Linka č.13

Čočka linky 13

Autobus
Linka č.13 zahájila provoz až dva měsíce po lince č.14 (stejný postup lze vypozorovat i u linky č.16 a 15 - tam to bylo dokonce rok a dva měsíce a u linek 18 a 17, kde byl rozdíl půl roku). Byla vedena v trase od Technoplynu přes nádraží a kolem výstaviště dále přes ulici Oskara Nedbala do sídliště Vítězný únor a po malé přestávce Branišovskou ulicí zpět. V sídlišti Vítězný únor (dnes Šumava) tak tvořila okruh proti lince č.1, která sídliště obsluhovala obráceně. Cestující, který si zakoupil měsíční traťovou jízdenku pro linku č.1 a nebo 13, tak ji měl platnou automaticky i na druhou linku, obsluhující toto sídliště, což bylo na průkazce uvedeno. Od 1.5.1987 se osudy společných linek č.1 a č.13 rozdělily. Linka č.13 zůstává (na rozdíl od linky č.1) ukončena na Sídlišti VÚ, ale pro změnu na druhém konci trasy je z obratiště Technoplyn (nyní Nové Vráto-U Scanie) odkloněna k podniku Škoda a k učilišti Škoda (směrovka SOU - střední odborné učiliště, později nahrazena SOU-Škoda). Ihned z počátku 90.let byla prodloužena do obratiště na Sídlišti Máj u lesa (dnes konečná Máj-A.Barcala).
Provoz této linky se vyznačoval poměrně kvalitním intervalem ve špičce PD a nižším v sedle PD (kdy drtivá většina spojů od sídliště byla ukončena u nádraží). Od 1.9.1996 byl provoz na této lince omezen, v úseku nádraží-Máj ji totiž posilovala nová trolejbusová linka č.19. Změny od 1.1.2000 tato linka spolu s linkou č.14 snad "odskákala" nejvíce. Byla vedena od podniku Škoda směrem k nádraží a odtud do obratiště Papírny. Tato, kdysi exponovaná linka, tak rázem velice ztratila na významu. Po dvou letech hledání byla od 1.1.2002 přesměrována do trasy ze Srubce přes nádraží a dále k Papírnám. Tato trasa sice uspokojivě zajistila obsluhu obce Srubec, ale pro oblast nemocnice a papíren má pouze doplňkový charakter. Totéž lze paradoxně říct i o dalších dvou linkách v této lokalitě (č.14 a č.15), tudíž tato oblast je kvalitně obsloužena pouze při docházkové vzdálenosti do Lidické ulice na linku č.2, a to je velká škoda. Celá druhá polovina roku 2006 byla pro tuto linku v oblasti Srubce ve znamení různých provizórií. Několik měsíců trvající rekonstrukce silnice č.157 v celé délce obce Srubec zapříčinila několik objížděk, nouzových řešení a zkrácení linky. Na druhou stranu po ukončení opravy se cestující dočkali v katastru obce Srubec hned dvou nových zastávek a kompletní rekonstrukce všech zbývajících zastávek a zálivů včetně kompletního dosazení nových označníků..

Vozový park

Na lince byly po přesměrování ke Škodě od 1.5.1987 nahrazeny standardní autobusy kloubovými vozy, které zde přečkaly i zavedení posilové trolejbusové linky č.19 i odklon této linky k Papírnám. Právě odklon a tudíž velká ztráta významu této linky znamenaly po roce od odklonu tj. od 1.1.2001 výměnu kloubových vozidel za standardní, které na lince přetrvaly až doposud. Od 12.12.2004 jsou na tuto linku nasazovány výhradně nízkopodlažní vozidla a to včetně ranního posilového pořadí 3/13.

Současnost

Linka č.13 v dnešní trase svou historickou podobu vůbec nepřipomíná. Dnešní trasa linky je Srubec - Pohůrka - Nádraží - Senovážné náměstí - Nemocnice - Papírenská. V provozu jsou v pracovní dny škola v ranní špičce 3 standardní nízkopodlažní autobusy, jinak po celý den 2. Víkendy a svátky zajišťuje, jako u většiny podobných linek, pouze jeden standardní nízkopodlažní autobus.
Kolem plynárny na Dobrovodské ulici právě projíždí Citybus nasazený na linku 13 a směřuje do samostatné obce Srubec
Kolem plynárny na Dobrovodské ulici právě projíždí Citybus nasazený na linku 13 a směřuje do samostatné obce Srubec.
Foto Jan Přibyl (11. 12. 2004)
Horké výlukové léto roku 2004 zapříčinilo řadu výluk, nejen trolejbusových linek. I linka 13 jezdila v oblasti u Nemocnice Šumavskou ulicí, kudy MHD běžně nejezdí. Na smímku z této ulice vyjíždí Citybus č.222
Horké "výlukové" léto roku 2005 zapříčinilo řadu výluk, nejen trolejbusových linek. I linka 13 jezdila v oblasti u Nemocnice Šumavskou ulicí, kudy MHD běžně nejezdí. Na smímku z této ulice vyjíždí Citybus č.222.
Foto Jan Přibyl (18. 7. 2005)
Z důvodů stavebních prací v oblasti návsi ve Srubci byla linka č.13 provizorně ukončena u obecního úřadu, kde se otáčela zacouváním do boční ulice
Z důvodů stavebních prací v oblasti návsi ve Srubci byla linka č.13 na podzim 2006 provizorně ukončena u obecního úřadu, kde se otáčela zacouváním do boční ulice.
Foto Jan Přibyl (9. 10. 2006)

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20