2020 hlavicka

Spolkové záležitosti

Stránka určena pouze členům SPVD. Ostatní zde nejsou vítáni!
Spolkové členstvo žádám, aby jste o této stránce nikomu neříkali a nikde na ni nenechávali odkaz! Na stránku si můžete přidávat pracovní věci libovolně, pokud nemáte přístup na web přes ftp, vyvěsí je někdo z webmasterů. Materiály vysoce citlivého obsahu zde raději volně neposkytujte, zasílete je e-mail poštou. Nezapomínejte své příspěvky či aktualizace podepisovat, ať udržíme na webu pořádek.

předseda, 2.1. 2008
Členská schůze 17. dubna 2010 v Sušici
Sraz: 17. dubna 2010 v 9:45 na vlak. nádraží Sušice
Nocleh: penzion ČSAD v Železné Rudě (210,-Kč/osoba/noc)
Program: Spolková schůze, výlet na rozhlednu Sedlo, společenský večer v Žel. Rudě, v neděli 19. dubna turistika či návštěva Mnichova

Úkoly pro členstvo: přivézt si podklady pro pokladníka sdružení
Organizační garant: M. Klas; tel. 605 144 485
předseda, 18. 12. 2009

Zápisy z předchozích schůzí a akcí SPVD

Chystá se, plánuje se - zapojte se !!

předseda, 29.10. 2008

Potřebné spolkové práce a aktivity

  • Hledáme nové aktivní členy sdružení a nové spolehlivé webmastery.
  • Dokončení webových stránek o Mar. Lázních.

Schod SPVD na rozhledně

Na základě dohody z léta 2007 byl zajištěn pro náš spolek schod č. 132 na budované rozhledně Sedlo na Šumavě. Rozhledna by měla být otevřena v září 2009. Na schod přispěli následující kolegové za což je jim potřeba poděkovat.

O. Fábera: 1000,-Kč
T. Nálevka: 1000,-Kč
J. Šplíchal: 500,-Kč
K. Syrůček: 300,-Kč
P. Panský: 1000,-Kč
J. Kohout: 600,-Kč
M. Klas: 600,-Kč

předseda, 5.1. 2009

Ke stažení formuláře a materiály SPVD

Přečti si:
Kopie písemné korespondence pod hlavičkou SPVD je člen povinnen poskytovat - přeposílat neprodleně vedení sdružení. Pokud není člen sdružení oprávněn jednat v úřední věci z pozice garanta projektu či právoplatného jednatele sdružení, je povinnen obsah korespondence předem a s dostatečnou časovou rezervou k vyjádření konzultovat s vedením sdružení nebo garantem projektu. Předseda sdružení a nebo garant projektu mu následně musí udělit souhlas s konáním.
Pro členy sdružení je dále možné zajistit jejich originální osobní vizitky. Žádost o vizitky je však potřeba směrovat na vedení sdružení. Na vizitky není automatický nárok.
Členům vedení a garantům projektů je možné poskytnou evidované razítko SPVD. Žádost o razítko je potřeba směrovat na vedení sdružení. V lednu 2008 vlastnili razítko následující kolegové: M. Klas (1), O. Fábera (2), J. Kohout (3). Na skladě jsou ještě další dvě evidovaná razítka. Existuje ještě jedno staré původní razítko SPVD, jenž používá máma J. Kohouta pro vybírání případně pošty došlé na oficiální sídlo SPVD v Horní Bříze.
Každý člen sdružení má nárok na přístup přes ftp na web, pokud svým jednáním jeho chod a obsahovou úroveň nebude poškozovat. Žádost o heslo na ftp přístup směřujte na hlavního webmastera D. Holase, který má také pravomoc přístup dle svého uvážení odebrat. Technickým náměstkem hlavního webmastera je J. Kohout.

předseda, 2.1. 2008

Majetek SPVD

dataprojektor BenQ 622c - zodpovídá M. Klas
archiv J. Hertla - zodpovídá M. Klas a P. Domanický
archiv J. Hertla - sbírka jízdenek - zodpovídá J. Veselý
výstavní tabla o MHD (A0 - cca.10 ks) - zodpovídá M. Klas
výstava Trolejbusy Škoda (A0 -6 ks) - zodpovídá M. Klas

předseda, 14.3. 2008

Členské příspěvky a finance

Členské příspěvky se platí včas a řádně!
Od ledna 2006 je výše členských příspěvků stanovena ve výši 250,-Kč za čtvrtrok, u studentů, důchodců a invalidů je výše členského příspěvku stanovena ve výši 150,-Kč za čtvrtrok. Pro členstvo i spolkovou kasu je nejlepším způsobem placení trvalý platební příkaz k proplácení příspěvku jednou na čtvrt roku dopředu. Více placení členských příspěvků upravuje vydaný Pokyn 1/07. Informace o tom jak si při placení stojíte podá výběrčí!

Číslo spolkového účtu: 194 377 577/0300
Určený výběrčí členských příspěvků: M. Klas, tel. 605 144 485
Pokladník sdružení: J. Kohout, tel. 604 404 695
Externí profesionální účetní sdružení: pí. Pechová, tel. 602 477 282 (kontaktovat pouze s vědomím pokladníka sdružení!!)
Ke stažení: Pokyn předsedy 01/07: (dokument PDF)

předseda, 26.1. 2009

Přehled existujících spolkových emailů

Tab. 1. E-mail adresy SPVD
Adresa Určení Obsahuje Poznámka
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. důležitá spolková pošta všechny členy SPVD výjimka J. Veselý
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. novinové články, zajímavosti, drbárna všechny členy SPVD výjimka ??? (doplní JK))
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. vedení spolku M.Klas, J. Kohout, O. Fábera, M. Janda, T. Nálevka, J. Ryšánek, D. Holas  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. plzeňské spolkové záležitosti všechny plzeňské členy SPVD:
M. Klas, J. Kohout, J. Šlehofer, J. Kuliš, M. Janda, J. Šplíchal, P. Panský, P. Domanický
 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. záležitosti spolkového webu webmasteři:
D. Holas, J. Kohout, J. Šplíchal, M. Janda, T. Nálevka, O. Fábera,
L. Vrobel (externí spolupracovník)
 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. e-mail adresa stránek o lokálce zapojeni:
M. Klas, J. Šplíchal,
M. Plochý (externí - Plzeňská dráha),
J. Bízek (externí - bezdr. železničář)
 
Adresy SPVD jsou prvotně určeny pro přeposílání pošty. Pokud někdo nechce již být pod některou z adres zařazen, kontaktujte webmastera J. Kohouta. V případě adresy určené pro některý projekt SPVD je nutné také získat souhlas garanta projektu (zvýrazněni tučně).

předseda, 2. 1. 2008

Projekty SPVD

Probíhající projekty SPVD jsou interní záležitostí sdružení a bez svolení garanta projektu se ostatním členům sdružení přísně zapovídá o nich poskytovat jakékoliv informace či je dokonce zneužívat pro soukromé účely!!! Výjimku tvoří pouze rozsah informací a materiály již veřejnosti zpřístupněné formou přednášek, článků či veřejných webových stránek SPVD.
Cílem SPVD je výsledky své práce ve výsledné fázi zveřejňovat, aby byla naplněna litera veřejné občanské funkce sdružení. Prvotním záměrem pro členy SPVD je díky projektům nadále rozvíjet své vzdělání a schopnosti v oboru, pomáhat v rozvoji občanské společnosti, veřejné dopravy, pěší a cyklodopravy a ochrany životního prostředí. Trvalý finanční zisk z projektů není cílem sdružení ani jeho členů.

předseda, 2.1. 2008

Projekt SPVD - spolupráce se SVSMP na dopravních průzkumech

Spolupráce se Správou veřejného statku města Plzně na dopravních průzkumech v prostředcích MHD, v rámci projektu optimalizace dopravy.

Stav projektu: Probíhají dopravní průzkumy průběžně.
Garant projektu: M. Janda, tel. 777 591 468

předseda, 2.1. 2008

Výzkumný grant ministerstva dopravy - Venkovská doprava


Výzkumný grant ministerstva dopravy určený pro návrh kvalitní a přitom efektivní dopravy na venkovském regionu. Vzorová oblast Tachovsko a Stříbrsko. Grant běží od února 2008 do konce roku 2009.

Zapojení: O. Fábera, P. Panský, D. Holas, T. Nálevka, M. Klas
Spolupráce: Ministerstvo dopravy
Stav projektu: Zpracování přehledu o současném stavu alternativních dopravních systémů ve světě
Garant projektu: O. Fábera, tel. 728 215 628

předseda, 2.1. 2008

Projekt SPVD - přednádražní prostory ČD


Projekt spolupráce SPVD s ČD - studie prodveditelnosti na vybrané přestupní uzly ČD/bus

Zapojení: O. Fábera a ????
Spolupráce: ČD a.s.
Stav projektu: Studie odevzdána - snaha o realizaci.
Garant projektu: O. Fábera, tel. 728 215 628

předseda, 20.4. 2010

Projekt SPVD - nové vlakové zastávky


Projekt spolupráce SPVD se Správou železniční dopravní cesty a obcemi na doplnění chybějících vlakových zastávek. Záměr běží od prosince 2007.

Zapojení: O. Fábera a ????
Spolupráce: Správa železniční dopravní cesty a.s.
Stav projektu: Probíhá.
Garant projektu: O. Fábera, tel. 728 215 628

předseda, 20.4. 2010

Projekt SPVD - návrh systému "Cyklotrans" v Plzeňském kraji

Projekt SPVD na zlepšení podmínek pro přepravu cykloturistů po Plzeňském kraji veřejnou dopravou a její efektivní doplnění zvláštními autobusovými cyklolinkami. Probíhá od jara 2007.

Zapojení: M. Klas, M. Janda, O. Fábera
Spolupráce: Radka Žáková - Plzeňsko na kole, M. Plochý (České dráhy)
Stav projektu: Krajskému radnímu pro dopravu odevzdána základní studie o současnosti a možném rozvoji služeb veřejné dopravy cykloturistům v Plz. kraji. V rámci svého zaměstnání u ČSAD a za spolupráce s obcemi, probíhá postupná realizace projektu.
Garant projektu: M. Klas, tel. 605 144 485

předseda, 20.4. 2010

Projekt SPVD - partnerství lokálce Pňovany - Bezdružice

Spolupráce na zvelebování lokálky a zkvalitňování přepravních služeb. Pracovní brigády na zvelebování stanic a zpřístupnění technických památek na trati. Propagace lokálky a rozvoj jejího zapojení do cestovního ruchu v regionu. Tvorba webových stránek o trati. Projekt probíhá průběžně.

Zapojení: M. Klas, J. Šplíchal, P. Panský, O. Fábera
Spolupráce: Plzeňská dráha o.s.
Stav projektu: Dokončování webových stránek o lokálce, práce na propagačních materiálech, příprava na letní sezónu - brigády, mediální kampaně apod.
Garant projektu: M. Klas, tel. 605 144 485

předseda, 2.1. 2008

Přihlášení

Vyhledávání