ceskebudejovice

Seznam linek MHD

 

Linka 1

 

Linka 2

 

Linka 3

 

Linka 4

 

Linka 5

 

Linka 6

 

Linka 7

 

Linka 8

 

Linka 9

 

Linka 10

 

Linka 11

 

Linka 12

 

Linka 13

 

Linka 14

 

Linka 15

 

Linka 16

 

Linka 17

 

Linka 18

 

Linka 19

 

Linka č.25 - noční linka

 

Linka č.41

 

Linka č.51 - linka IDS

 

Linka č.53 - noční linka

 

Linka č.55 - noční linka

 

Linka č.59 - noční linka

 

Linka č.104 - linka IDS

 

Linkové vedení

 

Historie linek MHD

 

IDS na Česko-budějovicku

 

 

Zpět na úvodní stránku.

Linka č.15

Čočka linky 15

Trolejbus
Tato linka zahájila provoz 1.4.1982 v trase České Vrbné - sídl.Vltava - sídl. Vítězný únor (dnes Šumava) - nám. 1. máje (dnes Senovážné) - Papírny. V této trase jsme ji mohly vídávat až do 1.9.1996, kdy byly autobusy nahrazeny trolejbusy a mírně upravena trasa: přestala jezdit do Českého Vrbného, kde ji nahradily vybrané spoje linky č. 9. Od velké změny k 1.1.2000 trasa nově vedla po Lidické ulici až do obratiště Náměstí Bratří Čapků a na linku začaly být nasazovány (tu s větším, tu s menším úspěchem) standardní nízkopodlažní vozy Škoda 21Tr. Od 1.1.2003 linka zajíždí z Náměstí Jiřího z Poděbrad k nemocnici a tzv. papírenskou spojkou zpět na Lidickou a dále do obratiště Nám.Bratří Čapků. Další změna nastala od 1.1.2004, kdy nově obsluhuje Pekárenskou ulici a vůbec poprvé ve své historii jezdí kolem nádraží. Tato na první pohled komplikovaná trasa má svůj smysl - umožňuje přepravu hůře pohyblivých cestujících a občanů na invalidních vozících ze sídlišť do oblasti Polikliniky Jih a nemocnice a vhodně vykrývá nedostatečný počet linek zejména na Lidické ulici a hlavně v oblasti nemocnice. Cestujícími je docela dost využívána a tudíž snahy o její zrušení doufejme budou zažehnány a linka nadále bude tvořit doplňkovou linku v MHD České Budějovice, neboť ne všechny linky mohou být páteřní v 5-ti minutovém intervalu. Navíc jsou pro linku určeny přednostně nízkopodlažní standardní trolejbusy, které nemají na jiných linkách MHD ČB, vesměs páteřních, využití. V JŘ roku 2003/2004 byla po trase linky 15 zavedena po více než dvanácti letech opět noční linka, tentokráte 55. Po ročním zkušebním provozu, který se ujal, ji nahradily linky dvě - 53 a 59. Ale to už je předmětem jiné kapitoly.
Jako zajímavost lze uvést, že při jedné z výluk kolem výměníku a výstaviště (které se v druhé polovině 80.let opakovaly každý rok) jezdila tato linka i Boreckého ulicí na sídlišti Vltava. Ačkoli se často uvádí, že nynější linka č.41 je první linkou MHD, která jezdí Boreckého ulicí, není tomu tak.

Vozový park

Na linku byly zpočátku nasazovány standardní autobusy, které byly až poměrně pozdě (1.9.1993) nahrazeny autobusy kloubovými. Ty pak za tři roky nahradily kloubové trolejbusy, které od 1.1.2000 vystřídaly standardní trolejbusy 21Tr, kloubové trolejbusy se pak čas od času (v dobách poruch 21Tr) na tuto linku vracely. Jeden čas bylo velmi důsledné dodržení garance nízkopodlažnosti dané linky zajišťováno, v případě poruchy provozně nevyzpytatelných vozů 21Tr, nízkopodlažními autobusy. Po dodání nových kloubových nízkopodlažních trolejbusů 25Tr začala jimi být také linka obsazována. Nyní lze na lince č.15 spatřit oba dva typy nízkopodlažních trolejbusů.

Současnost

Původní trasa linky 15 je dnes víceméně zachována, byly ale doplněny nové úseky přes Palackého náměstí, kolem Nádraží, Papírenskou spojkou a trasu na Náměstí bratří Čapků. Provoz dnes zajišťují v PD celoročně celodenně 3 nízkopodlažní trolejbusy 21Tr nebo 25Tr. Víkendy a svátky zajišťují dva nízkopodlažní trolejbusy.
Kloubové trolejbusy Škoda 15Tr by se na lince č.15 dnes neměly objevovat. V nedávné době ale jejich občasné nasazení nebylo vyjímkou, dnes je ale nízkopodlažní garance dodržována, byť v nouzi i autobusem
Kloubové trolejbusy Škoda 15Tr by se na lince č.15 dnes neměly objevovat. V nedávné době ale jejich občasné nasazení nebylo vyjímkou, dnes je ale nízkopodlažní garance dodržována.
Foto Jan Přibyl (12. 1. 2005)
Současnost na lince 15 patří nízkopodlažním trolejbusům 21Tr. Vůz č.44 jede Lidickou ulicí a směřuje na točnu Náměstí bratří Čapků. Na fotografii zaujme v době konání výstav používaná, u linky č.15 ovšem ještě neobvyklá cedule za čelním sklem SMĚR NÁDRAŽÍ
Současnost na lince 15 patří nízkopodlažním trolejbusům. Vůz Škoda 21Tr č.44 jede Lidickou ulicí a směřuje na točnu Náměstí Bratří Čapků. Na fotografii zaujme v době konání výstav používaná, u linky č.15 ovšem ještě neobvyklá cedule za čelním sklem SMĚR NÁDRAŽÍ.
Foto Jan Přibyl (30. 8. 2005)

Trolejbusy poprvé....
(27. 10. 1909 - 1. 8. 1914)

Ihned na počátku provozu tramvají v roce 1909 se tramvaje dostaly jen na Pražské předměstí. Dále však byly v cestě dalšímu pokračování hned dvě železniční tratě a to Plzeňská dráha a druhá u pivovaru Budvar (Pražská dráha). Pro překonání tratě bylo nutno vybudovat křížení tramvajové tratě se železnicí. Zde si však tvrdošíjně postavilo hlavu ministerstvo železnic a křížení tramvaj x železnice jednoduše nepovolilo. Hledal se jiný vhodný způsob dopravy cestujících k městskému hřbitovu, až se přišlo na tehdejší novinku - trolejbus.
První Českobudějovický trolejbus u Městkého hřbitova
Známá fotografie prvního trolejbusu zvaného "elektrobus" u Městkého hřbitova.
Foto Archiv Jan Bajer
Dne 27.10.1909 byl na této 1,6 km dlouhé trati zahájen provoz 1 trolejbusem Daimler-Stoll (i přes silný provoz hned od počátku byl druhý vůz zakoupen až v r.1911). Vůz vlekl vozíček na drátech (při provozu obou vozů si řidiči vozíky vzájemně vyměňovali). Vozy garážovaly v tramvajové vozovně na Novohradské ulici a na svojí trať byly dopravovány na zvláštním vozíku za vyjížděcí tramvají (zpět obdobně). Ačkoli provoz nebyl rozhodně bez problémů, vydržel do vypuknutí 1.světové války. Po vypuknutí války byly oba vozy zabaveny pro armádu a byly zničeny na frontě. Cestující museli na hřbitov chodit pěšky nebo drožkami (později automobily). Dalších trolejbusů se českobudějovičtí občané dočkali až za dlouhých 34 let.
Vzájemný přestup mezi tramvají a trolejbusem na Pražském předměstí
Unikátní snímek přestupu mezi tramvají a "elektrobusem" na Pražském předměstí.
Foto Archiv Jiří Hertla (27.10.1909)

Linka č.55 - Noční linka

Čočka linky 55

Trolejbus
Po dlouhých více jak dvanácti a půl letech od zrušení první noční linky (č.25) se provoz MHD do nočních Českých Budějovic vrátil. Zvolena byla trolejbusová trasa shodná s denní linkou č.15: Vltava - Šumava - Husova - Palackého náměstí - Nádraží - Senovážné náměstí - Náměstí Bratří Čapků a dne 1.1.2004 na ní vozy 15Tr č.20 a 36 zahájily provoz. Linka byla bedlivě sledována, zdali bude cestujícími využívána a zdali tudíž má smysl. Nutno říct, že linka předčila všechna očekávání, proto byla již po necelém roce (od změny jízdního řádu k 12.12.2004) zrušena a nahrazena dvěma novými nočními linkami č.53 a 59.

Vozový park

Linka byla nejprve navržena pro standardní trolejbusy 21Tr, které zajišťovaly v té době provoz i na denní lince 15. Ovšem značné využití této noční linky vedlo k tomu, že se v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli na linkách objevovaly vozy 15Tr. Ve zbývajících dnech týdne bylo ale celkové využití slabší a proto se provoz ustálil v tomto stavu. Definitivně poslední noc této linky tak (jako ta první) opět patřila dvěma kloubovým vozům 15Tr, tentokráte č.01 a 28. Na linku byly nasazovány trolejbusy jak s digitálními panely, tak s klasickými cedulemi. Protože však na nové linky noční linky č.53 a 59 nebyly cedule vytvořeny, poslední den linky 55 se stal zároveň posledním, kdy se na noční lince objevil cedulový trolejbus.

Současnost

V současné době není linka provozována a číslo není obsazeno.
Chladná prosincová noc a trolejbus č.28 na lince 55 na točně Náměstí bratří Čapků. Tento den znamená konec noční linky č.55 a zároveň konec cedulových trolejbusů na nočních linkách
Chladná prosincová noc a trolejbus č.28 na lince 55 na točně Náměstí bratří Čapků. Tento den znamená konec noční linky č.55 a zároveň konec cedulových trolejbusů na nočních linkách.
Foto Jan Přibyl (11. 12. 2004)

Student Agency v Českých Budějovicích – přínos nebo pohroma ?

Známé žluté autobusy firmy Student Agency začnou jezdit do Českých Budějovic již 17. března. Zatímco většina cestujících tuto novinku nadšeně vítá, ostatní dopravci a někteří „šotofandové“ již tak nadšení nejsou. Pojďme se proto nyní ve stručnosti podívat na to, proč k nám tento dopravce zavítal a co nám jeho příchod přinese.
saroztyly
Student Agency na Roztylech. Tentokrát "žlutý autobus" míří do Brna, Roztyly jsou však poslední roky cílovou a výchozí stanicí i linek do Českých Budějovic, kam nově začne SA v březnu jezdit, zatím ale pouze na větvi přes Písek, tudíž ze stanoviště "Na Knížecí."
Foto Adam Skalický (25. 2.2008)
V roce 2006 začala intenzivní výstavba tzv. IV. železničního koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi, která s sebou logicky přinesla i řadu výluk, které dopadly jako těžká pěst na každého cestujícího, který hodlal použít ke spojení mezi oběma městy vlak. Jízdní doby, které postupně narostly natolik, že se začaly hodně přibližovat předválečným hodnotám, v kombinaci s tragickou organizační schopností Českých drah, kterou dotvářel žalostný vozový park z 60. let minulého století, to byl věru smrtelný koktejl pro každého cestychtivého zájemce. Ti, co nepodlehli a vydrželi, zaslouží náš bezbřehý obdiv. Útěk k autobusům byl totiž velmi hromadný. Po hříchu jediným slušnějším spojením zůstává totiž pouze Ex 100/101 Jóže Plečnik, a to samozřejmě jen tehdy, pokud si vybojujete místo v mezinárodní části. Náš největší dopravce se totiž ke svým velmi kvalitním a novým mezinárodním vozům nezdráhá připojit už o poznání mnohem horší vnitrostátní část. Slabou útěchou snad je jenom to, že pro vnitrostátní relaci na tomto vlaku v návrhu řazení vlaků původně ČD počítaly ještě s mnohem horšími vozy, což bylo naštěstí zamítnuto.
vlak
Vozy řady B už dávno neodpovídají kultuře cestování, která od dob jejich vzniku rapidně poskočila. Ale jak se zdá, jsou snad nesmrtelné...
Foto Damir Holas (5. 3. 2008)
Zejména slušnější autobusoví dopravci tak začali být cestujícími velmi rychle vyhledáváni, což způsobilo nepříjemné přeplnění jejich autobusů. Jejich laxní přístup bohužel znatelné posílení nepřinesl. Nejednou jsme tak byli svědky toho, že houf cestujících na nácestných zastávkách (Tábor, Písek, …) měl prostě smůlu a do vozu se nevešel. Výkřiky typu „Nejdřív beru jenom do Budějc, pak možná to, co zbyde“, ve kterých vynikal zejména dopravce Záruba, resp. jeho řidiči, rozhodně nepatří k moderním trendům v cestování roku 2007. Navíc vozový park autobusových dopravců také mnohdy nebýval tím největším lákadlem v konkurenčním boji o zákazníka. V tomto byl nekorunovaným králem „jihotransí“ dopravní závod Týn nad Vltavou, nasazující až tvrdošíjně zcela nevhodný typ Karosa C734, který v posledních letech působil až archaicky. V tomto směru však již naštěstí došlo ke zlepšení, které přinesly nové autobusy např. typů Ares12, Arway a dalších, které nakonec zakotvily také v Týně nad Vltavou a zkulturnily tak cestování mezi Českými Budějovicemi a Prahou. I tak se však mezi jihočeskou metropolí a hlavním městem stále prohání spousta autobusů, které by se při nejlepší možné vůli hodily na nějakou účelovou místní linku – nikoliv na reprezentativní spojení jihu Čech s Prahou (za všechny zmiňme například dnes již přežilý typ Karosa C 735 od Záruby, poněkud svérázný vozový park dopravce Stanislava Kovaříka apod.). Ostatně ani relativně nový SOR C12 není na dálkové dopravě to pravé ořechové. Bylo zjevné, že dopravci své lepší autobusy raději posílají na zájezdovou dopravu, ačkoliv by se neméně dobře vyjímaly i na pravidelné dálkové dopravě.
daf
Poněkud archaický DAF dopravce Kovaříka, jehož jízda je kromě vizuální doprovázena též nezaměnitelnou zvukovou atmosférou.
Foto Adam Skalický (28. 2.2008)
Nikdo se proto nemůže divit, že současná neutěšená situace zapůsobila jako magnet pro nové podnikatele v autobusové dopravě. Jako dravá štika nakonec připlula do rybníku plného líných sumců známá brněnská společnost Student Agency, jíž vlastní neméně známý podnikatel Radim Jančura. Nakonec po vyřízení všech formalit zahájí v polovině března svůj provoz mezi Českým Krumlovem, Budějovicemi, Pískem a Prahou.
Ares
Ačkoliv byl jihotransí závod Týn nad Vltavou plný vozů LC735/6, dálkovou linku Č.Budějovice-Týn nad Vltavou-Praha neochvějně brázdily letité a morálně zastaralé Karosy C734, na 156 km dlouhou dálkovou linku samozřejmě zcela nevhodné. Naštěstí se, sice pozdě, ale přece, nakonec v Týně nad Vltavou objevily vhodnější autobusy Ares12, které před nasazením na tuto linku léta trénovaly na vskutku "lukrativních" linkách Č.Budějovice-Lhotice-Kolný-Velechvín-Lišov a Č.Budějovice-Dubičné-Zaliny-Ledenice.
Foto Adam Skalický (25. 2.2008)
Co nám tedy žluté autobusy, jezdící prozatím čtyřikrát denně, nabídnou? Promítání filmů, teplé nápoje zdarma, chlazené nápoje za příplatek, pohodlné polohovatelné sedačky, rádia a CD přehrávače, denní tisk a časopisy, WC, klimatizaci, v průběhu cesty se nám bude věnovat stewardka – tak to alespoň tvrdí propagační letáček. Mimoto se nám, alespoň na základě našich osobních zkušeností s touto společností na jiných linkách, dostane kvalitního, rychlého a luxusního spojení do hlavního města republiky.
žluto na Florenci
Vozy Student Agency na Florenci. Doufejme, že odtud povede i táborská větev linky do Českých Budějovic. Toto známé autobusové nádraží v samém centru města má mnohem větší dopravní význam, než by se mohlo na první pohled zdát.
Foto Damir Holas ( 5. 3. 2008)
Bude tedy jistě velmi zajímavé, jak se k této konkurenci postaví ostatní dopravci. Zdá se, že je konečně nastaveno zrcadlo pravému konkurenčnímu boji z něhož vyjdou jako vítězové jen ti nejlepší. A podle prvotních informací, které máme, se válka nebude odehrávat na cenové úrovni (jak bylo pro SA zvykem v jiných regionech), ale hlavně v kvalitě přepravy a poskytovaných službách. A zde má každý dopravce možnost předvést, zdali to myslí s dálkovou dopravou vážně, nebo ji využívá jenom jako zdroj příjmů pro ostatní linkovou dopravu, kterou mu kraj v jeho působišti neproplácí. Každopádně, jak se bude celá záležitost vyvíjet, pro vás budeme pečlivě sledovat a v příštím článku věnovaném této tématice si o tom povíme víc.

Podkategorie

  • vyluky2001
    Kategorie vyluky2001 automaticky dodana pri importu clanku
    Počet článků:
    1

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20