Linka č.1

Čočka linky 1

Autobus
Nejstarší českobudějovická linka, která si stále udržuje (jako poslední) svoji historickou trasu. Vznikla sloučením trolejbusových linek A - Stalinovo náměstí (dnes Senovážné náměstí) - Čtyři Dvory (první trolejbusová linka - provoz zahájen 28.10.1948) a B - Nádraží - Rudolfov (provoz zahájen slavnostně v sobotu 6.8.1949 v 10 hodin). Sloučením vznikla linka 1 Rudolfov - Nádraží - Vnitřní město - Čtyři Dvory. Byla to linka, jejíž vozy obsluhovaly i samotné centrum Českých Budějovic. Nejprve obousměrně, pak jednosměrně, a to nejprve trolejbusy, po jejich náhradě i autobusy. Dne 24.3.1968 provoz trolejbusů na této lince skončil a od následujícího dne byl nahrazen autobusy - vozy RTO a zánovními ŠM11.
Trasa linky byla vcelku stabilní, jako zajímavost lze uvést, že část spojů byla ve špičce PD ze směru Rudolfov otáčena již na Švermově (nyní Mariánském) náměstí. Autorovi tohoto pojednání se bohužel zatím kromě dobových jízdních řádů bližší informace nepodařilo nalézt. Změna trasy nastává až 21. října 1976, kdy byl provoz ze čtyřdvorské smyčky (dnes parčík naproti bývalým kasárnám) prodloužen do nového sídliště Vítězného února (dnes Šumava). Za dva měsíce do těchto míst dorazila i nová linka č.13 a provoz byl organizován následovně: linka č.1 jela od Výstaviště Branišovskou ulicí a na sídlišti VÚ odstavila u prostoru dnešního budovaného parčíku. Po přestávce pokračovala zpět ulicí O.Nedbala ke kasárnům a přes stanici U Parku dále směrem do města. Linka č.13 obsluhovala daný úsek obráceně, tj. od Výstaviště jela přes stanici U Parku a ulicí O.Nedbala na sídliště VÚ, kde měla přestávku před restaurantem Jiskra. Zpět se vracela Branišovskou ulicí. Obsluha sídliště VÚ tudíž byla řešena jako velká smyčka kolem celého sídliště a pro zajímavost lze uvést, že pokud si pracující člověk tehdy koupil měsíční jízdenku na jednu trať za 30 Kčs, v případě linky č.1 nebo 13 měl automaticky na obě trasy (což bylo na průkazce vyznačeno 1/13, neboť do práce jel jinou linkou, než z práce.
Další změna nastala až k 1.5.1987, kdy se do té doby nerozlučná dvojice linek 1 a 13 rozdělila - linka č.13 opustila točnu Technoplyn a nově směřovala k podniku Škoda a linka č.1 pro změnu byla na druhém konci trasy prodloužena ze sídliště VÚ na konečnou do budovaného sídliště Máj na tehdy bezejmennou ulici - dnes ulici M.Horákové. Je zajímavé, že tato konečná byla zpočátku označována jako provizorní nebo prozatímní, po čase toto označení zmizelo a konečná je považována za plnohodnotnou dodnes.
Další změny nastaly k 1.1.2000, kdy linka nahradila linku č.7 do městké části Haklovy Dvory a byla výrazně posílena, do Haklových Dvorů jezdí každý druhý spoj a část spojů na opačném konci byla ukončena na smyčce Technoplyn (nyní Nové Vráto, U Scanie). Od 1.1.2002 zmizela linka č.13 z oblasti Okružní ulice, kam ji nahradila část spojů právě linky č.1. Tím vznikl ale dokonalý chaos, neboť na čtyřdvorské straně byly dvě konečné a na rudolfovské pak dokonce šest, cestující byli zmateni a řidiči se prohýbali pod štosy cedulí. Od 1.1.2003 byla z Okružní ulice prodloužena k nádraží linka č.8 a linka č.1 tak z této oblasti definitivně zmizela.
Tato linka dnes patří k páteřním linkám MHD, což ji i v minulosti zajišťovalo pěkné intervaly. Ve špičce pracovního dne byl interval 4 minuty, v sedle pak pravidelných 20 minut. Po redukci v první polovině 90.let se intervaly prodloužily na cca. 12 minut ve špičce a 40-50 minut v sedle, po prodloužení do Haklových Dvorů činí špičkový interval 10 minut, v sedle je 15 minut, o víkendu pak 24 minut.

Vozový park

Na linku byly až do konce 80.let nasazovány standardní vozidla. Toto přestalo ve druhé polovině 80.let vyhovovat, tak, pokud byly k dispozici, byly na část šejdrových pořadí (obvykle jedno nebo dvě) nasazovány kapacitnější autobusy Ikarus. Zvýšení přepravní nabídky se také dělo vkládanými vozy standardní délky, kdy autobus jezdil navíc - mimo jízdní řád s tabulkou "Posilový vůz". Redukce jízdních řádů počátkem 90.let vedla k nutnosti nasazovat článkové Ikarusy, o víkendu stále jezdily autobusy Karosa standardní délky. Nedostatečný počet článkových autobusů však vedl k opačné situaci, nežli v druhé polovině 80.let - tentokráte byla na jedno nebo dvě šejdrová pořadí pro změnu nasazována standardní Karosa. Vše skončilo po dodávce první série Karos B741 a zahájení výstavy Země Živitelka 1992, kdy od tohoto dne všechny kurzy na lince 1 obsazovaly článkové autobusy. O víkendu byly také nasazovány dočasně vzhledem k výstavě článkové autobusy. Po ukončení výstavy bylo však nasazování článkových autobusů o víkendu označeno za trvalé a od té doby se autobusy standardní délky vyskytují na lince č.1 jen mimořádně, tudíž velmi vzácně. Na podzim roku 2007 však bylo možno krátké vozy na lince č.1 spatřit pravidelně. Kvůli rozkopání ulice Hlincohorská v Rudolfově končily článkové autobusy jedoucí na konečnou "Na Americe" již na konečné Nové Vráto-U Scanie a cestující byli "Na Ameriku" převáženi standarrdním autobusem na náklady stavebních firem, zabezpečujících opravu Hlincohorské ulice. Do budoucna by však tento jev nemusel být až tak výjimečný, neboť po ukončení trolejbusové linky č.1 v Novém Vrátě se uvažuje tímto kyvadlovým způsobem standardním autobusem obsluhovat obě rudolfovské konečné. Ale tato kapitola obsluhy Rudolfova se již nebude týkat linky č.1.

Současnost

Linka č.1 si s trasou Rudolfov - Vráto - Nové Vráto - Nádraží - Výstaviště - Sídliště Máj - Haklovy Dvory zachovává svojí původní tvář a působí jako páteřní linka. Celkově slušné intervaly (viz výše) linku řadí k nejvytíženějším. Ve špičce PD (škola) je na linku vypraveno 9 článkových autobusů, v sedle 6. V pracovní dny - prázdniny je v provozu 7 (špička) a 5 (sedlo) vozů. O víkendu a svátcích jsou celodenně nasazeny 4 vozy. Celotýdenně je provozována pouze v článkových autobusech (vyjímečně zaskočí za Citelis standardní Citybus). Od 9.12.2007 jsou na všechna celodenní pořadí (vždy vyjma jednoho) garantovány nízkopodlažní autobusy. Linka je tak plně dostupná i hůře pohyblivým cestujícím.
Točna Nové Vráto (dnes Nové Vráto, U Scanie) je poměrně slabě využívána, zejména o víkendech působí až deprimujícím dojmem
Točna Nové Vráto (dnes Nové Vráto-U Scanie) je poměrně slabě využívána, zejména o víkendech působí až deprimujícím dojmem.
Foto Václav Boček (11. 7. 2004)
K
Karosa č.271 patří k těm v současné době již nemnoha standardním autobusům, které obsluhovaly Rudolfov ještě před zavedením kloubového provozu v roce 1992. Jak ukazuje snímek z podzimu 2007, do Rudolfova Na Ameriku se opět podívala, tentokráte v roli kyvadlové dopravy po opravované cestě. V budoucnu ji tu možná ještě uvidíme, ale to již cesta bude dávno opravená a linka do těchto míst směřující již neponese číslo 1.
Foto Václav Boček (4. 10. 2007)
Linka 1 se s dnešní trasou dostává i do míst, které město nepřipomínají. Zde venkovská krajina v městské části Haklovy Dvory
Linka 1 se s dnešní trasou dostává i do míst, které město nepřipomínají. Zde venkovská krajina v městské části Haklovy Dvory.
Foto Václav Boček (26. 12. 2005)

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20