Linka č.16

Čočka linky 16

Autobus
Linka s linkovou orientací č.16 zahájila provoz 2.2.1981 a to v trase Motor - Nádraží - Husova kolonie. Od 1.4.1987 pak byla přesměrována: od Nádraží vedla Mánesovou ulicí kolem vodárny, Autocampingu a přes obce Litvínovice, Šindlovy Dvory do Mokrého. Od července 1996 byla z důvodu výluky Mánesovy ulice přesměrována dočasně do trasy přes Senovážné náměstí. A jak se již v Českých Budějovicích stalo zvykem, tato dočasná trasa byla posléze vyhlášena za trvalou a linka tím jedině získala, neboť zajíždí do blízkosti středu města, což cestující určitě uvítali. Poslední změna nastala od 1.1.2004, kdy bylo do té doby manipulační zajíždění do obratiště v Mokrém "zlegalizováno" i pro cestující a dalo tak vzniknout nejkratšímu mezistaničnímu úseku: Litvínovice, Mokré točna a Litvínovice, Mokré jsou skutečně, co by kamenem dohodil. V souvislosti s novým JŘ 2006/2007 došlo k drobné změně trasy linky, kdy byla přidána konečná U Zimního stadionu, kde končí vybrané posilové spoje ve směru od Husovy Kolonie. Přidána byla i jedna nová zastávka v Šindlových Dvorech. Jako jistou zajímavost lze uvést obsazenost linky. Na první pohled by to svádělo k tomu, že do obcí je provoz méně využívaný nežli do městské čtvrti Husova kolonie. Opak je však pravdou. Úsek do Mokrého je poměrně slušně využit, a to i o víkendu, zatímco na druhé části linky do Husovy kolonie vezou autobusy často minimum cestujících, protože Husova kolonie je z větší části tvořená zahrádkářskými koloniemi a i samotná točna je umístěna u zahrádek.
U této linky je také nutno zmínit jednu zajímavost, která je i fotografickou přílohou. V pracovní dny - školní vyučování se kolem 17:20 sjely obě pořadí linky 16 na točně v Husově kolonii, což je u linek pouze s dvěma pořadími a poměrně dlouho trasou skutečná dopravní rarita.

Vozový park

Po celou dobu existence této linky zde byly stálicí standardní autobusy, které zde jezdí doposud, linka není zařazena v diagramu nízkopodlažních vozidel. Pokud je však nízkopodlažní autobus k dispozici, objevuje se i zde, o víkendu, kdy je nižší vypravenost, to bývá víceméně pravidlem. Od konce roku 2006 bylo jedno pořadí celotýdenně zagarantováno nízkopodlažním vozem. Od konce roku 2007 však není opět nízkopodlažní pořadí zagarantováno a nově se často stává, že u negarantovaných, byť celodenních pořadích, Dopravní podnik poměrně hojně vypravuje vysokopodlažní vozidla.

Současnost

Dnes je to linka spojující od města vzdálené obce Mokré a Šindlovy Dvory s centrem a kolonií na okraji města. Po přesměrování linky č.6 ve směru do Plané na silnici E55 je také dnes jedinou linkou, která obsluhuje obec Litvínovice. Dnešní trasa je vedena z Husovy kolonie, přes Nádraží, Senovážné náměstí, Litvínovice, Šindlovy Dvory až do Mokrého. Šindlovy Dvory a Mokré jsou nyní spojeny administrativně s obcí Litvínovice. Linka obsluhuje několika spoji denně i zastávku U Zimního stadionu v centru města, kde jsou ale jen ukončeny spoje, které dříve končily u nádraží. Na lince jezdí v pracovní dny celoročně ve špičce tři standardní vozy, v sedle jeden. O víkendu a svátcích pouze jeden. Ve dnech školního vyučování je zavedena posila z Mokrého k Autocampingu, spoj ale veze vůz z linky 6, do roku 2005 bylo pro tuto posilu vypraveno samostatné pořadí. Linku obsluhují v pracovní dny 3 vozy a o volných dnech pouze jeden. Vůbec poprvé po celých 25-ti letech existence má tak linka 16 více pořadí, než jen dvě....
Obě dvě pořadí linky č.16 se pouze v pracovní dny jednou setkávaly společně, na točně v Husově kolonii na dobu několika minut. Od roku 2006 toto již neplatí
Obě dvě pořadí linky č.16 se pouze v pracovní dny jednou setkávaly společně, na točně v Husově kolonii na dobu několika minut. Od roku 2006 toto již neplatí.
Foto Jan Přibyl (6. 4. 2006)
Jedna ze dvou provozních Karos B731 právě stanicuje v zastávce Pekárenská, U Křižku. V těsné blízkosti se nalézá závod dopravce ČSAD Jihotrans
Jedna ze dvou provozních Karos B731 právě stanicuje v zastávce Pekárenská, U Křižku. V těsné blízkosti se nalézá závod dopravce ČSAD Jihotrans.
Foto Jan Přibyl (14. 2. 2006)

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20