Linka č.41

Ve skutečnosti neexistující čočka linky 41

Autobus
Nejmladší linka č.41 vznikla dne 6.4.2006, kdy byla zprovozněna v souvislosti s otevřením nového hypermarketu Tesco. Požadavek tohoto řetězce na zajištění dopravy zákazníků až před vchod z celého města dal vzniknout lince č.41 a to ve dvou okružních variantách trasy. Zároveň byla zvolena varianta trasy, která obsluhuje velkou část města a na budějovické poměry je řešena vcelku zajímavě. První směr je veden přes sídliště Šumava, kolem Jihočeské Univerzity a Výstaviště a přes centrum města k nádraží. Zpět se autobus vrací přes Palackého náměstí, Strakonickou a Vltavu střed k Tescu. V odpoledních hodinách jezdí dvě pořadí, přičemž druhý autobus vždy jede opačným směrem, při provozu jednoho pořadí se směry střídají. K Tescu se jezdí ulicí J.Boreckého, kudy MHD v minulosti nikdy nejezdila, mimo popsanou vyjímku u linky 15. Jako zajímavost lze uvést fakt, že ještě před zahájením provozu byla trasa linky mírně pozměněna a proto musel být vydán se zahájením provozu již dodatek ke kapesním jízdním řádům. Jednalo se o problematický průjezd ulicí J.Boreckého, který musel být omezen na minimum nezajížděním na Vltavu střed ve směru k IGY a naopak zajížděním ve směru z Máje. Od změny JŘ pro rok 2006/2007 jsou ale všechny spoje vedeny ulicí J.Boreckého a projíždí tak přes Vltavu střed a Výměník (pouze u varianty trasy přes IGY).
U hypermarketu byla v blízkosti hlavního vchodu zřízena výstupní i nástupní zastávka s přístřeškem. Otáčení autobusů je umožněno na blízkém kruhovém objezdu. V době zahájení provozu při příležitosti otevření hypermarketu ale ještě nebyly dokončeny a zkolaudovány všechny příjezdové komunikace a tak musely být autobusy dočasně ukončeny v prostoru parkoviště před původním vchodem do výstaviště, cca 200m od hypermarketu. Toto provizorní řešení trvalo až do úterý 17.10.2006, tj. více jak šest měsíců po zahájení provozu. V pracovních dnech školním vyučování je linka č.41 zajištěna autobusy z ranních posil. První pořadí je zajištěno posilovým spojem linky č.10 a druhé je zajištěno ranním posilou linky 13, pořadím 3/13. V pracovní dny o prázdninách, o víkendech a svátcích jsou spoje zajištěny klasickým způsobem.

Vozový park

Linka 41 je obsluhována výhradně standardními autobusy. Protože je pořadí 2/41 zajištěno přejezdem z pořadí 3/13, které je v jízdním řádu garantováno nízkopodlažním autobusem, je téměř jisté, že se tento autobus objeví i na lince 41. První pořadí vyjíždí pouze na posilový spoj linky 10, na kterém se objevují jen vysokopodlažní autobusy, nízkopodlažní ale nejsou vyloučeny. V pracovních dnech je tedy provoz autobusů, které se ráno objevily na jiné lince, o víkendech a svátcích je provoz vozidel vypravený přímo na linku č.41, objevují se standardní vysokopodlažní i nízkopodlažní autobusy.

Současnost

Historie linky je krátká a proto pochopitelně zůstává stále původní trasa, snad mimo problematické výjezdy ulicí J.Boreckého, které byly již dvakrát změněny. Na linku jsou v pracovní dny vypraveny 2 vozy, o víkendech 1. Spoje vezou vozy z ranních posil, viz výše. Nutno dodat, že linka byla v prvních dnech velice slušně vytížena, někdy až přeplněna. V době, kdy byla linka ukončena na provizorní konečné, byla vytíženost linky velice slabá. Svou roli v tom zřejmě sehrála značná vzdálenost výstupu z autobusu od vchodu do hypermarketu. Od doby zprovoznění definitivních zastávek se postupně linka stala mezi cestujícími oblíbená většina spojů je solidně využívána.
Cestující nastupující v první den provozu linky 41 do Citybusu č.214. Konečná u Tesca ještě nebyla dokončena a tak se autobusy zpočátku otáčely na parkovišti před bývalým vchodem do výstaviště
Cestující nastupující v první den provozu linky 41 do Citybusu č.214. Konečná u Tesca ještě nebyla dokončena a tak se autobusy zpočátku otáčely na parkovišti před bývalým vchodem do výstaviště.
Foto Jan Přibyl (6. 4. 2006)
Odpolední spoj linky 41 právě odbočuje do ulice Milady Horákové, kudy je vedena pouze linka 7, od 6.4.2006 doplněná linkou 41
Odpolední spoj linky 41 právě odbočuje do ulice Milady Horákové, kudy je vedena pouze linka 7, od 6.4.2006 doplněná linkou 41.
Foto Jan Přibyl (25. 4. 2006)
Modernizovaná Karosa B732 č.194 stojí již na definitivním stanovišti nedaleko vchodu do Tesca
Modernizovaná Karosa B732 č.194 stojí již na definitivním stanovišti nedaleko vchodu do Tesca.
Foto Jan Přibyl (10. 12. 2006)

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20