Břeclav

Karosa C 934E BVI 32-39
Karosa C 934E BVI 32-39 na lince 4 v zastávce Nádraží ČD.
Foto Lukáš Vrobel, 26. 8. 2006

Město

Okresní město Břeclav leží v Jihomoravském kraji na řece Dyji a v současnosti má zhruba 27 000 obyvatel. Funguje zde průmysl chemický, strojírenský, keramický, dřevozpracující a potravinářský. V blízkosti města se nacházejí silniční i železniční hraniční přechody do Rakouska (silniční: Poštorná - Reinthal, železniční: Břeclav - Hohenau) a na Slovensko (silniční i železniční: Lanžhot - Kúty).

Silniční doprava

Karosa Citelis 12M 3B3 8807
Karosa Citelis 12M 3B3 8807 na lince 1 u zastávky Náměstí TGM, kostel.
Foto Martin Janda, 20. 3. 2006
Na severovýchodě obchází Břeclav dálnice D2 Brno - Hustopeče - Břeclav - Kúty - Malacky - Bratislava. Velký význam pro dálkovou dopravu mají také silnice 1. třídy číslo I/55 Poštorná - Břeclav - Moravská Nová Ves - Hodonín - Strážnice - Veselí nad Moravou - Uherský Ostroh - Uherské Hradiště - Napajedla - Otrokovice - Hulín - Přerov - Olomouc a I/40 Mikulov - Valtice - Poštorná - Břeclav.
Karosa C 954 3B3 8952
Karosa C 954E 3B3 8952 dopravce BORS Břeclav na regionální lince do Moravské Nové Vsi na autobusovém nádraží v Břeclavi.
Foto Lukáš Vrobel, 26. 8. 2006
Největším provozovatelem regionální autobusové dopravy je BORS Břeclav a.s., dalšími dopravci jsou ČSAD Hodonín a.s., Adolf Svoboda a František Juráček. Zajímavé je, že do Břeclavi není (navzdory existenci dálkových silničních tahů) vedena jediná dálková nebo mezinárodní autobusová linka.

Železniční doprava

Elektrická jednotka řady 560
Elektrická jednotka řady 560 v ŽST Břeclav.
Foto Lukáš Vrobel, 26. 8. 2006
Břeclav je významnou železniční křižovatkou. Kříží se zde dvě tratě mezinárodního významu, které jsou v úseku přes Břeclav součástí železničních tranzitních koridorů. Jedná se o tratě číslo 250 Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou - Tišnov - Brno - Břeclav - Kúty (I. tranzitní koridor Berlín - Vídeň, součástí v úseku Brno - Kúty) a 330 Přerov - Hulín - Otrokovice - Staré Město u Uherského Hradiště - Hodonín - Břeclav - Hohenau (II. koridor Varšava - Bratislava, součástí v celé své délce). Obě tratě jsou dvoukolejné a elektrifikované (v úsecích přes Břeclav střídavě 25 kV, 50 Hz) a jsou po nich vedeny vlaky od osobních až po SuperCity, které všechny v Břeclavi zastavují.
Další dvě železniční tratě vycházející z Břeclavi jsou pouze regionálního významu - jednou z nich je číslo 246 Břeclav - Mikulov na Moravě - Hrušovany nad Jevišovkou - Znojmo a druhou číslo 247 Břeclav - Lednice. Tyto tratě jsou jednokolejné a neelektrifikované. Na obě tratě vyjíždějí z Břeclavi pouze osobní (zastávkové) vlaky, z toho na trati 247 je zachován pouze turistický provoz od dubna do září s většinou spojů pouze o víkendu.
Železniční stanice Břeclav leží přímo v zástavbě nedaleko centra města.

Městská hromadná doprava

Karosa B 941 BVA 83-81
Karosa B 941 BVA 83-81 na lince 6 u zastávky Jana Palacha.
Foto Martin Janda, 20. 3. 2006
Městská hromadná doprava je zajišťována devíti autobusovými linkami označenými souvislou číselnou řadou 1 - 9. Provoz zajišťuje dopravce BORS Břeclav a.s. se sídlem a garážemi na adrese Bratislavská 26, Břeclav. Tato společnost je přímým nástupcem dopravního závodu 604 Břeclav národního a později státního podniku ČSAD Brno. Po privatizaci působila firma v letech 1994 - 2001 pod názvem ČSAD Břeclav a.s. Dnes zajišťuje provoz osobní i nákladní dopravy v provozovnách Břeclav, Mikulov a Hustopeče, vlastní přibližně 100 autobusů a 60 nákladních automobilů a zaměstnává zhruba 340 pracovníků.
Karosa B 952E 1B9 5944
Karosa B 952E 1B9 5944 v garážích BORS Břeclav.
Foto Lukáš Vrobel, 26. 8. 2006
Trasy linek MHD jsou uvedeny v následující tabulce. Vypsány jsou pouze vybrané zastávky a nejsou vyznačeny jednotlivé varianty trasy.
1

Gumotex - BORS (zpět) - Nádraží ČD - Náměstí TGM, kostel - Poštorná, Hlavní - Charvatská Nová Ves, Palackého - Charvatská Nová Ves, Obránců míru

2

Městský hřbitov - Gumotex (tam) - BORS (zpět) - Nádraží ČD - Náměstí TGM, kostel - Poštorná, kostel - Poštorná, Valtická točna - Charvatská Nová Ves, Palackého - Charvatská Nová Ves, Obránců míru

3

Nádraží ČD - Náměstí TGM, kostel - Poštorná, kostel - Poštorná, chemické závody

4

Jen v uvedeném směru:
Nádraží ČD - Městský hřbitov - Gumotex - Nádraží ČD - Poliklinika - Nám. TGM, okresní úřad - Stará Břeclav, kulturní dům - Vinohradní - Lidická - Nám. TGM, okresní úřad - Poliklinika - Nádraží ČD - BORS - Gumotex - Městský hřbitov

5

Jen v uvedeném směru:
Městský hřbitov - Gumotex - Nádraží ČD - Slovácká - Lidická - Vinohradní - Křižovatka Ladná - Stará Břeclav, kulturní dům - Lidická - Slovácká - Nádraží ČD - BORS - Městský hřbitov

6

Gumotex - BORS (zpět) - Nádraží ČD - Náměstí TGM, kostel - Poštorná, kostel - Poštorná, tovární čtvrť - Poštorná, Valtická točna

7

Nádraží ČD - Náměstí TGM, kostel - Poštorná, kostel - Poštorná, tovární čtvrť - Poštorná, Valtická točna

8

Nádraží ČD - Náměstí TGM, kostel - Poštorná, kostel - Poštorná, tovární čtvrť - Poštorná, Valtická točna - Poštorná, Hlavní - Poštorná, chemické závody

9

Charvatská Nová Ves, Obránců míru - Charvatská Nová Ves, Palackého - Poštorná, Hlavní - Poštorná, kostel - Náměstí TGM, kostel - Slovácká - Lidická - Vinohradní - Křižovatka Ladná

Karosa B 932E BVI 68-50
Karosa B 932E BVI 68-50 na lince 2 vyjídí ze zastávky Nádraží ČD.
Foto Lukáš Vrobel, 26. 8. 2006
Trasy jednotlivých linek jsou dost podobné a je evidentní, že na město velikosti Břeclavi je jejich počet vysoký. Díky tomu však mají jednotlivé linky buď jen jedinou variantu trasy (číslo 3, 5, 7 a 9), nebo sice několik variant, které jsou ale velmi podobné a jedna z nich nad ostatními převažuje.
Karosa C 734 BVA 77-44
Karosa C 734 BVA 77-44 přijíždí na lince 5 do zastávky Jana Palacha.
Foto Martin Janda, 20. 3. 2006
Linky jsou v provozu od 4.30 do 22.30 hodin. Nejčilejší provoz má linka 7, na které jsou vedeny v ranní špičce dva až tři spoje za hodinu, v odpolední špičce je zaveden pravidelný interval 15 minut, vpodvečer 30 minut a v dopoledním sedle a večer 60 minut. O víkendu nejezdí. Na linkách 1 a 3 - 6 jezdí v pracovní dny jeden až dva spoje za hodinu, často jsou zavedeny pravidelné intervaly 60 minut. O víkendu je z nich v provozu pouze linka 4 v rozsahu několika spojů. Na lince 2 se jezdí v pracovní dny cca po 70 minutách s přestávkou kolem poledne, o víkendu většinou po 60 minutách. Linka 8 je v provozu v pracovní dny v intervalech 60 - 120 minut, ale nejede ve špičkách. O víkendu jede několika spoji. Linka 9 je provozována pouze v pracovních dnech v intervalu cca 60 minut.
Karosa B 932E BVI 68-50
Karosa B 932E BVI 68-50 na lince 2 v zastávce Nádraží ČD.
Foto Lukáš Vrobel, 26. 8. 2006
Všechny linky kromě linky 9 se sjídějí před nádražím ČD. Na blízké autobusové nádraží nezajíždějí. Většina linek obsluhuje také náměstí T. G. Masaryka (v jízdních řádech uváděné zásadně jako Náměstí TGM) v centru města.
Provoz linek MHD je zajišťován autobusy běžné délky i kloubovými městského i linkového provedení. Doloženo je nasazování vozů běžné délky s podlahou v normální úrovni typů Karosa B 932E, B 952E, C 734, C 934E, C 954 a nízkopodlažního autobusu Karosa Citelis 12M a kloubového autobusu s podlahou v normální úrovni Karosa B 941. Všechny vozy jezdí ve firemním modro - žlutém nátěru (tmavě modrý pruh v rozsahu spodního barevného pruhu někdejšího továrního nátěru, tmavě žlutá zbylá část vozu) a jsou vybaveny digitálními orientacemi, výjimkou je Karosa C 734 BVA 77-44, která jezdí v původním továrním modro-bílém laku a za předním sklem má umístěnu papírovou ceduli. Na čele některých vozů je umístěn modrý nápis "Městská doprava Břeclav - vozidlo pořízeno se spoluúčastí Města Břeclav".
Karosa C 954 1B5 9947
Karosa C 954 1B5 9947 na lince 4 u zastávky Jana Palacha.
Foto Martin Janda, 20. 3. 2006
Do autobusů MHD se nastupuje předními dveřmi a vystupuje se dveřmi ostatními. Tarif MHD je nepřestupný. Jednotlivé jízdné je možno hradit v hotovosti nebo čipovou kartou. Jedna libovolně dlouhá jízda bez přestupu stojí při platbě v hotovosti 18 Kč, při platbě čipovou kartou však jen 8 Kč. Stejně se platí za přepravu rozměrnějšího zavazadla, psa a dětského kočárku bez dítěte. Nárok na zlevněné jízdné (9 Kč v hotovosti a 5 Kč s čipovou kartou) mají pouze děti od 6 do 15 let s dokladem o věku. Bezplatně se přepravují např. děti do 6 let věku, občané ČR ve věku nad 65 let, dětský kočárek s dítětem, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P včetně průvodce a invalidního vozíku a příslušníci Policie ČR a Městské policie Břeclav v uniformě.
Označník
Označník zastávky Nádraží ČD.
Foto Lukáš Vrobel, 26. 8. 2006
Čipové karty mohou sloužit také jako nepřenosné časové jízdenky (předplatní legitimace), umožňující držiteli vykonat ve stanoveném období libovolný počet jízd bez dalšího placení. Časové jízdenky existují občanské a pro žáky, učně a studenty. K dispozici jsou měsíční a v případě občanských i čtvrtletní. Měsíční občanská jízdenka stojí 260,- Kč, čtvrtletní 600,- Kč.
Jízdní řády
Jízdní řády linek MHD 2 a 4.
Foto Lukáš Vrobel, 26. 8. 2006
Městská hromadná doprava nepoužívá žádné vlastní zastávkové označníky. Ty jsou shodného provedení jako u regionálních a dálkových linek dopravce i v případě, že u nich zastavují pouze městské linky. Dvoutyčová konstrukce označníku je natřena tmavě žlutě a deska pro výlep jízdních řádů tmavě modře, takže se nátěr označníků shoduje s nátěrem autobusů. Horní kulatý terč s nakresleným autobusem a nápisem "zastávka" je řešen jako samolepka nalepená na obdélníkové žluté desce.
Karosa B 952 1B9 5944
Karosa B 952E 1B9 5944 na lince 6 v zastávce Nádraží ČD.
Foto Martin Janda, 20. 3. 2006
Jízdní řády jsou městského provedení, tj. s uvedením odjezdů spojů pouze z aktuální zastávky. To je s ohledem na nízký počet variant trasy jednotlivých linek vhodné řešení. Případné varianty trasy jsou odlišeny písmeny uvedenými za časy odjezdů. Orientaci cestujících v provozu usnadňuje velké jednociferné číslo linky uvedené v pravém horním rohu papíru a stručné informace o tarifu a nástupu předními dveřmi.
Garáže BORS Břeclav
Garáže BORS Břeclav, vlevo kloubová Karosa B 941 BVA 83-81 MHD Břeclav.
Foto Lukáš Vrobel, 26. 8. 2006

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20