Aktuálně - postřehy, polemiky a pochvaly

Cyklostezka do Třemošné.
Značným nákladem byla v říjnu 2007 dokončena důležitá cyklostezka Plzně – Bolevce do Třemošné. V rámci akce byl též zabezpečen železniční přejezd u Kamenného rybníka a přeložen velmi nebezpečný přechod přes silnici I/27.
Kontroverzním počinem je však zbytečné vyasfaltování úseku cyklostezky mezi Sofronkou a Třemošnou, kudy chodilo na pěší procházky značné množství lidí. Tímto činem byla pro pěší a rekreační běžce cesta znehodnocena, navíc díky rychlé a tiché jízdě po asfaltovému povrchu zde bude docházet k častějším kolizím mezi chodci a cyklisty. Je asfaltování smíšených stezek opravdu nutné??
Foto M. Klas (13. 10. 2007)