobích ve čtvrtek, pátek a sobotu má interval 30 minut. Na lince 3 (Povodí Ohře - Palackého - Jezero) jezdí v pracovní dny 1 - 3 spoje za hodinu, o víkendu má interval 60 minut. Jeden až dva spoje za hodinu jezdí většinou také na linkách 5, 7, 8, 9 a 17. Na lince 13 (Jirkov, aut. nádr. - Březenec - Jirkov, žel. zast. - Otvice) jezdí v pracovní dny 1 - 3 spoje za hodinu, o víkendu dva spoje za hodinu až jeden spoj za dvě hodiny. Zbývající linky mají provoz ještě slabší než výše zmíněné.
Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 209 (r. v. 1999)
Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 209 (r. v. 1999) na lince 2 v zastávce Bezručova.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Noční linka 11 je tvořena jediným spojem v pracovní dny v trase Chomutov, žel. st. - Jirkov, aut. st. s odjezdem z Chomutova ve 23.40 a příjezdem do Jirkova v 0.16. Od 1. ledna 2008 se jedná o jedinou linku MHD jezdící k chomutovskému nádraží. Toho dne byla totiž zrušena denní linka 15, která jezdila celotýdně 1 - 3 spoji za hodinu v trase Chomutov, aut. nádr. - Chomutov, žel. st. Na této lince se platilo jednotné jízdné 2,- Kč, časové jízdenky byly uznávány, ale platba jednotlivého jízdného čipovou kartou zde nebyla možná.
V současnosti k železniční stanici jezdí pouze vybrané spoje regionálních autobusových linek, zhruba 700 metrů od nejbližší zastávky denních linek MHD umístěné na autobusovém nádraží tedy cestující obvykle docházejí pěšky.
Karosa B 732 ev. č. 230 (r. v. 1989, přestavba z B 731)
Karosa B 732 ev. č. 230 (r. v. 1989, přestavba z B 731) na konečné linky 2 Chomutov, autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Na rozdíl od trolejbusů mají některé autobusové linky více variant trasy. Intervaly jsou až na výjimky nepravidelné. Některé linky mají odlišný provoz v pondělí - středu od čtvrtka a pátku, pročež mají v jízdním řádu pro každé z těchto období samostatný sloupec. Na noční lince 11 platí odlišný tarif od ostatních (viz úvodní stranu).
Karosa B 741 ev. č. 309 (r. v. 1991)
Karosa B 741 ev. č. 309 (r. v. 1991) vybavená digitálními orientacemi na lince 1 u zastávky Zahradní TIP.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Karosa B 932E ev. č. 226 (r. v. 2000)
Karosa B 932E ev. č. 226 (r. v. 2000) se samolepkami k výročí 75 let osobní dopravy v Chomutově (1927 - 2002) na lince 13 u zastávky Jirkov, Nové Ervěnice.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Chomutovské a jirkovské autobusy nenavazují na trolejbusy a jezdí přímo do centra obou měst. Někdy mají s trolejbusy dlouhé souběhy. Jedinými obratišti, kde se sjíždí větší množství městských autobusů, jsou autobusová nádraží v Chomutově a v Jirkově.
Karosa B 952 ev. č. 232 (r. v. 2002)
Karosa B 952 ev. č. 232 (r. v. 2002) s orientacemi linky 8 na parkovišti u autobusového nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Solaris Urbino 12 ev. č. 246 (r. v. 2006)
Solaris Urbino 12 ev. č. 246 (r. v. 2006) na lince 2 v zastávce Zahradní TIP.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Vozový park městských autobusů je tvořen převážně vozy značky Karosa. Vozy běžné délky s podlahou v normální úrovni jsou zastoupeny typy Karosa B 731, B 732, B 932E, B 952 a B 952E, nízkopodlažní autobusy běžné délky jsou typů Karosa-Renault CityBus 12M, Karosa Citelis 12M a Solaris Urbino 12. Kloubové autobusy jsou jen jednoho typu, a to Karosa B 741. Vozy Karosa B 731, B 741, CityBus, Citelis a Solaris jsou vybaveny automatickými převodovkami, ostatní vozy převodovkami mechanickými.
V roce 2002 byl ukončen provoz kloubových autobusů Ikarus 280.08 a v roce 2004 Karosa C 744.
Karosa B 952E ev. č. 241 (r. v. 2005) v garážích
Karosa B 952E ev. č. 241 (r. v. 2005) v garážích.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Karosa B 732 ev. č. 223 (r. v. 1989, ex DP Ostrava)
Karosa B 732 ev. č. 223 (r. v. 1989, ex DP Ostrava) na lince 15 u zastávky Chomutov, železniční stanice. Dnes už je tato linka zrušena a železniční stanice není linkami MHD v denním provozu obsluhována.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Dodáním pěti nízkopodlažních autobusů Solaris Urbino 12 byla v roce 2006 provedena po delší době výraznější obnova vozového parku městských autobusů. Současně s těmito vozy (ev. č. 242 - 246) bylo zařazeno pět trolejbusů Solaris Trollino 12AC se shodnou karosérií polského výrobce.
Solaris Urbino 12 ev. č. 244 (r. v. 2006)
Solaris Urbino 12 ev. č. 244 (r. v. 2006) na lince 9 v zastávce Zimní stadion.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Karosa B 732 ev. č. 229 (r. v. 1989, ex ČSAD Autobusy České Budějovice, provozovna Písek)
Karosa B 732 ev. č. 229 (r. v. 1989, ex ČSAD Autobusy České Budějovice, provozovna Písek) na konečné linky 1 Jirkov, autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Autobusy MHD jezdí nejčastěji v "továrním" červeno-bílém nátěru nebo celé bílé. Výjimkou jsou celovozové reklamní nátěry nebo polepy.
Většina autobusů typové řady Karosa 700 byla zakoupena ojetá od jiných dopravců, nejčastěji z Dopravního podniku města Hradce Králové, ale také např. z DP hl. m. Prahy, DP Most - Litvínov nebo Czech Camion Servisu Milevsko, který je zakoupil od různých dopravců a provedl jejich generální opravy.
Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 235 (r. v. 2003)
Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 235 (r. v. 2003) na lince 4 v zastávce Palackého.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Karosa B 741 ev. č. 311 (r. v. 1994, ex DP Hradec Králové)
Karosa B 741 ev. č. 311 (r. v. 1994, ex DP Hradec Králové) v autobusových garážích společných s vozovnou trolejbusů.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Většina Karos řady 700 jezdí bez digitálních orientací, zato však mají digitální orientace všechny vozy Karosa B 932E a novější. Hlášení zastávek neexistuje.
Karosa B 731 ev. č. 238 (r. v. 1995, ex DP Praha)
Karosa B 731 ev. č. 238 (r. v. 1995, ex DP Praha) na lince 7 u zastávky Vodní.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Solaris Urbino 12 ev. č. 245 (r. v. 2006)
Solaris Urbino 12 ev. č. 245 (r. v. 2006) v celovozovém reklamním polepu v garážích.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Zajímavostí je náhradní autobusová doprava za trolejbus, na které se cestující přepravují zdarma. Přesto je i zde pro pořádek zaveden nástup předními dveřmi. V jiných městech platí na náhradní dopravě obvykle běžný tarif MHD.
Rozebraná vyřazená Karosa B 741 ev. č. 307 (r. v. 1993, ex DP Hradec Králové)
Rozebraná vyřazená Karosa B 741 ev. č. 307 (r. v. 1993, ex DP Hradec Králové) v garážích.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20