Brněnské tramvaje

Vůz K2R ev. č. 1037 (r. v. 1974, rekonstrukce 1999)
Vůz K2R ev. č. 1037 (r. v. 1974, rekonstrukce 1999) na konečné linky 6 Mendlovo náměstí.
Foto Lukáš Vrobel, 9. srpna 2007
Tramvaje vyjely do ulic Brna ještě dříve než v Praze: koněspřežná pouliční dráha zde byla uvedena do provozu již roku 1869. Pro malý zájem cestujících musel být však provoz v roce 1874 ukončen. Ani druhý pokus o provoz koněspřežky v letech 1876 - 1880 nebyl úspěšný. V roce 1884 vyjely do brněnských ulic parní tramvaje. Jejich provoz prosperoval, významná byla také nákladní doprava. Teprve v roce 1900 byla zavedena klasická elektrická dráha, která ještě téhož roku z osobní dopravy vytlačila parní lokomotivy. Tramvajová doprava v parní trakci se však v Brně objevila z nouze ještě krátce po skončení druhé světové války.
Všechny tramvajové systémy měly rozchod 1435 mm.
Souprava T3 ev. č. 1546 + 1547 (obě r. v. 1968)
Souprava T3 ev. č. 1546 + 1547 (obě r. v. 1968) na lince 1 mezi zastávkami Nové Sady a hlavní nádraží, kde má tramvajová trať čtyři koleje.
Foto Lukáš Vrobel, 9. srpna 2007
Nízkopodlažní Škoda 03 T
Nízkopodlažní Škoda 03 T "Anitra" ev. č. 1817 (r. v. 2005) na lince 7 u zastávky Semilasso.
Foto Vojtěch Veselý, 5. června 2006
V současné době jezdí v Brně 13 tramvajových linek označených čísly 1 - 13. Tyto linky jezdí pouze v denním provozu, a to všechny celotýdně a obvykle celodenně, pouze na několika linkách je omezen provoz večer nebo mimo pracovní dny i ráno. Noční tramvajový provoz není zaveden.
KT8D5R.N2 ev. č. 1737 (r. v. 1990, ex DP Košice, rekonstrukce 2002)
Podzemní stanice linky 8 Jírova v Líšni. Kvůli zakončení tratě křížovým kolejovým přejezdem sem musí jezdit jen obousměrné vozy - na snímku částečně nízkopodlažní KT8D5R.N2 ev. č. 1737 (r. v. 1990, ex DP Košice, rekonstrukce 2002).
Foto Lukáš Vrobel, 9. srpna 2003
K3R-N ev. č. 1751 (r. v. 1974, rekonstrukce 2003)
Částečně nízkopodlažní vůz K3R-N ev. č. 1751 (r. v. 1974, rekonstrukce 2003) na lince 3 u zastávky Kamenolom.
Foto Vojtěch Veselý, 16. března 2006
Vozový park tramvají je zde nejrozmanitější v ČR. Kromě klasických tramvají T3, T3 SUCS a tyristorových T3M zde jezdí rekonstruované vozy T3G, T3M3, nově dodané, ale vzhledově s modernizovanými téměř shodné T3R.PV a T3R.EV, a dále vozy T3R a T3RF, které byly dodány nově, pouze prototyp byl rekonstruován z vozu T3 SUCS.
KT8D5 ev. č. 1723 (r. v. 1990)
KT8D5 ev. č. 1723 (r. v. 1990) na konečné výlukové linky x2 Modřice. V roce 2007 byl vůz rekonstruován na typ KT8D5R.N2.
Foto Lukáš Vrobel, 9. srpna 2003
K2 ev. č. 1122 (r. v. 1983)
K2 ev. č. 1122 (r. v. 1983) v původním provedení a laku na konečné výstavištní linky p1 Zvonařka.
Foto Lukáš Vrobel, 9. srpna 2003
Pro Brno charakteristické jsou dvoučlánkové vozy K2, resp. jejich modernizované verze K2MM, K2P, K2R a K2T. Během roku 2003 byl ve firmě Pars nova a.s. v Šumperku do jednoho vozu K2 při modernizaci vložen nízkopodlažní střední díl a nová tříčlánková jednosměrná tramvaj byla na světě. Dostala označení K3R-N. Dnes jezdí takto rekonstruované vozy dva.
Vůz K2R ev. č. 1079 (r. v. 1975, rekonstrukce 1998)
Vůz K2R ev. č. 1079 (r. v. 1975, rekonstrukce 1998) na lince 11 v zastávce Bieblova.
Foto Lukáš Vrobel, 9. srpna 2003
Souprava T6A5 ev. č. 1217 + 1218 (obě r. v. 1996)
Souprava T6A5 ev. č. 1217 + 1218 (obě r. v. 1996) v celovozovém reklamním nátěru na konečné linky 9 Čertova rokle.
Foto Václav Veselý, 7. února 2006
V Brně nalezneme v provozu i obousměrné vozy. Jedná se jednak o klasické KT8D5 a modernizovaný vůz KT8D5R, jednak o novější KT8D5N s nízkopodlažním středním článkem. Jim velmi podobné jsou modernizované vozy KT8D5R.N2, do kterých byl při rekonstrukci vložen místo původního středního článku nový nízkopodlažní.
K2 ev. č. 1098 (r. v. 1977) na výlukové trase linky 11 u zastávky Náměstí Svobody
K2 ev. č. 1098 (r. v. 1977) na výlukové trase linky 11 u zastávky Náměstí Svobody.
Foto Lukáš Vrobel, 9. srpna 2007
Souprava T3G ev. č. 1608 +1606 (obě r. v. 1986)
Souprava T3G ev. č. 1608 +1606 (obě r. v. 1986) v celovozovém reklamním nátěru na lince 1 v zastávce Kubíčkova.
Foto Vojtěch Veselý, 16. března 2006
Ačkoli už tak by Brno počtem typů vozů předčilo ostatní naše provozy, výčet ještě nekončí. V Brně jezdí také tramvaje T6A5. V posledních letech vozový park rozšířily trojčlánkové jednosměrné nízkopodlažní vozy Škoda 03 T, známé také pod obchodním názvem "Astra" a pro Brno "Anitra", což je zkratka slovního spojení "asynchronní nízkopodlažní tramvaj".
Stejně jako Praha, i Brno zakoupilo z ČKD čtyři nízkopodlažní vozy RT6N1, které se v provozu neosvědčily a jsou většinou odstaveny.
KT8D5R.N2 ev. č. 1712 (r. v. 1990, reko 2001)
KT8D5R.N2 ev. č. 1712 (r. v. 1990, reko 2001) s nízkopodlažním středním článkem na konečné linky 1 Řečkovice.
Foto Lukáš Vrobel, 23. dubna 2005
KT8D5 zleva ev. č. 1722 a 1719 (oba r. v. 1990)
Konečná tramvajové linky 8 Líšeň, Mifkova je tvořena dvěma kusými kolejemi s přejezdy. U ostrovního nástupiště stojí v dubnu 2005 vozy KT8D5 zleva ev. č. 1722 a 1719 (oba r. v. 1990).
Foto Lukáš Vrobel, 23. dubna 2005
Zajímavou brněnskou kuriozitou je provoz modernizované tramvaje T3R.EV s novým nízkopodlažním vlečným vozem VV60LF. Od května 2006 byl tento vlečný vůz provozován zkušebně dokonce také jako prostřední ve třívozové soupravě T3R.EV + VV60LF + T3R.EV.
Tramvaje mají klasický červeno-krémový nátěr nebo červeno-bílo-šedý nátěr DPMB. Vyskytují se i nátěry reklamní nebo jejich barevné podklady.
Seznam tramvají můžete stáhnout zde.
V provozu se používají pouze stará spřáhla pražského typu, žádné vozy nemají automatická spřáhla Secheron.
Souprava T3G ev. č. 1608 +1606 (obě r. v. 1986)
Smyčka Čertova rokle zleva s vozem K2 ev. č. 1114 (r. v. 1977) na lince 11, soupravou T6A5 1203 + 1204 (oba r. v. 1996) na lince 9 a vozem Škoda 03 T ev. č. 1812 (r. v. 2004) na lince 9.
Foto Vojtěch Veselý, 16. března 2006
KT8D5 ev. č. 1723 (r. v. 1993)
KT8D5 ev. č. 1723 (r. v. 1993) na lince 8 u zastávky Křídlovická.
Foto Lukáš Vrobel, 9. srpna 2007
Stinnou stránkou brněnského tramvajového provozu je opuštěná trať ze Stránské skály do Líšně. Původně se jednalo o železnici, později přepojenou k tramvajové síti a elektrifikovanou. Osobní doprava na ní byla přerušena v r. 1964. Troleje vzaly sice zasvé, ale pravá traťová kolej ve směru do Líšně se používala navzdory havarijnímu stavu ještě roku 2002 k vytahování vozů z muzea MHD do provozní sítě. Po zpustlé trati bez trolejí je přetahovala historická parní tramvajová lokomotiva Caroline. Stav tratě už byl ale tak špatný, že musel být provoz zakázán a muzeum se spoustou provozních exponátů je tak zcela odříznuto od sítě. Na historické jízdy tamních tramvají tak není pomyšlení...
Opuštěná tramvajová trať ze Stránské skály do Líšně
Opuštěná tramvajová trať ze Stránské skály do Líšně.
Foto Lukáš Vrobel, 23. dubna 2005
Zarostlý dvůr muzea MHD v Líšni s vrakem autobusového přívěsu
Zarostlý dvůr muzea MHD v Líšni s vrakem autobusového přívěsu.
Foto Lukáš Vrobel, 9. srpna 2003
Muzeum MHD v Líšni sice skrývá vzácné tramvaje, lokomotivy, vagóny, autobusy a trolejbusy z městských provozů v celém bývalém Československu, na jeho stavu a údržbě se však tato skutečnost příliš nepodepsala.
Budova není výrazně označena a lze ji těžko najít (pokud nejedete autobusem, který staví přímo před ní). Dvůr je zarostlý a jsou na něm odstaveny tramvajové a autobusové vraky. Kolejiště je už dochováno pouze jako torzo, výhybky jsou často nepoužitelné. Přitom je zde patrná nepříliš stará částečná přestavba na rozchod 760 mm kvůli deponování úzkorozchodných vozidel ze zaniklého ostravsko-karvinsko-bohumínského systému.
Uvnitř budovy je patrný nedostatek místa a vozy jsou na sebe silně namačkány. Jen na málokteré upozorňuje popiska. Některé jsou v provozním stavu, jiné alespoň ve vystavovatelném, ale mnohé jsou bohužel jen vraky s mizivou nadějí na opravu.
Vrak tramvaje na dvoře muzea MHD v Líšni
Vrak tramvaje na dvoře muzea MHD v Líšni.
Foto Lukáš Vrobel, 23. dubna 2005
Muzejní vůz MV6 ev. č. 107 (r. v. 1943, vyřazen 1972)
Muzejní vůz MV6 ev. č. 107 (r. v. 1943, vyřazen 1972) na služební jízdě následovaný soupravou T3G ev. č. 1608 +1606 (oba r. v. 1986) v celovozovém reklamním nátěru na lince 1 u zastávky Hlavní nádraží.
Foto Dominik Šipr, 6. května 2006
Opuštěná trať k muzeu je zarostlá a nezpůsobilá provozu. V chatové oblasti v Líšně jsou na trati nasypány hromady písku, odloženy přebytečné věci a postavena maringotka. Po trolejovém vedení nejsou žádné náznaky. Pravá kolej ve směru do Líšně je téměř kompletně zachována, ovšem pod vysokou trávou a stromky. Levá kolej je výrazně zarostlejší a na mnoha místech vytrhaná.
Počítalo se s tím, že jednou bude trať znovu elektrifikována a budou se na ní předvádět muzejní vozidla. Pravá kolej do Líšně by v takovém případě měla mít normální rozchod a levá úzký. Bohužel naděje na obnovu provozu je v současné době minimální.
Souprava T6A5 ev. č. 1213 + 1214 (obě r. v. 1996) na lince 12 v zastávce Úzká. L. Vrobel, 9. 8. 2007 T3 ev. č. 1523 (r. v. 1967) na lince 10 u nástupní zastávky Nové Sady. L. Vrobel, 9. 8. 2007 Kloubová K2 na lince 7 následovaná T3R.PV ev. č. 1517 (r. v. 2003) na lince 4 v zastávceČeská. L. Vrobel, 23. 4. 2005 Částečně nízkopodlažní KT8D5R.N2 ev. č. 1706 (r. v. 1990, reko 2004) v zastávceBělohorská. Vojtěch Veselý, 16. 3. 2006
Škoda 03 T ev. č. 1812 (r. v. 2004) na konečné linky 9  Čertova rokle. Vojtěch Veselý, 16. 3. 2006 K2 ev. č. 1127 (r. v. 1983) na lince 11 v zastávce Podlesí. Václav Veselý, 7. 2. 2006 KT8D5R.N2 ev. č. 1721 (r. v. 1990, reko 2005) na lince 8 v zastávce Bělohorská. Vojtěch Veselý, 16. 3. 2006 K2R ev. č. 1040 (r. v. 1974, reko 2000) na lince 5 u zastávky Mendlovo náměstí. L. Vrobel, 9. 8. 2007
K3R-N ev. č. 1752 (r. v. 1977, reko 2004) s nízkopodlažním středním článkemna lince 1 v zastávce Václavská. Vojtěch Veselý, 16. 3. 2006 Na úvraťové konečné linky 8 Líšeň, Mifkova se setkaly vozy zleva KT8D5R ev. č. 1736 (r. v. 1990, ex DP Košice, reko 2002) a KT8D5R.N2 1721 (r. v. 1990, reko 2005). Vojtěch Veselý, 16. 3. 2006 Souprava T3 ev. č. 1590 + 1599 (oba r. v. 1972) na lince 12 v zastávce Komenského náměstí. L. Vrobel, 9. 8. 2007

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20