Starší články z aktualit

3.11.2009 - Autobusy v CL na zavolání? - Mein Gott! - V hlavních televizních zprávách stanice Prima se včera, tj. 1.11.2009, objevila šokující informace o tom, že českolipská radnice hodlá v příštím roce zavést službu městské dopravy na objednávku po telefonu. Reakce snad všech lidí kromě autora tohoto šíleného nápadu jsou zděšené, jak vyplynulo i ze samotných zpráv, a oslovení cestující považují uvedenou myšlenku spíše za špatný vtip.

Redaktorka zpráv uvedla, že radnice se nechala inspirovat systémem v Rychnově nad Kněžnou. Ve skutečnosti však nejde o názor "radnice", nýbrž pouze správce silniční dopravy pana Horáčka. Ten si patrně neuvědomil objem rozpočtu, počet obyvatel a využití městské dopravy v Rychnově, které jsou neporovnatelně menší než je tomu v České Lípě. Rychnov nad Kněžnou lze spíš dávat za příklad městům, kde pohříchu skutečná městská hromadná doprava není, jako jsou např. Semily nebo Nový Bor. Rychnovský systém je šitý na míru tamním podmínkám a do města velikosti České Lípy nepřenosný. Systém autobusů na zavolání funguje sice například i v sousední hornolužické oblasti v Německu v dopravním svazu ZVON, i tam však výhradně jako doplňkový a v meziměstské dopravě, rozhodně nikoli pro dopravní obslužnost na úrovni městské hromadné dopravy.

Šok je to o to větší, že pan Horáček z odboru dopravy se v poslední době zasloužil o zkvalitnění českolipské MHD, postaral se o zavedení jízdních řádů do IDOSu, upozorňoval na počáteční potíže s informačním a odbavovacím systémem, reagoval na naše připomínky ke korekci jízdních řádů, zařídil propagační akci na MHD s historickými autobusy, rozšířil městské internetové stránky o lepší informace z dopravy a podobně. Díky tomu také vzrostl počet cestujících oproti minulosti na dvojnásobek, a to i navzdory potížím s novými čipovými kartami, komplikacemi při jejích získávání, zdražení jízdného a podobně. I některé další myšlenky s možností realizace v budoucnu by byly přínosem. Ačkoli tedy vždy je co zlepšovat a nic není bez chyby, až do včerejších zpráv nebylo důvodů ke zvláštním stížnostem, ba právě naopak.

Naproti tomu myšlenka autobusů na telefonickou objednávku je nápad, jehož vznik je zrovna tak nepochopitelný, jako zatím nevysvětlené prazvláštní jevy v rodiném domku rodiny Mračkových ve Strašicích na Rokycansku, které v posledních dnech provázejí snad každé televizní zprávy. Zavést v České Lípě systém autobusů na telefonickou objednávku by byl omyl, který by totálně degradoval nejen MHD, ale i znesnadnil život ve městě. Jako by nestačilo, že už teď je MHD v České Lípě pro koncového cestujícího v přepočtu na minuty dražší než v Praze. Takový nápad považujeme v České Lípě za odsouzený k nezdaru a zániku pro nezájem cestujících. Touto dobou by se pozornost měla spíše soustřeďovat na přípravu nových jízdních řádů platných od prosince a v návaznosti na to na zajištění kvalitní tištěné verze jízdních řádů pro veřejnost. V České Lípě se však namísto důsledné realizace pro MHD po celá desetiletí v řadě měst vyzkoušených, osvědčených a vychytaných standardů medializuje záměr experimentování s dopravní obslužností, jehož neblahý výsledek je předem snadno odhadnutelný i bez jakýchkoli výpočtů a dopravního vzdělání. Neobstojí ani argument o finančních úsporách, protože ve finále by se náklad radnice na jednoho přepraveného cestujícího ještě zvýšil.

V poslední době, kdy dala radnice dopravě zelenou, se znovu lidé učí MHD využívat a je to znát. Zavedením výše zmíněné "revoluce" typu "autobusů na zavolání" by veškerá tato snaha a úspěchy vzaly za své. Je také s podivem, jak snadno lze v České Lípě měnit osud tak citlivého infrastrukturálního prvku, jakým MHD bezesporu je. Ve chvíli, kdy se zdálo, že konečně i v tomto městě zvítězilo racionální uvažování stran veřejné dopravy, což se koneckonců příznivě projevilo i na přepravních výkonech, je zdejší MHD nečekaně opět na rozcestí. Doufejme, že vedení města si uvedenou hrozbu včas uvědomí a udělá vše, aby jí bylo zamezeno. Na zkoušku si stačí představit, jak by na podobný nápad reagovali třeba ve srovnatelném Jablonci nad Nisou nebo Mladé Boleslavi.

Autoři článku: Miroslav Růta a Mgr. Aleš Václav Kratochvíl


21.9.2009 - Den s historickými autobusy v CL měl úspěch - V sobotu 19.09.2009 byla při příležitosti Dne bez aut MHD zdrama v mnoha městech a v řadě z nich se konaly všemožné akce na podporu veřejné dopravy, povětšinou spojené s historickými vozy. Ne jinak tomu bylo i v České Lípě, kde se při této příležitosti konal Den s historickými autobusy.

Akce měla opravdu úspěch, všude spousta lidí a zájem obrovský. Vydařilo se i počasí, které bylo dokonalé. Největší fronty tak byly na vyhlídkový autobus RTO, ale ani v ostatních nezbylo jediné volné místo. Autobusy jezdily na pěti speciálních vyhlídkových linkách v prokladu s vysoku frekvencí od devíti ráno do tří odpoledne a na závěr se konala velkolepá jízda Českou Lípou všech těchto plně obsazených veteránů najednou. Lidé byli nadšeni. Mladší ročníky viděli takové vozy často poprvé v životě a starší si připoměli, jak se jezdilo dříve. Mnozí byli překvapeni perfektním stavem vozidel a jízdními vlastnostmi, které se příliš nelišily od současných autobusů. Vedle těchto historických autobusů byl znovu přestaven i nejmodernější typ nízkopodlažního autobusu pro Českou Lípu SOR NB 12 City, integrovaný dopravní systém kraje a čipové karty Opuscard. Zkrátka úspěch na sto procent.

Uspořádání této akce vzešlo z nápadu správce silniční dopravy, jemuž za to patří zasloužený dík stejně jako vedení radnice v čele s paní starostkou, bez jejíž podpory by akce nebyla. Tentokrát se povedlo i dobře a včas informovat cestující propagačním materiálem nejen v Městských novinách, ale především ve vitrínách na zastávkách a přímo v městských autobusech. Pro ještě lepší informovanost by napříště nebylo od věci spolupracovat s Dopravním klubem na přípravě dělších materiálů na propagaci čipové karty a výrazných slev v městské dopravě, jako například aktualizovaný a přehlednější tarif MHD Česká Lípa. Radnice, dopravce i další zúčastněné strany mají v oblasti rozvoje veřejné dopravy v České Lipě vykročeno správným směrem, takže budeme doufat a snažit se, aby tomu tak bylo i v příštích letech.

Autor článku: Miroslav Růta


17.8.2009 - Anonymní Opuscard na vlastní oči - Jak jsme se přesvědčili, v Městském centru Opuscard v České Lípě nemají o možnosti vydat anonymní kartu ani ponětí. Naproti tomu na autobusovém nádraží příměstské dopravy jsou tyto nepersonifikované karty v prodeji. Nezbývá tedy než vyzvat cestující v České Lípě, aby zbytečně neutráceli 14 Kč za jízdenku kupovanou za hotové (případně 10 korun za dítě), ale v případě, že si nechtějí pořídit předplatní jízdenku, zakoupili si bez jakýchkoli formalit na autobusovém nádraží v České Lípě tuto anonymní kartu pro sebe i pro své potomky. Jízdné zaplacené prostřednictvím Opuscard totiž dospělého přijde pouze na 10 Kč, dítě pak jen na 5 Kč. Nahrávat peníze do tzv. elektronické peněženky na kartě, z níž se potom odečítá jízdné, lze jak na autobusovém nádraží, tak i na vlakovém nádraží, v Městském centru Opuscard, u řidičů příměstské autobusové dopravy (v násobcích padesátikorun). Peníze uložené na čipové kartě platí neomezeně do doby, než budou jízdným vyčerpány. Pro úplnost dodáváme, že platnost opuscard je omezena na pět let, ale případný zůstatek hotovosti na kartě lze zdarma převést na kartu novou.

Jak jsme už informovali, využití výhod tzv. integrovaného jízdného podle tarifu IDS Libereckého kraje IDOL je vázáno výhradně na použití čipové karty zvané Opuscard. Dosud však byly veřejnosti nabízeny pouze karty tzv. personifikované. Pro jejich pořízení musel žadatel vyplnit pět formulářů, přinést fotografii a zaplatit 140 korun (v Městském centru Opuscard v České Lípě však mají občané města slevu na 90 korun, děti na 50 korun, vlastníci předchozích čipových karet ČSAD Semily z řad Českolipanů mohou Opuscard získat zdarma). Pak bylo třeba vyčkat cca 20 dní a dostavit se výhradně osobně na kontaktní místo pro čipovou kartu.

Nyní se však ukazuje, že bez jakékoli publicity je uvedena v život i alternativa, kterou tarif IDOLu zná, a to tzv. nepersonifikovaná neboli anonymní karta. Vydání této karty je okamžité, bez vyplňování jakýchkoli formulářů a bez dodávání vlastní fotografie. Cena anonynmí Opuscard činí 95 Kč. Přitom tato karta poskytuje veškeré výhody personifikované Opuscard s výjimkou možnosti nahrát předplatní časovou jízdenku (v případě České Lípy tedy nelze nahrát sedmidenní nebo třicetidenní jízdenku). Hlavní výhoda pro uživatele anonymní Opuscard v zóně Česká Lípa spočívá v tom, že za jednotlivé jízdné nemusí platit 14 korun, ale pouze 10 korun, děti při platbě kartou mají jízdné ve výši pouze 5 korun namísto 10 korun za hotové. Takto vydaná jízdenka je v době své platnosti, tj. 45 minut, přestupní nejen v rámci autobusů městské hromadné dopravy v České Lípě, ale v zóně Česká Lípa plati v příměstských autobusech a osobních vlacích (za hotové lze přestupovat pouze v rámci autobusů městské hromadné dopravy). Zvýhodněnou cenu má i jednodenní jízdenka pro zónu Česká Lípa, která při použití opuscard stojí 30 Kč pro dospělého nebo 15 Kč pro dítě (za hotové 40 Kč pro dospělého, respektive 30 Kč pro dítě).

Obecně řečeno jsou jistě základem veřejné dopravy pravidelní cestující, pokud možno využívající časové předplatní jízdenky. Ti garantují jak organizátorům dopravy, tak i dopravcům jistotu stabilních přepravních proudů. V České Lípě se však situace historicky vyvinula odlišně. Po radikálním osekání rozsahu městské hromadné dopravy v devadesátých letech odvykli zdejší obyvatelé spoléhat na veřejnou dopravu (jak by ne, když např. páteřní linka jela třeba jednou za hodinu a půl). Tato nedůvěra veřejnosti se po patnácti letech neuspokojivého stavu jen obtížně láme. Nicméně pronikavé reformy jak linkového vedení, tak zvýšení četnosti spojů, jakož i zvýšení kvality vozového parku v poslední době dělají své a za uplynulý rok tak vzrostl počet denně přepravených cestujících v městské dopravě v České Lípě o 50 %. Nadále se však nedaří přesvědčit veřejnost o výhodách předplatních jízdenek. Do spuštění integrovaného dopravního systému to ani nebylo středem pozornosti, neboť jednotlivá jízdenka stála 7,50 Kč, zatímco měsíční jízdenka 290 Kč (tedy 39-násobek obyčejného jízdného). Dnes, kdy jednotlivá jízdenka na čipové kartě přijde na 10 korun a třicetidenní jízdenka na 300 korun, je výhoda předplatního jízdného markantní. Přesto však českolipští cestující přistupují k předplatnímu jízdnému nadále s krajní nedůvěrou. Zde však mohou sehrát významnou roli právě anonymní karty, které přivedou cestující k častějšímu užívání veřejné dopravy, časem snad i k pořízení karty personifikované s předplatním jízdným. Kdo ví, možná že pak takoví cestující předají svou anonymní kartu někomu dalšímu, který tak rozšíří počet uživatelů veřejné dopravy. V České Lípě rozhodně není na místě spokojit se již se stagnací počtu přepravených osob. Potenciál stran zvyšování počtu cestujících je tu značný.

Na druhou stranu nutno poznamenat, že už je naléhavě nutné konečně vyřešit problémy s nefunkčností odbavovacího systému v městské dopravě v České Lípě. Ráno 13. srpna po delší době autor tohoto článku zaznamenal, že strojky dokáží rozpoznat opuscard a odbavit cestující. Radostná situace však vydržela pouze do pozdního odpoledne, kdy odbavovací systém opět zkolaboval. Tento neuvěřitelný stav trvá v podstatě již měsíc a půl a maří tak snahy penetrovat čipové karty mezi českolipskou veřejnost.

Autor článku: Mgr. Aleš Václav Kratochvíl


12.8.2009 - OpusCard v CL má stále potíže, ale věci se hýbou - Kdo by očekával, že nefunkčnost odbavování pomocí čipové karty v českolipské MHD bude po několika dnech počátečních obtíží vyřešena, by byl nemile překvapen. Ani doba dlouhá měsíc a půl nepřinesla pro cestující prakticky žádné zlepšení. Věříme, že na odstraňování problému se pracuje, ale navenek to bohužel vypadá jinak. Naštěstí alespoň dostali řidiči pokyn cestující bez komplikací pustit do vozidla MHD, když odbavení nefunguje, což je paradoxně téměř vždy, takže se i provoz urychlí. Zásadní řešení dalšího problému, tj. nejasností ve smluvních přepravních podmínkách, teď ani nelze moc očekávat, protože všichni mají plné ruce práce se samotnou nefunkčností odbavovacího systému. Společnost KORID LK, která princip a pravidla věci spravuje, bude podle možností od Dopravního klubu Česká Lípa postupně přijímat připomínky a návrhy řešení nelogických situací, aby bylo možné krok za krokem zkorigovat smluvní přepravní podmínky ve více srozumitelný materiál. Nutno ale připomenout, že celý integrovaný systém založený výhradně na čipových kartách OpusCard vzešel ze zadání Krajského úřadu a zapojení všech významných dopravců v kraji s vlastními tarify a podmínkami nebylo jednoduché. Navíc speciálně v České Lípě se jedná už o třetí čipové karty v krátké době a jejich opětovné pořizování už dokáže naštvat a odradit nejednoho cestujícího, a to zvlášť, když je pořízení nové karty tak složité. K tomu máme ale jednu vynikající zprávu.

Už jsme informovali čtenáře o částečném řešení, které by pořízení nové karty cestujícím alespoň trochu zpříjemnilo. Takovým řešením by byla anonymní čipová karta, kterou by šlo prostě koupit a jít, bez vyplňování několika formulářů, pořizování fotografie a čekání tři týdny, prostě podobně jako v Plzni například. Taková možnost ve smluvních přepravních podmínkách je. Co jsme ale nevěděli je, že takovou kartu si již teď můžete koupit. Problém je, že v České Lípě o tom ke dnešnímu dni nikdo neví. Doufejme, že se to ode dneška začne měnit. Je pravda, že na anonymní kartu nelze nahrát předplatní časový kupón, ale řada cestujících by tuto kartu uvitala. Klíčovým jízdním dokladem každé MHD je logicky karta personifikovaná s nahraným časovým kupónem, která by měla být co nejvíce rozšířená, proto má při informovanosti přednost. Na personifikovanou kartu město českolipským občanům přispívá a držitelům karty ČSAD Semily ji Městské centrum OpusCard vymění zdarma. Ovšem neinformovat o alternativě v podobě anonymní karty vůbec je značně nefér, zejména při komplikovanosti historie čipových karet v České Lípě. Anonymní kartu můžete v České Lípě koupit na kontakním místě OpusCard na autobusovém nádraží. Logicky by měla být k dostání i v Městském centru OpusCard v Žižkově ulici, ale v tento okamžik není jisté, že zde ji mají k dispozici. Ještě to ověříme a doplníme.

Dopravní klub Česká Lipa minulý týden projednával s Odborem dopravy v České Lípě potřebné změny víkendových jízdních řádů MHD. Došlo k částečné shodě a Odbor dopravy přijme návrh na úpravy jízdních řádů páteřních linek tak, aby i o víkendech byla zajištěna návaznost MHD na vlaky pro většinu obyvatel České Lípy. Změna by se měla projevit v hlavním termínu aktualizace jízdních řádů, tj. začátkem prosince. Jsou v plánu i další změny, ale ty budou postupně realizovány později. V současné době můžete občas vídat téměř prázdné některé autobusy a to i v pracovních dnech. To by mohlo některé neinformované lidi svádět k úvahám o ekonomičnosti dopravy. Je nutno asi ale uvědomit, že se v jednu dobu sešlo několik negativních vlivů, jimiž jsou zvýšení ceny jednotlivé jízdenky placené zejména v hotovosti (měsíční předplatné na kartě se nezvýšilo), praktická nefunkčnost odbavovacího systému, složitost pořizování personifikované čipové karty, absence informace o anonymní kartě a fakt, že se jedná již o třetí typ karet v relativně krátké době s nutností výměny, stále ne zcela optimální vedení některých linek (např. 207 a 209) a v neposlední řadě skutečnost, že jsou prázdniny a doba dovolených, kdy je většina pravidelných cestujících mimo Českou Lípu. Tyto negativní vlivy ale na podzim postupně odezní a autobusy se zase více zaplní. I teď jsou některé spoje překvapivě obsazené i v době, kdy bychom čekali méně cestujících. Odhad využití jednotlivých spojů zde není snadný a proto je pravidelný interval s návazností na vlaky podle vzoru standardů běžných v jiných srovnatelných městěch jediným správným řešením. Na tom se shodneme i s odborem dopravy a doufáme, že spolupráce již v prosinci přinese žádané víkendové změny k lepšímu. Každopádně i přes trable, které českolipskou MHD zrovna teď provázejí, počet cestujících stále postupně stoupá. Aby také ne, autobusy alespoň v pracovních dnech jezdí dostatečně, vozový park je dobrý, z velké většiny nízkopodlažní a stále se zlepšuje a informační systém také funguje. Toho bylo dosaženo dobrou spoluprací radnice v čele se starostkou města a dopravní společností a pochopením zúčastněných, že dobře fungujcí městská doprava je významným městotvorným prvkem, který činí takto obsluhovanou oblast atraktivnějším místem pro život.

Autor článku: Miroslav Růta


13.7.2009 - Odbavení v IDOL stále s problémy - Jak známo, dne 1. července 2009 byl po několika odkladech spuštěn IDOL - Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje. S odstupem několika dní nadále přetrvávají problémy s funkčností bezkontaktních čipových karet Opuscard, s nimiž jedině lze "využívat všech výhod, které IDOL poskytuje". Bez použití elektronické karty nelze totiž jízdenku vydat jako přestupní mezi různými druhy dopravy (což je podstatou integrovaného systému). Hotově placená jízdenka platí jen pro konkrétní spoj, eventuálně v městské dopravě i pro přestupy mezi dopravními prostředky MHD. V některých autobusech českolipské městské hromadné dopravy však nadále navzájem nekomunikují čtečky karet v dotykových displejích s odbavovacím systémem. S podobným problémem se potýkají i průvodčí ve vlacích Českých drah, jejichž POP - přenosná osobní pokladna rovněž nedokáže z Opuscard načíst potřebné údaje. Cestujícím s integrovanou elektronickou jízdenkou nahranou na čipové kartě pak nezbývá, než se prokazovat papírovým "příjmovým dokladem", který jinak má sloužit jen pro kontrolu cestujícímu o zaplaceném jízdném a časové platnosti elektronické jízdenky nahrané na kartě. Pro tyto účely je ale "příjmový doklad" značně nepřehledný - větším písmem je uveden pouze konkrétní dopravce (který by cestujícího v integrované dopravě neměl příliš zajímat) a druh jízdného (ZÁKLADNÍ). Datum a čas vydání jízdenky, odkud kam jízdenka platí a časová platnost jsou uvedeny drobným písmem. Navíc časová platnost (která je v IDOL rozlišována podle vzdálenosti na 6 různých dob od 45 po 240 minut) je uvedena pouze délkou, tedy např. "90 minut", takže je třeba dopočítávat, zda již doba platnosti jízdenky neuběhla. Z tohoto hlediska lze jen doporučit, aby na "příjmovém dokladu" bylo výrazněji uvedeno, odkud kam je k němu příslušející elektronická jízdenka vydána a aby byl opatřen datumem a přesným uvedením času, do kterého je jízdenka platná (např. Z ČESKÁ LÍPA DO NOVÝ BOR, PLATÍ DO 10. 7. 2009 19:43 HOD.). Také lze pochybovat o smysluplnosti tolika časových pásem. Např. dopravní systém Královéhradeckého kraje IREDO si vystačí se dvěma časy - hodina pro jednozónovou jízdenku, pět hodin pro ostatní jízdenky.

Zanedbání informační kampaně před spuštěním dopravního systému IDOL, kdy se objevovaly informace takřka výhradně jen na internetu, vede rovněž k malému využívání integrovaných celosíťových jízdenek LIBNET+ (v současné podobě od 1. 1. 2009) a IDOL+ (zaveden od 1. 7. 2009) cestujícími, což v důsledku znamená nedostatečnou obeznámenost s těmito jízdenkami i odpovědnými pracovníky jednotlivých dopravců. Vydání síťové jízdenky v příměstském autobuse se potýká s problémem, že někteří řidiči ji neumějí vydat a přesvědčují cestujícího, aby si raději koupil jízdenku obyčejnou. Někteří průvodčí ve vlacích jsou přesvědčeni, že LIBNET+ vydaný v příměstském autobuse neplatí ve vlaku (rádi by uznávali pouze tzv. Regionet LIBNET+ vydávaný v pokladně Českých drah), případně si myslí, že v autobuse vydaný LIBNET+ neplatí pro rychlík.

K tomu nutno dodat, že LIBNET+ opravdu představuje určitou pozitivní výjimku mezi jízdenkami systému IDOL. Platí prakticky ve všech druzích veřejné dopravy v Libereckém kraji a navíc i na území Hornolužického dopravního svazu ZVON v Německu a v části Dolnoslezského vojvodství v Polsku; dokonce k jeho vydání není potřeba čipová karta Opuscard, prodává se za hotové. Ostatní doklady integrovaného dopravního systému Libereckého kraje skutečně neplatí v rychlících (až na tři okrajové výjimky), což je v informačních materiálech nedostatečně zdůrazněno, protože organizátor dopravy do poslední chvíle doufal, že se mu České dráhy podaří přesvědčit, aby byly zapojeny i rychlíky, jak je tomu i v integrovaných dopravních systémech jiných krajů. Je jasné, že to (podobně jako nutnost používat pro integrované jízdenky výlučně čipové karty Opuscard) hodnotu celého systému značně snižuje. Snad by po těchto zkušenostech stálo za úvahu připustit možnost prodeje za hotové alespoň integrovaných jízdenek pro jednotlivou jízdu, snížit počet tarifních zón a počet časových pásem, přesvědčit dráhy o výhodách integrace rychlíků do IDOL a umožnit prodej integrovaných jízdenek i průvodčími ve vlacích (v současnosti lze pořídit jízdenku IDOL pouze ve vybraných železničních stanicích).

Nakonec jediný, kdo se ničemu nedivil, byl pouze řidič autobusu městské hromadné dopravy v německé Žitavě (zapojena do dopravního svazu ZVON). Popatřil na jízdenku LIBNET+, pravil "ja, ja" a cestujícího znaveného diskusemi s řidiči autobusů ČSAD a s průvodčími vlaků Českých drah pustil bez dalšího do vozu. A to i přesto, že na vytištěné jízdence je uvedeno pouze "platné pro všechny zóny IDOL", aniž by byla zmínka o německém dopravním svazu ZVON či o Dolnoslezském vojvodství.

Autor článku: Mgr. Aleš Václav Kratochvíl

br />
3.7.2009 - Potíže s novým IDS v MHD Česká Lípa - Od 1. července 2009 je i v městské hromadné dopravě v České Lípě spuštěn integrovaný dopravní systém Libereckého kraje nazvaný IDOL. Od 1. dubna 2009 přitom údajně probíhal testovací provoz. Při ostrém startu se však elektronika spojená se systémem chová natolik nestabilně, že se objevují důvodné pochybnosti o účinnosti testování. Je třeba připomenout, že integrovaný dopravní systém IDOL je založen výlučně na bezkontaktní čipové kartě zvané Opuscard. „Elektronická“ jízdenka vydaná prostřednictvím této karty stojí 10 Kč a poloviční 5 Kč. Za hotové nebo s dosud platnými „starými“ čipovými kartami lze vydat pouze tzv. „papírovou“ jízdenku za 14 Kč, „poloviční“ za 10 Kč. První den provozu - 1. července - systém nedokázal rozpoznat předplatní (třicetidenní nebo sedmidenní) jízdenky. Druhý den - 2. července - se zdálo, že se situaci podařilo vyřešit, avšak dnes - 3. července - se ukazuje, že zhusta nefunguje komunikace mezi čtečkami karet umístěnými na multifunkčním displeji ve voze a vlastním odbavovacím systémem. Uživatelé nových karet Opuscard si tak nemohou koupit ani „elektronickou“ jízdenku, ani neprokáží, že mají na kartě nahranou předplatní jízdenku (nelze provést check-in). Pustí-li takové cestující řidič dále dovozu, jsou dle platného tarifu a smluvních přepravních podmínek černými pasažéry. Při dotazech, jak uvedenou situaci řešit, krčí odpovědní činitelé rameny, upřímně odpovědí „nevím“, případně si vzali dovolenou.

Rovněž je nepochopitelné, proč informace o novém tarifním odbavení (a nových cenách jízného!) v městské hromadné dopravě v České Lípě a vlastně v celém kraji dodnes není umístěna na zastávkách a v autobusech. Cestující českolipskou městskou dopravou, kteří nemají Opuscard, tak čeká nepříjemné zjištění o 40 % dražším jízdném (a polovičním dokonce o 100 %) až v autobuse. V České Lípě však naštěsí na rozdíl např. od městské hromadné dopravy v Děčíně obsluhuje pokladnu řidič, který může cestujícím rozměnit, takže nevznikají neřešitelné situace s doplacením jízdného, když cestující nemá připravenou přesnou částku jízdného. Že se však jedná o zdržování provozu, je zřejmé. Těžko omluvitelným faktem dále je, že přinejmenším na hlavních zastávkách Banco I a Banco II v centru města zůstávají vyvěšeny ceníky s jízdným platným do 30. června 2009.

Z uvedené situace plyne pro organizátory dopravy v Libereckém kraji poučení, že zejména v případě tak masivního používání komplikované výpočetní techniky, jako je tomu u integrovaného dopravního systému IDOL, musí být závazně stanoveny náhradní postupy v případě selhání elektroniky. Tyto postupy musí být známy především řidičům, průvodčím a revizorům, aby v případě závady nedocházelo ke zmatkům. K tomu je předem třeba poznamenat, že nelze na jednu stranu neustále zdůrazňovat, že integrovaná jízdenka se nachází na čipové kartě, a papírek, co vyleze ze strojku, je pouze evidenční záležitost, a na druhé straně požadovat po cestujících, aby spolu s čipovou kartou s sebou neustále vozili i tento papírový evidenční doklad o předplatní či obyčejné jízdence pro případ selhání systému.

Kraje, které dosud nezavedly integrované dopravní systémy, nechť si z toho vezmou podnět v tom směru, že není vhodné zavádět integrovaný dopravní systém vázaný pouze na elektronické platební doklady. Je žádoucí, aby integrace probíhala ve dvou vlnách - nejprve integrované jízdenky papírové placené hotově případně stávajícími čipovými kartami (podobně jako je tomu např. v Královehradeckém či Jihomoravském kraji), poté jako nástavba elektronizace. Horší variantou je opačný postup - zavést ke stávajícímu režimu veřejné dopravy čipové karty, které budou v budoucnu schopny zvládnout integrovaný systém, a po dostatečném rozšíření těchto nových karet mezi cestujícími systém přebudovat na integrovaný. V takovém případě je však cestující potřeba k výměně starých karet za nové vhodným způsobem motivovat (informační kampaň, nulová cena karty, vydání karty na počkání bez přílišných formalit, případné pořízení fotografie přímo na výdejním místě, sleva ze stávajícího jízdného). Vůbec nelze doporučit metodu "velkého třesku", kterou zvolili v Libereckém kraji, kdy ve stejnou chvíli začíná platit jak integrovaný dopravní systém, tak nové čipové karty (které do doby spuštění integrovaného systému nebylo možné vůbec používat a tudíž ani odladit případné problémy spojené s jejich zavedením).

Rovněž není správné, jak tomu bohužel v Libereckém kraji je, že i čipové karty, které nechce uživatel používat jako předplatní, ale slouží mu jen jako elektronická peněženka, jsou vydávány pouze jako personalizované. Personalizovanou kartu smí užívat pouze osoba na ní uvedená, za tím účelem musí žadatel dodávat fotografii, vyplňovat nejrůznější formuláře a čekat 21 dní na vydání karty. Rodina se třemi dětmi si tak musí pro využití systému pořídit pět karet. Organizátor dopravy je u personalizované karty přesně informován, kam všude cestovala konkrétní osoba, což je zcela zbytečné a v rozporu s ochranou osobních údajů. To vše by u nepersonalizované karty odpadlo a bylo by možné vydávat ji na počkání podobně jako předplacenou kartu mobilního operátora. I u nepersonalizované karty má přitom organizátor dopravy přehled o přepravních proudech.

Je také otázkou, proč lze v integrovaném dopravním systému IDOL na jednu kartu nahrát pouze jedinou integrovanou jízdenku, proč tedy nemůže uživatel karty „přibrat“ dalšího cestujícího, byť třeba s omezením, že se musí jednat o cestu společnou a do stejné cílové zóny, aby bylo možno v dalších dopravních prostředcích provádět společný check-in.

Autor článku: Mgr. Aleš Václav Kratochvíl

16.6.2009 - Co přinese léto do českolipské MHD - Počínaje prvním červencem vstupuje do ostrého provozu systém krajské integrované dopravy. Současně s tím se v České Lípě zdražuje jízdné a to na 14 korun za základní přestupní 45-minutovou jízdenku, celodenní jízdenka bude za 40 korun. S čipovou kartou OpusCard platnou v celém kraji je cena nižší a to 10 korun za jednotlivou přestupní 45-minutovou jízdenku a 30 korun za celodenní. Na úrovni celého kraje byl značně podceněn marketing a tak dva týdny před spuštěním integrace ví o této věci málokdo z běžných lidí, kteří se o dopravu nějak mimořádně nezajímají.

Na internetových stránkách radnice jsou informace celkem pěkně a přehledně zpracovány správcem silniční dopravy, ale venku na zastávkách nebo v autobusech kde nic tu nic. Alespoň takový je stav ke dnešnímu dni. Můžeme jen doufat, že z 2000 informačních letáků, které by právě měly přijít z tiskárny, se alespoň některé objeví v autbusech a na zastávkách. Jenže i tak je už dost pozdě, protože vydání karty trvá tři týdny a včetně první návštěvy, pořízení fotografie a odpuzujícího vyplnění stohů papírů (viz článek z 12. dubna) to vyjde tak na měsíc. Co si však málokdo uvědomuje je, že celý integrovaný systém je určen jen pro zasvěcené pravidelné cestující s kartou OpusCard. Pro všechny ostatní je systém uzavřen, přestože se jedná o turisty navštěvovaný region. V jiných krajích je to tak, že výhody integrace využijete i bez čipové karty, jen musíte zaplatit o něco vyšší jízdné. Výhody integrace a čipové karty OpusCard by právě měly přilákat také ty cestující, kteří ještě nejsou rozhodnuti. Ti si ale zvýhodněné cestování po České Lípě a celém kraji nebudou moci ani vyzkoušet. Částečným řešením by bylo urychleně zavést ještě prodej nepersonifikovaných anonymních čipových karet v trafikách, jako je to například v Plzni. Integrovaný dopravní systém IDOL takovou OpusCard také zná, ale kromě smluvních přepravních podmínek v bodě 1.2/28/a3 o tom není nikde ani zmínka, natož aby byla tato pro většinu uživatelů MHD mnohem zajímavější varianta nabízena k prodeji. Stejně tak příměstské autobusy zařazené do integrované dopravy by byly jasně k rozenání, kdyby byly označeny trojciferným číslem linky tak, jak je to krajským úřadem schváleno a jek již dávno používá MHD v České Lípě. To však se bude konat někdy v roce 2010 nebo 2011, jak nám bylo sděleno od krajského organizátora. Přitom by to hravě šlo udělat během týdne. Nejspíš zůstane na věky záhadou, proč se v tomto regionu obecně dělá všechno tak pomalu, většinou i obráceně, ačkoli materiální a finanční potenciál je dostatečný i pro standardní a více smysluplná řešení.

Dále upozorňujeme cestující na od neděle již platné drobné úpravy v jízdních řádech, viz tabulka
ZDE, úplný tarif českollipské MHD platný od 1. července ZDE a na leták o integrované dopravě pro okres Česká Lípa ZDE.
Mimochodem, jízdní řády na zastávce U stadionu, viz levý spodní obrázek v minulém článku ze 7. května, jsou již v pořádku a na správné straně stanice, prima. Tak ještě totoéž opravit ve stanicích Erbenova a Moskevská-podjezd a bude to alespoň v centru snad v pořádku.

7.5.2009 - Návrat ztraceného Mana - Bylo by to hezké, kdyby se vrátil, ale on nebyl ani ztracen. Autobusy MAN D20 mají v České Lípě novodobou tradici a tento stříbrný ještě minulý rok doplňoval rodinu žlutých Manů stejného typu. Potom byl však přemístěn někam do Rokytnice na Jizerou a byl viděn i v Ústí nad Labem. Původně byl ale koupen do České Lípy a sem také patří. Tento stříbrný autobus však není vybaven odbavovacím systémem kompatibilním se systémem IDOL a čipovými kartami OpusCard ani informačním systémem akustických hlásičů a světelných panelů. Podle neověřených informací je v České Lípě jen dočasně. Vloni byl nahrazen autobusem SOR BN 10,5, který však zdaleka není pro Českou Lípu tak vhodný, jako právě tento MAN D20, naopak do hornaté Rokytnice by se hodil více už kvůli manuální převodovce a řešení sedadel v přední části více vhodné pro lyžaře. Tak co? Přehodíme do MANa informační a odbavovací systém z některého SORu nebo Mercedesu a necháme si ho?
Za průmysovou zónou Dubice se v zastávce u restaurace objevila nová čekárna. Je krásná, skleněná a rozhodně mnohem lepší než ta stará zděná, která byla plná špíny a kde čeho ještě. Jenomže počet cestujících z této stanice je minimální a myslím, že zde by postačil jen označník. Tato čekárna by se daleko více hodila do stanice Na výsluní, odkud jezdí tři linky, zato lidé tam čekají doslova v blátě na mezi pod širákem na dešti a větru. Další dva obrázky dokumentují stav označníků na mnoha zastávkách. Když tato dopravní společnost v České Lípě začala, měla jízdní řády MHD přelepeny ještě alespoň ochrannou fólií. Jenže teď tutéž práci dělají lidé od původní českolipské dopravní společnosti Vett a to i se starými zvyky nalepit tabulku s jízdním řádem čímkoli na jakýkoli povrch bez jakékoli ochrany proti dešti.

12.4.2009 - Integrace bude nebo nebude? - O krajském integrovaném systému se mluví již dlouho. Dokonce byla podniknuta celá řada kroků v jeho zavádění. Jenomže vzhledem ke komplikovanosti celého projektu se jeho spuštění odkládá a odkládá. Rozjet se měl už v lednu, ale to bylo naprosto nereálné. Kraj posunul spuštění na první duben údajně kvůli lyžování v Liberci, což byla pochopitelně výmluva. Z internetových stránek integrovaného systému také zmizelo datum spuštění a bylo nahrazeno textem "v průběhu roku 2009". Nejnovější odkládané datum spuštění je 1. červenec 2009. Do té doby se snad stačí připravit i Liberec a Jablonec. V tuto chvíli je pro krajský integroavný systém plně připravena jen Česká Lípa, která by vzhledem ke své vzdálenosti od Liberce do kraje jakoby ani nepatřila. Do IDS se již investovalo mnoho peněz a času a tak o jeho spuštění ať už v červenci nebo později není pochyb. Českolipský odbor dopravy pro to udělal, co se dalo, teď je na tahu kraj.

Pochybnosti však zůstávají a přibývají, pokud jde o samotný princip tohoto IDS a hlavně jeho využití. Základní podmínkou pro využití IDS je čipová karta Opuscard. A už tady hned na začátku je to špatně. Jakýkoli smysluplný integrovaný dopravní systém musí být využitelný pro kohokoli, odkudkoli, s kartou i bez karty, což jaksi není tento případ. Dalším logickým očekáváním by byla přehlednost systému usnadňující jeho použití, ale ani s tím zde nemůžeme počítat.

Když jsem si před deseti lety pořizoval čipovou kartu na MHD, tak jsem vyplnil jen malý lístek formátu A6 a karta mi byla vystavena na počkání, včetně zapracování elektronické fotografie na kartu během minuty. To je ale už dávná minulost. Dnes ve 21. stolení se náš okres posunul zase o něco zpět, jak je zde nejspíš zvykem. Chtete-li totiž novou kartu Opuscard, tak se připravte na byrokratické martýrium. Bez legrace. Pokud kartu opravdu budete potřebovat a chtít, musíte zajít do kontaktního centra Opuscard. Tam si vyzvednete celou řadu papírů, které budete muset doma přečíst a vyplnit. Potom si někde musíte nechat zhotovit papírovou fotografii, která bude součástí žádosti. Dále vyplněnou žádost včetně příloh odnesete na kontaktní místo a budete čekat. No a v dalším kole už by měla být karta pro vás připravena. Cože tedy konkrétně dostanete před vydáním karty? Je to: 1) Žádost o vydání karty (formulář A4,, originál plus kopie); 2) žádost/smlouva o kativaci IDOL (formulář A4, originál plus kopie); 3) souhlas se zpracováním osobních údajů (dvě strany A4 drobným tiskem); 4) podmínky pro vydání a užívání karty (dva oboustranné přeložené listy A3, celkem 8 stran A4 drobného textu). No to už horší než daňové přiznání. Už vidím, kolik lidí se tam pohrne a bude podstupovat tuto předpotopní papírovou kůru.

Prioritou v rozvoji dopravy a integrovaných systémů je zjednodušit cestování a přilákat nové cestující zákazníky. Novou kartu si zřejmě pořídí lidé, kteří opravdu cestují napříč krajem a to zejména za zaměstnáním nebo studiem za předpokladu, že se jim to výrazně vyplatí. To ale ještě netuší, jaké trable je v souvislosti s tím čekají. Nepochybuji, že zůstane velké množství těch, kteří raději budou platit vyšší jízdné v hotovosti než procházet takovouto zkouškou. Kdo by také měl tolik času na toto papírování? To abyste si na to vzali den dovolené a pečivě si naplánovali tři cesty do centra Opuscard a jednu do fotolabu, čili celkem čtyři cesty, dobré brýle a pevné nervy. IDS by měl být použitelný pro většinu lidí, jenomže vzhledem k povaze bude používaám jen menšinou.

A jak je vůbec IDS členěn? Tak to nevím pořádně ani já a to jsem sjezdil republiku a viděl opravdové IDS. Náš IDS vlastně vůbec nemá zóny, jaké by se daly čekat. Každá obec je tarifní zónou sama o sobě. Pradoxně například celá Česká Lípa je jednou zónou, stejně tak Liberec je jednou zónou, ale například obec Blíževedly má zón několik, stejně jako řada dalších menších obcí. No prostě úplně obráceně. Logická tarifikace by byla například od jedné do deseti, podle kilometricky vzdálených zón, ale tady jde o čtyřmístná čísla. A tak nemáte šanci spočítat si, kolik vás bude stát cesta, stejně jako se nedovíte, kterými prostředky jet, kdy jste ještě v IDS a kdy se s ním už nepočítá atd. Odpočet pěněz z karty je tak mimo vaší kontrolu. Na stránkách IDOL nejspíš přibude počítadlo, takže si ještě pořiďte mobilní internet, protože vlastní výpočet ceny jízdenky by byl na samostatný domácí úkol z matematiky pro střední školu. Kudy, kam a čím v rámci IDOL cestovat je nejasné i pro obyvatele kraje, natož pak pro mimokrajské pracující, studenty a ostatní, kteří by jinak mohli být významnými potenciálními zákazníky. Čipové karty prosím ano, určitě, ale jednodušeji! Proč neexistuje alternativa obyčejné papírové jízdenky pro využidí IDS bez karty? Klidně i za trochu vyšší cenu než s kartou.

Je jasné, že vzhledem k již vynaloženým prostředkům se systém spustí. Jeho rozjezd bude ale velmi těžkopádný, pomalý, s nepochopením a nezájmem cestujících. Už teď je systém zón a nadzón odsouzen buď k úplné ignoranci ze strany veřejnosti a tím pádem nulovému efektu rovnajícímu se zániku nebo k přepracování po vzoru například Královehradeckého kraje. To by asi bylo nejlepší udělat dřív, než se systému spustí a klidně i za cenu posunu na podzim. zatím stejně ještě zbývá přečíslovat licence městských linek v Jablonci nad Nisou a všech příměstských linek v kraji. S tím se však dle slov pana Kadlece z KORIDu LK zatím nepočítá kvůli administrativní náročnosti. To je však nemístná výmluva, protože to se mohlo udělat již dávno spolu se změnami v jízdních řádech.

23.2.2009 - Nové informační středisko - Dlouhá léta bylo možné pořídit si čipovou kartu a opět si jí dobíjet pouze v informační kanceláří dopravní společnosti. Ta je ale umístěna poměrně nešikovně v areálu, kde parkují autobusy a kde je také spousta dalších společností a dílen. Nyní je středisko na adrese Žižkova 1/231 nedaleko hlavního Náměstí T.G. Masaryka.

Informační středisko však nese oficiální název "Městské centrum Opuscard" a teprve potom menšími písmeny "informace o veřejné dopravě". Jde o to, že Opuscard je vyspělá multifunkční čipová karta, kterou lze používat v celé krajské integrované dopravě a později bude jeji použití rozšířeno i na další služby. Středisko se tedy neorientuje jen na MHD, ale celou krajskou integrovanou dopravu a další služby spojené s platformou Opuscard. Otevírací doba je v pondělí a středu od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 17:00; v úterý a čtvrtek od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 a konečně v pátek od 8:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00, čili nic snadného pro zapamatování. Středisko je však poměrně nesnadno dostupné veřejnou dopravou. Do Žižkovy ulice jede jednosměrná linka 212 v pracovní dny jednou za hodinu. Zpátky musíte pokračovat ve stejném směru do dolní části centra či až na nádraží a nebo tam sejít pěšky přes Náměstí T.G. Masaryka k obchodním domům. V Městských novinách sice informace vyšla, ale očekával bych nějakou reklamu na toto centrum v autobusech a na zastávkách, ale bohužel. Město však do budoucna hledá ještě výhodnější prostory, které by měly být někde poblíž obchodních domů Andy a Banco.

18.1.2009 - GPS v českolipské MHD už funguje - Již asi týden je v provozu systém GPS (určení pozice vozidla na základě signálu ze satelitu), který v palubních počítačích přepíná zastávky a mimo jiné obsluhuje i vnitřní hlášení. Tento systém v praxi například znamená, že řidič už nemusí obsluhovat hlášení zastávek pomocí tlačítka, protože to právě dělá palubní počítač ve spojení s GPS automaticky, a nemůže se tak stát, že by hlášení probíhalo o jednu nebo dvě stanice napřed nebo pozadu, jak se občas děje například v Praze. Celé by to bylo fajn, ale pochopitelně, že to má mouchy a to konkrétně v přesnosti zaměření zastávek. Tak třeba stanice Lipka je hlášena až za zastávkou; taktéž stanice Okružní sever (jsou dvě a nejsou naproti), v jejiž případě systém pamatuje jen na tu blíže k hotelu Kahan; zastávka Bulharská se nehlásí vůbec. Technici ve spolupráci s řidiči sbírají údaje o těchto nepřesnostech a brzy by měli tyto nedostatky odstranit. Na většině území města to však funguje v pořádku.

3.1.2009 - Stav českolipské MHD na začátku roku 2009 - V minulém roce došlo v městské dopravě bezesporu k nejrozsáhlejším změnám v její historii. Průběh změn ještě trochu zkomplikovaly přípravy na krajský integrovaný dopravní systém. Závěrem to však lze zhodnotit vcelku kladně, ačkoli na lecčems je třeba ještě zapracovat. Když srovnáme stav MHD na začátku loňského a letošního roku, tak je vidět výrazný posun k lepšímu. Dříve byla doprava vybavena moderním informačním a odbavovacím systémem, ale byly v provozu jen čtyři nízkopodlažní autobusy a jízdní řády byly katastrofální. Nyní je po téměř roční pauze opět v provozu moderní informační a odbavovací systém, který je však třeba ještě seřídit, většinu vozového parku tvoří nízkopodlažní autobusy a jízdní řády jsou po půlročním experimentování vyhovující, aspoň v pracovních dny. Víkendové jízdní řády bohužel trpí neduhem předchozích let a totiž, že si autobusy MHD a vlaky navzájem pravidelně ujíždějí o pouhých pár minut. Přitom počet autobusů a kilometrů stačí, jen by to chtělo upravit do souladu s jízdními řády vlaků, hlavně rychlíků. Českolipská MHD je jako jediná připravena na krajskou integrovanou dopravu, která měla být spuštěna teď v lednu, ale odkládá se to na duben. Odbavovací zařízení funguje, hlášení stanic také a čísla linek odpovídají novému krajskému systému. Jak se k tomu postaví ostatní autobusoví dopravci linkové dopravy a České dráhy, není zatím zcela jasné. Zatím ani čísla regionálních linek krajskému systému neodpovídají, což může mít příčinu v opomenutí z nedbalosti nebo ignoranci. Je nejvyšší čas na tom zapracovat, stejně jako učinil českolipský odbor dopravy v případě českolipské MHD, protože do dubna zase tolik času není. Pokud jde o informační systeém hlášení stanic v MHD, tak je situace stejná jako je popsáno v předchozím článku ze 17.12.2008. V některých autobusech je to v pořádku, jinde nikoli. Přitom stačí zesílit zvuk a vytáhnout kablík od zatím nefunčkční GPS. Pro jeden autobus otázka asi jedné minuty. Zajímavé je, že e tomu dva týdny evidentně nikdo nevěnoval. A je také potřeba dořešit vyznačení směru jízdy u některých autubusů s panely Buse, které ve spojení se systémem Emtest zobrazují pouze číslo linky, nikoli směr, což je zejména na hlavním nádraží kvůli společnému místu odjezdů do obou směrů linky poněkud problém.

17.12.2008 - Seřizování hlášení zastávek - Poté, co jsme upozornili odbor dopravy městského úřadu na nevyvážené hlášení zastávek v autobusech MHD a na přeskakování aktuální stanice, došlo velmi rychle k nápravě, alespoň tedy v některých vozech. Ukázka správně nastavného hlášení aktuální stanice při příjezdu do stanice a příští stanice při odjezdu ze stanice je dispozici zde.

12.12.2008 - Informační a odbavovací systém konečně v provozu! - Po dlouhých tahanicích a odkladech byl v českolipské MHD opět spuštěn informační a odbavovací systém podobného typu, na který jsou obyvatelé města zvyklí již mnoho let.

Dříve se zde používal systém palubního počítače a hlásičů zastávek Apex, informačních panelů Buse a odbavovacích strojků Cardman firmy Mikroelektronika, systém, který se bude montovat v Liberci. Současný systém v České Lípě obashuje všechny zmíněné komponenty, avšak tyto jsou od jediného výrobce Emtest. Hlášení stanic je od toho předchozího trochu odlišné a je podobné systému používaném například v německých Drážďanech. Příští zastávka se vyhlašuje při rozjezdu vozidla ze stanice. Jde o zvyk, před tím se hlásila příští zastávka po vyhlášení té aktuální před zastavením vozu. Hlasitost gongu je v pořádku, ale zvuk hlášení by měl být silnější. Dvouminutový záznam zvuku zenvitř autobusu včetně hlášení zastávek si můžete přehrát zde. Systém bude ještě doplňen jednotkami GPS. Stejný typ odbavovacích strojků Emtest, který se nyní používá v České Lípě, se v rámci krajského integrovaného systému bude používat i v Jablnonci nad Nisou. Jedinou výtku si snad saslouží zobrazení směrů na panelech. Ty totiž zobrazují i výchozí zastávku, která však ubírá místo pro maximální velikost té cílové. Dle zákona je výchozí zastávka povinná pouze u linkové meziměstské dopravy, nikoli v MHD. Na zastávkách Banco a Nádraží ČD nechal odbor dopravy na informační panel nově umístit tabulku s tarifem a schéma sítě linek, takže celý systém je zase o něco přehlednější.

Odbavení cestujících po nástupu do vozidla probíhá dle postupu popsaném v dokumentu na stránkách města v Sekci Městská doprava a Odbavování nebo lze zobrazit kliknutím zde.

10.12.2008 - Nové jízdní řády 2 - Od 9. prosince jsou v autobusech v prodeji i sešitové jízdní řády. Přes veškeré návrhy a následováníhodné vzory z jiných měst, které jsme odboru dopravy poskytli a jehož prostřednictvím by měly být k dispozici i na straně dopravce, prodávají se jízdní řády v tom nejhorším možném provedení. Ale na rozdíl od výše uvedeného možná již brzy přineseme jinou a skvělou zprávu, jen co se potvrdí.

5.12.2008 - Nové jízdní řády - Jízdní řády MHD v České Lípě se letos měnily často z důvodu ladění a optimalizace systému. Změny platné od 14. prosince nejsou nijak zásadní oproti stavu do tohoto data. Vcelku platí to, že v pracovní dny je dopravní obslužnost dobrá, což rozhodně nebyla v období od května do konce srpna a mnoho let před tímto rokem. Takže hodnocení je jednoznačně kladné. Přijedete-li do České Lípy, neměli byste mít problém dostat se odkudkoli kamkoli. Výrazně posílena je doprava ve směru Źízníkov, nově (od září) se jezdí i do Heřmaniček a souhrnně je dobře obsloužen i Svárov. Občané bydlící na těchto perifériích konečně monou mít pocit, že také patří do České Lípy, což jim bylo léta odepřeno z důvodu zoufalého nebo zcela neexistujícího spojení. Kvalitní spojení je ve vnitřím městě, tedy z nádraží a centra na Lada, Sever, Špičák, Slovanku i do ostatníh čtvrtí.

Výše uvedené hodnocení se týká pracovních dnů, které jsou pro dopravu zásadní a kdy je také ve městě nejvíce lidí z České Lípy i odjinud. Čili žádný problém. Jíná situace nastává o víkendech. Zdržím se hodnocení a uvedu několik případů. Přijedete-li například v sobotu od Kolína rychlíkem v 9:34 nebo od Liberce v 9:37 a chcete pokračovat dejme tomu na Sever nebo Lada, zjistíte, že vám před čtyřmi nebo sedmi minutami ujela linka 202 a další jede až v 10:30 nebo linka 203 až v 10:44. Můžete jet ale na Špidák na Dlouhou linkou 204 v 9:45. Stejná situace je i odpoledne po půl čtvrté, takže jako potenciální zákazník MHD můžete jet taxíkem. Pokud naopak chcete z České Lípy jet do Liberce rychlíkem v 8:26, tak na nádraží přijedete buď linkou 202 v 8:23 a máte na to tři minuty (což včetně dojití pro jízdenku a k vlaku nemáte šanci stihnout) nebo linkou 203 v 8:10 (což je vyhovující). V případě rychlíku směrem na Kolín s odjezdem v 8:24 nebo později ve 12:24 se z Lad nebo Severu na nádraží dostanete linkou 203 v 8:10 (což stíháte dobře, ale s linkou 202 vůbec nepočítejte), ale spojení na ten rychlík po polední už nemáte vůbec, pokud nechcete téměř hodinu trčet na nádraží. Ze Špičáku přijedete na nádraží linkou 204 v 8:23 nebo 12:23, což nestíháte, ale aspoň máte šanci přijet linkou 215 v 8:15 a 12:15, takže máte osm minut, což je jen tak tak, když to vezmete svižným krokem a budete mít předem připravené peníze na jízdenku. V odpoledních hodinách je i zde situace obdobná. Spojení od rychlíků a na ně je takové, jaké je, nicméně od osobních vlaků a na ně v případě zmíněných směrů to celkem jde. V případě směru Děčín a Ústí nad Labem obecně stihnete MHD na odjezdy rychlíků a pokud vám na všechno stačí pět minut, tak i na většinu osobních vlaků. Po příjezdu z tohoto směru rychlíkem městskou dopravu stihnete, v případě osobních vlaků nikoli. Pokud ale zrovna nejde o cestování mimo město a naopak, tak po České Lípě se jezdit dá, ačkoli studiu jízdního rádu se nevyhnete, zejména v případě linky 203, která postráda jakoukoli pravidelnost.

Sešitové jízdní řády v pracovních dnech až na vyjímky prakticky nepotřebujete, ale pro víkendy by byly vítány, protože jejich trvanlivost na zastávkách je sporadická. Zatím nevím o tom, že by se měly tisknout a pokud by to s jejich provedením bylo jako nedávno v případě těch květnových, tak je úplně jedno, zda by byly ke koupi či nikoli. Měla by však existovat možnost dostání nejlépe zastávkových konkrétních jízdních rádů na požádaní na některém frekventovaném místě. Mnoho lidí však má internet, kde jsou v perfektním provedení a ti ostatní snad mají nějaké známé, kteří jim je mohou vytisknout.

24.11.2008 - Prosincové změny v MAD v České Lípě - Od 14.12., kdy nové jízdní řády začnou platit, připravuje odbor dopravy MěU Česká Lípa ve spolupráci s dopravcem ČSAD Semily, a.s. rovněž změny v jízdních řádech a to jak na základě požadavků cestujících tak nového grafikonu ČD. U linek 202, 203, 204, 205, 215, 232 dojde k drobným úpravám časových poloh některých spojů dle požadavků veřejnosti a to jak v pracovních dnech, tak i o víkendech a svátcích. Na lince 206 dojde k drobné úpravě časových poloh a bude přidán spoj ve směru Svárov - centrum. U linky 207 dojde k nejrozsáhlejším změnám. Spoje jedoucí do Delphi již nebudou zajíždět do Okřešic. Spoje, která zajíždí do Okřešic, budou nejdříve zajíždět do Sosnové a pak teprve do Okřešic. Spoje ve směru do Sosnové, které vozí děti ze školy, budou z důvodu větší bezpečnosti dětí navedeny do ulice Mánesova před základní školu. Dojde tak i k výraznému zrychlení linky. Linky 208, 209 a 218 budou upraveny tak, aby došlo k zahuštění provozu. Na lince 212 nebudou žádné změny. U linky 213 dojde k posunu časových spojů dle požadavků cestujících a budou vypuštěny nerentabilní spoje. Na lince 235 dojde k úpravě časových poloh a bude přidán úřednický spoj ve směru na Výsluní.
(Městské noviny, 20/listopad/2008)

7.11.2008 - Stále bez informací - Ani po dvou měsících od posledního oznámení o spuštění informačního a odbavovacího systému v následujících dnech k ničemu nedošlo. Je pravda, že v té době pracovníci slovenské firmy Emtest namontovali odbavovací strojky a zařízení informačního systému. Od té doby je však ticho po pěšině. Systém nefunguje. Autobusy tak jezdí po městě jako duchové po tmě, na což je vskutku smutný pohled. Konečně jezdí městská doprava v použitelném režimu co do počtu spojů, ale ani provizorní označení linky a směru jízdy na jednotlivých autobusech jakoby nebylo a tak jen těžko může systém přilákat nové cestující z řad těch, kteří ho dosud nevyužívali, ačkoli by jinak rádi.

Něco málo nového ale přecejen je. Odbor dopravy městského úřadu nechal na hlavním nádraží umístit označníky s rozdělením linek podle směrů jízdy. Vlastně to tak nové není, protože to už tady bylo za bývalého dopravce. Po odstranění v nedávné době se přišlo na to, že to byla dobrá věc, a tak došlo k opětovné realizaci s tím, že označníky jsou tentokrát umístěny správně. Trochu matoucí je, že na nich nejsou jízdní řády. Ty jsou na informační tabuli u čekárny. Asi by bylo rozumné na každý označník aspoň umístit cedulku s tím, kde cestující jízdní řád najde, ale to by bylo na místní poměry asi moc nóbl. Informační panely s jízdními řády na nádraží a ve stanici Banco doznaly příjemné změny v tom, že tabulky jízdních řádů jsou také rozděleny podle směrů jízdy, což napomáhá k orientaci v hledání požadované linky. Pomohllo by i umístění přehledného schématu sítě linek, ale to tom zřejmě také platí výše uvedené.

Situaci kolem informačního systému sledujeme a rádi přineseme jakékoli potěšující informace, které se k nám v té věci dostanou. Četnost aktualizací této stránky není v poslední době valná, ale bohužel odpovídá skutečnosti, takže vlastně není co psát. Menší změnou aspoň tady na internetu je provedení schématu sítě na našich stránkách, které již nevyžaduje přítomnost Adobe Readeru ve vašem počítači. Pro zobrazení na netu postačí výchozí nízké rozlišení. Pro potřebu tisku ve vysoké kvalitě i na větší plochy lze dole přepnout na verzi s vysokým rozlišením. Schéma již předběžně obsahuje plánovanou změnu konečné na lince 207.

15.9.2008 - Ztráta identity a ticho - Nové jízdní řády platné od 1. září 2008 se setkávají s dobrým ohlasem u lidí, kteří o nich ví. Těch je však minimum, protože úřady i dopravce zcela selhaly co do poskytování informací cestujícím. Dokonce tak zásadní věc, jako je změna linkového vedení a jízdních řádů nebyla nikde dostatečně zveřejněna. Na poslední chvíli o víkendu sice informace zazněla v českolipském rádiu Crystal a týden po nabytí platnosti se jakýsi popisek objevil i v Městských novinách. Takové informační zanedbání zde ještě nebylo za celou dobu provozu MHD někde od šedesátých let a o nějaké kampani na její podporu ani nemluvě.
Městskou dopravu v České Lípě však provázejí podivuhodné a vskutku nelogické změny. Nejlépe to asi dokumentují následující čtyři obrázky, ačkoli jde jen o malou ukázku.

Postupně, pomalu, ale jistě mizí běžné symboly, které mají daný systém jednoznačně identifikovat jako městskou hromadnou dopravu. Tím se vytrácí výraznost městské dopravy a zde mě napadá přísloví "sejde z očí, sejde z mysli." Za zmínku stojí těchto pár bodů.
    Zkratka systému MHD je oborem dopravy paličatě přepisována na MAD na všemožných místech, kde je o dopravě zmínka. Každý ví, co je to MHD, ale se zkratkou MAD je to už horší, protože tu zná jen zákon 111/1994 Sb. v kontrastu z automobiliy na silnicích. Navíc ve všech systémech jízdních řádů a všeobecných dopravních informacích je používána pouze zkratka MHD, tak jakápak MAD. Například i v městečku Mimoň v okrese Česká Lípa se i pro ty dva mikrobusy, co tam mají, použvá název MHD a to důsledně i na zastávkách. Ale aby to nebylo málo, tak i ten nápis "městská autobusová doprava" je postupně likvodován, jak je vidět na jednom obrázku a nahrazován logem firmy. Nejinak je tomu na informačních tabulích, které na dvě hlavní zastávky nechala radnice nainstalovat. Po celou dobu na nich jsou jen jízdní řády a ještě mizerně nalepené. Vrchol tomu dodává nápis "Informační panel MAD v České Lípě", ačkoli žádná informace kromě jízdních řádů není přítomna. Jen tak mimochodem, "mad" v angličtině znamená "šílený." Tak například graficky znázorněná a viditelným textem doplněná informace o způsobu nákupu jízdních dokladů a postupu odbavení a také informace o tarifu, přestupech atd. To by přišlo vhod. Také schéma sítě linek MHD by tam nebylo špatné. Vždyť na co jsme ho jinak dělali? Spousta lidí neví, na který jídzní řád se podívat, když neví, kam která linka jede a z autobusu to tedy rozhodně čitelné není.
    Autobusy vůbec nemají nějaké uniformní barevné provedení. Ačkoli v dnešní době není červená barva podmínkou, drtivá většina lidí má červenou barvu v hlavě zafixovanou jako barvu městské dopravy a modrou jako dálkové. Autobusy ČSAD Semily však zde mají různé všemožné barvy, jen ne červenou. Kdyby aspoň měly autobusy řekněme tak 40 cm vysoký červený pás po celém obvodu karosérie, aby každý rozeznal už z dálky, že se jedná o MHD. Stačilo by použít samolepící pás z fólie, která je používána na reklamy.
    Označení autobusů logem firmy z názvem města jejího sídla je fakt tragédie. Sami řidiči vám rádi potvrdí fakt, že mnozí lidé se jich ptají, jestli nejedou jen tak náhodou třeba do Prahy, Hradce Králové nebo někam. No prostě je nenapadne, že přijiždějící autobus na hlavním nádraží je MHD. Z čeho by to také bylo poznat? Bílý, modrý nebo jinak barevně nevýrazný autobus připomínající dálkovou dopravu (určitě alespoň ze strany, kde nejsou dveře), obrovský nápis Semily na boku a žádné viditelné číslo ani směr jízdy (kancelářský papír s mrňavým číslem linky se nepočítá). Ohledně loga dopravce a jeho zběsilého lepení na všechna možná místa autobusů to vzbuzuje takový divný dojem, jakože se kdosi z neznámého městečka chce alespoň takhle zviditelnit za každou cenu. Bohužel nešťastným a kontraproduktivním způsobem. Cestující zajímá číslo linky a směr jízdy, nikoli název a sídlo dopravce.
    Zvláštním způsobem jsou prezentovány informace o linkách v Městských novinách, na změnových ohlášeních na zastávkách i jinde, protože kdosi tam neustále píše celá licenční čísla linek namísto pouze běžného trojciferného čísla linky. Koho zajímá, že Dopravní úřad v České Lípě má číslo 505? Je to dokonce v rozporu s materiálem, který dopravní úřad sám zpracoval. Mimochodem celé licenční číslo se takto používá jen v dálkové dopravě. Dokonce i příměstské autobusy mají mít v informačních materiálech pro cestující a na autobusech jen trojciferná čísla linek, v České Lípě konkrétně 240 až 289. Tady je to ale věc krajského úřadu a dopravce ČSAD Česká Lípa. Ale to by to nesměl být kocourkov. Číslo licence namísto běžného třímístného čísla linky jen mate lidi a v MHD zvlášť!. Osobně jsem to viděl už několikrát právě u toho oznámení o změně odjezdu jednoho spoje linky 208, jak je vidět na obrázku.
    Je to prostě příprava na integrovaný dopravní systém platný od začátku roku 2009. V ostatních regionech to vypadá tak, že se příměstské linky přizpůsobují režimu MHD a to jak způsobem odbavování, tak způsobem značení linek na autobusech a zastávkových jízdních řádech, a nezřídka i typem a barvou autobusů (viz třeba spojení z Prahy do Průhonic, dříve modré příměstské bez čísla, dnes červené městské s číslem). Prostě IDS jde směrem od příměstských linek k těm městským. Jenže v České Lípě se to zdá být přesně naopak.
    Na závěr ještě poznámka k jízdenkám. V integrovaném dopravním systému Libereckého kraje se zavádí jednotná krajská čipová karta. Ta bude platit i v Jablonci a Liberci. Ale tam jsou v předprodeji i běžné paírové jízdenky k zakoupení v automatech a trafikách. To tady v CL bylo dříve také. Důležité ale je, že nástup krajské karty v JN ani LB neznamená konec klasického předprodeje jízdenek a jejich znehodnocování v označovačích. Jen v České Lípě se při nástupu jen předními dveřmi bude nadále zdržovat provoz těmi, kdo zrovna nebudou mít kartu.


1.9.2008 - Nové jízdní řády - Od září platí nové jízdní řády MHD v České Lípě, na které jsme dlouho čekali. Po téměř patnácti letech zkostnatělého systému naprosto nevyhovujících jízdních řádů a necelém roce experimentování s jejich změnami a nevábnými výsledky se konečně začíná jezdit pořádně. Počet spojů vzrostl na únosnou úroveň a to v pravidelných a prokládaných intervalech, které jsou povětšinou snadno zapamatovatelné. Na to, že dopravce ani odbor dopravy nemají k dispozici dopravně organizační software Skeleton nebo Grafikon, tak jsou tyto nové jízdní řády překvapivě kvalitní. Samozřejmě, že ani tyto nové jízdní řády nemusí vyhovovat úplně každému a najde se tam pár nepříliš logických přejezdů, ale vcelku odvedl správce silniční dopravy spolu s dopravcem velmi dobrou práci. Jen doufejme, že lidé dostanou dost času si zvyknout na to, že je doprava opět použitelná. Po patnácti letech nedůvěry to bude asi několik měsíců trvat, než si lidé uvědomí, že doprava konečně jezdí dobře a naučí se ji využívat namísto ucpávání města osobními auty.
Všechno to má však i jednu zásadní vadu na kráse, a totiž to, že o tom všem prakticky nikdo neví. Oznámení o změně jízdních řádů sice párkrát zaznělo v rádiu Crystal, opožděně bude informace i v příštím vydání Městských novin, ale to nestačí. Navíc nejsou v prodeji tištěné knižní jízdní řády ani jednolivé zastávkové jízdní řády. Tentokrát nebudou jízdní řády ani v novinách, což ale hodnotím kladně, protože to milimetrové písmo minule stejně nikdo nepřečetl. Naštěstí jsou jízdní řády alespoň na internetových stránkách dopravce, ale kdo zejména ze starších lidí má k takové informaci přístup? Zajímavá asi bude situace na zastávkách, kdy budou lidé čekat na linky 223 a 225 do práce. Tyto jsou však zrušeny. Naopak skvělá nová linka 213 spojující Svárov se Špičákem, Severam a Ladami, která by je do Protoolu odvezla, bude zpočátku jezdit zřejmě prázdná, protože o ni nikdo neví. A nové schéma sítě linek MHD, nad jehož tvorbou jsme strávili nespočetně hodin, na zastávkách a v autobusech také nevisí. Zato reklamy ve formátu A2 si tam místo našly.
Samostatnou kapitolou je informační a odbavovací systém, který po několikanásobném odkládání také měl být už konečně spuštěn. Opět smůla. Tentokrát je však na vině slovenský výrobce Emtest, který nedodržel termín dodávky, takže stížnosti na dopravce nebo radnici by v tuto chvíli stejně vedly k této informaci, ačkoli s jistým zpožděním je třeba počítat vždy a mohlo se na tom pracovat už dřív a ne to nechávat až na poslední chvíli. Ale budiž. Zpoždění by však němělo být větší než asi 14 dní, takže snad se v polovině září opět dočkáme hlášení zastávek, viditelných čísel linek a směrů jízdy ze všech tří obvyklých stran autobusu a samozřejmě rychlejšího odbavování prostřednictvím nových strojků, které jsou již ve většině autobusů namontovány. Nemohu si však odpustit poznámku k montáži čtečky karet v autobusech Man. Umístění bude vyhovovat možná leda tak menším dětem. Strojek je totiž dost nízko, skryt za kovovou tyčí a displej má natočený směrem k řidiči. Takže přehlédnutí strojku a hledání místa k přiložení čipové karty se nelze divit a o nečitelnosti LCD displeje z téměř bočního pohledu ani nemluvě. V autobusech Citelis je strojek umístěn dobře, viz obrázek. Bylo by dobré, kdyby někdo soudný práci na montáži koordinoval a umístění strojků v autobusech Man nechal předělat a také odmontovat označovače jízdenek firmy Mikroelektronika, které matou mimolipské cestující.

17.7.2008 - Změny platné od září - Ačkoli letošní prázdniny nelze z pohledu cestujících chápat jako zrovna šťastné období, neznamená to, že by se na městském úřadu spalo. Úsek odboru dopravy, který se městskou dopravou zabývá, slibuje od září řadu pozitivních změn, které mimo jiné zahrnují i výsledky spolupráce odboru dopravy s našim dopravním klubem. Těšit se můžeme na zefektivnění systémových prostředků, které má MHD k dispozici. Dočkáme se výrazného posílení spojení zejména na Sever a Lada, prokladu spojů a lepšího intervalového provozu. S radostí zde přínášíme jejich stručný přehled.
 • Linky 223 a 225 - zrušeny - nahrazeny novou linkou 213. Linka 213 pojede ze Svárova od Protoolu kolem Nemocnice přes Bardějovskou a přes Sever na Lada k Hypernově a zpět po stejné trase. Bude jezdit každou hodinu, což výrazně zlepší dosud kritizovanou obslužnost Svárova. Nesmíme zapomínat, že právě na Svárově ve stanici Chelčického je informační a předprodejní kancelář dopravní společnosti, takže pro dobití čipové karty už nebudete muset pěšky. Zaměstnanci Protoolu z jiných částí města bezplatně přestoupí na jiné linky ve stanici U nemocnice / U pivovaru.
 • Linka 217 - zrušena.
 • Linka 201 - zrušena - nahrazena novou linkou 212. Linka 212 pojede po trase linky 202 až do stanice Moskevská podjezd, odkud pojede po trase současné 201. Linka je jednosměrná a zpátky pojede jako 202, čili spojů 202 bude více ve směru Hypernova, kdežto v obačném směru se budou střídat linky 202 a 212.
 • Linka 206 - nebude končit v Častolovicích - bude jezdit přes Častolovice k Hypernově v obou směrech, čímž se zefektivní obslužnost této části a fakticky zdvojnásobí počet možností dostat se z Častolovic do města, ať už přímo přes Manušice nebo s přestupem na frekventované spoje od Hypernovy.
 • Linka 207 - více spojů do Okřešic v obou směrech.
 • Linka 209 - řada spojů protažena až do Heřmaniček.
 • Linka 215 - již nebude zajíždět do průmyslové zóny - náhrada přetrasováním linky 235.
 • Linka 235 - přetrasována - bude jezdit ze stanice Na výsluní, přes stanice Gymnázium, Žitavská, Delphi, Varta a Dubická do stanice Vagónka.
 • Linky 202 a 203 - již nebudou jezdit spolu - nastavení prokladu spojů - výrazné zvýšení počtu spojů, pravidelný takt. Linka 203 bude jezdit v intervalu 20 minut ve špičce a 30 minut mimo špičku. Podobně na tom bude linka 202 v kombinaci s 212. Takže například ze stanice Hypernova do centra se dostanete každých 10 minut ve špičce a 15 minut mimo špičku. Podobné, i když o něco slabší, spojení má být i do jiných čtvrtí.
 • Linky 204 a 215 - již nebudou jezdit spolu - podobné řešení jako u 202 a 203.
 • Linka 205 - proklad spojů s linkou 207.
 • Výše uvedené se týká pracovních dnů. Víkendy na tom budou podstatně hůře, protože více prostředků prostě není k dispozici, ale i o víkendu se úřad pokusí nastavit proklad spojů a návaznost na vlaky. Za snahu by ovšem stálo podívat se i na autobusy od Prahy a do Prahy a přizpůsobit víkendovou dopravu i tomuto směru.
Nový odbavovací a informační systém i s hlásiči zastávek by měl být postupně namontován během prázdnin. Navenek však nejsou zatím patrné žádné přípravy, takže doufejme, že se na tom opravdu zapracuje.

Nové sešitové jízdní řády by měly vypadat lépe - menší formát, větší písmo, oddělení pracovních dnů od sobot a nedělí, více stránek. Zde si musí dopravce uvědomit, že nelze aplikovat pravidla zaběhnutá v meziměstské dopravě. Městská doprava v České Lípě je samostatným systémem a jediné žádoucí propojení s příměstskou dopravou je integrace platná od ledna příštího roku v rámci Integrované dopravy kraje.

Pokud se tedy podaří českolipskou městskou dopravu pořádně rozhýbat, jakože tomu už prakticky nic nebrání a od září to vypukne, nachází se zde prostor pro politickou Stranu zelených, která má v zastupitelstvu města také své místo. Zelení by mohli využít situace na kvalitní kampaně za čistší město. Toho lze dosáhnout maximálním využíváním městské hromadné dopravy a v souvislosti s tím omezováním osobní individuální dopravy. Nemůžeme lidi nutit, aby chodili po takto velkém městě pěšky jako ve středověku nebo se motali na kolech mezi stovkami a tisíci motorových vozidel, ale bude-li dostatek prostředků MHD, tak by svá auta opravdu mohli nechat doma. Je to však také otázkou kvalitní informovanosti, na kterou město samo o sobě zřejmě žádné prostředky neuvolní.

12.6.2008 - Co o prázdninách a po nich - Úvodem jeden krátký pohled zpět. Od března tohoto roku začaly jezdit autobusy MHD v České Lípě s jinou společností a podle nových jízdních řádů. Bohužel bez informačního systému. V jízdních řádech a trasování linek byla spousta chyb, ale autobusy jezdily často a i přes počáteční nedostatky byla dopravní obslužnost slušná. Zmíněné nedostatky byly odstraněny od května s novými jízdními řády. Bohužel však spolu s nimi byla odstraněna sousta spojů a ty, co zůstaly, nyní jezdí v pracovních dnech jednou za 30 až 60 minut a o víkendech po dvou hodinách. Bohužel nejsou spoje vzájemně prokládány a jezdí v jednom směru spolu ve stejnou dobu a to po odjezdu a před příjezdem meziměstských vlakových a autobusových spojů, čili úplně "mimo mísu". A tak není divu, že v takovém případě setkáte z téměř prázdným autobusem. Vozový park je dobrý, rozhodně lepší než v případě předchozího dopravce. Tady nutno uznat, že má dopravce dobrý kredit. Většinu tvoří nízkopodlažní autobusy. Pomineme-li nepoužívání informačního systému přítomného v polovině vozů, tak jsou autobusy označeny velmi nedostatečně a ještě mnohem hůře než většina dálkových autobusů. Řekněme, že "žebrota" je pro cedulky v pouhém formátu A4 s asi tak centimetrovými písmeny pod číslem linky adekvátní výraz.
Podle informací z odboru dopravy má o prázdninách dojít ke komplexní změně. Především by od srpna nebo září měly začít platit nové jízdní řády a tentokrát s posílením sppjů ve směru Lada a prokládáním spojů tam, kde v tuto chvíli jezdí několik spojů v jednom směru ve stejnou dobu. Provedení sešitových jízdních řádů ponecháme bez komentáře, protože dopravce ani odbor dopravy to zřejmě neumějí solidně zpracovat. ČSAD Semily během léta ve všech svých provozech vymění odbavovací systém. V MHD Česká Lípa má komplexní dodávka obsahovat vnější a vnitřní informační systém akustických hlásičů zastávek a digitálních panelů, jako tomu bylo donedávna v případě předchozího dopravce celá léta. Pokud jde o odbavování, bude použit model Emtest EM 126I ve verzi určené pro příměstskou dopravu, číli bez panelů pro samoobslužnou volbu tarifu u dveří vozidla. Nadřízený odbor dopravy pověřený radnicí o jiném řešení nehodlá diskutovat. Při tak rozsáhlé změně bych však sázel na řešení osvědčená v jiných provozech, například jako v Liberci, když už tedy má jít o zařízení kompatiblilní s ostatními MHD v kraji v rámci integrace nebo v případě zařízení firmy Emtest například jako v Pardubicích. Naštěstí toto zařízení vypadá jako rozšiřitelné o dotykové panely v případě, že by tomu radnice přecejen dala zelenou.

Nevyskytne-li se během léta něco zajímavého, co by stálo za informovanost, další zprávy zřejmě přineseme až v souvislosti s opětovným zaváděním informačního a odbavovacího systému a také očekávaných jízdních řádů, které snad tentokrát budou lépe vyhovaovat potřebám cestujících.
1.6.2008 - MHD opět a stále nevyhovující - Jízdní řády platné od května přinesly změnu k lepšímu pouze ve smyslu částečného sjednocení předtím komplikovaného vedení linek na jednotlivých spojích, jak již bylo zmíněno vícekrát. Jinak na rozdíl od spuštění optimalizace v březnu je nyní situace nápadně podobná té před optimalizací. Mnoho spojů odjíždí téměř nebo i zcela ve stejnou dobu, víceméně přes celé město, jednou za hodinu a to obvykle před příjezdem nebo po odjezdu vlaku nebo meziměstského autobusu. Víkendová doprava prakticky neexistuje. Takže přesně naopak, než by tomu mělo být.

Autobusy jsou nyní označeny ještě hůře než před měsícem. Už tak miniaturní cedulky se směry jízdy známé z dálkových autobusů byly v některých případech nahrazeny ještě menším nápisem přímo pod číslem linky spolu s ním na stejném papíře formátu A4. Nyní už směr jízdy není větší než obyčejný výraznější nadpis nějakého dokumentu napsaném ve Wordu. No vida, jak se miniaturizace uplatňuje i v dopravě, jen nevím, pro koho, protože normální člověk to přečte sotva z jednoho metru a ti se slabším zrakem mají smůlu úplně. Podotýkám, že obrovyký název firmy na všech stranách autobusu a přes celý bok neunikne doslova ani slepému (lze nahmatat). A pokud máme ještě chvilku zůstat u kosmetiky dopravy, tak si pozornost zaslouží sešitové jízdní řády. Na následujícím obrázku porovnejte českolipské jízdní řády například s těmi chomutovskými. Ač se jedná o MHD, tak ty českolipské jsou dálkového typu a nejen typu, dokonce opravdu každá zastávka nese názve města, jako v dálkové dopravě. Ještě větší pozornost si zaslouží velikost. Jízdní řády téměř všech ostatních měst jsou ve formátu A6, čili se vejdou do kapsy, a přitom mají písmena a číslice celkem velké. Ty českolipské jsou ve formátu A5, který už se nevejde ani do něktrých menších kabelek, natož do ledvinky nebo kapsy. Milimetrová velikost písmen, zbytečně zmenšována prodlouženými názvy zastávek o název města a označení linek licenčním číslem číní tento materiál prakticky nepoužitelným. Bohužel nemám dojem, že by toto bylo v příštím vydání jízdních řádů odstraněno, natož aby se tvůrci nechali inspirovat podobnými pracemi například Chomutova či jiných měst. Alespoň jednou z pozitivních věcí je vydání jízdních řádů ve formě Java programu pro mobilní telefony. Zatím jsem neměl zájem to zkoumat, protože zjištění, že v potřebnou dobu jednoduše nic nejede, je nepříjemné tak jako tak a elektronické podání této informace na tom nic nezmění. Více k tomu až s novými jízdními řády.
Srovnání sešitových jízdních řádů
Porovnání českolipských sešitových jízdních řádů s chomutovskými
Foto: Miroslav Růta (2008)
Stále chybí audiovizuální informační systém. Nejprve byl slibován od dubna, poté od června a aktuální verze odkladu je červenec nebo srpen. Bude prima, pokud se toho vůbec dočkáme a úroveň jízdy v autobuse se alespoň přiblíží té do února tohoto roku. Jednoznačným pozitivem je však vozový park. Sice jsou k vidění i staré Karosy, nejednou jsem viděl i čtvrt století starý typ B731 a s nelibostí to komentovali občané bydlící na konečné linky 207, ale silná většina vozového parku je moderní, nízkopodlažní, takže s tímto není problém.

Nejbližším očekáváním jsou nové jízdní řády s platností od července a audiovizuální informační systém s hlášením stanic na tutéž nebo trochu pozdější dobu spolu s novým odbavovacím systémem. Odbor dopravy také plánuje elektronické panely s odjezdy autobusů MHD. Těžkko řící, kdy to bude realizováno, pokud vůbec.

Co naopak očekávat asi nemůžeme, je vyhovující odbavovací systém. Je škoda, že se v takovémto městě vymýšlí systém závislý na nástupu pouze předními dveřmi. Když už nějaká změna od donedávna fungujícího systému Cardman od firmy Mikroelektronika, tak bych očekával zavedení nástupu všemi dveřmi. S nástupem pouze předními dveřmi byli, jsou a budou problémy. Neúměrné zdržování tohoto typu činí přepravu v místní MHD vstkutku hlemýždího typu a to v době, kdy je čas cennější než kdy jindy. Ani jízdní řády nemohou být snadno nastaveny na jednoduchý takt s krátkými intervaly, když autobus většinu času prostojí na zastávkách a teď i na konečných. S nástupem pouze předními dveřmi experimentovali například ve srovnatelném Táboře, ale komplikacemi českolipského typu byli rychle vyvedeni z omylu. Bohužel úřad v České Lípě o něčem takovém nechce ani slyšet, přestože jde o normální osvědčený způsob odbavování. Ale co kdy bylo v České Lipě normální?

25.4.2008 - Konec euforie - Od května vchází v platnost nové jízdní řády MHD Česká Lípa, jak již bylo avízováno v minulém článku. Ty jsou dostupné jak na stránkách města, tak dopravce. Zde si vsak webmaster firmy ČSAD Semily zaslouží pochvalu za zapracování zastávkových jízdních řádů na firemní web. Přesně takové jízdní řády, jako jsou na zastávkách, jsou i na webu a provedení je tedy podobné tomu, co mají některé další dopravní podniky. Je to mnohem přehlednější než dřív. Bude dobré, pokud se tento způsobe uveřejňování jízdních řádů spolu s pravidelnou aktualizací v IDOSu stane standardem.

Jak to vypadá konkrétně, si můžete prohlédnout v jízdních řádech sami. Největší změna je na lince 203, kde došlo k výraznému zhoršení a omezení spojů o celé tři čtvrtiny, což opravdu zabolí, protože zde si lidé na krátké intervaly rychle zvykli. I linka 202 o víkendech pojede jednou za dvě hodiny. Spojení o víkendech v březnu a dubnu nebyl problém, ale od května se opět problémem stává a připomíná situaci platnou do února. Přestože je nyní k dispozici jeden milion kilometrů ročně, který postačí i na provoz v pravidelných krátkých intervalech pro páteřní linky, květnem počínaje je to zase špatně. V širokém úhlu pohledu je to všechno sice lepší než za starého provozu, ale přesunout lidi z osobních aut přecpávajících město do MHD, což bylo jedním z cílů, opět nebude možné, protože nikdo nechce čekat na svůj autobus déle než 15 nebo maximálně 20 minut. Lidé si tak nyní mohli po patnácti letech zkostnatělého a nevyhovujícího systému MHD vyzkoušet kvalitnější spojení, které mohlo až vyvolávat určitou euforii, protože doprava fakt jezdila slušně. Kdyby se z ni pouze vypustily některé nesmysly, které od května už stejně neplatí, mohl být systém optimální. Při pohledu na nové jízdní řády se však skepsi neubráním a není pochyb o tom, že dvouhodinové mezery mezi spoji o víkendech rozhodně nikomu vyhovovat nemohou.

Jediné, co zbývá, je doporučit odboru dopravy, aby během května připravil opět nové jízdní řády s platností od června, ale k tomu by musela dát podnět radnice a starostka města, která dle mého názoru ani netuší, jak vlastně aubotusy jezdí. Aby doprava měla smysl, bylo by nutné zajistit na páteřních linkách pravidelný interval 15 minut v pracovních dnech a 30 minut o víkendech. Mělo by se to týkat linek 202, 203 a 204 a 215. U linky 205 by postačil interval 30 minut v pracovní dny i o víkendech. Je k tomu dostatek ročních kilometrů i dostatek autobusů a tam, kde by se nedostalo, lze použít kilometry z linky 201, která příliš smysl nemá, alespoň ne tak, jak je postavená. Ostatní linky je třeba přizpůsobit především potřebám pracujících a navázat je na odjezdy a příjezdy vlaků a meziměstských autobusů, což nyní vzhledem k celkovému počtu spojů směřujících z a na nádraží, nebylo třeba vůbec řešit. Optimalizace vydařená nebyla, to se celkově ví, ale to dobré, co na ní bylo, čili krátké intervaly na hlavních linkách, je od května minulostí. Ostatní nepovedené věci již odbor dopravy odstranil. Nové vedení linek je dobré, jen počet spojů nedostatečný.
17.4.2008 - Za dva týdny nové jízdní řády - V bloku starostky v posledních městských novinách nacházíme informaci, že od května budou platit nové jízdní řády městské dopravy. Nepůjde však jen o změnu samotných časových poloh, ale i o změnu vedení tras některých linek. Především odpadne kritizované a nesmyslné otáčení se u KD Crystal a různé varianty konečných na jednotlivých linkách. Například linky jedoucí přes hlavní nádraží buď skončí tam nebo na další konečné, ale již jediné. Dále by měla zmizet různá zpoždění spojů, protože jízdní časy budou upraveny podle reálných možností. Odbor dopravy nasbíral od cestujících řadu připomínek, které byly vzaty v potaz a právě podle nich bude celý systém upraven. Bohužel bude o celé tři čtvrtiny snížená frekvence dost využívané linky 203 - o víkendech jen jednou za dvě hodiny namísto současného 30-minutového intervalu. Asi bylo nutné přidat spoje na jiných linkách. Předpokládám však, že ani tak nelze vyhovět úplně všem a s určitou kritikou se budeme setkávat dále, ale věřím, že podstatně méně. Protože v předchozích patnácti letech nedocházelo prakticky k žádným změnám a lidé si již zvykli na svá auta s tím, že s MHD počítat nelze, bude ještě dlouho trvat, než se naučí ji více využívat a uleví tak automobilově přetíženému městu. Přesto ke změně a zlepšení došlo a tak záleží hodně na městském úřadu, jakou informační kampaň za preferenci MHD zajistí nejen v novinách, ale především třeba v českolipském rádiu Crystal.

Jistě jste si mohli všimnout určitých změn ve vozovém parku dopravce. Ve městě již opět jezdí vozy Citybus odkoupené od bývalého dopravce, což byl dobrý krok společnosti ČSAD Semily. Jen to netradičně obrovské jméno firmy na boku jim opravdu nesluší. Firma ČSAD Semily od bývalého dopravce odkoupila celkem osm vozů. Čtyři nízkopodlažní (2x Citybus a 2x Citelis) a čtyři starší Karosy devítkové řady včetně té nejnovější z nich. Tři staré devítkové Karosy sice městu slušet nebudou, ale pokud se budou nasazovat především na linky 232, 235 a 206, tak to celkem ujde a je to určitě lepší varianta než v jednom z minulých článků zmíněné mikrobusy Iveco a Renault, které naštěstí v ulicích prakticky vidět nejsou. Zatím po městě jezdí i jedna opravdu stařičká bílá semilácká Karosa B731 a jeden zcela nevhodný meziměstský SOR C 9,5 hlavně na frekventované lince 205. Dostat do tohoto vozu dětský kočárek je opravdu těžké a nekdy zcela nemožné. Ale věřme, že brzy zmizí, jakmile se do provozu zapojí ty Citelisy. Z pohledu cestujícího je vidět, že dopravce se celkem snaží a až bude k dispozici standardní informační systém hlášení stanic a elektronických panelů s čísly linek a směry jizdy a také kvalitní odbavovací systém, nebude to snad mít větší chybu. Frekvence spojů sice nedosahuje a do konce roku asi nebude dosahovat toho, co je ve srovnatelných městech jako je Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Tábor, ale ve srovnání s předchozím systémem fungujícím do února je to opravdu nebe a dudy. Alespoň v poslední době to vypadá, že odbor dopravy na tom pracuje a my budeme doufat, že tyto změny k lepšímu budou pokračovat.

4.4.2008 - Odbavování jedna báseň - Očekávání se naplnilo a odbavování cestujících od dubna probíhá pomocí strojků EMtest určených pro meziměstskou dopravu. Vůbec celá MHD v České Lípě připomíná meziměstskou dopravu, ať už způsobem odbavování, obrovským nápisem na autubusech ČSAD Semily, názvy zasávek na jízdenkách se jménem města před názvem zastávky někdy nebo označením směru jízdy na čelním okně autobusu. Nuže, je to údajně stav dočasný. Do konce února jsme měli hlásiče zastávek, elektronické informační panely a palubní počítače Apex i ve starých autobusech značně usnadňovaly řidičům práci. Ty zakoupilo město, tak kde jsou? Ale podle jednoho výkonného představitele současného dopravce to bylo "moc přetechnizované". To tedy nechápu, co tím chtěl básník říct. Přitom je podmínkou města, aby se zde takové zařízení opět používalo a má být v komplexní dodávce i s odbavovacím systémem.

Asi mnoho lidí by zajímalo, kam se poděly autobusy Citybus a Citelis. Naprosto logické by bylo je od spol. Vett odkoupit za výhodnou zbytkovou cenu a zapojit do provozu. Podle dalšího výkonného představitele současného dopravce  jsou na Českou Lípu moc velké . Sice tady celá léta bez problémů jezdily kloubové autobusy a zvládaly i takové zatáčky jako Jiráskova-Mariánská, ale vozový park asi má jít cestou miniaturizace. A tak se s Citybusy a Citelisy příště setkáme nejspíš v nějakém středočeském městě, kam pravděpodobně budou směřovat. Nevím tedy, k čemu koupila spol. ČSAD Semily nový autobus SOR NB 12 City. Jediné logické nasazení by bylo v MHD Česká Lípa. Ale hádejte, kde jezdí. Na výluce ČD mezi Českou Lípou a Mimoní. Nehodil by se na takovou dopravu spíš SOR C 9,5 používaný v MHD v České Lípě? SOR NB 12 City potom poputuje asi do Turnova nebo kdovíkam.

Společnost Vett a.s. byla prakticky zlikvidována a ČSAD Semily se zdá být jediným dopravcem, který je jakž-takž schopen MHD v České Lípě zajišťovat, aspoň zatím. Rozhodně nechceme vyvolat dojem, že na to nemá, ačkoli i za daných okolností by mnohé šlo hladce udělat o mnoho lépe. Meziměstskou dopravu zajišťuje do dobré úrovni v různých regionech. MHD ve větším městě však vedení firmy nejspíš vnímá podobně jako měziměstskou a podle toho to i vypadá. Vedle jiných problémů na pozadí, které tady není vhodné rozebírat, jsou pokladny EMtest pro meziměstskou dopravu pro MHD naprosto nevhodné a byly poslední kapkou pro zkušené řidiče s mnohaletou praxí z České Lípy i odjinud, kteří postupně dávají výpovědi. Je to jasný kritický signál, že něco opravdu přinejmenším není v pořádku a je třeba s tím něco dělat.

Na všech autobusech je obrovský nápis ČSAD Semily, který snad nepřehlédne ani silně slabozraká osoba, ačkoli je to skutečnost všem známá, avšak směr jízdy je na už tak miniaturních cedulkách natištěn ještě menšími písmeny, že se i lidé s dobrým zrakem ptají, kam že to vlastně jede. Čipové karty také nenesou jediný náznak toho, že by se jednalo o městskou dopravu v České Lípě. Fotografie českolipské radnice vedle s nápisem ČSAD Semily nemůže budit jiný dojem, než že jde o dopravu někde v Semilech nebo že minimlně ona fotka odtamtud pochází. Stejný dojem vyvolávají i jízdenky.
Karty a jízdenky
Líc a rub čipové karty a jízdenky ČSAD Semily
Foto: Miroslav Růta (2008)
Jízdní řády, které dopravce na svědomí nemá, jsou kapitola sama pro sebe. Potenciál je slušný a spojů je dostatek. Bohužel vedení některých linek, např. 201 a 209 je nešťastné zejména kvůli odlišným variantám spojů, a jízdní řády jsou na linkách s malým počtem spojů nastaveny tak špatně, že je lidé prakticky nemohou použít, a když ano, tak ze zastávek utečou kvůli obrovskému zpožďění třeba i prázdného autobusu. Naštěstí nám odbor dopravy od května chystá nové jízdní řády a změny tras některých linek. Pevně věřím, že to bude lepší a lidé začnou dopravu více využívat. Naštěstí se na tom, na rozdíl od let minulých, opravdu pracuje.
28.3.2008 - MHD od dubna opět placená - Radnice i dopravce zveřejnily ceník MHD v České Lípě, který platí od dubna 2008. Myslím, že je zpracován dobře a ceny odpovídají nabízeným službám. Konečně přestupní jízdenky a to hodinové nebo celodenní. V České Lípě, kde bylo léta používáno pouze jednotlivé jízdné, je to příjemná změna, avšak v případě nového vedení linek také naprosto nezbytné opatření. Takže fajn.

Od prvního dubna nás čeká odbavování pomocí odbavovacího zařízení tirmy EMtest. Kdyby to byl model jako na obrázku, který se používá například v Pardubicích, bylo by to fajn. S čím přesně se setkáme, se mi nepodařilo zjistit, ale soudě podle těch hrozných stojánků u palubní desky a pokladny řidiče to bude něco podoného, co používá ČSAD Česká Lípa na příměstských a měziměstských linkách. A jestliže linky nabírají zpoždění již nyní, není těžké uhodnout, jak to asi bude vypadat s odbavovacím zařízením pro měziměstskou dopravu, o kterém tady dosud nikdo nic neví. Pro Českou Lípu by byl vhodný podobný systém jako třeba v Pardubicích, tzn. nástup všemi dveřmi a zařízení na čipové karty u každých dveří. Jedině tak lze zajistit, aby cestující v autobusech netrávili více času stáním na zastávkách než jízdou samotnou. A až bude docházet ke kolapsům a nezájmu cestujících kvůli výše zmíněnému, tak ať se odpovědné osoby nevymlouvají, že s tím nepočítali. Byli upozorněni včas a to i z profesionální strany s mnoha zkušenostmi.

Poněkud nelichotivá zpráva je z oblasti vozového parku. Místo toho, aby se nedostatečný zájem o některé nově vedené trasy vyřešil vhodnějším nastavením jízdních řádů a úpravy vedení dotčených linek (např. 208), čímž by stoupl zájem a počet cestujících, přibyla do vozového parku MHD otřesná vozdla Renault Master a Iveco Daily, která městskou dopravu nepřipomínají ani vzdáleně ani zblízka. Obrázky převzaty s diskuse K-report. A není divu, že si takovéto vozidlo nechájí cestující ujet, protože kdo by čekal, že namísto normálního městského autobusu přijede jakási dodávka?
Jediné slušné městské autobusy jsou vozy MAN D20, vše ostatní je napováženou. Nové vozy SOR BN 9.5 s manuální převodovkou ještě ujdou, ale jsou samý schod (od středních dveří dál dozadu), tyč, úzké uličky, sedačky příliš vysoko a jiné překážy, ale aspoň jsou to městské autobusy. Ojeté meziměstské Mercedesy lze ještě na chvíli tolerovat, jsou aspoň nízkopodlažní se širokými středními dveřmi, i když absence zadních dveří je fakt dost nepříjemná. Ovšem výše uvedená větší osobní auta, dále pak měziměstský SOR C 9.5 a meziměstská Karosa 954E s nápisem "Růžová jízda" jsou pro MHD vážně zcela nevhodná vozidla. V případě těch aut je to odporná vize pana Matouše z firmy Orede v praxi. Chvíli to tedy vypadalo přijatelně, aspoň s těmi Many, ale tohle s těmi auty a měziměstskými autobusy je fakt ostuda.

Další kritiku si zaslouží naprosto nevhodné označení linky a směru jízdy na autobusech. Přestože je to prý řešení dočasné, tak i to by mohlo vypadat služně, tj. velká bílá čísla (výška alespoň 20 cm) a písmena na černém podkladu s názvem směru jízdy nahoře za čelním sklem autobusu, jako například v Děčíně. Kdy se tady v MHD opět objeví citelně chybějící informační systém hlášení stanic a pořádné informační panely (jako v případě Citybusů, Citelisů a dokonce i starých Karos firmy Vett), si už netroufám ani odhadnout. Nejdřív to mělo být za měsíc (čili od dubna), teď už snad někdy od léta a kdo ví, jak to nakonec bude.

13.3.2008 - První dva týdny nového provozu - Je ještě poměrně brzy hodnotit provoz po tak krátké době, ale přece jen některé postřehy již byly zaznamenány. Zájem o jízdu městskou dopravou podle očekávání výrazně vzrostl. I když počítáme s tím, že po znovuzavedení jízdného od dubna počet přepravených osob o něco klesne, zůstane i tak nárůst cestujících výrazný a to především díky častějším spojům a pravidelným intervalům. Největší počet cestujících je na linkách 203, 202, 205, 215 a 223. Nejmenší pak na linkách 208 a 201. Právě nová linka 201 je poměrně specifická. Jezdí na ní patrně nejméně lidí, ačkoli její trasa není nezajímavá. Je to však dáno spíše krátkou doboru její existence a neinformovaností veřejnosti. K určité míře zmatků přispívají různé varianty této i některých jiných linek. Odbor dopravy však shromažďuje připomínky cestujících i řidičů a zanedlouho vejdou v platnost upravené jízdní řády zohledňující uvedené připomínky.

Je jasné, že tak zásadní změna po tak dlouhé době bude mít svá slabá místa, ale na rozdíl od dlouhé řady předchozích let se na tom opravdu pracuje a odbor dopravy hledá vhodná řešení. Většina lidí je s častějšími spoji v kraších intervalech spokojena. Najdou se ale i staromilci a věční kritici všeho nového, kteří tvrdí, že jim lépe vyhovoval starý systém městské dopravy, na který však ti samí lidé také nadávali. Ve městě takové velikosti není možné vyhovět úplně všem například v požadavku na přímou trasu z jednoho bodu do druhého bez přestupu. Kdyby tomuto vždy bylo vyhověno, jezdily by autobusy opět sotva jednou za hodinu s neúnosně dlouhou jízdní dobrou a to na úkor většiny ostatních, kteří preferují kratší dobu jízdy s kratšími intervaly s možností bezplatného přestupu.

Jízdní řády na zastávkách jsou jasné a přehledné a pokud někdo chodil do školy, umí číst a ví, že se čte zleva doprava a shora dolů, není možné se v tom nevyznat. Nedílnou součástí jízdního řádu jsou i poznámky u spojů upozorňující na případnou variantu trasy. I u tohoto platí výše uvednéné o gramotnosti těch, kteří za všech okoností nejsou s ničím spokojeni. Pro ty, kteří nechápou nové číslování linek uvádím, že nový systém pochopitelně přináší i nová čísla, aby nedocházelo k nechtěnému zaměňování se starými. Důvodem pro číselnou řadu 2xx je Městským úřadem v České Lípě i Krajským úřadem Libereckého kraje schválený systém číslování linek pro integrovaný dopravní systém Libereckého kraje, který bude uveden v provoz příští rok. V České Lípě se tak už vždy budeme setkávat pouze s autobusy označenými třícifernými čísly začínajícími dvojkou, v Liberci jedničkou a Jablonci trojkou. Systém je jednoduchý, snadno pochopitelný a není důvod v tom hledat mouchy.

Zvláštním požadavkem je množící se přání znovuzavedení školní linky do MHD. Přestože taková linka existovala, je dobře, že už není a to z následujících důvodů. Není možné z veřejných financí všech občanů platit linku, kterou nemohou použít jíní cestující než školáci. Městská doprava je veřejně přístupný systém pro všechny občany. Netvrdím, že existence školního autobusu není možná, ale v tom případě musí jezdit v režimu zvláštní linkové dopravy mimo rámec běžné MHD a také s jiným způsobem fánancování. Pro takový případ by se hodil například jeden ze dvou autobusů SOR C 9,5 (když už tady zatím jsou) a dohoda dopravce, radnice a škol o zvláštním způsobu financování linky z prostředků škol a rodičů dojíždějících školáků. Druhým důvodem je časová osa jízdy. Není možné zajistit včasný příjezd do škol všem dětem na trase. Protože taková linka je neúměrně dlouhá, dostanou se někteří do škol příliž brzy a jiní příliš pozdě. Je to také oprávněný názor odboru dopravy a existence takové linky není běžná ani v jiných podobných a větších městech. Není přeci žádný problém použít pro dopravu do škol běžné linky MHD. Budou-li se přesto požadavky na školní autobus množit, nechť je tak učiněno dle principu zvláštní linkové dopravy bez účasti veřejných financí.

Existují i další veřejné připomínky k novému provozu, z nichž celkem dobrý popis podává Filip Maschl na autobusnových novínách zde. Donedávna celkem objektivní Českolipský deník zde však přinesl článek "Průzkum v MHD - Mezi lidmi panuje nespokojenost", jehož účel lze stěží chápat jakkoli pozitivně. Paní Peterková v článku pečlivě vyčítá různě dlouhá zpoždění na jednotlivých linkách a cituje některé nespokojené cestující a řidiče. Přestože podle mého osobního průzkumu je většina ohlasů na nový systém kladná, podává tento článek pohled na provoz v tom nejhorším světle. Zajímavé však je, že za starého provozu docházelo k ještě horšímu zpožďování spojů, návaznost na meziměstské spoje nebyla žádná, intervaly žádné, víkendový provoz prakticky mrtvý, ale o tom se v deníku psalo jen málokdy a nevzpomínám si, že by kdy byla pořádána podobná anketa. Odhlédnuto od toho, že zmíněný článek nepodává celkově pravdivou informaci, je s podivem, s jakou rychlostí se najednou přispívá ke kritice něčeho, co ještě nemělo pořádně šanci se zaběhnout a upravit. Ano, projekt optimalizace od firmy Oredo byl odfláknutý a systém MHD má pochopitelně nyní značné trhliny, ale na jejich odstraňování a na celkovém ladění systému se pracuje. Vcelku je to díky dvojnásobku ročně najetých kilometrů pořád mnohem lepší systém než to, co tu bylo před tím, což vloni na akci Den s deníkem na nám. TGM veřejně potvrdila i Eva Homolková, ředitelka firmy Vett, která donedávna MHD zajišťovala. Kromě negaviv má systém i jasná pozitiva, které měl článek také přinést. Obytné čtvrti jsou obsluhovány častými spoji v pravidelných intervalech, díky čemuž se zejména o víkendech do centra města začíná vracet život a rytmus velkoměsta. Až na dva nevhodné meziměstské autobusy SOR C 9,5 je provoz zajišťován bezbariérovými autobusy, které umožňují pohodlné nastupování nejen starším lidem, kteří služeb MHD využívají často. MHD zajíždí konečně i do částí města, kam se léta muselo za draho jezdit taxíkem nebo chodit pěšky (zadní trakt čtvrti Špičák a Stará Lípa). Výrazně přibylo i spojů do průmyslové zóny Dubice, kde však také bydlí lidé. Obsluhovány jsou konečně i hypermarkety OBI, Interspar a Hypernova. Pracuje se na lepším zpřístupnění hypermarketu Kaufland atd. Nemám nic proti konstruktivní kritice, ke které se také rád připojím, ale měla by být objektivní a neměly by být ignorovány kladné aspekty věci.

Nechci vyvolat dojem, že jsem s tímto provozem zcela spokojen, ale městská doprava konečně jezdí o mnoho lépe než před tím. A o neodstatcích systému se nejen mluví, ale pracuje se na jejich odstranění, čehož důkazem budou právě zanedlouho nové jízdní řády rekflektující četné opravy a změny. Od dubna by měl být v provozu elektronický odbavovací systém od jiného výrobce, ačkoli akceptující současné čipové karty. Následně budou k dispozici i krajské karty platné v autobusech a vlacích ve všech okresech kraje. Taktéž od dubna měl být zprovozněn palčivě chybějící informační systém hlášení stanic a světelné panely, ale to se nepodaří stihnout, takže jej očekáváme v červnu.

3.3.2008 - Změna provozu dle optimalizace - V sobotu se rozjel optimalizovaný provoz MHD v České Lípě. Během posledních patnácti let docházelo v jízdních řádech jen k drobným změnám. Tento nový provoz je však změnou zcela zásadní a to samozřejmě k lepšímu. Konečně je systém městské dopravy tady v České Lípě srovnatelný se systémy v obdobně velkých městech. Autobusy od hlavního nádraží do centra jezdí souhrnně každých několik minut. Nejfrekventovanější linka 203 jezdí ve špičce po 15 minutách, v sedle a o víkendech po 30 minutách. Slušně jezdí i linky 205 a 215 v půlhodinových intervalech a v případě linky 205 to platí i o víkendech. Vzhledem k probíhající změně systému odbavování jezdí celý březen MHD zdarma a nefunguje ani informační systém hlášení stanic. Podle ředitele dopravce pana Roubíčka bude tento informační systém opět zprovozněn spolu s novým odbavovacím systémem. Další dobrou změnou je přítomnost jízdních řádů českolipské dopravy v celostátním informačním systému, což je práce správce silniční dopravy pana Horáčka. Dopravce zajišťuje provoz téměř výhradně nízkopodlažními autobusy, z toho novými městskými vozy Man D20 a Sor BN 9,5 a staršími příměstskými Mercedesy. Pro usnadnění orientace v MHD bylo vypracováno nové schéma sítě MHD dostupné na našich stránkách. Bylo poskytnuto k volnému použítí (s vyjímkou úprav a změn) Městskému informačnímu centru i odboru dopravy, odkud by se mělo dostat k dopravci i do autobusů. Odhlédnuto od procesů na pozadí celé věci tak po mnoha letech poněkud laxního přístupu zajistila radnice kvalitní městskou dopravu. Po zajištění audiovizuálního informačního systému hlášení stanic, zobrazení čísla linky a směru jízdy nebude mít systém vážnější nedostatky. Nové jízdní řády vyhovují většině obyvatel města, dojíždějících pracujících, studentů i turistů. Samozřejmě nelze uspokojit všechny občany a pochopitelně se najdou i kritické připomínky. Jízdní řády mají platnost na 3 měsíce, během nichž je možnost nasbírat další připomínky ke zlepšení.
26.2.2008 - Vyhovující jízdní řády - Na některých nových zastávkách jsou již nainstalovány nové vcelku vyhovující označníky i s jízdními řády, označením názvu zastávky i příslušných linek, prostě tak, jak to má být. Jízdní řády jsou v klasickém městském zastávkovém provedení, za což jsme rádi. Správce silniční dopravy zajistil i zavedení jízdních řádů do celostátního informačního systému, a jsou k dispozici zde
25.2.2008 - Od března nové jízdní řády - Dopravce zveřejnil schválené jízdní řády platné pro následující březen a duben. Jsou k dispozici zde. Bohužel jsem je zatím nikde neviděl v zastávkovém provedení (viz obr.) a už vůbec mi není jasné, proč je před každou zastávkou název města jako v linkových jízdních řádech příměstské a meziměstské dopravy, jakoby snad ani nešlo o MHD, není to napsané ani na těch jízdních řádech a ani číslo linky není městské (např. 205), ale je použito pouze dlouhé licenční číslo, což v MHD působí dost divně.

21.2.2008 - MHD zdarma, nízkopodlažní, ale bez hlášení - Nedočkali jsme se ani nového měsíce a je tu další staronová změna v rámci krize, která trvá už od září, i když přece jen v o trochu lepším podání. První, čeho si můžete všimout, je změna vozového parku. Druhá změna je provoz zdarma, protože z MHD zmizel odbavovací i informační systém, takže se ani nehlásí stanice, což je nepříjemné a bolestné, ale v danou chvíli to nejde jinak. Řidiči jsou stejní, ale v nových uniformách a kravatách, což vypadá pěkně a profesionálně. Podle označení na autobusech a vybavení uvnitř není pochyb o tom, že zmizelo vše, co bylo spojováno se společností Vett. Vypadá to trochu jako v září, ale jezdí lepší autobusy. Zachovány zůstaly nové nízkopodlažní autobusy MAN, které již nesou místní krajské značky a byly zakoupeny do majetku spol. ČSAD Semily a zbytek vozového parku tvoří starší autobusy Mercedes v českých poměrech určené pro příměstskou dopravu. Sice nemají zadní dveře, což při větším počtu cestujících ve špičce není pro vystupování příjemné, ale na to, že jsou tu jen dočasně, než se koupí nové typicky městské, nejsou vůbec špatné. Jsou nízkopodlažní, mají široké dveře a jezdí velmi dobře a svižně. Stejný typ aubobusů je vedle typicky městkých Mercedesů Citaro používán firmou ČSAD Slaný v Ústeckém kraji na příměstských trasách, např. Štětí Blíževedly a okolí. Vlastně je nyní celá českolipská MHD bezbariérová a to je pěkné. V rámci možností udělala spol. ČSAD Semily, co se dalo. Donedávna používané velmi dobré nízkopodlažní autobusy Citelis a Citybus stojí v areálu firmy Vett, která provoz MHD náhle přerušila. O jejich dalším osudu můžeme jen uvažovat, ale bylo by asi vhodné tyto vozy za zbytkovou cenu odkoupit. Přesto dopravce zakoupí nové nízkopodlažní vozy SOR a doufejme, že v provedení NB City. Jak to bude s novým optimalizovaným provozem od března, si netroufnu odhadnout, ale podle odboru dopravy to platí.

19.2.2008 - Autobusy MAN opět v České Lípě - Nedávno jsme vám přinesli smutnou zprávu o odvezení nízkopodlažních autobusů MAN pryč z České Lípy krátce po tom, co si na ně cestující zvykli. Nyní však už máme tyto autobusy zpátky a vozový park opět vypadá k světu, čili každý druhý vůz nízkopodlažní. Jsme přesvědčení, že dopravci ČSAD Semily, který místní dopravní podnik vlastní, tak i městu Česká Lípa budou dělat lepší jméno než původně zamýšlený nákup vozů jedné nejmenované tuzemské značky. Starší polovina vozového parku je již dávno zralá na postupnou výměnu a tak budeme doufat, že se tak bude dít dle právě započatého trendu. Za deset dní by měl být uveden v život optimalizovaný provoz dle nové koncepce. Nové jízdní řády budou dostupné ve středu 27. února a hned následující víkend se podle nich začne jezdit. Léta používaný a v České Lípě zcela samozřejmý informační systém hlášení stanic bude asi na měsíc omezen, protože se nejspíš nestihne jej tak rychle přeprogramovat. Doufejme však, že k tomu dojde co nejdříve a že modré piktogramy na autobusech i uvnitř nesoucí informaci, že vozidlo je vybavené pro přepravu i nevidomých osob, budou opět vypovídat pravdivě jako nyní a že kapesní komunikátory Apex za desetitisíce nebudou početné skupině místních slabozrakých a nevidomých osob jen na ozdobu. V tomto ohledu také žádá městský úřad o trpělivost, pracuje se na tom.
1.2.2008 - Necelý měsíc do nového provozu - Tentokrát to vypadá, že po dlouhých opakovaných odkladech opravdu prvního března vyjedou autobusy MHD podle nových jízdních řádů a po nových trasách. Přestože se po zhruba patnácti letech víceméně stejného provozu jedná o zásadní změnu, zatím nikde nejsou dostupné dostatečné informace. Přesto věřme, že se brzy objeví alespoň na stránkách města a informačních tabulích na některých zastávkách, které tam byly za tímto účelem nainstalovány. MHD v České Lípě bude od března zajišťovat 16 linek. Podle prováděné optimalizace v souladu se schváleným koceptem integrované dopravy kraje by tyto nové linky měly nést čísla 201 až 235. Spojení z hlavního i autobusového nádraží už nebude problém a nebude třeba řešit návaznost na vlaky a meziměstské autobusy, protože dostatečný počet spojů bude v poměrně krátkých intervalech spojovat nádraží, centrum, průmyslovou zónu a obytné čtvrti. Jízdenky budou přestupní a prozatím za stejnou cenu. A nebude-li problém s fungováním jízdních řádů, nebude ani problém bez delšího prodlení přestoupit na jinou linku v požadovaném směru. Existují jisté obavy z včasného přeprogramování informačního systému hlášení zastávek, ale správce silniční dopravy ujišťuje, že pokud přece jen k nějakému výpadku dojde, bude to jen na velmi krátkou dobu. Vozový park by měl být doplněn nízkopodlažními kratšími vozy, pravděpodobně značky SOR, a jen doufejme, že v provedení NB City a nikoli BN nebo nedejbože B. Spolupráce našeho klubu s odborem dopravy se zlepšila a vypadá to, že díky správci silniční dopravy půjdou věci snáze. Pokusíme se opatřit jízdní řády s schéma sítě a s přestihem je zde umístit.

21.12.2007 - Čerstvý vývoj MHD s novým dopravcem - V níže uvedeném článku Českolipského deníku se dovídáte o vstupu podniku ČSAD Semily do České Lípy. Při frekvenci změn na pozadí provozu MHD by si leckdo mohl položit otázku, jak se bude městká doprava rozvíjet dál. Cestujícím je jedno, kdo ji provozuje, ale jde o to, aby se už konečně začalo pracovat na léta zpožďované optimalizaci a aby se už konečně jezdilo tak, jak se od normální městské dopravy očekává. Lidé se za ta léta už naučili mlčet a neočekávat od prosince změny v jízdních řádech a na dopravu nespoléhat, pokud mají stihnout vlak nebo nějakou významnou schůzku. Doufejme tedy, že nový dopravce zjedná změny k lepšímu a že patnáctiletá éra přibližně hodinových intervalů skončí. Nové linky do dubické průmyslové zóny jistě potěší. Měly by ale nést jiná, vyšší, čísla než 11 a 12, aby si to mnozí lidé nepletli s těmi zrušenými.
Českolipský deník 21.12.2007
Přibudou linky k Delphi
Česká Lípa - Dvě nové linky městské dopravy budou jezdit od Nového roku do Dubice.
Eva Vlastníková


   Další změny v městské autobusové dopravě přinesl konec prosince. První změnou jsou vlastnické vztahy k firmě Vett. Druhou změnu oznámil městský úřad a jsou jí dvě nové linky MHD do průmyslové zóny.

ČSAD Semily vlastní Vett

   Společnost ČSAD Semily a.s. provedla v samotném závěru roku nákup dvou významných akvizic a značně tím posílila v hlavním předmětu svého podnikání – v poskytování pravidelné autobusové dopravy v závazku veřejné služby.
   Kromě Severočeské dopravní a.s. koupila také Vett Zákupy. „Nyní vlastníme stoprocentní podíl v obou společnostech a budeme tak prostřednictvím těchto firem provozovat pravidelnou autobusovou dopravu v Ústí nad Labem – sever a ve městě Česká Lípa a přilehlých obcích,“ uvedl Tomáš Roubiček, generální ředitel ČSAD Semily.
   Nově získané společnosti mají vydány osmileté licence - v Ústí nad Labem od krajského úřadu do roku 2014 a v České Lípě od radnice města do roku 2013.
   Novou členkou týmu manažerů ČSAD Semily se stane dosavadní ředitelka společnosti Vett Eva Homolková, která stála v čele společnosti před změnami vlastnictví.

Dvě nové linky pro pracující

   Podle informací starostky Hany Moudré budou od Nového roku cestující využívat dvě nové autobusové linky do průmyslové zóny v Dubici. První bude jezdit na trase Hypernova – Delphi, druhá pak Špičák, Žitavská – Delphi. Linky budou zajišťovat dopravu do průmyslové zóny a kopírovat směnnost podniků.
   „Na polovinu ledna je dále připraveno kompletní zveřejnění návrhů nových jízdních řádů optimalizovaného systému MAD v České Lípě, do konce ledna budou moci občané vznášet poslední připomínky,“ říká Vít Horáček, správce silniční dopravy městského úřadu.
   Optimalizace, tak jak se o ní hovoří již několik let, má být uvedena do života v březnu. Do té doby mohou občané připomínkovat navržené změny.
   Počet kilometrů, které najezdí autobusy MHD, se zdvojnásobí, bude jezdit více spojů a také budou jezdit v pravidelných taktech. Do konce června doplní dopravce svůj vozový park a nahradí zastaralé autobusy novými.
V článku je zmínka o obnově vozového parku. Tiše budeme doufat, že postupně dojde k nákupu vozidel, která budou vyhovavat místním podmínkám i požadavkům na moderní bezbariérovou dopravu. Ideálními vozidly pro místní provoz jsou již ověřené autobusy Karosa Citybus a Citelis a v nedávné době i MAN D20 a v září také plně nízkopdlažní autobusy SOR NB 12 a 18 City nebo Mercedes Citaro. Snad se zde nestane to, co v Liberci, kde se koupili "hrbaté" autobusy SOR BN 12 (pozor na pořadí písmen v označení typu), se kterými jsou dle jednoho z našich dopisovatelů od počátku provozní problémy, potíže s dveřmi, občasné pálení baterií atd. Stěžují si dílenští mechanici i řidiči. Doufejme, že ani SOR B 9.5, kterým liberečtí řidiči říkají "trabant" nebudou tím, čím bychom zde měli jezdit, nejsou totiž nízkopodlažní (nemají to ani v označení), mají vpředu i uprostřed schod, další schod do zadní části a s kočárky by byly opět problémy, nemluvě o invalidních vozících. Byl by to nehezký krok zpět, pokles úrovně MHD a špatná vizitka pro dopravce. Ani varianta BN 9,5 by městu neprospěla, neboť je to kratší varianta problematických libereckých hrbatých SORek. Budeme také doufat, že paní Eva Homolková, bývalá ředitelka Vettu, nyní v managementu ČSAD Semily, bude hájit zájmy českolipských cestujících, prosazovat i nadále používání informačního systému hlášení stanic a informačních panelů, moderního odbavovacího systému, systému Skeleton pro organizaci dopravy i tisk přehledných zastávkových (ne linkových) jízdních řádů a obnovu vozového parku tak, jak bylo před lety započato, plně nízkopodlažními autobusy, např. Citelis. Rozhodně by též bylo vhodné zapojit jízdní řády českolipské dopravy do celostátního informačního systému jízdních řádů, kde už snad jen Česká Lípa chybí.

19.12.2007 - ČSAD Semily znovu na scéně - Společnost Vett byla prodána firmě ČSAD Semily, která tím pádem vlastní vše potřebné pro provoz MHD v České Lípě. Kromě autobusů, nezbytného programového vybavení Skeleton pro organizaci dopravy také informační systém a odbavovací systém, který zakoupilo město. Mimo hru není ani Dopravní podnik Česká Lípa s.r.o. založený 3. prosince (viz obchodní rejstřík), za nějž Alena Cajthamlová prohlašuje, že je schopen zajišťovat MHD výhradně nízkopodlažními autobusy na vysoké úrovni. Tato společnost má sice zdaleka nejlepší a nejrespektovatelnější název, avšak bez akcií Vettu nevlastní ani Skeleton, ani informační ani odbavovací systém. Protože objednatelem služby je českolipská radnice, bude tedy záležet především na vedení města, která společnost bude MHD v České Lipě v budoucnu provozovat. Nebude to lehké rozhodování. ČSAD Semily je schopná společnost, i když MHD českolipských rozměrů zatím neprovozovala, tedy kromě zářijové akce s nevhodnými příměstskými autobusy bez hlášení stanic. To bylo však v září a dnes je situace také jiná. Doprava v České Lípě zatím jezdí tak jako před tím, ve vedení firmy i práci dispečinku MHD evidentně není problém, takže cestující nemusí mít obavy. Dopravní klub bude situaci nadále sledovat, ale nebude se zapojovat do mediální ani jiné obhajoby ani jedné ze zúčastněných stran.

11.12.2007 - Další krize - zmizely Many - Včera došlo ke kritické situaci. V odpoledních hodinách ve špičce vůbec nevyjely tři spoje na linkách 2 a 3 ve směru Lada, což je při českolipských "intervalech" docela katastrofa. Dozvěděli jsme, že to bylo způsobeno odvezením nízkopodlažních autobusů Man do ústecké společnosti DC Sped, na kterou jsou vozy registrovány. Jde o spor mezi současným a bývalým majitelem akcií společnosti Vett a.s. V současné době tedy krásné vozy Man, které do včerejška brázdily ulice České Lípy, tady již nejsou. Možná prozatím, uvidíme. Jako náhradní jsou ve společnosti Vett příměstské autobusy ČSAD Semily - konkurence, která se o MHD v České Lipě v září pokoušela. Je na každém, co si z toho odvodí. Smutné však je, že rukojmími tohoto sporu jsou cestující, pro něž se v tu chvíli prudce zhoršil komfort cestování, protože staré Karosy, a nedejbože rezervní příměstské autobusy, nemohou tamtěm Manům konkurovat.

28.11.2007 - Komu patří MHD v České Lípě? - Na tuto otázku existují dvě různé odpovědi a nejspíše soud to bude muset určit. Následující včerejší článek z Českolipského deníku zhruba shrnuje dění kolem tohoto případu. Názor Dopravního klubu je v tomto případě neutrální, protože opravdu nevíme, co za tím vším je. Jasné je jen to, že doprava jezdí a že od října jsou v ulicích i nové autobusy. Ačkoli se spor cestujících nedotkne, přesto je z jejich řad cítit určitá nervozita a slyšet různé názry. Nedávné pokusy městskou dopravu optimalizovat zřejmě budou muset počkat, než se vyřeší spor kolem vlastnictví společnosti.
Českolipský deník 27.11.2007
Další změny ve Vettu
ČESKÁ LÍPA - Firma Vett Zákupy, která provozuje v České Lípě městskou hromadnou dopravu, má v čele staronového předsedu představenstva.
Eva Vlastníková


   Firma Vett Zákupy, která provozuje v České Lípě městskou hromadnou dopravu, má v čele staronového předsedu představenstva. Podle výpisu z internetového portálu www.justice.cz stojí od 15. listopadu v čele představenstva František Homolka, který firmu řídil i dříve.
   Na důvody této změny jsme se zeptali přímo jeho. „Vzhledem k nedodržování smlouvy o převodu akcií došlo k odstoupení od smlouvy a rozhodnutím jediného akcionáře i k odvolání představenstva,“ řekl Deníku František Homolka. Dodal, že situace povede k dalším složitým jednáním, a proto se dál nebude vyjadřovat.
   Stejnou otázku jsme položili i bývalé předsedkyni představenstva Aleně Cajthamlové. „Rozhodnutí budeme soudně napadat. František Homolka není stoprocentním vlastníkem akcií, majoritu má úplně někdo jiný,“ řekla. Na otázku, kdo je tedy majitelem akcií sdělila, že tuto informaci není oprávněná říct.
   V souvislosti s informací o nedodržování podmínek smlouvy jsme se zeptali, zda došlo k finančnímu vyrovnání. „Zaplatili jsme, co jsme měli a další částka ještě není ve splatnosti,“ řekla Alena Cajthamlová. Oba se shodují na jediném: městská hromadná doprava bude jezdit dál, jejich spor se cestujících nedotkne.
   Podle slov bývalé předsedkyně představenstva firmy Vett je tedy na spadnutí další soudní spor. Česká Lípa již zahájila s firmou Vett soudní spor o zaplacení částky 51 milionů, které vyplatila v letech 2003, 2004 a 2005.
Zatím to vypadá tak, že například do dubické průmyslové zóny nové linky od nového roku nevyjedou. Prakticky neobslouženo zůstává i obchodní centrum na Ladech, tedy Hypernova, OBI a Interspar, protože autobusy staví od těchto objektů příliš daleko. Totéž platí o Kauflandu v jiné části města. V jiných srovnatelných městech je podobný stav nepředstavitelný. Zatím můžeme jen doufat, že se spor kolem vedení společnosti vyjasní a na optimalizaci se bude moci dál pracovat.
25.11.2007 - Nedostatek řidičů MHD - Dopravní společnost v současné době nejvíc trápí nedostatek řidičů a i zajištění stávajícího provozu není pro dispečery lehký úkol. Dosud se ani nezdají být vyjasněné vztahy mezi novým a bývalým managementem. Zářijová krize provozu sice skončila, ale nedostatek zaměstnanců a zajištění některých technických věcí způsobuje další nelehkou situaci. Důležité však je, že spolupráce mezi radnicí a dopravcem je konečně na lepší úrovni než v minulých letech a na odstraňování problémů se opravdu pracuje. Jak to ale nakonec bude s tou optimalizací, to teprve uvidíme.

27.10.2007 - Přípravy na optimalizaci - Z níže uvedených obrázků je patrné, že radnice se konečně rozhoupala a připravuje pro novou optimaizaci zázemí v podobě vodorvného dopravního značení a zajištění průjezdnosti autobusů po nových trasách. Obrázky konkrétně ukazují dopravní značení u Umělecké školy v Arbesově ulici a u Průmyslové školy v ulici U Průmysovky. Radnice také v Městských novínách již poněkolikáté uvedla plánovaný termín zahájení nového provozu a to od 1. ledna příštího roku.
K uvedenému termínu si však nemohu odpustit několik připomínek. Myslím, že kdyby se s tím začalo hned a všechno šlo bez problémů, tak by se to stihnout mohlo. Na straně dopravce je třeba připravit nové jízdní řády pro cestující, jízdní řády pro zastávky, grafikony pro řidiče, turnusy, bezpečnostní přestávky, plán vypravenosti autobusů, odpisy vozidel, plán řešení problémových situaci a v neposlední řadě kvalitní kampaň pro veřejnost ve spolupráci s radnicí. To vše se dá zvládnout se softwarem Skeleton, který je k tomu přímo určen a který, pokud je mi známo, má dopravní společnost k dispozici. Dále je potřeba přeprogramovat trasy linek v informačním a odbavovacím systému. Všechny uvedené podmínky je třeba zpracovat a to nelze tak snadno bez dohody s radnicí o úpravě některých sporných bodů v projektu optimalizace (nesmyslné otáčení u KD Crystal v ulici Boženy Němcové, otáčení v Častolovicích, kde to ani nejde atd.), jejichž vypuštěním lze získat čas a další kilometry na zahuštění provozu tam, kde je to třeba. Po takové dohodě musí dopravce požádat Dopravní úřad o licence na nové linky. Za cenu 380 000 tisíc korun, které město za tento projekt zaplatilo, bych si představoval například krabici s profesionálně zpracovaným projektem, konkrétními grafikony s ověřením proveditelnosti, výtisky jízdních řádů pro všechny zastávky, plány služeb řidičů, soubory pro celostátní informační systém, soubory projektu konktrétního provozu z programu Skeleton, které lze rovnou aplikovat, a vůbec všechno, aby šlo projekt ihned realizovat, prostě projekt "na klíč". Ovšem polotovar je třeba dodělat a tak si opravdu nelze dělat velké iluze o zahájení nového provozu hned od ledna. Všechno jde, když se chce a kdyby se to podařilo stihnout, bylo by to moc dobře, ale počkejme si na leden a uvidíme.
9.10.2007 - Konečně nové autobusy - Od pondělí jezdí v ulicích České Lípy několik nových plně nízkopodlažních autobusů značky MAN D20. Spolu s Karosami Citybus a Citelis je za současného provozu každý druhý autobus nízkopodlažní. Do konce roku jsou očekávány ještě dva stejné autobusy. Úroveň dlouhá léta neobnovovaného vozového parku se tak zlepšuje.
Autobusy MAN D20
Autobusy MAN D20 v areálu dopravní společnosti
Foto: Jiří Dočekal (2007)
Otazník však visí nad optimalizací a jízdními řády, které by měly platit od nového roku, respektive od 10. prosince tohoto roku. Město si nechalo takové dva projekty vypracovat u externích firem, přestože běžnou praxí je, že takové věci si dělají dopravní podniky samy ve spolupráci s radnicí. Zejména firma Oredo, která nedisponuje dostatečným vybavením ani zkušenostmi pro přípravu takového projektu pro MHD, nepřipravila kvalitní dílo. Ve spolupráci s radnicí by dopravní společnost mohla daleko efektivněji vytvořit lepší a realizovatelný projekt. Existují nejméně dva lidé, uvnitř i vně firmy, kteří by na tom rádi intenzivně pracovali.


30.9.2007 - Více podrobností -Z následujícího článku z Finančních novin se můžete dovědět několik podrobností ohledně finančních otázek kolem českolipské městské dopravy. Ty jsou výsledkem jednání mimořádného zasedání uplynulou středu. Informace poskytla Kateřina Amrichová, tisková mluvčí českolipské radnice, jak z článku vyplývá. Z toho lze odvodit, že se jedná pouze o informace ze strany města. Bude-li se k tomu chtít vyjádřit dopravce, rádi uveřejníme i jeho stanovisko.
Finanční noviny 26.09.2007
Doprava v České Lípě už nebude zdarma


   Česká Lípa 26. září (ČTK) - Městská doprava v České Lípě už nebude zdarma, od 1. října ji totiž bude znovu zajišťovat společnost Vett. Autobusy ČSAD Semily, které ve městě jezdily od 26. srpna, vyjedou v neděli naposledy. Městu se po dlouhých jednáních s dopravcem podařilo dohodnout na dodatku ke smlouvě na letošní rok. Vett také přistoupil na nižší cenu. Město bude platit 39 korun za kilometr, když původní požadavek byl výrazně vyšší, řekla mluvčí radnice Kateřina Amrichová.
   Město letos dopravci uhradí 8,9 milionu korun jako úhradu prokazatelné ztráty z městské dopravy, což představuje dotaci 22 korun na kilometr. Zbylé náklady dopravce pokryje jízdné. "V říjnu podle nového dodatku dojde také k obnově vozového parku společnosti," řekla bezprostředně po jednání starostka Hana Moudrá. Vett má v říjnu nakoupit čtyři nové nízkopodlažní autobusy a do konce roku ještě další dva. Dál budou platit stávající jízdní řády, lidé mohou opět používat časové karty a elektronické peněženky.
   Dohodu o financování dopravní obslužnosti pro letošní rok schválila dnes na svém mimořádném zasedání městská rada a pověřila starostku podpisem smlouvy s dopravcem. "Nakonec se podařilo dohodnout jak optimální cenu, tak zajistit kvalitní služby pro obyvatele města," řekla Modrá. Zároveň ocenila profesionální služby společnosti ČSAD, která po dobu pěti týdnů dopravu ve čtyřicetitisícovém městě zajišťovala na základě krátkodobé smlouvy. Firma nabídla cenu 35 korun za kilometr, o polovinu méně než v té době platila radnice firmě Vett. Město k výměně dopravce přistoupilo poté, co se s firmou Vett nemohlo dohodnout na finančních podmínkách ani rozsahu služeb.
   Nakonec se dohodu podařilo uzavřít a cestující v České Lípě bude dál vozit Vett, který městskou dopravu ve městě zajišťuje od roku 1993. Před pěti lety radnice rozhodla o prodloužení smlouvy do roku 2013. Firma zajišťuje dopravu 16 autobusy. Na devíti linkách přepraví ročně kolem 1,5 milionu cestujících. Radnice MHD dotuje asi 29 miliony ročně. Například v jen o málo větším Jablonci ale přepraví městské autobusy ročně 11 milionů lidí a radnice na autobusovou dopravu přispívá zhruba 33 miliony korun.
   Že je českolipská doprava výrazně dražší, než jiní dopravci, potvrdil i projekt optimalizace dopravy, který si letos nechala radnice v České Lípě zpracovat. Podle Amrichové se ukázalo, že firmou vyúčtované prokazatelné ztráty za minulá období i odhadovaná výše ztráty pro rok 2007 výrazně převyšují částky, za něž by MHD provozovali jiní dopravci. Radnice proto soudně vymáhá 51,143 milionu korun, které na zálohách dopravci vyplatila v minulých letech.
V článku se hovoří o příliš vysoké ceně, kterou původně společnost Vett požadovala. Jenomže zde chybí dodatek, že cena by byla úplně jiná, kdyby město dalo zelenou optimalizaci schválené již v roce 2003. Kvůli nehospodárnosti a nesostatečné obslužnosti se právě taková optimalizace nechávala vypracovat firmou DHV. Jenže ji radnice zavřela do šuplíku a za vysokou cenu MHD si tak může svým způsobem sama. Optimalizace mohla být zavedena a průběžně dle provozních požadavků upravována a již minulý rok mohla být cena dopravy podobná té, na ktere se vedení města a dopravce nyní dohodli. Dohodnutá cena z dlouhodobého hlediska má smysl, pokud se doprava bude optimalizovat. Ovšem druhá optimalizace zpracovaná firmou Oredo, která je nerealizovatelná, tedy nebyla potřeba vůbec, tedy alespoň ne tak jak vypadá. Aby jezdila MHD od Nového roku lépe, bude potřeba optimalizaci od firmy Oredo zcela přepracovat, ale nikoli externí firmou, nýbrž místními lidmi. Srovnání s Jabloncem nad Nisou je zajímavé, protože je to město opravdu srovnatelné. Nebylo by od věci uvést i to, že MHD v Jablonci není dražší jen o nějaké 4 miliony korun, které platí město Jablonec, ale i o prostředky placené svazem obcí Jablonecka, který se na finanování MHD rovněž podílí. V České Lípě na MHD připlácí pouze obec Sosnová. Kdyby českolipská MHD obsluhovala i další obce jako Zákupy, Holany, Blíževedly a jiné, tak by tyto obce na MHD přispívaly a systém by se podobal tomu jabloneckému. Pochopitelně by to pro takové obce byl obrovský přínos.

26.9.2007 - Opet původní dopravce -Podle níže uvedeného článku Českolipského deníku z minulého pátku bude od října městskou dopravu v České Lípě opět zajišťovat původní dopravce, byť ve vlastnictví někoho jiného. Nakonec to vypadá na dohodu, což je zřejmě nejlepší řešení. Město tak neporuší platnou smlouvu a vyhne se tak případné žalobě ze strany Vettu. K čemu však bylo to divadlo s dočasnou výměnou dopravce? Přečtěte si následující novinový článek Českolipského deníku, porovnejte jej s tím předchozíma a argumentací radnice ohledně ceny, a zřejmě si položíte stejnou otázku.
Českolipský deník 21.09.2007
V Lípě bude jezdit VETT
ČESKÁ LÍPA - Cestující městskou hromadnou dopravou přestanou od října jezdit zájezdovými autobusy.
Eva Vlastníková


   Cestující městskou hromadnou dopravou přestanou od října jezdit zájezdovými autobusy. Podle slov starostky Hany Moudré je na spadnutí dohoda s firmou Vett, která v září MHD neprovozovala.
   Po dobu pěti týdnů namísto Vettu provozovala dopravu ve městě ČSAD Semily. Jak uvedla Hana Moudrá, město za těchto pět týdnů zaplatí téměř dva miliony korun. „Doprava od ČSAD Semily není dražší, ale kvůli absenci licence se nevybíralo jízdné, což částku zvýšilo asi o 120 tisíc korun,“ vysvětlila starostka, proč je cena od náhraního dopravce vyšší než tomu bylo u Vettu.
   „Firma Vett předložila návrh dodatku ke smlouvě, který zčásti akceptuje požadovanou částku. Firma se zavazuje, že když od 1. října znovu nastoupí, přiveze do České Lípy šest nízkopodlažních autobusů,“ shrnula dosavadní závěry jednání Hana Moudrá.
   Aby mohl být dodatek ke smlouvě podepsán, požádala starostka zastupitele o předběžný souhlas s navýšením prostředků na MHD o 800 tisíc korun.
   „Jednání s Vettem má dynamiku a starostka musí mít operační prostor od zastupitelů. Dosavadní postup města vidím jako úspěšný, tudíž změnu rozpočtu podpořím,“ řekl Jaromír Štrumfa. Ostatní zastupitelé se k názoru přiklonili.
   Do konce letošního roku bude MHD provozována podle stávajících jízdních řádů. Dodatek ke smlouvě platí také do konce roku. „Znamená to, že rámcová smlouva platí a je dobré, že Vett bude mít vlastně zkušební lhůtu tři měsíce. Budeme moci vyhodnotit kvalitu služeb,“ poznamenal zastupitel Ladislav Záruba.
   Od 1. října se tedy do ulic České Lípy vrátí autobusy, které jsou vybaveny odbavovacím a informačním systémem, konkrétně hlásiči zastávek. Ty pomáhájí v orientaci a jsou důležité zejména pro zrakově postižené spoluobčany. Změna ovšem znamená, že za jízdu autobusem po městě budeme opět platit.

21.9.2007 - Den bez aut s jediným městským autobusem - V předchozím článku ze 17. září jsme vás informovali o novém přírůstku v podobě kloubového Citelisu ke stávajícím nízkopodlažním vozům SOR. Jenomže krátce na to zmizel kloubový autobus SOR NB 18 CITY a to podle jednoho libereckého zpravodaje kamsi do Bratislavy. Takže kloubový Citelis zde jezdí náhradou právě za něj. Čili opět pouze dva městské autobusy. Takže konstatování z minulého článku, že se ČSAD Semily docela snaží, musím vzít zpět. Pouhé dva nízkopodlažní a zároveň jediné městské autobusy na celou Českou Lípu - tak to je opravdu trapné. Ještě "lépe" se dnes předvedla firma ČSAD Semily v souvislosti s akcí "Den bez aut." Na náměstí mezi obchodními domy Andy a Banco stál jeden ze dvou městských autobusů jako upoutávka na danou akci. Ta se obvykle vyznačuje tím, že MHD jezdí v daný den zdarma. To se zde ale momentálně stejně jezdí, takže za daných okolností je tento počin tak trochu mimo mísu, a to zvlášť, když tady má firma pouze dva městské autobusy. Namísto toho, aby se alespoň v den bez aut ukázala v tom nejlepším světle, tak nechala v ulicích města jezdit doslova pouze jediný městský autobus. Ten druhý by si cestující jistě daleko lépe užili, kdyby se v něm mohli alespoň svézt domů, jako v minulých dnech. Jen si představte, jak cestou z nákupu z obchodního domu táhnete těžkou tašku nebo dvě. Krásný autobus, který před obchoďákem láka k nástupu čtyřmi doširoka otevřenými dvěřmi, je však jen k podívání. Namísto svezení právě tímto vozem však budete šplhat po nějakých třech nebo čtyřech schodech uzonkými dveřmi do nějakého dálkového autobusu. Nedej Bože, abyste byla matkou pohrávající si s myšlenkou převézt své dítě v kočárku někam jinam, než kam jezdí jediný nízkopodlažní autobus v ulicích celé České Lipy, v daném případě linka 2. V odpoledních hodinách byly už v ulicích vidět oba nízkopodlažní autobusy.

17.9.2007 - Další městský autobus - Od minulého týdne k nízkopodlažním autobusům SOR přibyl kloubový Citelis (na obr. na zast. Havířská-jih). Tento týden je vidět na lince 2. Minulý týden jsem ho viděl na lince 5 nebo 7. Je to příjemná posila a je vidět, že se ČSAD Semily docela snaží. Ať už bude MHD provozovat jakákoli společnost, musí jít obnova vozového parku tímto směrem. Vett a.s. disponuje pouze čtyřmi nízkopodlažními autobusy, což je pro Českou Lípu zatraceně málo. Ovšem z doslechu vím, že nový vlastník akcií této prodané společnosti bude vozový park obnovovat. Jen proboha žádné minibusy.

12.9.2007 - Třetí týden MHD s ČSAD Semily - Následující článek z Českolipského deníku vystihuje situace docela dobře. Jen doplňuji, že zde nejezdí pouze ony meziměstské autobusy, nevhodné pro MHD. Autobusy SOR NB 12 (18) CITY, které v České Lípě zatím jezdí dva, jsou pro MHD skvělé, stejně jako vozy Citybus a Citelis od Karosy, ve vlastnictví společnosti Vett. Bohužel, ostatní vozy na linkách MHD v České Lípě v režii ČSAD Semily nevyhovují a nechce-li si je společnost zničit, nemůže je tu provozovat dlouho.
Českolipský deník 12.09.2007
V Lípě jezdí autobusy bez licence
ČESKÁ LÍPA - Městskou autobusovou dopravu v České Lípě zajišťuje již třetí týden firma ČSAD Semily.
Eva Vlastníková


   Městskou autobusovou dopravu v České Lípě zajišťuje již třetí týden firma ČSAD Semily. Po České Lípě tak jezdí zájezdové autobusy, které nemají informační systém. Cestující však za služby neplatí. Firma totiž nemá licenci na linky městské dopravy.
   „Městskou dopravu proto mohou provozovat formou zvláštní linkové dopravy. Ta má být ale příležitostná a nesmí být na ní vybíráno jízdné,“ uvedl Ondřej Fábera ze Společnosti pro veřejnou dopravu. Jde tedy o zvláštní režim dopravy, který se nejlépe dá přirovnat k dopravě zájezdové.
   Jak vysvětlil Ondřej Fábera, licenci vydává na příslušnou linku MAD odbor dopravy městského úřadu. Nesouvisí s klasickou koncesí, která platí pro nákladní a osobní dopravu. „Licence řeší linkovou dopravu, která je pravidelná. Při jejím udělování posuzujeme, zda je dopravce schopen zajistit objednanou přepravu cestujících,“ vysvětlila vedoucí odboru dopravy Libereckého kraje Stanislava Jakešová.
   Naskýtá se proto otázka, zda v tomto případě neporušuje město zákon, když pravidelné linky provozuje formou zvláštní zájezdové dopravy. Na to nám ale nikdo z Městského úřadu v České Lípě nebyl schopen odpovědět.

   „Na otázky ohledně provozování pravidelných linek MAD přísluší z titulu své funkce odpovídat Františku Ondřejovi, vedoucímu odboru dopravy, který tento týden čerpá řádnou dovolenou,“ uvedl zástupce vedoucího odboru dopravy Zdeněk Procházka.
   Licence na linky má společnost Vett, a tak do doby, než se město s firmou dohodne, nemůže vydat další. Přitom radnice platí z rozpočtu nemalé peníze. „Objednávka společnosti ČSAD Semily je pro měsíc září vyčíslena zhruba na 1 mil. Kč. O postupu v následujících měsících proběhnou s dopravcem ještě další jednání,“ upřesnila starostka Hana Moudrá.
   Výpočtem zjišťujeme, že za září zaplatí radnice asi jeden a čtvrt milionu. Přitom firma nevzešla z výběrového řízení. „ČSAD Semily jezdí na základě objednávky, prozatím se neví, na jak dlouho,“ potvrdila mluvčí úřadu Kateřina Amrichová. Město nevyhlásilo výběrové řízení na nového dopravce. Může se tak dostat do rozporu se zákonem, neboť nejpozději za měsíc překročí hodnota služeb hranici dvou milionů korun.

4.9.2007 - !!! Chybí informační systém !!! - Velice citelně chybí v autobusech firmy ČSAD Semily informační systém APEX - hlášení zastávek. V českolipské městské dopravě se přepravují desítky nevidomých nebo těžce zrakově postižených osob, kteří jsou na informačním systému závislí. Velmi ho vítají i ostatní cestující, kteří třeba Českou Lípu příliš neznají nebo sem přijedou jako turisté. Informační systém v autobusech společnosti Vett poskytoval precizní službu informování cestujících o aktuální a příští stanici. Starostka České Lípy Hana Moudrá si pravděpodobně vůbec neuvědomuje, že radnice tento systém zakoupila a nechala do autobusů namontovat již před několika lety. To ale zdaleka není vše. Nevidomí nebo těžce zrakově postižení občané využívají nejen vnitřního hlášení zastávek, které slouží všem cestujícím, nýbrž i externího hlášení přijíždějícího autobusu, které informuje o lince a jejím směru. Toto si slabozrací spouštějí speciální vysílačkou, kterou mají buď v kapesním provedení nebo zabudovanou ve slepecké holi. Sociální odbor naší radnice za tyto mimořádně užitečné a život zpříjemňující elektronické pomocníky pro řadu nevidomých občanů zaplatil desítky tisíc korun. Ti se s těmito pomocníky mohou nyní pouze pomazlit, vyndat baterie a uložit do šuplíku. A navíc, nástup do vysokopodlažních autobusů extrémně úzkými dveřmi je velmi nepříjemný pro běžné zdravé cestující, natož pak pro nevidomé občany, pro které je množství schodů a omezený prostor k pohybu utrpením. Když už radnice volila náhradní dopravu, měla se postarat o to, aby si městský úřad nebo náhradní dopravce pro tento účel zapůjčil nízkopodlažní autobusy vybavené systémy APEX a BUSE pro informování cestujících z jiného města nebo měst, kde je tento systém již také řadu let běžný.

4.9.2007 - Současná kvalita MHD - Na stránkách města České Lípy v článku týkající se MHD uvedla starostka České Lípy Hana Moudrá tuto větu: "Občané České Lípy a všichni, kdo městskou hromadnou dopravu využívají, by v optimálním případě neměli tuto výměnu přepravce nijak poznat, pocítit."
Nuže, optimální případ opravdu nenastal a pocítit je to tedy zatraceně. S výjimkou dvou moderních nízkopodlažních autobusů, jsou zatraceně nevyhovující dálkové autobusy bez informačního systému, které v provozu MHD nemají co dělat. Extrémně úzké dveře pro nástup i výstup, navíc pouze dvoje, značně zdržují provoz, i když odpadlo odbavování cestujících. Někteří řidiči také často neotevírají zadní dveře pro nástup, přestože je to za současných okolností možné a řada lidí toho v zájmu urychlení využívá. Nástup s kočárkem je hotové peklo, což jistě potvrdí většina matek přepravující své děti v MHD.

27.8.2007 - Druhý den MHD v režii ČSAD Semily - Druhý den se to znatelně změnilo k lepšímu. Do ulic vyrazily i nízkopodlažní autobusy a to nemodernější modely výrobce SOR. Viděl jsem autobusy typu NB 12 CITY (provedení dvanáctimetrové čtyřdveřove) a NB 18 CITY (provedení kloubové osmnáctimetrové pětidveřové). Ty nabízejí opravdu komfortní městské cestování a v několika bodech jsou dokonce lepší než vozy Citybus a Citelis od Karosy. S vyjímkou několika těchto vozů jsou však všechny ostatní pro městskou dopravu naprosto nevyhovující (vysoké schody, úzké dveře vpředu i uprostřed, vzadu žádné dveře, prostě autobusy pro dálkovou a meziměstskou dopravu.
Zatím však citelně chybí informační systém a hlášení zastávek, ne který jsou lidé již mnoho let zvyklí a pořádné označení autobusů. Pokud však společnost ČSAD Semily tento systém doplní a nasadí výše uvedené nízkopodlažní autobusy, jakými jsem se dnes mohl projet, na většinu linek, tak bude pozice společnosti velice silná v podpoře magistrátu i veřejnosti při následném výběrovém řízení, pokud se radnice s původní dopravní společností nedohodne. Později bude nutný i odbavovací systém a na čipové karty, jichž jsou mezi lidmi tisíce a to ideálně s nástupem všemi dveřmi, což by výrazně zdvihlo úroveň a dodržování jízdních řádů. Takže vize s obtížným nástupem většího mnošství cestujících a matek s kočárky na obávané lince 2 se dnes nevyplnila díky nasazení nízkopodlažního kloubového autobusu. A to je dobře. Dnes již jezdily autobusy přesně, bez zpoždění nebo jen se zanedbatelným. Lidé, kteří si to v regionálním televizním zpravodajství České televize pochvalovali, však zapoměli, že v tuto chvíli odpadá odbavování cestujících, které v případě dlouhodobého nástupu pouze přednímim dveřmi velmi zdržuje. Uvidíme v dalších dnech a na dalších linkách. Na rozdíl od mizerného označení autobusů prvního dne provozu jsem již nyní viděl lepší označení větším číslem linky vedle původního značení.
26.8.2007 - První den MHD v režii ČSAD Semily - Asi je brzy hodnotit stav MHD v České Lípě první den v režii nového dopravce. Ode dneška totiž firma ČSAD Semily převzala provoz MHD. Je neděle a provoz ve srovnání s pracovními dny je minimální. Zatím jsem neviděl mnoho autobusů. Svezl jsem se jedním a další tři jsem viděl projíždět.
Do provozu byly nasazeny autobusy dálkového a příměstského provedení. Nástup s kočárkem si tak lze do něktrých z nich jen stěží představit. Přestože jde o první den, mohla se společnost ČSAD Semily lépe připravit. Na jejich autobusech jsem neviděl ani pořádné označení linky a tak spíše připomínají zbloudilé dálkové autobusy, které nejsou provozu MHD ani trochu podobné. Číslo linky je vytištěno na podélném papíře formátu A4 a jeho výška je tak asi 3 centimetry. Dále je na papíře výchozí (nepovinná) a cílová (povinná) stanice. Vše je tak malé, že je viditelné jen opravdu zblízka. Jinak běžné hlášení zastávek neuslyšíte, ale tomu se první den provozu ani není co divit. Na zastávce jsem viděl dvě osoby mžourající do jízdního řádu a váhající nastoupit do bílého autobusu, připomínajícího dálkovou dopravu. Další osoby na jiné zastávce zůstaly sedět na lavičce a nenastoupily. Zjištění, že šlo o MHD přišlo pozdě.
MHD v tuto dobu fakticky neexistuje. Licence má pouze společnost Vett a.s., která zatím provozuje pouze linku 1, na níž je vydána licence v souvislosti s krajem. Autobusy společnosti ČSAD Semily jezdí po České Lípě zatím mizerně označené a to podle jízdních řádů MHD spol. Vett a.s. v režimu nepravidelné zájezdové dopravy. Jezdí zdarma, ale ne proto, že by to bylo hezké gesto radnice, ale protože firma nemá licence na MHD a jízdné tak vybírat ani nemůže. Co jsem zatím mohl zkusit, tak autubusy jezdí se zpožděním i přesto, že odpadá starost s odbavováním. Ale to bude tím, že se řidiči učí nové trasy.
Dopravní společnost Vett a.s. však odepsána není. Její smlouva s městem stále platí. Akcie společnosti byly prodány jiné společnosti a společnost Vett je tedy nyní spíše divizí nového vlastníka, který se bude o provoz MHD v České Lípě ucházet. S městskými autobusy, nízkopodlažními i staršími standardními, společnosti Vett vybavenými hlásiči zastávek a odbavovacím systémem, má společnost Aleny Cajdhamlové slušný kredit pro vstup do výběrového řízení.
O provoz HMD se bude ucházet i společnost ČSAD Semily, která prozatím na dobu jednoho měsíce bude provoz po městě zajišťovat v zájezdovém režimu. Pokud společnost do provozu v České Lípě nasadí normální městské nízkopodlažní autobusy vybavené informačním systémem, digitálními hlásiči zastávek, elektronickými transparenty a odbavovacím systémem a bude se snažit službu nadále zkvalitňovat zlepšovacími řešeními, nebude ji co vytknout a získá si podporu našeho klubu i veřejnosti.
Jak se bude současnému systému dařit, to uvidíme zítra v normální pracovní den a zejména od září, kdy již nebudou platit nesmyslná prázdninová omezení pro řadu důležitých spojů. První dojmy tedy nejsou dobré a připomínají v menším rozsahu nedávnou situaci ve slovenské Bánské Bystrici. Ale jak jsem uvedl, první den není správný čas pro objektivní hodnocení.
Naše občanské sdružení bude nadále nezávisle podporovat MHD ve prospěch cestující veřejnosti bez ohledu na dopravce. Náš dopravní klub bude rád pomáhat tomu dopravci, který se zájmem nabídne lepší služby, lepší autobusy minimálně v tom rozsahu, v jekém byla služba realizována firmou Vett a.s. Rádi pomůžeme s opravami projektu optimalizace MHD v České Lípě, který zpracovala firma Oredo, ale který je prakticky nerealizovatelný. Má-li být od nového roku spuštěn provoz dle této optimalizace, jak město propaguje, musí být z projektu vyřazeny myšlenky o minibusech, doplněno řešení otáčení autobusů na konečných, opraveno vedení linek s vypuštěním nesmyslného otáčení za KD Crystal, opraveny jídzní doby a rovněž číslování linek. Bude s tím hodně práce, ale jako místní zainteresovaní cestující víme, co s tím dělat.

Nezbytné nízkopodlažní autobusy
22.7.2007 - Hledání nového dopravce pro MHD - Až tak odvážné je rozhodnutí radnice v mnohaletých sporech ohledně provozu MHD. Kdybychom alespoň mohli spoléhat na to, že radnici opravdu jde o dobrou věc a že to myslí s rozvojem města a službou občanům dobře. To však podle kousků, které předvádí v posledních letech, bohužel nelze. Nač nám bude nepotřebné nové divadlo nebo zrekonstruovaný sportovní areál, když nebude jak se tam dostat. Kdyby infrastruktura fungovala dobře, nikdo by si asi tolik otázek ohledně postupů radnice nepokládal. V momentě, kdy vám ze dne na den vinou radnice přestanou jezdit dvě autobusové linky do průmyslové zóny, se však nelze nezamyslet. A ani petice s patnácti sty podpisy nic nezmohla. Jak lze potom důvěřovat lidem, kteří na radnici sedí. Přečtěte si, co vykoumali ohledně rozvoje MHD, v následujícím článku místního tisku.
Českolipský deník 18.07.2007
V Lípě hledají náhradu
Radnice se rozhodla, že najde náhradního dopravce za Vett.
Eva Vlastníková


Česká Lípa - Městskou autobusovou dopravu v České Lípě bude zajišťovat nový dopravce. Rozhodlo o tom vedení radnice. Vyvrcholily tím dlouhodobé spory mezi dopravcem a vedením města.
   „V uplynulých dnech město další jednání s dopravcem vyhodnotilo jako neúčelné a určilo, že by pro zbývající část roku 2007 mohl být provoz městské autobusové dopravy zajištěn prostřednictvím jiného, výrazně levnějšího dopravce,“ potvrdila starostka Hana Moudrá. Připomeňme, že smlouvu podepsal v roce 2002 předchozí starosta Petr Skokan. Podle vyjádření dopravce smlouva zavazuje firmu Vett k provozování městské dopravy, naopak městu ukládá za služby platit v rozsahu a systému daném smlouvou a platnými předpisy.
   Výpověď ze smlouvy může město dát pouze za její hrubé porušení. Pak následuje půlroční výpovědní lhůta. Starostka vysvětluje důvody, které vedou k tomuto kroku. „Výše dopravcem vyúčtované prokazatelné ztráty za minulá období i odhadovaná výše ztráty pro rok 2007 více než dvojnásobně převyšuje částky, za které by MAD provozovali jiní dopravci,“ zní jeden z důvodů. Firma OREDO s.r.o. odhalila položky, které prokazatelnou ztrátu navyšují. Jde především o neefektivní využití vozového parku, nadměrné stavy zaměstnanců, nedůvodně vysoké náklady dopravce na pohonné hmoty a objeveny byly také některé nestandardní účetní praktiky dopravce,“ tvrdí starostka.
   „Tyto informace jsou pro nás nové, město nás zatím nekontaktovalo, proto se k nim nemůžeme vyjádřit,“ uvedla ředitelka firmy Vett Eva Homolková. „V žádném případě ale nehodláme porušit smlouvu tím, že bychom přestali MAD provozovat,“ zdůraznila.
   Základem celého problému je fakt, že smlouva, kterou město s firmou Vett uzavřelo v roce 2002, nemá dodatek s pravidly pro vyúčtování prokazatelné ztráty. Město tedy musí prokázat porušení obecných zákonných pravidel. Pak by podle smlouvy ale měla následovat půlroční výpovědní lhůta. Jestliže Česká Lípa nyní angažuje jiného dopravce a Vett svou činnost neukončí, může v budoucnu přijít situace, kdy bude platit za městskou dopravu dvakrát.
   Předjímat, jak rozhodne soud, je zatím velmi předčasné. „Spor může být složitý. Soud totiž není vázán právním posouzením věci tak, jak je prezentována. Bude záležet na tom, jaký právní názor soud zaujme,“ komentoval zastupitel JUDr. Jan Riedl.
   Po praktické stránce je celá kauza o to složitější, že konečného rozhodnutí se můžeme dočkat až po několika letech. Najít kompromisní dohodu, která by nezavdávala možnost následných žalob Vettu o ušlý zisk a náhradu škody, by bylo nejrozumnější.
K článku lze poznamenat to, že bude-li současná dopravní společnost žalovat radnici za ušlý zisk, tak nepochybně spor vyhraje a radnice tak způsobí další obrovskou ztrátu peněz daňových poplatníků v České Lípě. Počínání radnice a situace kolem MHD jsou nápadně podobné počínání Krajského úřadu nedalekého Ústeckého kraje a tamnímu provozovateli reginálních linek DPÚK. V tamním případě však Nejvyšší správní soud v Brně určil jako viníka tamního sporu v mnoha bodech právě Krajský úřad. Lze to chápat jako precedenc, podle něhož nelze očekávat úspěch radnice ve sporu s dopravcem. Místo toho, aby radnice skutečně propagovala optimalizaci MHD ve spolupráci s dopravcem a jejím uvedením v provoz snížila náklady na provoz městské dopravy výrazným navýšením provozu za stejné peníze, podniká kroky, které ve finále budou mnohem dražší než si vedení města myslí. Snahy SPVD o jednání a spolupráci ve prospěch cestující veřejnosti nikam nevedly. Aktivnější zapojení Dopravního klubu SPVD a samotné mateřské SPVD do problému také nelze očekávat, když se nikdo z radnice ani neobtěžuje přijít na akci místních novin. A výše prokazatelné ztráty? Je pravda, že za stejné peníze odjezdí na městské dopravě třeba jablonecká ČSAD mnohem více s dvojnásobným počtem linek, přičemž cena za jeden kilometr je potom logicky nižší. Tomu by se zde ale dalo výrazně přiblížit, kdyby místní radnice dala zelenou optimalizaci a nechala dopravní společnost dle ni jezdit, samozřejmě po určitých úpravách a bez nesmyslů jako jsou mirkobusy a některá opravdu prapodivná vedení linek. Pak by se ukázalo, kolik to opravdu stojí. Jiný postup je fakt nelogický. A konečně, jakého dopravce chce město vybrat? Současná dopravní společnost disponuje kromě starších autobusů i moderními nízkopodlažními vozy (zaplacené městem). Ve všech autobusech je používán dnes již nepostradatelný systém hlášení zastávek (zaplacený městem) a jeden z nejmodernějších odbavovacích systémů (zaplacený městem), i když bohužel jen u předních dveří. Tisíce lidí si zakoupili čipové karty. Co s nimi? Jakou úroveň bude mít MHD po převzetí jiným dopravcem? Myslím, že můžeme jen přihlížet, jak radnice de facto pohřbívá rozvoj veřejných služeb města jako je právě MHD, která je nedílnou součástí českolipské infrastruktury. Není pak divu, že jsme z počínání radnice natolik otráveni, že už snahy v rámci občanské iniciativy za kvalitní veřejnou dopravu ve městě víceméně ponecháváme osudu.
28.6.2007 - Den s deníkem - Ve středu dne 27. června 2007 se na náměstí T. G. Masaryka v České Lípě konala akce "Den s deníkem", na níž zástupci Českolipského deníku zpovídali ředitelku dopravní společnosti Vett. Ta odpověděla na dotazy dle dlouhodobě sledovaných skutečností. Uvedla, že město požaduje provést Optimalizace MHD dle varianty A (ačkoli zastupitelstvo schválilo variantu C). Dopravní společnost je připravena zahájit optimalizovaný provoz od září tohoto roku. Jenomže poslední jednání zastupitelstva již proběhlo, o prázdninách se žádné konat nebude a tak není, kdo by případné změny včas schválil. Lze očekávat, že ani po prázdninách nebude mezi zástupci dopravního podniku a města panovat shoda a tak se možného optimalizovaného provozu možná dočkáme začátkem příštího roku, pokud vůbec. Za zmínku však stojí, že na proběhlou akci byl pozváni i místostarosta pan Jan Stejskal, jehož odpovědi by mohly být ve smyslu vývoje MHD ve městě velice zajímavé. Ten se však nedostavil. Zmíněna byla i činnost občanského sdružení SPVD, jíž ředitelka dopravní společnosti po výzvě redaktora částečně představila.

Celková úroveň akce však ve prospěch rozvoje veřejné dopravy v České Lípě příliš nepřispěla. Dle mého názoru bylo špatně vybráno místo konání akce, nebylo na ni dostatečně upozorněno a nepřítomnost zastoupení radnice nedala průchod informacím, které by mohly být nejvíce zajímavé.
10.6.2007 - Co MHD a radnice? - Následující článek z novin ponecháváme víceméně bez komentáře. Je z něho patrné, že radnice dělá všechno proto, aby se o MHD nemusela zajímat, nemusela do ní investovat a tak. Není jasné, jestli je městská doprava vedení města zcela ukradená, ale má-li být Česká Lípa příjemé město s moderní infrastrukturou, jejíž stěžejní částí je logicky i MHD, tak jsou kroky radnice a rozporuplná tvrzení vedení města nepochopitelné.
Českolipský deník 07.06.2007
Město žaluje firmu Vett
Požaduje vrátit 51 milionů, které vyplatilo na zálohách.
Eva Vlastníková


Česká Lípa - Spory kolem městské autobusové dopravy v České Lípě trvají. Ačkoliv nám místostarosta Jan Stejskal v březnu tvrdil, že město podalo žalobu na určeni platnosti smlouvy s firmou Vett, skutečnost je poněkud jiná.
   „Město Česká Lípa podalo koncem března roku 2007 u soudu žalobu o zaplacení částky 51 142 798,783 Kč za nevyúčtované roky 2003, 2004 a 2005," dovídáme se z materiálů předložených zastupitelům.
   Přitom právě v březnu 2007 pověřilo zastupitelstvo starostku jednáním s firmou Vett o dodatku ke smlouvě.
   „Špatně jsem se vyjádřil, požádali jsme firmu Vett o vyúčtování 51 mil. V současné době je smlouva platná a na základě usnesení z března jednáme o dodatku," uvedl na dotaz Deníku místostarosta Jan Stejskal. Podle něj firma Vett předložila vyúčtování, ale v nesprávné formě.
   „Jedná se o prokazatelnou ztrátu, jejíž vyúčtováni musí odsouhlasit obě strany. My jsme tak neučinili," doplnil místostarosta s tím, že se domnívá, že na zálohách firmě přeplatili o 51 mil. víc.
   Smlouva, kterou město uzavřelo v roce 2003, nemá dodatek, který stanoví přesná pravidla pro vyúčtování prokazatelné ztráty. O to se vede spor, tj. jak v letech minulých, tak i v současnosti. „Předmětný dodatek ke smlouvě není podepsán, do současné doby stále probíhají jednání o jeho kompletním znění," upřesnila mluvčí úřadu Kateřina Amrichová.
   Eva Homolková, ředitelka firmy Vett potvrzuje, že žalobu město podalo, ale firma s jejím obsahem nesouhlasí. „Jsme přesvědčeni, že 51 milionů město nepřeplatilo. Čekáme na rozhodnutí soudu, to ale může trvat několik let," konstatovala Eva Homolková. Zdůraznila ale, že podle ní všechny částky vyplacené do roku 2005 byly řádně vyúčtované. „To jsme schopni doložit."
   Dohady evidentně neskončí. Zastupitelé totiž schválili, že pokud do konce letošního roku nepodepíše firma Vett dodatek ke smlouvě, začnou hledat nového přepravce.

28.5.2007 - Jak si to představuje starostka - Přestože před pár měsíci zastupitelstvo České Lípy schválilo realizaci Optimalizace MHD zpracované firmou Oredo dle varianty C, rozhodla se nyní starostka České Lípy okamžitě požadovat realizaci nejhorší variantu A zřejmě i se všemi kritickými nedostatky. Že by provizorní řešení do konce roku? Každopádně je to dle e-mailu ředitelky dopravní společnosti podmínka pro platbu za provoz MHD a to bez ohledu na existující smlouvu mezi oběmi stranami. Z toho všeho je jasné, že žádná obnova vozového parku jinak realizovatelná z přiměřeného zisku společnosti letos nehrozí.
Věčně čekající autobusy na nejkritičtější křižovatce
Věčně čekající MHD na kritické křižovatce Sokolská-Děčínská dosud bez plánovaného semaforu
Foto: Miroslav Růta (2007)
27.5.2007 - Opět stav zastávek a označníků - Po dlouhé době se opět vracíme ke stavu zastávek. Na následujících snímcích vidíte patrně jediné dvě dobře vypadající zastávky na území města. Vlevo je to nejnovější moderní skleněná čekárna zastávky Banco vybudovaná v rámci úpravy části komunikace Sokolská u OD Banco za neuvěřitelných 7 milionů korun (včetně neexistujícího semaforu?) a vpravo řadu let sloužící moderní přístřešky zastávky U stadionu.
V ostatních případech se stále setkáváme s rezavými plechovými čekárnami z osmdesátých let, pokud je vůbec čekárna k dispozici. Nejlepší případ zastávky bez čekárny vidíte na obrázku vlevo nahoře, zastávka Havířská-jih. Typický je i mobilní a tedy věčně provizorní označník, v tomto případě s konečně nepromokavým provedením tabule s jízdními řády. Vpravo je vidět jediný klasický označník a kvalita nalepení jízdních řádů na desku pod plexisklem. Oba dolní obrázky ukazují stav a čitelnost většiny jízdních řádů pod plexisklem, které je sice chrání před stržením, ale na čitelnosti to nepřidá, pokud se nezamezí zatékání dešťové vody alespoň utěsněním štěrbiny mezi plexisklem a deskou silikonem jako v případě zastávky Havířská-jih z horního levého obrázku.

28.4.2007 - Další rána - dotace dramaticky snížena - Přiblížil se konec dubna a na dodatku ke smlouvě o provozu MHD se radnice a dopravce nedohodli. Podle závěru radnice tedy dojde k vypovězení smlouvy. Ale je to ještě horší. Zastupitelstvo města České Lípy ve středu 25.04.2007 schválilo snížení provozní dotace pro městkou dopravu na méně než polovinu, čili necelých deset milionů korun. A to i beztak není počítáno s prostředky na obnovu zastaralého vozového parku a jakýkoli rozvoj MHD. O nějaké nedávno zaplacené a schválené optimalizaci (už druhé) v tuto chvíli nemůže být ani řeč. Podle některých neověřených informací vzniká dopravci dluh za naftu do autobusů a hrozí zastavení provozu. Nelze se domnívat jinak, než že si radnice vůbec neuvědomuje dosah a budoucí prodražení svého jednání, ale především naprosto kalamitní situaci v případě náhlého výpadku provozu městské dopravy.
12.4.2007 - Provoz MHD je ohrožen - Nová optimalizace, původní optimalizace, ono je to v tuto chvíli asi nějak jedno. Teď je dokonce ohrožen provoz MHD jako takový. Zastupitelstvo města schválilo, že město rozváže smlouvu s dopravcem a bude hledat náhradní řešení (všimněte si prosím pořadí), pokud se do konce dubna nedohodnou na novém dodatku ke smlouvě, který by měl lépe definovat prokazatelnou ztrátu. Nicméně, stávající smlouva o provozu MHD je platná a před čtyřmi lety ji podepsali jak dopravce tak město. Najednou se ale městu něco nelíbí a tak vyhrožuje ukončením smlouvy, což je postup velmi nešťastný a může mít tragické následky. A protože dlouhá léta tahanic nic nevyřešila, tak nyní soud určí platnost smlouvy, kterou město napadá. Jestliže se ale městu smlouva nelíbí, tak nechápu, proč ji tehdejší starosta České Lípy a nyní hejtman Libereckého kraje Petr Skokan podepisoval. Je-li smlouva platná, tak nechápu současné tahanice. Není-li platná, tak kdo je za to zodpovědný? Každopádně je situace nyní kritická a můžeme se brzy dočkat ještě zajímavých výsledků.
20.3.2007 - Nedostatky v optimalizaci - Bez toho, aby bylo zdůvodněno, proč město nepodniklo žádné kroky k realizaci optimalizace z roku 2003, byla zpracována optimalizace nová, mnohem méně reálná než ta původní. Protože to s realizací této nové optimalizace nevypadá vůbec jasně, nemá cenu ji v sekci "optimalizace" dopodrobna rozebírat. Je pravděpodobné, že se její obsah ještě bude měnit. Jejím jednoznačným kladem je navýšení počtu ročně najetých kilometrů, zřízení dlouho očekávaného taktového provozu, přestupní jízdenky a obsluhu částí města dosud bez dostupnosti MHD. Za to lze firmu Oredo pochválit. Nicméně, tento nový projekt je postaven na zásadní změně vozového parku, do něhož by se měly pořídit jakési minibusy, o nichž již nyní víme, že by kapacitně nestačili ani na současný rozsah MHD, natož pak když připočítáme výraznější nárůst cestujících v provozu dle nové koncepce. A navíce se do provozu v České Lípě až na některé výjimky vůbec nehodí. Dále jsou v projektu nedořešeny trasy některých nových linek a jejich části. Ani v jízdních řádech není pořádek, neboť obsahují nereálné jízdní doby, nepočítají s dopravními zácpami na Dubické a Hrnčířské a návrh různých variant spojů na linkách je již dávno přežitkem. V momentě, kdy je plánována jiná trasa určité linky o víkendu než ve všední den nebo se uvažuje o nemožnosti přepravit kočárek či invalidní vozík na některých spojích, se nad tím již musíme vážně pozastavit. Situaci sledujeme a budeme se snažit vás informovat.
7.3.2007 - Nová optimalizace - Ze starších článků je patrné, že si město nechalo zpracovat nový projekt optimalizace městské dopravy v České Lípě. Podle vyjádření nového konkurenčího zpracovatele není znám důvod, proč město neudělalo nic pro zavedední té původní optimalizace z roku 2003, která nebyla špatná. Přesto je již hotova optimalizace nová, která "řeší" známé problémy s provozem MHD. Přehled základních bodů tohoto nového projektu uveřejníme po nastudování do samostatné kategorie Optimalizace. Občanům nezbývá než doufat, že tento projekt nečeká stejný osud, jako ten minulý, že tedy neskončí za několik set tisíc korun někde v šuplíku pod nánosem prachu kdesi na Městském úřadě.
9.12.2006 - Budou linky 11 a 12 zrušeny? - Před rokem byly uvedeny do provozu linky 11 a 12, které jsou užitečné především pro lidi pracující v dubické průmyslové zóně. Po roce provozování těchto linek se ukázalo, že je o ně velký zájem a jsou maximálně využívány. Přesto se objevila zpráva, že od nového roku budou zrušeny. Tisíce lidí pracujících v průmyslové zóně, z nichž mnozí si právě kvůli těmto linkám zakoupili čipové karty, budou nyní muset čelit kuriózní situaci, kdy se prakticky nebudou mít jak dostat do práce. Proto jsem se dotázal na oficiální stanovisko dopravce. Ředitelka dopravní společnosti Eva Homolková odpovídá:
Zrušení linek č. 11 a 12 MHD Česká Lípa
Vyjádření dopravce
Eva Homolková, ředitelka dopravní společnosti Vett a.s.


Ke zrušení linek č.11 a 12 městské hromadné dopravy v České Lípě k 31.12.2006 jsme jako jejich provozovatel došli po důkladném uvážení a především po vyčerpání všech dostupných možností, které by mohly tomuto pro nás nepříjemnému rozhodnutí předejít.
      K zahájení provozu na těchto linkách, jejichž cílem je zajistit přepravu obyvatel z hustě obydlených sídlišť do podniků v průmyslové zóně, jsme přistoupili v lednu 2005 z několika důvodů. Linky 11 a 12 byly totiž navržené v projektu optimalizace městské hromadné dopravy v České Lípě, o němž jsme si tenkrát ještě mysleli, že bude skutečně uveden do praktického života, a především také protože zlepšení dopravní obslužnosti průmyslové zóny prostřednictvím MHD slibovali veřejně snad všichni představitelé města. Díky těmto slibům nebylo v našich silách vysvětlit zástupcům průmyslových závodů, že není naší vinou, že linky stále nejsou zavedeny. Přes neustálé přesvědčování zástupců města o tom, že linky jsou potřebné a nebudou vzhledem ke svému charakteru ani nijak výrazně prohlubovat ztrátu z provozu MHD se nám toto nepodařilo a tak jsme se na podzim loňského roku rozhodli riskovat a z důvodu získání relevantních údajů o potřebě těchto linek, požádat o přidělení licencí a na vlastní náklady jsme je začali 1.1.2006 provozovat. Po půlročním provozování jsme zhodnotili veškeré získané informace a v srpnu 2006 je předložili městu s žádostí o projednání zařazení linek od 1.1.2007 do smlouvy o závazku veřejné služby na jejímž základě provozujeme pro město Česká Lípa ostatní linky MHD. Vzhledem k tomu, že obě linky společně vykazují ztrátu z jejich provozování odhadem ročně maximálně jen asi 1,1 milionu Kč a přepraví přes 170 tisíc cestujících, zdálo se nám jako rozumné řešení před jejich zrušením, nabídnout provozování těchto dvou linek městu. Nikdy jsme však rozhodně nepožadovali za dosavadní provoz těchto linek finanční vyrovnání jak to dnes veřejně uvedl pan místostarosta Jan Stejskal. Provozní ztrátu z linek 11 a 12 za rok 2006 totiž chápeme jako jakýsi náš vklad cestujícím k zajištění potřebných podkladů pro jednání s městem o potřebnosti těchto linek a k jejich případnému zahrnutí do plnohodnotného systému MHD. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že na provoz linek č.11 a 12 jsme od města nikdy neobdrželi vůbec žádné finanční prostředky a za uplynulé období jsme je nikdy ani nepožadovali.
      Zklamání města z postupu dopravce v této věci, o němž jsme se bohužel dozvěděli jen z médií, nás pochopitelně nenechává klidnými a to zvláště v případě, kdy zavedení těchto linek schválilo zastupitelstvo města svým usnesením č.346/2004, jímž schválilo projekt optimalizace MHD a do dnešního dne toto své rozhodnutí dle našich informací nerevokovalo, a zároveň kdy na naše četné písemné žádosti o projednání této věci jsme nebyli zástupci města k jednání vůbec vyzváni. Od naší první výzvy v srpnu 2006 jsme obdrželi pouze písemnou výzvu na předložení ekonomických propočtů, oznámení, že obdržíme písemnou odpověď, která mimochodem dodnes nedošla, a na další urgenci jsme dne 30.11.2006 dopis pana místostarosty Jana Stejskala s rozhodnutím, že se město na pokrytí ztráty z linek 11 a 12 v roce 2007 nebude podílet.
      Obecně jsou velkým problémem českolipské městské dopravy její velké náklady. Paradoxně na tuto skutečnost město upozornila před několika lety VETT a.s. jako její provozovatel. Zastaralé a nevyhovující linkové vedení, které nerespektuje dramatický vývoj města od osmdesátých let, a ještě horší konstrukce jízdního řádu, jehož zadavatelem je právě město Česká Lípa, vede totiž kromě oprávněné nespokojenosti cestující veřejnosti i k neekonomickému využití vozového parku a celého provozu MHD a tím k vysokému podílu stálých nákladů, které se tzv. rozpouští do malého počtu ujetých kilometrů. Provozní náklady také zvyšuje nerovnoměrný průběh obnovy vozového parku a především jeho ze strany města zcela nepředvídatelný vývoj. Celý tento problém komplexně řeší již několikrát zmíněný projekt optimalizace, jež si město zadalo v roce 2003 u společnosti DHV CR, a který kromě návrhu linkového vedení, pravidelného taktového jízdního řádu, způsobu obnovy vozového parku, popisoval i odhadované výrazné zvýšení využití MHD obyvateli a tím přínos zvýšení tržeb, ale především snížení nákladovosti ujetého kilometru. Přestože jsme se jako dopravce s návrhem městem najaté firmy celkem významně ztotožnili a na zavedení projektu do praktického života jsme se začali intenzivně připravovat, do dnešního dne jsme na straně města nenašli oporu pro jeho dokončení. Z dnešních vyjádření pana místostarosty Jana Stejskala v tisku jsme se naopak dozvěděli, že město si zadalo u další firmy nový projekt optimalizace, aniž by ten starý někdo označil za špatný. Jako společnost se proto nemůžeme zbavit dojmu, že přes veškerá předvolební vyjádření představitelů města není nevydařená optimalizace městské hromadné dopravy v České Lípě to, co je skutečně trápí.
      Závěrem bych chtěla jménem VETT a.s. poděkovat dopravnímu klubu Česká Lípa při SPVD za prostor k vyjádření, který nám byl poskytnut, a za jejich opravdový zájem o námi provozovanou službu.
Vyjádření paní ředitelky jen potvrzuje dlouhodobě neutěšenou situaci ve vztahu mezi radnicí a dopravcem. Z mnoha předchozích jednání a vyjádření města je vidět přímo likvidační postoj radnice vůči MHD, bohužel to nelze nazvat jinak. Vždyť MHD je tu pro občany, tak proč se radnice chová tak nepřátelsky?
9.10.2006 - MHD k Intersparu a OBI asi nebude - Na následujících dvou snímcích jsou vidět nové zastávky MHD u OBI a Intersparu, které byly automaticky zřízeny během výstavby těchto obchodních domů. Nikoho tehdy ani nenapadlo, že by sem MHD nejezdila. Podle neoficiálních informací měla být doprava do těchto míst zahájena od září tohoto roku na linkách 13 a 14, na které má již dopravce přidělené licence. Na poslední chvíli však nedošlo k dohodě mezi dopravcem a Intersparem a tak se prostě nic nekoná a MHD sem nejezdí. Ačkoli jednání byla vedena mimo účast města, mělo podle mého názoru vedení města vyvinout samo iniciativu v této věci, aby se jeho občané mohli do těchto míst dostat. Vedení města se však zabývá investicemi do zábavy, jako je výstavba akvacentra i přesto, že infrastruktura žalostně vázne. A že se k Intersparu prakticky nelze dostat jinak, než autobusy č. 2 a 3 do zastávky Lada K Rozvodně a odtamtud pěkný flák cesty pěšky, nebo autem, to už nikoho nezajímá. Nemotorizovaní cestující mají prostě v České Lípě smůlu.
Zastávka MHD u OBI na severní straně centra OBI/Interspar Zastávka u Intersparu na jeho jižní straně

10.05.2006 - Obnova vozového parku - Na zasedání zastupitelstva města dne 26. dubna 2006 bylo odsouhlaseno poskytnutí částky 6 milionů na nákup nového autobusu. Je zajímavé, že den před tím to bylo 10 milionů, z nichž by se za poskytnutí státní dotace mohly pořídit dva vozy tak, jak je smluvně stanoveno. Současné vedení města zřejmě nezajímá vcelku počatná skupina voličů cestujících veřejnou dopravou. Jak jinak si to vysvětlit? Dle slov místostarosty Pazourka bude zřejmě letos zakoupen i ten druhý autobus z prostředků ušetřených na zimní údržbě komunikací, ale to bude už po volbách, takže je situce značně nejistá.
10.05.2006 - Jízdní řády konečně za sklem - Přecijen se dopravce vrátil k osvědčenému umisťování jízdních řádů pod sklo čekárny. Tento způsob viděn v zahraničí je solidní řešení, ale neřeší situaci samostatných označníků bez čekárny a nezbývá než doufat, že i to dopravce nějak ošetří.
Zastávka Hotel Kahan Zastávka Erbenova

09.02.2006 - Postoj odboru dopravy - Jak se k vývoji MHD v České Lípě staví odbor dopravy, je docela dobře vidět z následujícího novinového článku.
Českolipský deník 08.02.2006
Optimalizaci šetři kontrolní výbor
O zavedení optimalizace se hovoří již od září roku 2004
Eva Vlastníková


Česká Lípa - Postupem odboru dopravy městského úřadu při řešení optimalizace městské dopravy se nyní zabývá kontrolní výbor. Na něj se totiž obrátila firma Vett, která městskou dopravu provozuje, se žádostí o prověření postupů odboru dopravy. "Snažíme se o dosažení dohody o dodatku ke stávající smlouvě, která se týká upřesnění způsobu vyúčtování záloh a o zavedení projektu optimalizace" vysvětlila ředitelka firmy Vett Eva Homolková. "Veškeré naše snahy a návrhy jsou bohužel bez odezvy a končí na odboru dopravy," uvedla. Problém se tedy týká dvou oblastí. Smlouvy a optimalizace městské dopravy. O zavedení optimalizace se hovoří již od září roku 2004. Město nechalo zpracovat studii dopravy a jednou z věcí, které z ní vyplývají, je také potřeba změny v městské hromadné dopravě. "Od té doby jsme odborem dopravy odbýváni, že se o optimalizaci bude jednat až po vyřešení situace kolem finančních prostředků spojených s provozem MHD," popsala Eva Homolková. Podle ředitelky o neochotě zavést optimalizaci hovoří i fakt, že v říjnu 2005 požádali odbor dopravy o udělení licencí na dvě linky, které by vozily zaměstnance do firem, které mají sídlo v průmyslové zóně. "Odbor dopravy se pokusil tento záměr zmařit tím, že radě města změnu nedoporučil," pokračuje ředitelka. Vedoucí odboru dopravy městského úřadu v České Lípě říká, že na veškerou korespondenci a podněty, které jsou směřovány na odbor dopravy od firmy Vett, reagují. "Situací se zabývá kontrolní výbor, přesněji pracovní skupina pod vedením JUDr. Marie Vítkové," poznamenal předseda kontrolního výboru Václav Svatek. "První výsledky kontroly už pracovní skupina předložila, celkovou zprávu se všemi vyjádřeními budeme mít za měsíc," dodal Václav Svatek.

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20