Chomutov - Jirkov

Města Chomutov a Jirkov

Zleva logo Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova, a.s. a znaky měst Chomutova a Jirkova
Zleva logo Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova, a.s. a znaky měst Chomutova a Jirkova.
Okresní město Chomutov leží v severozápadních Čechách v Ústeckém kraji na okraji Mostecké pánve na potoku Chomutovce. V současné době má přibližně 51 000 obyvatel.
Chomutov je střediskem hnědouhelné pánve. V okolí fungují povrchové doly, nedaleko leží také tepelná elektrárna Prunéřov. Ve městě se nacházejí železárny a válcovny, zastoupen je též průmysl strojírenský, textilní a potravinářský.
Ve městě Jirkově s 21 000 obyvateli funguje průmysl textilní a sklářský. Obě města mají dochována historická centra s několika zajímavými památkami, většinu zástavby však tvoří moderní panelová sídliště. Novodobou výstavbou se Jirkov s Chomutovem spojil a působící dojmem jeho vzdálené čtvrti.
Provoz městské hromadné dopravy v Chomutově a Jirkově zajišťuje Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. Informace o provozu městské hromadné dopravy a snímky z provozu naleznete na stránkách uvedených v nabídce vlevo. Na této úvodní stránce jsou uvedeny informace společné pro celý provoz MHD a informace o regionální a dálkové dopravě.

Silniční doprava

Současné autobusové nádraží v Chomutově
Současné autobusové nádraží v Chomutově s vozy DP měst Chomutova a Jirkova a DP Ústeckého kraje.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Chomutovem prochází silnice 1. třídy číslo I/7 Praha - Slaný - Louny - Chomutov - Hora Sv. Šebestiána (v úseku Praha - Slaný vedena jako rychlostní R7), která se zde kříží se silnicí I/13 Karlovy Vary - Chomutov - Most - Teplice - Děčín - Liberec. Na silnici I/13 leží i Jirkov.
Většinu regionální a dálkové autobusové dopravy v Chomutově, Jirkově a okolí provozuje Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. (DPCHJ a.s.), tedy společnost, která zajišťuje také provoz městské hromadné dopravy. Dopravní podnik byl založen v roce 1987 jako investorská organizace pro výstavbu tramvajové rychlodráhy z Chomutova do Jirkova (ze které nakonec sešlo), dopravu zajišťuje subjekt s tímto názvem (následník dřívější ČAD Chomutov nebo ČSAD, n.p. Ústí nad Labem, dopravní závod 404 Chomutov) až od roku 1996.
Z Německa zakoupený ojetý nízkopodlažní autobus MAN dopravce Autobusy Karlovy Vary 2K0 3621
Z Německa zakoupený ojetý nízkopodlažní autobus MAN dopravce Autobusy Karlovy Vary 2K0 3621 na lince Kadaň - Chomutov na autobusovém nádraží v Chomutově. Dnes tuto linku provozuje DPCHJ a.s.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Dalšími provozovateli autobusových linek jsou např. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s., Dopravní podnik Ústeckého kraje (vzniklý v listopadu 2004 rozdělením ČSAD BUS Ústí nad Labem), Autobusy KAVKA, a.s. a Autobusová doprava s.r.o. Podbořany.
Opuštěné staré autobusové nádraží na Žižkově náměstí v Chomutově
Opuštěné staré autobusové nádraží na Žižkově náměstí v Chomutově. Výpravní budova byla během října a listopadu 2006 zbořena.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Autobusové nádraží v Chomutově se nachází poblíž centra města mezi Palackého ulicí a železniční stanicí. Kromě linkových autobusů jsou sem vedeny i některé autobusové a trolejbusové linky MHD. Od výpravní budovy železniční stanice je autobusové nádraží vzdáleno asi 800 metrů a tuto vzdálenost většina cestujících dochází pěšky, protože městská autobusová linka 15 zde jezdí většinou pouze dvakrát za hodinu a navíc se na ni musí přesedat (nepokračuje z autobusového nádraží do centra). Kromě ní jezdí k železniční stanici pouze noční autobusová linka 11 a několik spojů regionální linky Chomutov - Vejprty.
Na nedalekém Žižkově náměstí se nachází staré autobusové nádraží nahrazené současným v prosinci 2000. Vjezd do něj je zablokován a jeho plocha zeje prázdnotou. Opuštěná výpravní budova byla během října a listopadu 2006 zbořena.
V Jirkově se autobusové nádraží nachází v centru města. Je rovněž terminálem autobusů a trolejbusů městské dopravy.

Železniční doprava

Výpravní budova železniční stanice Chomutov
Výpravní budova železniční stanice Chomutov.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Z Chomutova vycházejí čtyři železniční tratě - číslo 130 Chomutov - Most - Oldřichov u Duchcova - Ústí nad Labem, 140 Chomutov - Kadaň - Sokolov - Cheb, 137 Chomutov - Vejprty a 120 Chomutov - Žatec - Lužná u Rakovníka - Kladno - Hostivice - Praha. Tratě číslo 130 a 140 jsou dvoukolejné a na úsecích vycházejících z Chomutova elektrifikované stejnosměrnou napájecí soustavou o napětí 3 kV. Vedeny jsou po nich osobní vlaky, spěšné vlaky a rychlíky.
V Chomutově leží kromě železniční stanice také zastávka Chomutov město, ve které zastavují i rychlíky.
Jirkovem prochází již zmíněná trať číslo 140, na které je zde zřízena zastávka Jirkov zastávka obsluhovaná i rychlíky. Kromě ní má Jirkov i železniční stanici, do které odbočuje ze zastávky (odbočky) Chomutov město trať číslo 133, která je jednokolejná, neelektrifikovaná a jezdí po ní osobní vlaky i rychlíky.
Míjení elektrických lokomotiv řady 363
Míjení elektrických lokomotiv řady 363 "eso" v reklamním a běžném nátěru v čele rychlíků v ŽST Chomutov.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Železnice má zásadní význam pro spojení Chomutova a Jirkova např. s krajským městem Ústím nad Labem nebo s Mostem. Ve spojení s Prahou hrají hlavní roli autobusy, protože rychlíků přes Žatec a Kladno jede pouze několik za den a rychlíky přes Most a Ústí nad Labem mají delší trasu a z toho vyplývající delší jízdní dobu a vyšší jízdné.

Tarif MHD

Na linkách MHD je zaveden nástup pouze předními dveřmi a výstup dveřmi ostatními. Jednotlivé jízdné se platí odpočítanými mincemi do pokladny u řidiče, která nevydává žádné jízdenky a nevrací mince, nebo čipovou kartou. Při platbě v hotovosti stojí jedna libovolně dlouhá jízda bez přestupu osobu starší 15 let 12,- Kč (stejně se platí i za psa), dítě ve věku 6 - 15 let 6,- Kč a držitele průkazu ISIC 10,- Kč. Při platbě čipovou kartou činí plné jízdné 10,- a zlevněné 5,- Kč. Od 1. dubna 2005 je zavedeno dojezdové tarifní pásmo, ve kterém lze cestovat za polovinu běžného jízdného. Jedná se o několik posledních zastávek před konečnou u všech linek s výjimkou noční linky 11 a linky 15, na kterých je tarifní uspořádání odlišné (viz níže). Zastávky v dojezdovém pásmu jsou v jízdním řádu označeny červeně. Díky zřízení dojezdového pásma zaplatí cestující za projetí např. tří zastávek z Palackého na Polikliniku 6,- Kč v hotovosti či 5,- z čipové karty, při jízdě v téže trase v opačném směru však dvojnásobek - 12,- resp. 10,- Kč. Čipové karty se používají již od roku 1997.
Pro stálé cestující jsou určeny časové jízdenky (předplatní legitimace). Ty jsou měsíční v kategoriích občanská, žákovská, studentská a pro občany ve věku 60 - 70 let. Občanská měsíční jízdenka stojí 400,- Kč. Pro občany nad 70 let a držitele zlaté Janského plakety existuje jízdenka pololetní, pro občany nad 70 let také roční.
Na noční autobusové lince 11 časové jízdenky neplatí a je na ní zavedeno jednotné jízdné 15,- Kč.

Zastávky a jízdní řády

Označníky zastávek MHD
Označníky zastávek MHD zleva Zimní stadion (pro DPCHJ a dopravce Autobusy KAVKA), Chomutov, autobusové nádraží a Bezručova.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Zastávky MHD jsou osazeny označníky jednotyčové nebo dvoutyčové modře nebo šedě natřené konstrukce. V hranatém terči je pod modrým rámečkem s nakresleným příslušným dopravním prostředkem neurčitého typu uveden název zastávky a čísla zastavujících linek, na autobusovém nádraží v Chomutově i se směrem jízdy. Tabule s jízdními řády a případně dalšími vývěskami dopravce je buď součástí označníku, nebo je umístěna v čekárně. Někdy jsou označník i deska s jízdními řády připevněny na sloup trakčního vedení.
Jízdní řády trolejbusových linek 30 a 31
Jízdní řády trolejbusových linek 30 a 31. Jízdní řády autobusových linek MHD vypadají shodně.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Jízdní řády jsou městského provedení, barevně vytištěné a vybavené výrazným logem dopravce. Časy odjezdů spojů jsou uvedeny v tabulkách zvlášť pro pracovní dny, pro letní provoz a pro sobotu, neděli a svátky. Některé autobusové linky mají odlišný provoz v pondělí - středu od čtvrtka a pátku, pročež mají v jízdním řádu pro každé z těchto období samostatný sloupec. Součástí jízdního řádu je i ceník jednotlivého jízdného na příslušné lince a informace o tom, že platit je možno mincemi v hodnotě 1, 2, 5, 10 a 20 Kč. Jízdní řády jsou většinou umístěny za plastovou deskou, někdy jí však kryty nejsou a podléhají poté snadno působení vandalů.

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20