Linka č.9

Čočka linky 9

Trolejbus
Dne 1.10.1953 zahájila provoz kyvadlová autobusová linka spojující obec Dobrá Voda s trolejbusovou linkou č.3 v Suchém Vrbném. Od 2.3.1954 byla tato linka prodloužena ze Suchého Vrbného do Pohůrky a později až na Škardu. K 16.1.1960 došlo k dílčímu prodloužení na Dobré Vodě až do míst dnešní otočky a od 1.9.1961 potom ze Škardy do Srubce. V roce 1967 došlo k rozdělení této linky na dvě samostatné č.9 a č.10, kdy linka č.9 jezdila v trase Dobrá Voda - Suché Vrbné - nádraží. Od 2.1.1968 byla prodloužena od nádraží na náměstí 1.máje (dnešní Senovážné) a od 30.6.1980 na druhé straně až do Třebotovic. Od 7.11.1984 zahájila spolu s linkou č.5 provoz přes nový most u sídliště Vltava a její trasa tak byla Třebotovice - Dobrá Voda - Nádraží - Třída Míru (Pražská) - Vltava střed - Sídliště Vltava a byl na ní zaveden provoz článkovými vozidly. Tato trasa vydržela zhruba do roku 1987, kdy po zavedení linky č.4 do Srubce byla do oblasti Třebotovic a Kaliště odkloněna linka č.10.
Zhruba od roku 1990 se Dobrá Voda odtrhla od Českých Budějovic a začala být samostatnou obcí, což do té doby bezproblémový provoz této linky začalo řádně komplikovat. Na jedné straně obsluha rozsáhlého sídliště a na druhé straně obec, která neměla finanční prostředky na provozování tak rozsáhlé MHD. Část spojů proto bývala ukončována na konečné Kovárna, později i na konečné Nádraží.
K prodloužení této linky došlo od 1.9.1996, kdy byl zahájen trolejbusový provoz linky č.15, ovšem část linky do městské části České Vrbné zatrolejována nebyla, proto dopravní obsluhu převzala linka č.9, resp. část spojů této linky. Zprovozněním hypermarketu Globus od dubna 2003 začaly zajíždět do Českého Vrbného všechny spoje této linky. K další změně došlo od 1.1.2004 zprovozněním trolejbusové tratě přes Palackého náměstí, kdy se linka č.9 stala linkou trolejbusovou v trase: Vltava-točna - Vltava-střed - Družba - Poliklinika Sever - Senovážné náměstí pošta - Nádraží - Palackého náměstí - Družba - Vltava-střed - Vltava. Tato trasa svým polookružním charakterem příliš nevyhovovala, proto došlo k další změně od 12.12.2004, kdy linka č.9 je vedena obousměrně přes Polikliniku Sever a od nádraží je místo linky č.3 prodloužena do Suchého Vrbného. Dalšího prodloužení, tentokráte na opačném konci, se linka dočkala 9.12.2007, kdy začala po nově vybudované trolejbusové trati obsluhovat hypermarket Globus a České Vrbné místo autobusové linky č.19. Vznikla tak určitá rarita, jelikož všechny spoje na 9 jsou vedeny v celé trase a žádný (ani zatahující) není ukončován v půli trasy, jezdí od tohoto dne linka č.9 URČITĚ do Vrbného, z jedné strany Českého a z druhé strany města pak Suchého.

Vozový park

Od změny trasy na Vltavu (7.11.1984) nastoupily článkové autobusy, které se na lince udržely až do samotného konce jejího autobusového provozu, jak v pracovní dny, tak i o víkendech. Ve vypravování kloubových trolejbusů došlo od konce února 2006 k zagarantování jednoho pořadí celotýdenně kloubovým nízkopodlažním trolejbusem. Vyjímečně se na lince č.9 může místo trolejbusu 25Tr objevit "krátký" trolejbus 21Tr, aby byla dodržena garance nízkopodlažního spoje, dodáním dostatečného počtu kloubových trolejbusů 25Tr je však toto již velmi nereálné.

Současnost

Z historické trasy linky 9 toho po 12.12.2004 mnoho nezbylo. Je zajímavé, že linka končí tam, kde začínala. Málokterá linka prošla takovým vývojem, jako linka č.9. Dnes se jedná o páteřní trolejbusovou linku s příjemnými intervaly po celý týden. Na lince v pracovní dny škola jezdí ve špičce 7 článkových trolejbusů, v sedle 5. O prázdninách jezdí 5 vozů ve špičce a 4 v sedle. Víkendový a sváteční provoz zajišťují 4 článkové trolejbusy.
Na linku č.9 v původní trase se v roce 2003 podíval i předváděcí kloubový Citybus. Zachycený je na točně České Vrbné
Na linku č.9 v původní trase se v roce 2003 podíval i předváděcí kloubový Citybus. Zachycený je na točně České Vrbné.
Foto Jan Přibyl (10. 5. 2003)
Současná linka 9 patří trolejbusům a od roku 2004 zajíždí až do Suchého Vrbného, kde po 55 letech vystřídala linku 3
Současná linka 9 patří trolejbusům a od roku 2004 zajíždí až do Suchého Vrbného, kde po 55 letech vystřídala linku 3.
Foto Jan Přibyl (18. 12. 2005)

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20